Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2024
Styczeń: 58498Luty: 28071Marzec: 0Kwiecień: 0Maj: 0Czerwiec: 0
Lipiec: 0Sierpień: 0Wrzesień: 0Październik: 0Listopad: 0Grudzień: 0
Rok 2023
Styczeń: 0Luty: 0Marzec: 7Kwiecień: 299Maj: 403Czerwiec: 674
Lipiec: 152Sierpień: 733Wrzesień: 3085Październik: 24205Listopad: 79050Grudzień: 29391
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 38653
 2. Zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 1781
 3. Aktualności
  Wyświetleń: 1750
 4. Zapytania ofertowe
  Wyświetleń: 1300
 5. Skład Rady, sesje
  Wyświetleń: 1212
 6. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 1019
 7. Procedury załatwiania spraw
  Wyświetleń: 961
 8. Gospodarka odpadami komunalnymi - Informacje ogólne
  Wyświetleń: 800
 9. Dane kontaktowe
  Wyświetleń: 784
 10. Ogłoszenia o naborze
  Wyświetleń: 717
 11. Harmonogramy wywozu odpadów komunalnych na 2024 rok
  Wyświetleń: 635
 12. Zarządzenia 2023
  Wyświetleń: 628
 13. Informacje, komunikaty - Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2023
  Wyświetleń: 622
 14. Podstawowe informacje
  Wyświetleń: 553
 15. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 544
 16. Zarządzenia 2020
  Wyświetleń: 532
 17. Jednostki pomocnicze
  Wyświetleń: 522
 18. Uchwały 2023
  Wyświetleń: 517
 19. Uchwały 2010
  Wyświetleń: 453
 20. Zawiadomienia i obwieszczenia
  Wyświetleń: 430
 21. Rewitalizacja
  Wyświetleń: 416
 22. Dane statystyczne
  Wyświetleń: 411
 23. Harmonogramy wywozu odpadów komunalnych na 2023 rok
  Wyświetleń: 410
 24. Zarządzenia 2022
  Wyświetleń: 410
 25. Gospodarka nieruchomościami
  Wyświetleń: 403
 26. Uchwały 2020
  Wyświetleń: 393
 27. Uchwały 2009
  Wyświetleń: 388
 28. Zarządzenia 2012
  Wyświetleń: 387
 29. Uchwały 2017
  Wyświetleń: 384
 30. Zarządzenia 2017
  Wyświetleń: 376
 31. Zarządzenia 2018
  Wyświetleń: 373
 32. Uchwały 2003
  Wyświetleń: 371
 33. Wpisanie do polskich ksiąg stanu cywilnego zagranicznego aktu stanu cywilnego
  Wyświetleń: 370
 34. Uchwały 2018
  Wyświetleń: 369
 35. Uchwały 2006
  Wyświetleń: 364
 36. Zarządzenia 2021
  Wyświetleń: 364
 37. Zarządzenia 2016
  Wyświetleń: 363
 38. Uchwały 2022
  Wyświetleń: 361
 39. Uchwały 2016
  Wyświetleń: 358
 40. Wnioski, petycje
  Wyświetleń: 358
 41. Woda i ścieki – taryfy i stawki
  Wyświetleń: 358
 42. Zarządzenia 2014
  Wyświetleń: 358
 43. Uchwały 2012
  Wyświetleń: 357
 44. Zarządzenia 2011
  Wyświetleń: 355
 45. Kontrole
  Wyświetleń: 354
 46. Lokalizacja
  Wyświetleń: 352
 47. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Tuszynkach
  Wyświetleń: 350
 48. Składanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 350
 49. Uchwały 2021
  Wyświetleń: 348
 50. Zarządzenia 2006
  Wyświetleń: 348
 51. Uchwały 2015
  Wyświetleń: 345
 52. Uchwały 2011
  Wyświetleń: 344
 53. Uchwały 2019
  Wyświetleń: 344
 54. Zarządzenia 2007
  Wyświetleń: 344
 55. Zarządzenia 2019
  Wyświetleń: 341
 56. Podstawowe informacje - Urząd Gminy Bukowiec
  Wyświetleń: 335
 57. Zarządzenia 2013
  Wyświetleń: 333
 58. Zarządzenia 2015
  Wyświetleń: 331
 59. Uchwały 2014
  Wyświetleń: 327
 60. Obwodowe komisje wyborcze - Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2023
  Wyświetleń: 324
 61. Uchwały 2004
  Wyświetleń: 322
 62. Zarządzenia 2008
  Wyświetleń: 322
 63. Uchwały 2007
  Wyświetleń: 320
 64. Komunikat w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności wraz z informacją o dostępności
  Wyświetleń: 319
 65. Planowanie przestrzenne
  Wyświetleń: 316
 66. Uchwały 2008
  Wyświetleń: 315
 67. Obwieszczenia - Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2023
  Wyświetleń: 314
 68. Zarządzenia 2009
  Wyświetleń: 314
 69. Uchwały 2013
  Wyświetleń: 312
 70. Zarządzenia 2010
  Wyświetleń: 312
 71. Wykaz jednostek
  Wyświetleń: 306
 72. Zgłoszenie wyjazdu za granicę na pobyt czasowy / Zgłoszenie powrotu z wyjazdu za granicę
  Wyświetleń: 289
 73. Otwarte konkursy ofert
  Wyświetleń: 288
 74. Status gminy, zadania
  Wyświetleń: 285
 75. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 279
 76. Uchwały 2005
  Wyświetleń: 276
 77. Podatek od nieruchomości, rolny, leśny – od osób fizycznych
  Wyświetleń: 272
 78. Rejestry i ewidencje
  Wyświetleń: 265
 79. Udostępnianie informacji publicznych
  Wyświetleń: 263
 80. Harmonogram zamówień
  Wyświetleń: 261
 81. Decyzje i postanowienia
  Wyświetleń: 258
 82. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
  Wyświetleń: 258
 83. Sporządzenie testamentu przez Kierownika USC
  Wyświetleń: 258
 84. System gospodarowania odpadami
  Wyświetleń: 256
 85. Zastępca Wójta Gminy
  Wyświetleń: 256
 86. Lokalny Program Rewitalizacji
  Wyświetleń: 244
 87. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 242
 88. Ustalenie warunków zabudowy
  Wyświetleń: 238
 89. Komisje
  Wyświetleń: 234
 90. Protokoły z Sesji 2023
  Wyświetleń: 233
 91. Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy
  Wyświetleń: 228
 92. Procedura naboru
  Wyświetleń: 226
 93. Mienie komunalne
  Wyświetleń: 225
 94. Regulamin Organizacyjny
  Wyświetleń: 225
 95. Wydanie zaświadczenia o kradzieży lub zagubieniu dowodu osobistego
  Wyświetleń: 225
 96. Sekretarz Gminy
  Wyświetleń: 224
 97. Sprawozdania budżetowe
  Wyświetleń: 222
 98. Podatek od środków transportowych - Podatki i opłaty lokalne
  Wyświetleń: 221
 99. Zadania i uprawnienia
  Wyświetleń: 221
 100. Budżet
  Wyświetleń: 220
 101. Związki międzygminne i stowarzyszenia
  Wyświetleń: 219
 102. Ochrona danych osobowych
  Wyświetleń: 218
 103. Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy
  Wyświetleń: 218
 104. Konsultacje w sprawie nadania nazwy ulicy
  Wyświetleń: 214
 105. Opłata targowa
  Wyświetleń: 214
 106. Protokoły z Komisji Rewizyjnej 2023
  Wyświetleń: 214
 107. Program Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 209
 108. z Sesji
  Wyświetleń: 206
 109. Zadania i uprawnienia Wójta Gminy
  Wyświetleń: 206
 110. Akty prawa miejscowego
  Wyświetleń: 205
 111. Nieodpłatna pomoc prawna
  Wyświetleń: 203
 112. Podatek leśny (osoby prawne)
  Wyświetleń: 201
 113. Skarbnik Gminy
  Wyświetleń: 201
 114. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew
  Wyświetleń: 201
 115. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 198
 116. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  Wyświetleń: 197
 117. Sprawozdania z realizacji planu pracy komisji stałych Rady Gminy
  Wyświetleń: 197
 118. Zgłoszenie zgonu
  Wyświetleń: 197
 119. Kompostownik
  Wyświetleń: 192
 120. Statut Gminy Bukowiec
  Wyświetleń: 191
 121. Baza OOŚ
  Wyświetleń: 190
 122. Projekty uchwał
  Wyświetleń: 190
 123. Protokoły z Komisji Oświaty 2023
  Wyświetleń: 189
 124. Informacje, komunikaty - Wybory samorządowe 2024
  Wyświetleń: 187
 125. Protokoły z Komisji Budownictwa 2023
  Wyświetleń: 184
 126. Ulgi uznaniowe w podatkach
  Wyświetleń: 184
 127. Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące
  Wyświetleń: 184
 128. Ponowne wykorzystywanie informacji
  Wyświetleń: 182
 129. Stwierdzenie zgodności kserokopii z oryginałem
  Wyświetleń: 181
 130. Dokumenty RIO
  Wyświetleń: 179
 131. Postępowanie o udzielenie zamówienia na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Bukowiec
  Wyświetleń: 179
 132. Rejestr informacji o środowisku
  Wyświetleń: 178
 133. Wydawanie zaświadczeń dotyczących podatków
  Wyświetleń: 178
 134. Posiedzenia komisji
  Wyświetleń: 177
 135. Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego
  Wyświetleń: 177
 136. Strategia rozwoju
  Wyświetleń: 176
 137. Protokoły z Komisji Rolnictwa 2023
  Wyświetleń: 175
 138. Zwrot podatku akcyzowego
  Wyświetleń: 175
 139. Zgłoszenie pobytu stałego
  Wyświetleń: 174
 140. Dług publiczny
  Wyświetleń: 173
 141. Oświadczenia majątkowe - jednostki organizacyjne
  Wyświetleń: 172
 142. Podatek rolny (osoby prawne)
  Wyświetleń: 172
 143. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych
  Wyświetleń: 172
 144. Ochrona ludności
  Wyświetleń: 171
 145. z Komisji Oświaty
  Wyświetleń: 171
 146. Podatek od środków transportowych
  Wyświetleń: 170
 147. Protokoły z Komisji Budżetu i Spraw Organizacyjnych 2023
  Wyświetleń: 170
 148. Podatek od nieruchomości, rolny, leśny – od osób prawnych
  Wyświetleń: 169
 149. Punkty zbierania odpadów powstających w gospodarstwach rolnych
  Wyświetleń: 168
 150. Zarządzenie nr 74/11 z dnia 28 października 2011
  Wyświetleń: 166
 151. Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące
  Wyświetleń: 166
 152. Informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych
  Wyświetleń: 164
 153. Kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej 2009 r.
  Wyświetleń: 164
 154. z Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 164
 155. Wyniki głosowania w wyborach parlamentarnych i referendum, frekwencja – gmina Bukowiec
  Wyświetleń: 163
 156. z Komisji Budżetu i Spraw Organizacyjnych
  Wyświetleń: 163
 157. Wydanie zaświadczenia o wielkości użytków rolnych
  Wyświetleń: 162
 158. Zawieranie umów o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzenie ścieków
  Wyświetleń: 162
 159. z Komisji Budownictwa
  Wyświetleń: 161
 160. z Komisji Rolnictwa
  Wyświetleń: 160
 161. Podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)
  Wyświetleń: 158
 162. z Komisji skarg, wniosków i petycji
  Wyświetleń: 158
 163. Wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą
  Wyświetleń: 156
 164. Wybory do izb rolniczych wyznaczone na 24 września 2023 roku
  Wyświetleń: 155
 165. Katalog Firm
  Wyświetleń: 154
 166. Certyfikat „Przejrzysta Polska”
  Wyświetleń: 153
 167. Informacja dla wyborcy niepełnosprawnego oraz wyborcy, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 60 lat
  Wyświetleń: 153
 168. Zasiłek rodzinny
  Wyświetleń: 153
 169. ze spotkań komisji stałych Rady Gminy
  Wyświetleń: 152
 170. Podatek od nieruchomości (osoby prawne)
  Wyświetleń: 151
 171. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 150
 172. Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych
  Wyświetleń: 150
 173. Program usuwania azbestu
  Wyświetleń: 150
 174. Wydanie dowodu osobistego
  Wyświetleń: 149
 175. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 143
 176. Pobierz programy
  Wyświetleń: 143
 177. Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
  Wyświetleń: 143
 178. Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 143
 179. Zastrzeżenie numeru PESEL
  Wyświetleń: 142
 180. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 141
 181. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 141
 182. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 139
 183. Sprostowanie aktu stanu cywilnego
  Wyświetleń: 138
 184. Budowa dróg na terenie Gminy Bukowiec - 30.11.2023
  Wyświetleń: 137
 185. Kodeks Etyczny Radnych Gminy Bukowiec
  Wyświetleń: 137
 186. Konsultacje projektu programu współpracy
  Wyświetleń: 137
 187. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
  Wyświetleń: 137
 188. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 137
 189. Rozgraniczenie nieruchomości
  Wyświetleń: 137
 190. Rozkład jazdy - bezpłatny gminny przewóz pasażerski dla wyborców na obszarze Gminy Bukowiec
  Wyświetleń: 136
 191. Wpisanie do rejestru wyborców
  Wyświetleń: 135
 192. Zarządzenie nr 44/21 z dnia 10 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 135
 193. Zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w planie miejscowym/ studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 135
 194. Sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 133
 195. Konkurs na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni w Bukowcu
  Wyświetleń: 132
 196. Podatek rolny (osoby fizyczne)
  Wyświetleń: 132
 197. Obwieszczenie Wójta Gminy Bukowiec o nr i granicach obwodów głosowania, siedzibach komisji wyborczych, głosowaniu koresp. i przez pełnomocnika
  Wyświetleń: 131
 198. Program Współpracy Gminy Bukowiec z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 131
 199. Budżet Gminy na 2008 rok
  Wyświetleń: 130
 200. Podatek leśny (osoby fizyczne)
  Wyświetleń: 130
 201. Ulgi i zwolnienia ustawowe w podatku rolnym
  Wyświetleń: 129
 202. Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu lub stwierdzeniu stanu zaległości
  Wyświetleń: 128
 203. Zarządzenie nr 17/09 z dnia 9 marca 2009
  Wyświetleń: 126
 204. Uznanie dziecka
  Wyświetleń: 125
 205. Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały
  Wyświetleń: 125
 206. Zmiana imienia lub nazwiska
  Wyświetleń: 125
 207. Kurs pt. Kucharz małej gastronomii
  Wyświetleń: 124
 208. Podział nieruchomości
  Wyświetleń: 124
 209. Wydawanie odpisów z ksiąg stanu cywilnego
  Wyświetleń: 123
 210. Zasiłek pielęgnacyjny
  Wyświetleń: 123
 211. Zarządzenie nr 2/11 z dnia 14 stycznia 2011
  Wyświetleń: 122
 212. Kodeks Etyczny Pracownika Urzędu Gminy w Bukowcu
  Wyświetleń: 121
 213. Świadczenie pielęgnacyjne
  Wyświetleń: 121
 214. Zarządzenie nr 69/18 z dnia 20 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 121
 215. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 119
 216. Zawieranie umów o odprowadzenie ścieków
  Wyświetleń: 119
 217. Dożywianie dzieci
  Wyświetleń: 117
 218. Fundusz alimentacyjny
  Wyświetleń: 117
 219. Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy
  Wyświetleń: 117
 220. Zgłoszenie urodzenia dziecka
  Wyświetleń: 117
 221. Konkurs na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni w Bukowcu (2)
  Wyświetleń: 116
 222. Wydanie zaświadczenia o prowadzonej działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 116
 223. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 115
 224. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 114
 225. Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności
  Wyświetleń: 114
 226. Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2022
  Wyświetleń: 113
 227. Zasiłek celowy specjalny
  Wyświetleń: 112
 228. JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE W WYSOKOŚCI 4.000 zł. „Za życiem”
  Wyświetleń: 110
 229. Wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii na obiektach gminnych. Zakup pojazdów na potrzeby realizacji zadań własnych gminy
  Wyświetleń: 110
 230. Uzupełnienie aktu stanu cywilnego
  Wyświetleń: 109
 231. Dane przestrzenne do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów ewidencyjnych Branica, Franciszkowo, Krupocin, gmina Bukowiec
  Wyświetleń: 108
 232. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 108
 233. Nadawanie numeracji porządkowej nieruchomości
  Wyświetleń: 107
 234. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za 2022 rok
  Wyświetleń: 107
 235. Wydanie innych zaświadczeń podatkowych
  Wyświetleń: 106
 236. Budżet Gminy na 2010 rok
  Wyświetleń: 105
 237. Gmina Bukowiec ogłasza nabór do projektu: „Program rozwoju społecznego sołectwa Budyń i sołectwa Korytowo pakiet działań aktywizujących dla ludności dorosłej”
  Wyświetleń: 105
 238. Nadanie dziecku nazwiska męża matki
  Wyświetleń: 105
 239. Osiągnięte poziomy recyklingu przez Gminę Bukowiec w 2021 roku
  Wyświetleń: 105
 240. Zmiana wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 105
 241. Protokoły ze wspólnych spotkań Komisji Rady 2023
  Wyświetleń: 104
 242. Budżet Gminy na 2009 rok
  Wyświetleń: 103
 243. Składy obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP oraz referendum ogólnokrajowego w gminie Bukowiec wraz z określeniem funkcji
  Wyświetleń: 103
 244. Specjalny zasiłek opiekuńczy
  Wyświetleń: 102
 245. Uchwała nr XXXVII/207/09 z dnia 21 grudnia 2009
  Wyświetleń: 102
 246. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego
  Wyświetleń: 102
 247. Informacja o pracy obwodowych komisji wyborczych w dniu głosowania
  Wyświetleń: 101
 248. Referendum Ogólnokrajowe 2023
  Wyświetleń: 101
 249. Obwieszczenia - Wybory samorządowe 2024
  Wyświetleń: 100
 250. Oświadczenia majątkowe za 2022 rok
  Wyświetleń: 99
 251. Rodzaje alarmów i sygnały alarmowe
  Wyświetleń: 99
 252. Kolejne spotkania na temat rewitalizacji w Bukowcu i Korytowie
  Wyświetleń: 98
 253. Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa
  Wyświetleń: 98
 254. Kolejne spotkanie na temat rewitalizacji
  Wyświetleń: 97
 255. Wydawanie warunków technicznych na wykonanie przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych obiektów budowlanych
  Wyświetleń: 97
 256. Zezwolenie na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu niecz …
  Wyświetleń: 97
 257. Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego
  Wyświetleń: 96
 258. Gmina Bukowiec ogłasza nabór do projektu: „Program rozwoju społecznego sołectwa Budyń i sołectwa Korytowo pakiet działań przeciwdziałających wykluczeniom dla dzieci i młodzieży”
  Wyświetleń: 95
 259. Udostępnienie rejestru wyborców
  Wyświetleń: 95
 260. Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w wysokości 6.238.000,00 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu gminy Bukowiec na 2023 r.
  Wyświetleń: 95
 261. Zarządzenie nr 19/23 z dnia 10 marca 2023 r.
  Wyświetleń: 95
 262. Informacja o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 94
 263. Postanowienie nr 15/2023 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I z dnia 24 kwietnia 2023 r.
  Wyświetleń: 94
 264. Ważny obowiązek dla hodowców zwierząt – ARiMR przypomina!
  Wyświetleń: 94
 265. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. (wyciąg)
  Wyświetleń: 93
 266. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Bukowiec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 93
 267. Uchwała nr IX/67/19 z dnia 22 lipca 2019 r.
  Wyświetleń: 93
 268. Uchwała nr L/307/23 z dnia 27 października 2023 r.
  Wyświetleń: 93
 269. Ogłoszenie Wójta Gminy Bukowiec z dnia 3 listopada 2023 r.
  Wyświetleń: 92
 270. Opis realizacji projektu pt. „Program rozwoju społecznego sołectwa Budyń i sołectwa Korytowo pakiet działań przeciwdziałających wykluczeniom dla seniorów”
  Wyświetleń: 92
 271. Uchwała nr XXI/138/20 z dnia 11 grudnia 2020r.
  Wyświetleń: 92
 272. Uchwała nr XXII/144/20 z dnia 30 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 92
 273. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 92
 274. Zarządzenie nr 77/23 z dnia 4 października 2023 r.
  Wyświetleń: 92
 275. Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC
  Wyświetleń: 92
 276. Kontrola SANEPID-u w Świeciu 2011 r.
  Wyświetleń: 91
 277. Wydanie zezwolenia na skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego
  Wyświetleń: 91
 278. Wymeldowanie cudzoziemca z miejsca pobytu stałego
  Wyświetleń: 91
 279. Zarządzenie nr 90/12 z dnia 17 grudnia 2012
  Wyświetleń: 91
 280. Rozporządzenie w sprawie zarządzenia wyborów, kalendarz wyborczy
  Wyświetleń: 90
 281. Umorzenia oraz odroczenia i rozłożenia należności pieniężnych na raty
  Wyświetleń: 90
 282. Zasiłek stały
  Wyświetleń: 90
 283. POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I z dnia 25 września 2023 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP
  Wyświetleń: 89
 284. IV Ogólnopolski Konkurs Testowy „Bezpieczny Rolnik, Bezpieczna Wieś”
  Wyświetleń: 88
 285. Uchwała nr VII/45/15 z dnia 20 maja 2015
  Wyświetleń: 88
 286. Wniosek/petycja z 11 stycznia 2023 r.
  Wyświetleń: 88
 287. Zasiłek celowy
  Wyświetleń: 88
 288. Kierowanie do Domu Pomocy Społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu
  Wyświetleń: 87
 289. Kontrola ZUS 2010 r.
  Wyświetleń: 87
 290. Poprawa wyposażenia świetlicy oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Budyniu
  Wyświetleń: 87
 291. Ulga inwestycyjna w podatku rolnym
  Wyświetleń: 87
 292. Wymeldowanie cudzoziemca z miejsca pobytu czasowego
  Wyświetleń: 87
 293. Zarządzenie nr 21/21 z dnia 15 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 87
 294. Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym
  Wyświetleń: 87
 295. Budowa ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy Bukowiec o łącznej długości ok 4,3 km 09.03.2023
  Wyświetleń: 86
 296. Kontrola KP PSP Świecie 2019 r.
  Wyświetleń: 86
 297. Kontrola Marszałka Województwa 2010 r.
  Wyświetleń: 86
 298. Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Bydgoszczy z dnia 18 września 2023 r. o zarejestrowanych kandydatach na senatora w okręgu wyborczym nr 9 w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 86
 299. Protokoły z Komisji Budżetu i Spraw Organizacyjnych 2018 – nowa kadencja
  Wyświetleń: 86
 300. Uchwały 2024
  Wyświetleń: 86
 301. Udostępnienie informacji publicznej
  Wyświetleń: 86
 302. Ogłoszenie Wójta Gminy Bukowiec z dnia 19 maja 2023 r.
  Wyświetleń: 85
 303. Uchwała nr XLIII/276/23 z dnia 7 lutego 2023 r.
  Wyświetleń: 85
 304. Wniosek/petycja z dnia 13 października 2022 r.
  Wyświetleń: 85
 305. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 85
 306. Uchwała nr III/27/06 z dnia 29 grudnia 2006
  Wyświetleń: 84
 307. Zarządzenie nr 89/12 z dnia 17 grudnia 2012
  Wyświetleń: 84
 308. Zarządzenie nr 94/22 z dnia 29 grudnia 2022 r.
  Wyświetleń: 84
 309. Zasiłek okresowy
  Wyświetleń: 84
 310. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
  Wyświetleń: 83
 311. Odroczenie terminu płatności podatnikom prowadzącym działalność gospodarczą
  Wyświetleń: 83
 312. Informacja Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 października 2023 roku
  Wyświetleń: 82
 313. Kontrola Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego 2023 r.
  Wyświetleń: 82
 314. Kontrola Wojewody Kujawsko-Pomorskiego 2014 r.
  Wyświetleń: 82
 315. Protokoły z Komisji Rolnictwa 2018 – nowa kadencja
  Wyświetleń: 82
 316. Spotkania informacyjne w gimnazjum i sołectwie Budyń
  Wyświetleń: 82
 317. Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu prowadzenia robót
  Wyświetleń: 82
 318. Zarządzenie nr 28/16 z dnia 4 maja 2016 r.
  Wyświetleń: 82
 319. Zarządzenie Nr 61/06 z dnia 11 grudnia 2006 r.
  Wyświetleń: 82
 320. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Bukowiec do stanu faktycznego
  Wyświetleń: 81
 321. Protokoły z Komisji Rolnictwa 2020
  Wyświetleń: 81
 322. Uchwała nr L/311/23 z dnia 27 października 2023 r.
  Wyświetleń: 81
 323. Uchwała nr XXXVII/206/09 z dnia 21 grudnia 2009
  Wyświetleń: 81
 324. Wniosek o wynajem świetlicy wiejskiej / Wniosek o wynajem Sali przy Remizie w Bukowcu i Przysiersku
  Wyświetleń: 81
 325. Zarządzenie nr 87/22 z dnia 30 listopada 2022 r.
  Wyświetleń: 81
 326. Zwolnienie i ulga w podatku rolnym z tytułu kupna gruntów na utworzenie gospodarstwa rolnego lub powiększenie istniejącego do 100 ha
  Wyświetleń: 81
 327. Wymeldowanie z pobytu stałego i czasowego w drodze postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 80
 328. Zarządzenie nr 1/23 z dnia 2 stycznia 2023 r.
  Wyświetleń: 80
 329. Zarządzenie nr 4/20 z dnia 9 stycznia 2020 r.
  Wyświetleń: 80
 330. Zarządzenie nr 91/12 z dnia 19 grudnia 2012
  Wyświetleń: 80
 331. Zarządzenie nr 96/20 z dnia 29 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 80
 332. Kontrola Archiwum Państwowego w Bydgoszczy 2022 r.
  Wyświetleń: 79
 333. Kontrola Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (WPS) kwiecień 2022 r.
  Wyświetleń: 79
 334. Protokoły z Komisji Oświaty 2021
  Wyświetleń: 79
 335. Protokoły z Sesji 2022
  Wyświetleń: 79
 336. Zarządzenie nr 50/21 z dnia 16 września 2021 r.
  Wyświetleń: 79
 337. Informacje dotyczące wyborów samorządowych 2024
  Wyświetleń: 78
 338. Kontrola Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy 2021 r.
  Wyświetleń: 78
 339. Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Bydgoszczy z dnia 22 września 2023 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w okręgu wyborczym nr 4 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 78
 340. Opis realizacji projektu pt. „Program rozwoju społecznego sołectwa Budyń i sołectwa Korytowo pakiet działań aktywizujących dla ludności dorosłej”
  Wyświetleń: 78
 341. Protokoły z Sesji 2021
  Wyświetleń: 78
 342. Uchwała nr XLIII/279/23 z dnia 7 lutego 2023 r.
  Wyświetleń: 78
 343. Wniosek z dnia 6 kwietnia 2021r.
  Wyświetleń: 78
 344. Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną
  Wyświetleń: 78
 345. Wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii na obiektach gminnych. Zakup pojazdów na potrzeby realizacji zadań własnych gminy 2
  Wyświetleń: 78
 346. Obwieszczenie Wójta Gminy Lniano w sprawie budowy linii napowietrznej 110 kV relacji RS Świekatowo – GPZ Żur
  Wyświetleń: 77
 347. Oświadczenia majątkowe za 2018 rok
  Wyświetleń: 77
 348. Protokoły z Komisji Oświaty 2018 – nowa kadencja
  Wyświetleń: 77
 349. Zarządzenia 2024
  Wyświetleń: 77
 350. Zarządzenie nr 39/21 z dnia 26 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 77
 351. Odroczenie lub rozłożenie na raty zaległości podatkowych wraz z odsetkami podatnikom nie prowadzącym działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 76
 352. Protokoły z Komisji Rewizyjnej 2018 – nowa kadencja
  Wyświetleń: 76
 353. Protokoły z Komisji Rolnictwa 2019
  Wyświetleń: 76
 354. Protokoły z Komisji Rolnictwa 2021
  Wyświetleń: 76
 355. Protokoły z Sesji 2018 – nowa kadencja
  Wyświetleń: 76
 356. Zarządzenie nr 11/17 z dnia 31 stycznia 2017 r.
  Wyświetleń: 76
 357. Zarządzenie nr 17/23 z dnia 8 marca 2023 r.
  Wyświetleń: 76
 358. Zarządzenie nr 18/23 z dnia 8 marca 2023 r.
  Wyświetleń: 76
 359. Zarządzenie nr 67/16 z dnia 30 listopada 2016 r.
  Wyświetleń: 76
 360. Zarządzenie nr 93/22 z dnia 28 grudnia 2022 r.
  Wyświetleń: 76
 361. Zbiorcza informacja o petycjach za 2020 rok
  Wyświetleń: 76
 362. Budowa drogi gminnej nr 030949C na odcinku ok. 250 m w m. Branica
  Wyświetleń: 75
 363. Kontrola Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy 2021 r.
  Wyświetleń: 75
 364. Kontrola Wojewody Kujawsko – Pomorskiego 2011 r.
  Wyświetleń: 75
 365. Porządek obrad XLII Sesji Rady Gminy Bukowiec
  Wyświetleń: 75
 366. Protokoły z Komisji Rolnictwa 2022
  Wyświetleń: 75
 367. Wsparcie na przygotowanie programów rewitalizacji
  Wyświetleń: 75
 368. Zarządzenie nr 22/23 z dnia 17 marca 2023 r.
  Wyświetleń: 75
 369. Zarządzenie nr 68/18 z dnia 19 listopada 2018 r.
  Wyświetleń: 75
 370. Budżet Gminy na 2016 rok
  Wyświetleń: 74
 371. Budżet Gminy na 2019 rok
  Wyświetleń: 74
 372. Informacja za I półrocze 2018 r.
  Wyświetleń: 74
 373. Protokoły z Komisji Oświaty 2022
  Wyświetleń: 74
 374. Wniosek o uzgodnienie projektu budowlanego pod względem drogowym
  Wyświetleń: 74
 375. Wydanie zezwolenia na hodowlę psów rasy uznawanej za agresywną
  Wyświetleń: 74
 376. Zarządzenie nr 49/21 z dnia 2 września 2021r.
  Wyświetleń: 74
 377. Kontrola Urzędu Marszałkowskiego Woj. Kujawsko-Pomorskiego 2023 r.
  Wyświetleń: 73
 378. Kontrola ZUS O/Bydgoszcz 2015 r.
  Wyświetleń: 73
 379. Protokoły z Komisji Oświaty 2019
  Wyświetleń: 73
 380. Protokoły z Komisji Rewizyjnej 2020
  Wyświetleń: 73
 381. Szacowanie strat rolniczych wynikłych z suszy. Aktualne informacje
  Wyświetleń: 73
 382. Uchwała nr VII/74/2003 z dnia 26 sierpnia 2003
  Wyświetleń: 73
 383. Zarządzenie nr 20/23 z dnia 13 marca 2023 r.
  Wyświetleń: 73
 384. Zarządzenie nr 43/21 z dnia 10 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 73
 385. Zarządzenie nr 70/21 z dnia 13 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 73
 386. Zasiłek macierzyński dla ojca dziecka
  Wyświetleń: 73
 387. Zasiłki szkolne
  Wyświetleń: 73
 388. Kontrola Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (WPS) maj 2022 r.
  Wyświetleń: 72
 389. Pierwsza pomoc
  Wyświetleń: 72
 390. Udostępnienie danych ze zbiorów danych osobowych
  Wyświetleń: 72
 391. Zarządzenie nr 22/21 z dnia 16 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 72
 392. Zarządzenie nr 29/16 z dnia 5 maja 2016 r.
  Wyświetleń: 72
 393. Zarządzenie nr 78/14 z dnia 27 listopada 2014
  Wyświetleń: 72
 394. Zarządzenie nr 95/12 z dnia 28 grudnia 2012
  Wyświetleń: 72
 395. Budżet Gminy na 2011 rok
  Wyświetleń: 71
 396. Informacja za I półrocze 2020 r.
  Wyświetleń: 71
 397. Ogłoszenie – I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Bukowiec 16.03.2023
  Wyświetleń: 71
 398. Protokoły z Komisji Budownictwa 2021
  Wyświetleń: 71
 399. Protokoły z Komisji Budżetu i Spraw Organizacyjnych 2022
  Wyświetleń: 71
 400. Rejestracja osób podlegających kwalifikacji wojskowej
  Wyświetleń: 71
 401. Uchwała nr XLIII/277/23 z dnia 7 lutego 2023 r.
  Wyświetleń: 71
 402. Zarządzenie nr 16/23 z dnia 8 marca 2023 r.
  Wyświetleń: 71
 403. Zarządzenie nr 2/22 z dnia 20 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 71
 404. Zarządzenie nr 25/23 z dnia 20 marca 2023 r.
  Wyświetleń: 71
 405. Zarządzenie nr 77/22 z dnia 2 listopada 2022 r.
  Wyświetleń: 71
 406. Budżet Gminy na 2014 rok
  Wyświetleń: 70
 407. Budżet Gminy na 2023 rok
  Wyświetleń: 70
 408. Kontrola Wojewody Kujawsko-Pomorskiego 2015 r.
  Wyświetleń: 70
 409. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 13 października 2023 r.
  Wyświetleń: 70
 410. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 - wersja nr 9
  Wyświetleń: 70
 411. Protokoły z Komisji Oświaty 2020
  Wyświetleń: 70
 412. Protokoły z Sesji 2020
  Wyświetleń: 70
 413. Uchwała nr XL/267/22 z dnia 12 grudnia 2022 r.
  Wyświetleń: 70
 414. Uchwała nr XLVIII/297/23 z dnia 30 sierpnia 2023 r.
  Wyświetleń: 70
 415. Zarządzenie nr 45/21 z dnia 16 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 70
 416. Zarządzenie nr 63/21 z dnia 9 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 70
 417. Ankieta badania opinii - Funkcjonowanie posterunków Policji
  Wyświetleń: 69
 418. Budżet Gminy na 2015 rok
  Wyświetleń: 69
 419. Budżet Gminy na 2020 rok
  Wyświetleń: 69
 420. Informacja o pierwszych posiedzeniach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 69
 421. Osiągnięte poziomy recyklingu przez Gminę Bukowiec w 2018 roku
  Wyświetleń: 69
 422. Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy za 2022 rok
  Wyświetleń: 69
 423. Protokoły z Komisji Rewizyjnej 2019
  Wyświetleń: 69
 424. Protokoły ze wspólnych spotkań Komisji Rady 2021
  Wyświetleń: 69
 425. Telefony alarmowe
  Wyświetleń: 69
 426. Zarządzenie Nr 19/06 z dnia 24 kwietnia 2006r.
  Wyświetleń: 69
 427. Zarządzenie nr 46/21 z dnia 17 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 69
 428. Zarządzenie nr 69/16 z dnia 30 listopada 2016r.
  Wyświetleń: 69
 429. Zbiorcza informacja o petycjach za 2021 rok
  Wyświetleń: 69
 430. Harmonogram zebrań wiejskich w gminie Bukowiec
  Wyświetleń: 68
 431. Konsultacje społeczne projektu rewitalizacji dla Gminy Bukowiec
  Wyświetleń: 68
 432. Protokoły z Komisji Rewizyjnej 2022
  Wyświetleń: 68
 433. Protokoły z Komisji skarg, wniosków i petycji 2023
  Wyświetleń: 68
 434. Uchwała nr XI/115/04 z dnia 27 lutego 2004
  Wyświetleń: 68
 435. Uchwała nr XXXVII/202/09 z dnia 21 grudnia 2009
  Wyświetleń: 68
 436. Udzielenie pisemnej interpretacji co do przepisów prawa podatkowego
  Wyświetleń: 68
 437. Zarządzenie nr 21/23 z dnia 15 marca 2023 r.
  Wyświetleń: 68
 438. Zarządzenie nr 26/23 z dnia 30 marca 2023 r.
  Wyświetleń: 68
 439. Zarządzenie nr 4/23 z dnia 19 stycznia 2023 r.
  Wyświetleń: 68
 440. Zarządzenie nr 47/21 z dnia 19 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 68
 441. Zarządzenie nr 70/16 z dnia 15 grudnia 2016 r.
  Wyświetleń: 68
 442. Zarządzenie nr 93/20 z dnia 17 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 68
 443. Zarządzenie w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 68
 444. Budżet Gminy na 2018 rok
  Wyświetleń: 67
 445. Budżet Gminy na 2022 rok
  Wyświetleń: 67
 446. Gmina Bukowiec ogłasza nabór do projektu: „Program rozwoju społecznego sołectwa Budyń i sołectwa Korytowo pakiet działań przeciwdziałających wykluczeniom dla seniorów”
  Wyświetleń: 67
 447. Kontrola ZUS o/Bydgoszcz 2018 r.
  Wyświetleń: 67
 448. Obwieszczenie o zamiarze aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Bukowiec
  Wyświetleń: 67
 449. Odroczenie lub rozłożenie na raty zaległości podatkowych wraz z odsetkami podatnikom prowadzącym działalność gospodarczą
  Wyświetleń: 67
 450. Protokoły z Komisji Budownictwa 2019
  Wyświetleń: 67
 451. Protokoły z Komisji Rewizyjnej 2021
  Wyświetleń: 67
 452. Protokoły z Sesji 2019
  Wyświetleń: 67
 453. Rozwiąż kurs e-learningowy i wygraj jedną z 50 hulajnóg ufundowanych przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
  Wyświetleń: 67
 454. Wniosek z dnia 21 października 2022 r.
  Wyświetleń: 67
 455. Zarządzenie nr 28/23 z dnia 6 kwietnia 2023 r.
  Wyświetleń: 67
 456. Zarządzenie nr 37/21 z dnia 2 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 67
 457. Zarządzenie nr 66/16 z dnia 16 listopada 2016 r.
  Wyświetleń: 67
 458. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 2019
  Wyświetleń: 66
 459. Budżet Gminy na 2012 rok
  Wyświetleń: 66
 460. Informacja za I półrocze 2019 r.
  Wyświetleń: 66
 461. Petycja z dnia 1 sierpnia 2022 r.
  Wyświetleń: 66
 462. Protokoły z Komisji Budżetu i Spraw Organizacyjnych 2019
  Wyświetleń: 66
 463. Protokoły z Komisji Budżetu i Spraw Organizacyjnych 2021
  Wyświetleń: 66
 464. Protokoły ze wspólnych spotkań Komisji Rady 2020
  Wyświetleń: 66
 465. Protokoły ze wspólnych spotkań Komisji Rady 2022
  Wyświetleń: 66
 466. Uchwała Nr 1/D/2022 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 66
 467. Uchwała nr V/37/15 z dnia 6 marca 2015
  Wyświetleń: 66
 468. Uchwała nr X/108/2003 z dnia 30 grudnia 2003
  Wyświetleń: 66
 469. Zarządzenie nr 19/21 z dnia 14 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 66
 470. Zarządzenie nr 72/23 z dnia 18 września 2023 r.
  Wyświetleń: 66
 471. Zarządzenie nr 82/19 z dnia 2 grudnia 2019 r.
  Wyświetleń: 66
 472. Zarządzenie nr 89/22 z dnia 16 grudnia 2022 r.
  Wyświetleń: 66
 473. Budżet Gminy na 2017 rok
  Wyświetleń: 65
 474. Informacja za I półrocze 2022 r.
  Wyświetleń: 65
 475. Kontrola Urzędu Marszałkowskiego Woj. Kujawsko-Pomorskiego 2022 r.
  Wyświetleń: 65
 476. Można składać wnioski na demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest
  Wyświetleń: 65
 477. Obwieszczenie Wójta Gminy Bukowiec o nr i granicach obwodów głosowania, siedzibach komisji wyborczych, głosowaniu koresp. i przez pełnomocnika (2)
  Wyświetleń: 65
 478. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych z terenu Gminy Bukowiec
  Wyświetleń: 65
 479. Protokoły ze wspólnych spotkań Komisji Rady 2018
  Wyświetleń: 65
 480. Uchwała nr IV/30/15 z dnia 30 stycznia 2015
  Wyświetleń: 65
 481. Uchwała nr XL/255/18 z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Bukowiec
  Wyświetleń: 65
 482. Zaproszenie na szkolenia dotyczące naborów w ramach PS WPR i KPO
  Wyświetleń: 65
 483. Zarządzenie nr 23/21 z dnia 20 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 65
 484. Zarządzenie nr 3/22 z dnia 26 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 65
 485. Zarządzenie nr 4/14 z dnia 3 stycznia 2014
  Wyświetleń: 65
 486. Zarządzenie nr 53/23 z dnia 5 lipca 2023 r.
  Wyświetleń: 65
 487. Zarządzenie nr 62/22 z dnia 22 sierpnia 2022 r.
  Wyświetleń: 65
 488. Zarządzenie nr 72/16 z dnia 27 grudnia 2016 r.
  Wyświetleń: 65
 489. Zarządzenie nr 83/19 z dnia 2 grudnia 2019 r.
  Wyświetleń: 65
 490. Zarządzenie nr 91/20 z dnia 30 listopada 2020 r.
  Wyświetleń: 65
 491. Budżet Gminy na 2021 rok
  Wyświetleń: 64
 492. Harmonogram zebrań wiejskich 2023
  Wyświetleń: 64
 493. Kontrola Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy 2022 r.
  Wyświetleń: 64
 494. Obwieszczenie IOŚiR.6220.2.18.2022 z dnia 03.11.2022 r.
  Wyświetleń: 64
 495. Petycja z dnia 21 marca 2020 roku
  Wyświetleń: 64
 496. Porządek obrad L Sesji Rady Gminy Bukowiec
  Wyświetleń: 64
 497. Protokoły z Komisji Budownictwa 2020
  Wyświetleń: 64
 498. Przebudowa istniejącej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Budyń 17.03.2023
  Wyświetleń: 64
 499. Uchwała nr XLIV/282/23 z dnia 28 marca 2023 r.
  Wyświetleń: 64
 500. Uchwała nr XLVIII/301/23 z dnia 30 sierpnia 2023 r.
  Wyświetleń: 64
 501. Umorzenie zaległości podatkowych wraz z odsetkami podatnikom nie prowadzącym działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 64
 502. Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej
  Wyświetleń: 64
 503. Zarządzenie nr 7/18 z dnia 7 lutego 2018 r.
  Wyświetleń: 64
 504. Zarządzenie nr 81/19 z dnia 27 listopada 2019r.
  Wyświetleń: 64
 505. Zarządzenie nr 94/20 z dnia 17 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 64
 506. Zbiorcza informacja o petycjach za 2022 rok
  Wyświetleń: 64
 507. Informacja za I półrocze 2014r.
  Wyświetleń: 63
 508. Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy za 2021 rok
  Wyświetleń: 63
 509. Protokoły z Komisji Budownictwa 2022
  Wyświetleń: 63
 510. Protokoły ze wspólnych spotkań Komisji Rady 2019
  Wyświetleń: 63
 511. Twój głos ma znaczenie – weź udział w wyborach i pomóż zdobyć dodatkowe środki na rozwój gminy!
  Wyświetleń: 63
 512. Uchwała nr XXVIII/183/13 z dnia 27 maja 2013
  Wyświetleń: 63
 513. Zarządzenie nr 13/19 z dnia 8 marca 2019 r.
  Wyświetleń: 63
 514. Zarządzenie nr 45/23 z dnia 12 czerwca 2023r.
  Wyświetleń: 63
 515. Zarządzenie nr 48/21 z dnia 26 sierpnia 2021r.
  Wyświetleń: 63
 516. Zarządzenie nr 5/23 z dnia 19 stycznia 2023 r.
  Wyświetleń: 63
 517. Zarządzenie nr 60/23 z dnia 1 sierpnia 2023 r.
  Wyświetleń: 63
 518. Zarządzenie nr 7/15 z dnia 10 lutego 2015
  Wyświetleń: 63
 519. Zarządzenie nr 72/13 z dnia 26 listopada 2013
  Wyświetleń: 63
 520. Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami
  Wyświetleń: 62
 521. Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Bukowcu 29.03.2023
  Wyświetleń: 62
 522. Dane kontaktowe do urzędników zajmujących się organizacją wyborów w gminie Bukowiec
  Wyświetleń: 62
 523. Informacja o uprawnieniach wyborców z niepełnosprawnością
  Wyświetleń: 62
 524. Kontrola Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (NPPDL) 2015 r.
  Wyświetleń: 62
 525. Osiągnięte poziomy recyklingu przez Gminę Bukowiec w 2020 roku
  Wyświetleń: 62
 526. Uchwała nr XXVI/143/09 z dnia 6 marca 2009
  Wyświetleń: 62
 527. Wydanie decyzji o przyznaniu stypendium szkolnego
  Wyświetleń: 62
 528. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 62
 529. Zarządzenie nr 12/23 z dnia 6 marca 2023 r.
  Wyświetleń: 62
 530. Zarządzenie nr 35/18 z dnia 6 lipca 2018 r.
  Wyświetleń: 62
 531. Zarządzenie nr 41/21 z dnia 2 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 62
 532. Zarządzenie nr 73/16 z dnia 27 grudnia 2016 r.
  Wyświetleń: 62
 533. Zarządzenie nr 75/16 z dnia 28 grudnia 2016r.
  Wyświetleń: 62
 534. Zarządzenie nr 88/20 z dnia 10 listopada 2020 r.
  Wyświetleń: 62
 535. Zarządzenie nr 88/23 z dnia 9 listopada 2023 r.
  Wyświetleń: 62
 536. Zarządzenie nr 90/22 z dnia 16 grudnia 2022 r.
  Wyświetleń: 62
 537. Zarządzenie nr 95/22 z dnia 29 grudnia 2022 r.
  Wyświetleń: 62
 538. Decyzja RRiB.6220.18.8.2022.RS z dnia 27 stycznia 2023 r.
  Wyświetleń: 61
 539. Nabór wniosków na Moduł I i Moduł II programu „Aktywny samorząd”
  Wyświetleń: 61
 540. Protokoły z Komisji Budownictwa 2018 – nowa kadencja
  Wyświetleń: 61
 541. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bukowiec za 2021 rok
  Wyświetleń: 61
 542. Uchwała nr VII/46/15 z dnia 20 maja 2015
  Wyświetleń: 61
 543. Uchwała nr XIII/81/07 z dnia 21 grudnia 2007
  Wyświetleń: 61
 544. Uchwała nr XXX/197/21 z dnia 10 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 61
 545. Udostępnienie spisu wyborców w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 15 października 2023 r.
  Wyświetleń: 61
 546. Zarządzenie nr 14/15 z dnia 16 marca 2015
  Wyświetleń: 61
 547. Zarządzenie nr 36/21 z dnia 29 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 61
 548. Zarządzenie nr 52/16 z dnia 29 września 2016 r.
  Wyświetleń: 61
 549. Zarządzenie nr 72/21 z dnia 22 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 61
 550. Zarządzenie nr 87/19 z dnia 30 grudnia 2019 r.
  Wyświetleń: 61
 551. Zarządzenie nr 92/22 z dnia 28 grudnia 2022 r.
  Wyświetleń: 61
 552. Diagnoza Społeczna wykonana na potrzeby Gminnego Programu Rewitalizacji
  Wyświetleń: 60
 553. Kontrola Archiwum Państwowego w Bydgoszczy 2019 r.
  Wyświetleń: 60
 554. Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świeciu 2022 r.
  Wyświetleń: 60
 555. Uchwała Nr 7/P/2022 Składu Orzekającego Nr 3 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 60
 556. Uchwała nr XIII/85/19 z dnia 7 listopada 2019 r.
  Wyświetleń: 60
 557. Uchwała nr XXIII/153/16 z dnia 25 listopada 2016 r.
  Wyświetleń: 60
 558. Uchwała nr XXIV/196/2005 z dnia 30 sierpnia 2005
  Wyświetleń: 60
 559. Umorzenie zaległości podatkowych wraz z odsetkami podatnikom prowadzącym działalność gospodarczą
  Wyświetleń: 60
 560. Wniosek/petycja z dnia 18 listopada 2022 r.
  Wyświetleń: 60
 561. Zarządzenie nr 2/23 z dnia 17 stycznia 2023 r.
  Wyświetleń: 60
 562. Zarządzenie nr 26/21 z dnia 11 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 60
 563. Zarządzenie nr 71/16 z dnia 15 grudnia 2016 roku
  Wyświetleń: 60
 564. Zarządzenie nr 73/13 z dnia 29 listopada 2013
  Wyświetleń: 60
 565. Zarządzenie nr 80/14 z dnia 28 listopada 2014
  Wyświetleń: 60
 566. Zarządzenie nr 86/14 z dnia 30 grudnia 2014
  Wyświetleń: 60
 567. Zarządzenie nr 89/20 z dnia 12 listopada 2020 r.
  Wyświetleń: 60
 568. ARiMR: Aktualne nabory wniosków w ramach PROW
  Wyświetleń: 59
 569. Budowa drogi gminnej nr 030940 C w miejscowości Gawroniec
  Wyświetleń: 59
 570. Informacja za I półrocze 2015r.
  Wyświetleń: 59
 571. Kontrola Urzędu Marszałkowskiego Woj. Kujawsko-Pomorskiego 2015 r.
  Wyświetleń: 59
 572. Kształtowanie przestrzeni publicznej na terenie parku w Bukowcu
  Wyświetleń: 59
 573. Uchwała nr VI/44/15 z dnia 22 kwietnia 2015
  Wyświetleń: 59
 574. Uchwała nr XIII/83/19 z dnia 7 listopada 2019 r.
  Wyświetleń: 59
 575. Uchwała nr XXXVIII/243/17 z dnia 22 grudnia 2017 r.
  Wyświetleń: 59
 576. Wniosek/petycja z dnia 4 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 59
 577. Wybory do izb rolniczych 2023 - Obwieszczenie
  Wyświetleń: 59
 578. Zarządzanie nr 8/23 z dnia 26 stycznia 2023 r.
  Wyświetleń: 59
 579. Zarządzenie nr 70/18 z dnia 20 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 59
 580. Zarządzenie nr 73/21 z dnia 30 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 59
 581. Zarządzenie nr 74/16 z dnia 27 grudnia 2016 r.
  Wyświetleń: 59
 582. Zarządzenie nr 74/23 z dnia 25 września 2023 r.
  Wyświetleń: 59
 583. Zarządzenie nr 85/23 z dnia 7 listopada 2023 r.
  Wyświetleń: 59
 584. Zarządzenie nr 95/20 z dnia 29 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 59
 585. Budżet Gminy na 2013 rok
  Wyświetleń: 58
 586. Informacja za I półrocze 2011r.
  Wyświetleń: 58
 587. Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy 2013 r.
  Wyświetleń: 58
 588. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy dotyczące prac w ciągu C-E 65 na odcinku Zduńska Wola – Inowrocław – Tczew. LCS Bydgoszcz
  Wyświetleń: 58
 589. Odroczenie terminu płatności podatnikom nie prowadzącym działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 58
 590. Oświadczenia majątkowe radnych kadencji 2018 – 2023 złożone w terminie 30 dni od ślubowania
  Wyświetleń: 58
 591. Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2019
  Wyświetleń: 58
 592. Petycja z dnia 6 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 58
 593. Protokoły z Komisji Budżetu i Spraw Organizacyjnych 2020
  Wyświetleń: 58
 594. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bukowiec za 2008 rok
  Wyświetleń: 58
 595. Uchwała nr XXXII/255/06 z dnia 29 maja 2006
  Wyświetleń: 58
 596. Zarządzenie nr 13/23 z dnia 6 marca 2023 r.
  Wyświetleń: 58
 597. Zarządzenie nr 30/13 z dnia 7 czerwca 2013
  Wyświetleń: 58
 598. Zarządzenie nr 45/20 z dnia 2 lipca 2020r.
  Wyświetleń: 58
 599. Zarządzenie nr 47/16 z dnia 5 września 2016 r.
  Wyświetleń: 58
 600. Zarządzenie nr 67/21 z dnia 1 grudnia 2021r.
  Wyświetleń: 58
 601. Zarządzenie nr 69/13 z dnia 18 listopada 2013
  Wyświetleń: 58
 602. Zarządzenie nr 69/21 z dnia 3 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 58
 603. Zarządzenie nr 71/21 z dnia 14 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 58
 604. Zarządzenie nr 9/21 z dnia 18 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 58
 605. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 2015
  Wyświetleń: 57
 606. Informacja za I półrocze 2009r.
  Wyświetleń: 57
 607. Informacja za I półrocze 2010r.
  Wyświetleń: 57
 608. Kontrola Prezesa Rady Ministrów 2017 r.
  Wyświetleń: 57
 609. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za 2018 rok
  Wyświetleń: 57
 610. Petycja z dnia 10 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 57
 611. Porządek obrad XLIII Sesji Rady Gminy Bukowiec
  Wyświetleń: 57
 612. Porządek obrad XLIX Sesji Rady Gminy Bukowiec
  Wyświetleń: 57
 613. Uchwała nr III/26/06 z dnia 29 grudnia 2006
  Wyświetleń: 57
 614. Uchwała nr XIII/85/11 z dnia 28 grudnia 2011
  Wyświetleń: 57
 615. Uchwała nr XLIII/275/23 z dnia 7 lutego 2023 r.
  Wyświetleń: 57
 616. Wniosek/petycja z dnia 29 września 2021 r.
  Wyświetleń: 57
 617. Zarządzenie nr 23/23 z dnia 17 marca 2023 r.
  Wyświetleń: 57
 618. Zarządzenie nr 3/15 z dnia 2 lutego 2015
  Wyświetleń: 57
 619. Zarządzenie nr 46/14 z dnia 14 lipca 2014
  Wyświetleń: 57
 620. Zarządzenie nr 46/20 z dnia 3 lipca 2020 r.
  Wyświetleń: 57
 621. Zarządzenie nr 60/13 z dnia 24 października 2013
  Wyświetleń: 57
 622. Zarządzenie nr 63/23 z dnia 17 sierpnia 2023 r.
  Wyświetleń: 57
 623. Zarządzenie nr 75/20 z dnia 30 września 2020 r.
  Wyświetleń: 57
 624. Zarządzenie nr 76/13 z dnia 13 grudnia 2013
  Wyświetleń: 57
 625. Zarządzenie nr 78/19 z dnia 19 listopada 2019 r.
  Wyświetleń: 57
 626. Zarządzenie nr 78/20 z dnia 15 października 2020 r.
  Wyświetleń: 57
 627. Zarządzenie nr 85/19 z dnia 20 grudnia 2019 r
  Wyświetleń: 57
 628. Zarządzenie nr 9/23 z dnia 30 stycznia 2023 r.
  Wyświetleń: 57
 629. Zarządzenie nr 90/20 z dnia 20 listopada 2020 r.
  Wyświetleń: 57
 630. Zarządzenie nr 91/22 z dnia 28 grudnia 2022 r.
  Wyświetleń: 57
 631. IV Konkurs na rymowankę już ogłoszony!
  Wyświetleń: 56
 632. Kontrola Archiwum Państwowego w Bydgoszczy 2014 r.
  Wyświetleń: 56
 633. Obwieszczenie IOŚiR.6220.2.33.2022.2023 o wydaniu Postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 56
 634. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Prace w ciągu C-E 65 na odcinku Zduńska Wola – Inowrocław – Tczew. LCS Bydgoszcz”
  Wyświetleń: 56
 635. Obwieszczenie z dnia 27 lipca 2023 r.
  Wyświetleń: 56
 636. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za 2020 rok
  Wyświetleń: 56
 637. Oświadczenia majątkowe za 2020 rok
  Wyświetleń: 56
 638. Petycja z dnia 19 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 56
 639. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I w sprawie podziału Gminy Bukowiec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 56
 640. Postanowienie nr 155/2023 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I w sprawie podziału Gminy Bukowiec na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
  Wyświetleń: 56
 641. Uchwała nr VIII/55/15 z dnia 1 lipca 2015
  Wyświetleń: 56
 642. Uchwała nr XX/179/2005 z dnia 31 marca 2005
  Wyświetleń: 56
 643. Uchwała nr XXXIX/255/22 z dnia 15 listopada 2022 r.
  Wyświetleń: 56
 644. XX Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne
  Wyświetleń: 56
 645. Zarządzenie nr 1/14 z dnia 2 stycznia 2014
  Wyświetleń: 56
 646. Zarządzenie nr 18/14 z dnia 26 marca 2014
  Wyświetleń: 56
 647. Zarządzenie nr 22/14 z dnia 7 kwietnia 2014
  Wyświetleń: 56
 648. Zarządzenie nr 24/23 z dnia 17 marca 2023 r.
  Wyświetleń: 56
 649. Zarządzenie nr 26/13 z dnia 21 maja 2013
  Wyświetleń: 56
 650. Zarządzenie nr 3/23 z dnia 18 stycznia 2023 r.
  Wyświetleń: 56
 651. Zarządzenie nr 34/23 z dnia 27 kwietnia 2023 r.
  Wyświetleń: 56
 652. Zarządzenie nr 55/16 z dnia 6 października 2016 r.
  Wyświetleń: 56
 653. Zarządzenie Nr 7/06 z dnia 23 luty 2006 r.
  Wyświetleń: 56
 654. Zarządzenie nr 77/13 z dnia 19 grudnia 2013
  Wyświetleń: 56
 655. Zarządzenie nr 79/19 z dnia 20 listopada 2019 r.
  Wyświetleń: 56
 656. Zarządzenie nr 86/22 z dnia 29 listopada 2022 r.
  Wyświetleń: 56
 657. Zarządzenie nr 88/22 z dnia 30 listopada 2022 r.
  Wyświetleń: 56
 658. Kontrola Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy 2018 r.
  Wyświetleń: 55
 659. Oświadczenia majątkowe radnych składane na zakończenie kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 55
 660. Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2021
  Wyświetleń: 55
 661. Postanowienie ws. zarządzenia wyborów, kalendarz wyborczy
  Wyświetleń: 55
 662. Ubezpieczenie NNW dzieci rolników
  Wyświetleń: 55
 663. Uchwała Nr 5/Kd/2023 Składu Orzekającego Nr 3 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 55
 664. Uchwała Nr 7/WPF/2022 Składu Orzekającego Nr 3 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 55
 665. Uchwała nr XIII/86/19 z dnia 7 listopada 2019 r.
  Wyświetleń: 55
 666. Uchwała nr XIX/178/2005 z dnia 18 lutego 2005
  Wyświetleń: 55
 667. Uchwała nr XLIX/305/23 z dnia 3 października 2023 r.
  Wyświetleń: 55
 668. VIII edycja Bitwy Regionów rozpoczęta
  Wyświetleń: 55
 669. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 02.06.2023 r.
  Wyświetleń: 55
 670. Wykreślenie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 55
 671. Zarządzenie nr 10/14 z dnia 14 lutego 2014
  Wyświetleń: 55
 672. Zarządzenie nr 2/18 z dnia 4 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 55
 673. Zarządzenie nr 27/21 z dnia 1 czerwca 2021r.
  Wyświetleń: 55
 674. Zarządzenie nr 47/22 z dnia 5 lipca 2022 r.
  Wyświetleń: 55
 675. Zarządzenie nr 65/22 z dnia 1 września 2022 r.
  Wyświetleń: 55
 676. Zarządzenie nr 68/16 z dnia 30 listopada 2016 r.
  Wyświetleń: 55
 677. Zarządzenie nr 68/20 z dnia 28 września 2020 r.
  Wyświetleń: 55
 678. Zarządzenie nr 76/18 z dnia 27 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 55
 679. Zarządzenie nr 80/19 z dnia 21 listopada 2019 r.
  Wyświetleń: 55
 680. Zarządzenie nr 83/14 z dnia 4 grudnia 2014
  Wyświetleń: 55
 681. Zarządzenie nr 84/14 z dnia 17 grudnia 2014
  Wyświetleń: 55
 682. Zarządzenie nr 89/15 z dnia 14 grudnia 2015
  Wyświetleń: 55
 683. Informacja za I półrocze 2013r.
  Wyświetleń: 54
 684. Informacja za I półrocze 2021 r.
  Wyświetleń: 54
 685. Kontrola Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu 2016 r.
  Wyświetleń: 54
 686. Kontrola Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu 2018 r.
  Wyświetleń: 54
 687. Obwieszczenie Komisji Okręgowej Nr 93 w Bukowcu z dnia 5 września 2023 roku
  Wyświetleń: 54
 688. Ogłoszenie – I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Bukowiec
  Wyświetleń: 54
 689. Petycja z dnia 10 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 54
 690. Rozporządzenie nr 12/2023 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie zarządzenia środków podejmowanych w związku z ryzykiem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków
  Wyświetleń: 54
 691. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bukowiec za 2022 rok
  Wyświetleń: 54
 692. Uchwała Nr 5/D/2023 Składu Orzekającego Nr 3 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 54
 693. Uchwała nr XXV/162/12 z dnia 28 grudnia 2012
  Wyświetleń: 54
 694. Uchwała nr XXXII/256/06 z dnia 29 maja 2006
  Wyświetleń: 54
 695. Zarządzenie nr 35/16 z dnia 4 lipca 2016 r.
  Wyświetleń: 54
 696. Zarządzenie nr 36/16 z dnia 6 lipca 2016r.
  Wyświetleń: 54
 697. Zarządzenie Nr 37/16 z dnia 21 lipca 2016r.
  Wyświetleń: 54
 698. Zarządzenie nr 40/21 z dnia 26 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 54
 699. Zarządzenie Nr 6/06 z dnia 15 luty 2006 r.
  Wyświetleń: 54
 700. Zarządzenie nr 62/23 z dnia 17 sierpnia 2023 r.
  Wyświetleń: 54
 701. Zarządzenie nr 64/23 z dnia 17 sierpnia 2023 r.
  Wyświetleń: 54
 702. Zarządzenie nr 65/21 z dnia 23 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 54
 703. Zarządzenie nr 66/21 z dnia 24 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 54
 704. Zarządzenie nr 7/23 z dnia 24 stycznia 2023 r.
  Wyświetleń: 54
 705. Zarządzenie nr 70/13 z dnia 18 listopada 2013
  Wyświetleń: 54
 706. Zarządzenie nr 71/13 z dnia 21 listopada 2013
  Wyświetleń: 54
 707. Zarządzenie nr 79/14 z dnia 28 listopada 2014
  Wyświetleń: 54
 708. Zarządzenie nr 79/23 z dnia 13 października 2023 r.
  Wyświetleń: 54
 709. Zarządzenie nr 8/14 z dnia 4 lutego 2014
  Wyświetleń: 54
 710. Zarządzenie nr 84/19 z dnia 10 grudnia 2019 r.
  Wyświetleń: 54
 711. Zarządzenie nr 87/15 z dnia 7 grudnia 2015
  Wyświetleń: 54
 712. Zarządzenie nr 93/15 z dnia 22 grudnia 2015
  Wyświetleń: 54
 713. Zarządzenie nr 97/20 z dnia 29 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 54
 714. Zbiorcza informacja o petycjach za 2019 rok
  Wyświetleń: 54
 715. Budowa drogi gminnej nr 030910C na odcinku ok. 250 m. w m. Przysiersk 18.02.2022
  Wyświetleń: 53
 716. Informacja za I półrocze 2008r.
  Wyświetleń: 53
 717. Kontrola Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (WPS) 2017 r.
  Wyświetleń: 53
 718. Kontrola Naczelnika Urzędu Skarbowego w Świeciu 2013 r.
  Wyświetleń: 53
 719. Obwieszczenie RDOŚ, znak: WOO.420.271.2019.ADS.35 z dnia 10.08.2023 r.
  Wyświetleń: 53
 720. Obwieszczenie RRiB.6220.66.19.2021.RS
  Wyświetleń: 53
 721. Ogłoszenie o otwartym konkursie na realizację zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2022
  Wyświetleń: 53
 722. Rozporządzenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego uchylające rozporządzenie w sprawie zarządzenia środków podejmowanych w związku z ryzykiem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków
  Wyświetleń: 53
 723. Uchwała nr VII/52/15 z dnia 20 maja 2015
  Wyświetleń: 53
 724. Uchwała nr XIX/122/16 z dnia 30 czerwca 2016 r.
  Wyświetleń: 53
 725. Zarządzenie nr 14/23 z dnia 7 marca 2023 r.
  Wyświetleń: 53
 726. Zarządzenie nr 2/14 z dnia 2 stycznia 2014
  Wyświetleń: 53
 727. Zarządzenie nr 2/20 z dnia 2 stycznia 2020 r.
  Wyświetleń: 53
 728. Zarządzenie nr 33/13 z dnia 1 lipca 2013
  Wyświetleń: 53
 729. Zarządzenie nr 36/13 z dnia 18 lipca 2013
  Wyświetleń: 53
 730. Zarządzenie nr 50/14 z dnia 28 lipca 2014
  Wyświetleń: 53
 731. Zarządzenie nr 60/21 z dnia 2 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 53
 732. Zarządzenie nr 68/21 z dnia 1 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 53
 733. Zarządzenie nr 69/23 z dnia 5 września 2023 r.
  Wyświetleń: 53
 734. Zarządzenie nr 73/10 z dnia 9 grudnia 2010
  Wyświetleń: 53
 735. Zarządzenie nr 74/21 z dnia 30 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 53
 736. Zarządzenie nr 76/20 z dnia 30 września 2020 r.
  Wyświetleń: 53
 737. Zarządzenie nr 8/20 z dnia 24 stycznia 2020 r.
  Wyświetleń: 53
 738. Zarządzenie nr 86/15 z dnia 1 grudnia 2015
  Wyświetleń: 53
 739. Zarządzenie nr 90/15 z dnia 15 grudnia 2015
  Wyświetleń: 53
 740. Zarządzenie nr 92/15 z dnia 22 grudnia 2015
  Wyświetleń: 53
 741. Budowa energooszczędnej sali gimnastycznej oraz wymiana źródła ciepła na OZE w Szkole Podstawowej w Przysiersku 08.04.2022
  Wyświetleń: 52
 742. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Branica 02.06.2021
  Wyświetleń: 52
 743. Informacje o płatnościach dla małych gospodarstw rolnych
  Wyświetleń: 52
 744. Komunikat Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I z 30 stycznia 2024r.
  Wyświetleń: 52
 745. Kontrola Archiwum Państwowego w Bydgoszczy 2017 r.
  Wyświetleń: 52
 746. Kontrola Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – Wydział Nadzoru i Kontroli 2013 r.
  Wyświetleń: 52
 747. Kontrola Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu 2012 r.
  Wyświetleń: 52
 748. Kontrola Urzędu Marszałkowskiego Woj. Kujawsko-Pomorskiego kwiecień 2016 r.
  Wyświetleń: 52
 749. Kontrola Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wrzesień 2018 r.
  Wyświetleń: 52
 750. Kontrola Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy maj 2018 r.
  Wyświetleń: 52
 751. Oświadczenia majątkowe za 2021 rok
  Wyświetleń: 52
 752. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 - wersja nr 2
  Wyświetleń: 52
 753. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 - wersja nr 3
  Wyświetleń: 52
 754. Rewitalizacja w Gminie Bukowiec
  Wyświetleń: 52
 755. Rozporządzenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożonym wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń.
  Wyświetleń: 52
 756. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bukowiec za 2019 rok
  Wyświetleń: 52
 757. Sukcesywne, detaliczne dostawy oleju napędowego (ON) w 2024 roku realizowane poprzez tankowanie w autobusach szkolnych na stacji paliw dostawcy
  Wyświetleń: 52
 758. Uchwała nr VII/54/15 z dnia 20 maja 2015
  Wyświetleń: 52
 759. Uchwała nr XI/71/15 Rady Gminy Bukowiec z dnia 27 października 2015
  Wyświetleń: 52
 760. Uchwała nr XLIV/285/23 z dnia 28 marca 2023 r.
  Wyświetleń: 52
 761. Uchwała nr XLIX/304/23 z dnia 3 października 2023 r.
  Wyświetleń: 52
 762. Uchwała nr XXXV/217/17 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Bukowiec
  Wyświetleń: 52
 763. Zarządzenie nr 12/14 z dnia 21 lutego 2014
  Wyświetleń: 52
 764. Zarządzenie nr 2/16 z dnia 18 stycznia 2016 r.
  Wyświetleń: 52
 765. Zarządzenie nr 29/13 z dnia 4 czerwca 2013
  Wyświetleń: 52
 766. Zarządzenie nr 29/22 z dnia 18 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 52
 767. Zarządzenie nr 30/10 z dnia 17 maja 2010
  Wyświetleń: 52
 768. Zarządzenie nr 30/16 z dnia 9 maja 2016r.
  Wyświetleń: 52
 769. Zarządzenie nr 37/22 z dnia 10 czerwca 2022 r.
  Wyświetleń: 52
 770. Zarządzenie nr 37/23 z dnia 18 maja 2023 r.
  Wyświetleń: 52
 771. Zarządzenie nr 39/14 z dnia 2 czerwca 2014
  Wyświetleń: 52
 772. Zarządzenie nr 39/19 z dnia 4 lipca 2019 r.
  Wyświetleń: 52
 773. Zarządzenie nr 5/15 z dnia 9 lutego 2015
  Wyświetleń: 52
 774. Zarządzenie nr 5/22 z dnia 7 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 52
 775. Zarządzenie nr 50/16 z dnia 20 września 2016 r.
  Wyświetleń: 52
 776. Zarządzenie nr 6/18 z dnia 29 stycznia 2018 r.
  Wyświetleń: 52
 777. Zarządzenie nr 6/23 z dnia 23 stycznia 2023 r.
  Wyświetleń: 52
 778. Zarządzenie nr 62/21 z dnia 3 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 52
 779. Zarządzenie Nr 63/06 z dnia 29 grudnia 2006 r.
  Wyświetleń: 52
 780. Zarządzenie nr 72/15 z dnia 21 października 2015
  Wyświetleń: 52
 781. Zarządzenie nr 72/20 z dnia 29 września 2020 r.
  Wyświetleń: 52
 782. Zarządzenie nr 85/14 z dnia 30 grudnia 2014
  Wyświetleń: 52
 783. Zarządzenie nr 88/15 z dnia 11 grudnia 2015
  Wyświetleń: 52
 784. Zarządzenie nr 92/20 z dnia 14 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 52
 785. Kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy 2017 r.
  Wyświetleń: 51
 786. Modernizacja kompleksu sportowo – turystycznego oraz świetlicy wiejskiej w Różannie 21.10.2022
  Wyświetleń: 51
 787. Nabór wniosków o wsparcie finansowe sportu w 2024 roku
  Wyświetleń: 51
 788. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za 2021 rok
  Wyświetleń: 51
 789. Oświadczenia majątkowe za 2019 rok
  Wyświetleń: 51
 790. Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy na początek kadencji 2018-2023
  Wyświetleń: 51
 791. Porządek obrad LII Sesji Rady Gminy Bukowiec
  Wyświetleń: 51
 792. Porządek obrad XLVII Sesji Rady Gminy Bukowiec
  Wyświetleń: 51
 793. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bukowiec za 2020 rok
  Wyświetleń: 51
 794. Uchwała nr III/24/18 z dnia 20 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 51
 795. Uchwała nr III/26/18 z dnia 20 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 51
 796. Uchwała nr L/308/23 z dnia 27 października 2023 r.
  Wyświetleń: 51
 797. Uchwała nr VII/53/15 z dnia 20 maja 2015
  Wyświetleń: 51
 798. Uchwała nr XIII/77/07 z dnia 21 grudnia 2007
  Wyświetleń: 51
 799. Uchwała nr XLIV/280/23 z dnia 28 marca 2023 r.
  Wyświetleń: 51
 800. Zarządzenie nr 10/22 z dnia 3 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 51
 801. Zarządzenie nr 15/18 z dnia 6 marca 2018 r.
  Wyświetleń: 51
 802. Zarządzenie nr 15/23 z dnia 8 marca 2023 r.
  Wyświetleń: 51
 803. Zarządzenie nr 20/22 z dnia 26 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 51
 804. Zarządzenie nr 24/13 z dnia 14 maja 2013
  Wyświetleń: 51
 805. Zarządzenie nr 27/22 z dnia 18 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 51
 806. Zarządzenie nr 30/22 z dnia 18 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 51
 807. Zarządzenie nr 30/23 z dnia 14 kwietnia 2023 r.
  Wyświetleń: 51
 808. Zarządzenie nr 36/14 z dnia 19 maja 2014
  Wyświetleń: 51
 809. Zarządzenie nr 38/21 z dnia 07 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 51
 810. Zarządzenie nr 53/16 z dnia 30 września 2016 r.
  Wyświetleń: 51
 811. Zarządzenie nr 6/10 z dnia 16 lutego 2010
  Wyświetleń: 51
 812. Zarządzenie nr 65/16 z dnia 16 listopada 2016 r.
  Wyświetleń: 51
 813. Zarządzenie nr 82/14 z dnia 4 grudnia 2014
  Wyświetleń: 51
 814. Zarządzenie nr 86/19 z dnia 30 grudnia 2019 r.
  Wyświetleń: 51
 815. Zarządzenie nr 86/20 z dnia 9 listopada 2020 r.
  Wyświetleń: 51
 816. Zarządzenie nr 87/14 z dnia 30 grudnia 2014
  Wyświetleń: 51
 817. Zarządzenie nr 96/15 z dnia 29 grudnia 2015
  Wyświetleń: 51
 818. Zawiadomienie RRiB.6220.15.10.2023.RS z dnia 02.06.2023 r.
  Wyświetleń: 51
 819. Informacja za I półrocze 2016r.
  Wyświetleń: 50
 820. Petycja w sprawie przyporządkowania załącznika do petycji do odpowiedniej klasy z wykazu akt.
  Wyświetleń: 50
 821. Porządek obrad XLIV Sesji Rady Gminy Bukowiec
  Wyświetleń: 50
 822. Przebudowa istniejącej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Budyń 04.04.2023
  Wyświetleń: 50
 823. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bukowiec za 2018 rok
  Wyświetleń: 50
 824. Uchwała Nr 7/Dpr/2022 Składu Orzekającego Nr 3 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 50
 825. Uchwała nr XIII/93/11 z dnia 28 grudnia 2011
  Wyświetleń: 50
 826. Uchwała nr XLIII/278/23 z dnia 7 lutego 2023 r.
  Wyświetleń: 50
 827. Uchwała nr XXI/140/20 z dnia 11 grudnia 2020r.
  Wyświetleń: 50
 828. Uchwała nr XXXII/254/06 z dnia 29 maja 2006
  Wyświetleń: 50
 829. Zarządzenie nr 12/13 z dnia 25 marca 2013
  Wyświetleń: 50
 830. Zarządzenie nr 13/13 z dnia 25 marca 2013
  Wyświetleń: 50
 831. Zarządzenie nr 13/14 z dnia 27 lutego 2014
  Wyświetleń: 50
 832. Zarządzenie nr 14/13 z dnia 25 marca 2013
  Wyświetleń: 50
 833. Zarządzenie nr 15/13 z dnia 28 marca 2013
  Wyświetleń: 50
 834. Zarządzenie nr 16/14 z dnia 10 marca 2014
  Wyświetleń: 50
 835. Zarządzenie nr 19/14 z dnia 28 marca 2014
  Wyświetleń: 50
 836. Zarządzenie nr 24/21 z dnia 26 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 50
 837. Zarządzenie nr 24/22 z dnia 9 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 50
 838. Zarządzenie nr 25/21 z dnia 27 kwietnia 2021r.
  Wyświetleń: 50
 839. Zarządzenie nr 27/23 z dnia 4 kwietnia 2023 r.
  Wyświetleń: 50
 840. Zarządzenie nr 28/22 z dnia 18 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 50
 841. Zarządzenie nr 29/20 z dnia 22 maja 2020r.
  Wyświetleń: 50
 842. Zarządzenie nr 3/14 z dnia 3 stycznia 2014
  Wyświetleń: 50
 843. Zarządzenie nr 3/21 z dnia 14 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 50
 844. Zarządzenie nr 31/16 z dnia 23 maja 2016
  Wyświetleń: 50
 845. Zarządzenie nr 34/16 z dnia 1 lipca 2016 r.
  Wyświetleń: 50
 846. Zarządzenie nr 46/22 z dnia 4 lipca 2022 r.
  Wyświetleń: 50
 847. Zarządzenie nr 57/09 z dnia 13 listopada 2009
  Wyświetleń: 50
 848. Zarządzenie nr 59/23 z dnia 1 sierpnia 2023 r.
  Wyświetleń: 50
 849. Zarządzenie nr 6/19 z dnia 14 lutego 2019 r. w
  Wyświetleń: 50
 850. Zarządzenie nr 63/22 z dnia 29 sierpnia 2022 r.
  Wyświetleń: 50
 851. Zarządzenie nr 82/22 z dnia 17 listopada 2022 r.
  Wyświetleń: 50
 852. Zarządzenie nr 83/22 z dnia 21 listopada 2022 r.
  Wyświetleń: 50
 853. Zarządzenie nr 99/17 z dnia 30 listopada 2017 r.
  Wyświetleń: 50
 854. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Świeciu w sprawie identyfikacji i rejestracji zwierząt
  Wyświetleń: 49
 855. Kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy 2021 r.
  Wyświetleń: 49
 856. Obwieszczenie RRiB.6220.31.3.2023.RS z dnia 31.10.2023 r.
  Wyświetleń: 49
 857. Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 listopada 2023 r.
  Wyświetleń: 49
 858. Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy - koniec kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 49
 859. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 - wersja nr 1
  Wyświetleń: 49
 860. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 - wersja nr 10
  Wyświetleń: 49
 861. Spotkanie międzypokoleniowe „Folkowo międzypokoleniowo” w Korytowie
  Wyświetleń: 49
 862. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bukowiec za 2013 rok
  Wyświetleń: 49
 863. Uchwała Nr 1/Kd/2022 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 49
 864. Uchwała nr III/15/10 z dnia 28 grudnia 2010
  Wyświetleń: 49
 865. Uchwała nr VI/55/2003 z dnia 9 czerwca 2003
  Wyświetleń: 49
 866. Uchwała nr XIII/84/19 z dnia 7 listopada 2019 r.
  Wyświetleń: 49
 867. Uchwała nr XXVII/152/09 z dnia 27 marca 2009
  Wyświetleń: 49
 868. Uchwała nr XXX/169/09 z dnia 7 lipca 2009
  Wyświetleń: 49
 869. Uchwała nr XXX/199/21 z dnia 10 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 49
 870. Uchwała nr XXX/200/21 z dnia 10 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 49
 871. Uchwała nr XXX/201/21 z dnia 10 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 49
 872. V Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami w gospodarstwie rolnym”
  Wyświetleń: 49
 873. Zarządzenie nr 10/23 z dnia 13 lutego 2023 r.
  Wyświetleń: 49
 874. Zarządzenie nr 12/15 z dnia 12 marca 2015
  Wyświetleń: 49
 875. Zarządzenie nr 26/22 z dnia 16 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 49
 876. Zarządzenie nr 27/13 z dnia 23 maja 2013
  Wyświetleń: 49
 877. Zarządzenie nr 37/13 z dnia 18 lipca 2013
  Wyświetleń: 49
 878. Zarządzenie nr 37/14 z dnia 28 maja 2014
  Wyświetleń: 49
 879. Zarządzenie nr 4/22 z dnia 26 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 49
 880. Zarządzenie nr 51/16 z dnia 23 września 2016 r.
  Wyświetleń: 49
 881. Zarządzenie nr 52/18 z dnia 24 września 2018 r.
  Wyświetleń: 49
 882. Zarządzenie nr 53/21 z dnia 6 października 2021 r.
  Wyświetleń: 49
 883. Zarządzenie nr 59/16 z dnia 17 października 2016 r.
  Wyświetleń: 49
 884. Zarządzenie nr 73/20 z dnia 30 września 2020 r.
  Wyświetleń: 49
 885. Zarządzenie nr 82/20 z dnia 27 października 2020 r.
  Wyświetleń: 49
 886. Zarządzenie nr 85/22 z dnia 28 listopada 2022 r.
  Wyświetleń: 49
 887. Zarządzenie nr 9/14 z dnia 11 lutego 2014
  Wyświetleń: 49
 888. Zarządzenie nr 9/15 z dnia 24 lutego 2015
  Wyświetleń: 49
 889. Ekoschematy – mechanizmy wsparcia bezpośredniego dochodów gospodarstw rolniczych
  Wyświetleń: 48
 890. Informacja o planowanych pomiarach pól elektromagnetycznych
  Wyświetleń: 48
 891. Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy 2020 r.
  Wyświetleń: 48
 892. Obwieszczenie Burmistrza Świecia BAGiGG.6733.1.24.2021 z dnia 11 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 48
 893. Obwieszczenie Starosty Świeckiego dot. rozbudowy drogi powiatowej nr 1279C Bukowiec-Przysiersk, polegającej na budowie ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku około 3,8 km”, gmina Bukowiec.
  Wyświetleń: 48
 894. Ogłoszenie z dnia 28 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 48
 895. Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2018
  Wyświetleń: 48
 896. Petycja z dnia 2 kwietnia 2020 roku
  Wyświetleń: 48
 897. Petycja z dnia 20 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 48
 898. Pomoc z PROW dla hodowców świń: czas na składanie wniosków wydłużony do 7 lutego
  Wyświetleń: 48
 899. Porządek obrad LI Sesji Rady Gminy Bukowiec
  Wyświetleń: 48
 900. Sprawozdania finansowe za 2022 rok
  Wyświetleń: 48
 901. Sprawozdanie z realizacji planu pracy Komisji Budżetu i Spraw Organizacyjnych za 2022 rok
  Wyświetleń: 48
 902. Sprawozdanie z realizacji planu pracy Komisji Rolnictwa za 2022 rok
  Wyświetleń: 48
 903. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bukowiec za 2010 rok
  Wyświetleń: 48
 904. Uchwała Nr 3/Dpr/2021 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 48
 905. Uchwała nr I/2/10 z dnia 30 listopada 2010
  Wyświetleń: 48
 906. Uchwała nr VII/50/15 z dnia 20 maja 2015
  Wyświetleń: 48
 907. Uchwała nr X/57/07 z dnia 28 września 2007
  Wyświetleń: 48
 908. Uchwała nr XIII/82/07 z dnia 21 grudnia 2007
  Wyświetleń: 48
 909. Uchwała nr XIII/87/11 z dnia 28 grudnia 2011
  Wyświetleń: 48
 910. Uchwała nr XLIII/274/23 z dnia 7 lutego 2023 r.
  Wyświetleń: 48
 911. Uchwała nr XLIX/303/23 z dnia 3 października 2023 r.
  Wyświetleń: 48
 912. Uchwała nr XX/127/20 z dnia 26 października 2020 r.
  Wyświetleń: 48
 913. Uchwała nr XXXII/257/06 z dnia 29 maja 2006
  Wyświetleń: 48
 914. Wymiar składki na ubezpieczenie zdrowotne za domowników z działów specjalnych produkcji rolnej i pomocników rolnika od 1 kwietnia 2023 r.
  Wyświetleń: 48
 915. Zapraszamy na szkolenia hybrydowe dotyczące Płatności bezpośrednich, Warunkowości i Ekoschematów
  Wyświetleń: 48
 916. Zarządzenie nr 1/20 z dnia 2 stycznia 2020r.
  Wyświetleń: 48
 917. Zarządzenie nr 10/20 z dnia 6 lutego 2020 r.
  Wyświetleń: 48
 918. Zarządzenie nr 100/17 z dnia 13 grudnia 2017 r.
  Wyświetleń: 48
 919. Zarządzenie nr 101/17 z dnia 27 grudnia 2017 r.
  Wyświetleń: 48
 920. Zarządzenie nr 12/19 z dnia 1 marca 2019 r.
  Wyświetleń: 48
 921. Zarządzenie nr 14/14 z dnia 28 lutego 2014
  Wyświetleń: 48
 922. Zarządzenie nr 15/14 z dnia 3 marca 2014
  Wyświetleń: 48
 923. Zarządzenie nr 17/14 z dnia 10 marca 2014
  Wyświetleń: 48
 924. Zarządzenie nr 22/22 z dnia 26 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 48
 925. Zarządzenie nr 25/15 z dnia 7 maja 2015
  Wyświetleń: 48
 926. Zarządzenie nr 25/22 z dnia 11 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 48
 927. Zarządzenie nr 29/19 z dnia 17 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 48
 928. Zarządzenie nr 30/20 z dnia 29 maja 2020 r.
  Wyświetleń: 48
 929. Zarządzenie nr 32/16 z dnia 15 czerwca 2016 r.
  Wyświetleń: 48
 930. Zarządzenie nr 33/11 z dnia 8 czerwca 2011
  Wyświetleń: 48
 931. Zarządzenie nr 33/23 z dnia 26 kwietnia 2023 r.
  Wyświetleń: 48
 932. Zarządzenie nr 34/14 z dnia 7 maja 2014
  Wyświetleń: 48
 933. Zarządzenie nr 35/13 z dnia 17 lipca 2013
  Wyświetleń: 48
 934. Zarządzenie nr 40/16 z dnia 26 lipca 2016r.
  Wyświetleń: 48
 935. Zarządzenie nr 42/21 z dnia 3 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 48
 936. Zarządzenie nr 48/22 z dnia 5 lipca 2022 r.
  Wyświetleń: 48
 937. Zarządzenie nr 5/14 z dnia 9 stycznia 2014
  Wyświetleń: 48
 938. Zarządzenie nr 50/18 z dnia 5 września 2018 r.
  Wyświetleń: 48
 939. Zarządzenie nr 67/18 z dnia 14 listopada 2018 r.
  Wyświetleń: 48
 940. Zarządzenie nr 70/22 z dnia 30 września 2022 r.
  Wyświetleń: 48
 941. Zarządzenie nr 79/15 z dnia 10 listopada 2015
  Wyświetleń: 48
 942. Zarządzenie nr 80/23 z dnia 13 października 2023 r.
  Wyświetleń: 48
 943. Zarządzenie nr 83/20 z dnia 27 października 2020r.
  Wyświetleń: 48
 944. Zarządzenie Nr 9/06 z dnia 13 marca 2006 r.
  Wyświetleń: 48
 945. Zarządzenie nr 94 /17 z dnia 20 listopada 2017r.
  Wyświetleń: 48
 946. Zarządzenie nr 94/15 z dnia 28 grudnia 2015
  Wyświetleń: 48
 947. Budowa dróg na terenie Gminy Bukowiec o łącznej długości ok. 4 km. 30.11.2022
  Wyświetleń: 47
 948. Obwieszczenie RRiB.6220.20.2.1.2022.RS
  Wyświetleń: 47
 949. Od 1 marca 2023 r. korzystne zmiany dla emerytów i rencistów KRUS
  Wyświetleń: 47
 950. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP z dnia 26 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 47
 951. Ogłoszenie RRiB.7322.1.2022.BM z dnia 22 listopada 2022 r. - składanie uwag i wniosków
  Wyświetleń: 47
 952. Petycja z dnia 31 maja 2020 roku
  Wyświetleń: 47
 953. Porządek obrad XLVIII Sesji Rady Gminy Bukowiec
  Wyświetleń: 47
 954. Program działania Gminnej Biblioteki Publicznej w Bukowcu
  Wyświetleń: 47
 955. Sprawozdania finansowe za 2019 rok
  Wyświetleń: 47
 956. Uchwała nr III/25/18 z dnia 20 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 47
 957. Uchwała nr LII/324/24 z dnia 2 stycznia 2024 r.
  Wyświetleń: 47
 958. Uchwała nr XL/255/14 z dnia 10 lipca 2014
  Wyświetleń: 47
 959. Uchwała nr XLI/268/22 z dnia 27 grudnia 2022 r.
  Wyświetleń: 47
 960. Uchwała nr XLIII/273/23 z dnia 7 lutego 2023 r.
  Wyświetleń: 47
 961. Uchwała nr XXIV/155/16 z dnia 22 grudnia 2016r.
  Wyświetleń: 47
 962. Uchwała nr XXV/169/17 z dnia 30 stycznia 2017 r.
  Wyświetleń: 47
 963. Uchwała w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Bukowiec
  Wyświetleń: 47
 964. Zarządzenie nr 10/13 z dnia 28 lutego 2013
  Wyświetleń: 47
 965. Zarządzenie nr 102/17 z dnia 27 grudnia 2017 r.
  Wyświetleń: 47
 966. Zarządzenie nr 11/15 z dnia 12 marca 2015
  Wyświetleń: 47
 967. Zarządzenie nr 12/21 z dnia 11 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 47
 968. Zarządzenie Nr 2/06 z dnia 23 styczeń 2006 r.
  Wyświetleń: 47
 969. Zarządzenie nr 20/21 z dnia 15 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 47
 970. Zarządzenie nr 21/22 z dnia 26 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 47
 971. Zarządzenie nr 23/13 z dnia 7 maja 2013
  Wyświetleń: 47
 972. Zarządzenie nr 26/15 z dnia 21 maja 2015
  Wyświetleń: 47
 973. Zarządzenie nr 3/18 z dnia 4 stycznia 2018 r.
  Wyświetleń: 47
 974. Zarządzenie nr 3/20 z dnia 2 stycznia 2020 r.
  Wyświetleń: 47
 975. Zarządzenie nr 33/14 z dnia 7 maja 2014
  Wyświetleń: 47
 976. Zarządzenie nr 35/21 z dnia 21 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 47
 977. Zarządzenie nr 36/15 z dnia 24 lipca 2015
  Wyświetleń: 47
 978. Zarządzenie nr 6/15 z dnia 9 lutego 2015
  Wyświetleń: 47
 979. Zarządzenie nr 6/21 z dnia 28 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 47
 980. Zarządzenie nr 61/13 z dnia 29 października 2013
  Wyświetleń: 47
 981. Zarządzenie nr 67/22 z dnia 7 września 2022 r.
  Wyświetleń: 47
 982. Zarządzenie nr 68/13 z dnia 15 listopada 2013
  Wyświetleń: 47
 983. Zarządzenie nr 68/22 z dnia 9 września 2022 r.
  Wyświetleń: 47
 984. Zarządzenie nr 69/20 z dnia 28 września 2020 r.
  Wyświetleń: 47
 985. Zarządzenie nr 71/20 z dnia 28 września 2020 r.
  Wyświetleń: 47
 986. Zarządzenie nr 73/22 z dnia 18 października 2022 r.
  Wyświetleń: 47
 987. Zarządzenie nr 74/20 z dnia 30 września 2020 r.
  Wyświetleń: 47
 988. Zarządzenie nr 76/15 z dnia 2 listopada 2015
  Wyświetleń: 47
 989. ZARZĄDZENIE Nr 77/07 z dnia 12 grudnia 2007 r.
  Wyświetleń: 47
 990. Zarządzenie nr 77/20 z dnia 14 października 2020r.
  Wyświetleń: 47
 991. Zarządzenie nr 8/13 z dnia 27 lutego 2013
  Wyświetleń: 47
 992. Zarządzenie nr 80/20 z dnia 16 października 2020 r.
  Wyświetleń: 47
 993. Zarządzenie nr 84/22 z dnia 24 listopada 2022 r.
  Wyświetleń: 47
 994. Zarządzenie nr 91/15 z dnia 22 grudnia 2015
  Wyświetleń: 47
 995. Zarządzenie nr 95/15 z dnia 28 grudnia 2015
  Wyświetleń: 47
 996. Zarządzenie nr 95/17 z dnia 21 listopada 2017 r.
  Wyświetleń: 47
 997. Zawiadomienie Starosty Świeckiego dot. rozbudowy drogi powiatowej nr 1279C Bukowiec-Przysiersk, polegającej na budowie ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku około 3,8 km”, gmina Bukowiec, powiat świecki, województwo kujawsko-pomorskie
  Wyświetleń: 47
 998. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 2018
  Wyświetleń: 46
 999. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 2020
  Wyświetleń: 46
 1000. Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Bukowcu z zagospodarowaniem terenu i instalacją fotowoltaiczną 14.12.2022
  Wyświetleń: 46
 1001. Dla niektórych to ostatni dzwonek, by skorzystać z aktualnych tablic trwania życia
  Wyświetleń: 46
 1002. Informacja o realizacji planu kontroli zewnętrznych i wewnętrznych w 2022 roku
  Wyświetleń: 46
 1003. Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu
  Wyświetleń: 46
 1004. Informacja za I półrocze 2017 r.
  Wyświetleń: 46
 1005. Nowa stawka odsetek za zwłokę
  Wyświetleń: 46
 1006. Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2020
  Wyświetleń: 46
 1007. Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy za 2018 rok
  Wyświetleń: 46
 1008. Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy za 2020 rok
  Wyświetleń: 46
 1009. Postanowienie RRiB.6220.24.12.2022.RS z dnia 19 czerwca 2023 r.
  Wyświetleń: 46
 1010. Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obiektów ewidencyjnych Branica, Franciszkowo, Krupocin, gmina Bukowiec
  Wyświetleń: 46
 1011. Sprawozdanie z realizacji planu pracy Komisji Budżetu i Spraw Organizacyjnych za rok 2021
  Wyświetleń: 46
 1012. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bukowiec za 2009 rok
  Wyświetleń: 46
 1013. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bukowiec za 2011 rok
  Wyświetleń: 46
 1014. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bukowiec za 2012 rok
  Wyświetleń: 46
 1015. Sukcesywne, detaliczne dostawy oleju napędowego (ON) w 2022 roku realizowane poprzez tankowanie w autobusach szkolnych na stacji paliw dostawcy
  Wyświetleń: 46
 1016. Uchwała Nr 3/WPF/2021 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 46
 1017. Uchwała nr III/19/10 z dnia 28 grudnia 2010
  Wyświetleń: 46
 1018. Uchwała nr III/20/10 z dnia 28 grudnia 2010
  Wyświetleń: 46
 1019. Uchwała nr III/21/18 z dnia 20 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 46
 1020. Uchwała nr III/23/18 z dnia 20 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 46
 1021. Uchwała nr XIII/95/15 z dnia 21 grudnia 2015
  Wyświetleń: 46
 1022. Uchwała nr XIV/91/19 z dnia 13 grudnia 2019 r.
  Wyświetleń: 46
 1023. Uchwała nr XXV/165/12 z dnia 28 grudnia 2012
  Wyświetleń: 46
 1024. Uchwała nr XXX/193/21 z dnia 10 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 46
 1025. Uchwała nr XXX/202/21 z dnia 10 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 46
 1026. Wykaz danych kontaktowych do osób zajmujących się obsługą wyborów samorządowych
  Wyświetleń: 46
 1027. Zarządzenie nr 1/18 z dnia 2 stycznia 2018 r.
  Wyświetleń: 46
 1028. Zarządzenie nr 103/17 z dnia 27 grudnia 2017 r.
  Wyświetleń: 46
 1029. Zarządzenie nr 17/21 z dnia 12 kwietnia 2021r.
  Wyświetleń: 46
 1030. Zarządzenie nr 20/15 z dnia 20 kwietnia 2015
  Wyświetleń: 46
 1031. Zarządzenie Nr 26/06 z dnia 7 czerwca 2006 r.
  Wyświetleń: 46
 1032. Zarządzenie nr 28/13 z dnia 23 maja 2013
  Wyświetleń: 46
 1033. Zarządzenie nr 4/21 z dnia 21 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 46
 1034. Zarządzenie nr 49/13 z dnia 20 września 2013
  Wyświetleń: 46
 1035. Zarządzenie nr 50/13 z dnia 20 września 2013
  Wyświetleń: 46
 1036. Zarządzenie nr 58/09 z dnia 26 listopada 2009
  Wyświetleń: 46
 1037. Zarządzenie nr 7/21 z dnia 28 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 46
 1038. Zarządzenie nr 73/18 z dnia 30 listopada 2018 r.
  Wyświetleń: 46
 1039. Zarządzenie nr 75/23 z dnia 25 września 2023 r.
  Wyświetleń: 46
 1040. Zarządzenie nr 77/10 z dnia 15 grudnia 2010
  Wyświetleń: 46
 1041. Zarządzenie nr 97/17 z dnia 24 listopada 2017 r.
  Wyświetleń: 46
 1042. Zarządzenie nr 98/17 z dnia 29 listopada 2017 r.
  Wyświetleń: 46
 1043. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 2022
  Wyświetleń: 45
 1044. Obwieszczenie RRiB.6220.34.6.2022.RS z dnia 06.02.2023 r.
  Wyświetleń: 45
 1045. Ogłoszenie z dnia 28 marca 2022 r. – składanie uwag i wniosków
  Wyświetleń: 45
 1046. Uchwała nr III/14/10 z dnia 28 grudnia 2010
  Wyświetleń: 45
 1047. Uchwała nr III/16/10 z dnia 28 grudnia 2010
  Wyświetleń: 45
 1048. Uchwała nr VI/42/15 z dnia 22 kwietnia 2015
  Wyświetleń: 45
 1049. Uchwała nr VI/43/15 z dnia 22 kwietnia 2015
  Wyświetleń: 45
 1050. Uchwała nr VII/51/15 z dnia 20 maja 2015
  Wyświetleń: 45
 1051. Uchwała nr X/101/2003 z dnia 30 grudnia 2003
  Wyświetleń: 45
 1052. Uchwała nr X/103/2003 z dnia 30 grudnia 2003
  Wyświetleń: 45
 1053. Uchwała nr X/105/2003 z dnia 30 grudnia 2003
  Wyświetleń: 45
 1054. Uchwała nr XII/87/15 z dnia 20 listopada 2015
  Wyświetleń: 45
 1055. Uchwała nr XIV/94/19 z dnia 13 grudnia 2019 r.
  Wyświetleń: 45
 1056. Uchwała nr XLIII/272/23 z dnia 7 lutego 2023 r.
  Wyświetleń: 45
 1057. Uchwała nr XXI/183/2005 z dnia 29 kwietnia 2005
  Wyświetleń: 45
 1058. Uchwała nr XXII/141/12 z dnia 30 października 2012
  Wyświetleń: 45
 1059. Uchwała nr XXIII/152/16 z dnia 25 listopada 2016 r.
  Wyświetleń: 45
 1060. Uchwała nr XXX/194/21 z dnia 10 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 45
 1061. Uchwała nr XXXII/214/13 z dnia 29 października 2013
  Wyświetleń: 45
 1062. Zarządzenie nr 10/21 z dnia 23 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 45
 1063. Zarządzenie nr 11/14 z dnia 18 lutego 2014
  Wyświetleń: 45
 1064. Zarządzenie nr 11/22 z dnia 8 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 45
 1065. Zarządzenie nr 15/21 z dnia 31 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 45
 1066. Zarządzenie nr 18/20 z dnia 9 marca 2020 r.
  Wyświetleń: 45
 1067. Zarządzenie nr 22/13 z dnia 7 maja 2013
  Wyświetleń: 45
 1068. Zarządzenie nr 25/13 z dnia 16 maja 2013
  Wyświetleń: 45
 1069. Zarządzenie nr 28/21 z dnia 1 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 45
 1070. Zarządzenie nr 29/21 z dnia 2 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 45
 1071. Zarządzenie Nr 3/2006 z dnia 2 lutego 2006 r.
  Wyświetleń: 45
 1072. Zarządzenie nr 32/14 z dnia 7 maja 2014
  Wyświetleń: 45
 1073. Zarządzenie nr 34/13 z dnia 2 lipca 2013
  Wyświetleń: 45
 1074. Zarządzenie nr 34/15 z dnia 17 lipca 2015
  Wyświetleń: 45
 1075. Zarządzenie nr 38/13 z dnia 23 lipca 2013
  Wyświetleń: 45
 1076. Zarządzenie nr 38/14 z dnia 2 czerwca 2014
  Wyświetleń: 45
 1077. Zarządzenie nr 4/18 z dnia 15 stycznia 2018 r. w
  Wyświetleń: 45
 1078. Zarządzenie nr 40/13 z dnia 1 sierpnia 2013
  Wyświetleń: 45
 1079. Zarządzenie nr 41/14 z dnia 9 czerwca 2014
  Wyświetleń: 45
 1080. Zarządzenie nr 44/19 z dnia 31 lipca 2019 r.
  Wyświetleń: 45
 1081. Zarządzenie nr 45/15 z dnia 19 sierpnia 2015
  Wyświetleń: 45
 1082. Zarządzenie nr 47/20 z dnia 6 lipca 2020 r.
  Wyświetleń: 45
 1083. Zarządzenie nr 49/22 z dnia 5 lipca 2022 r.
  Wyświetleń: 45
 1084. Zarządzenie nr 54/16 z dnia 3 października 2016r.
  Wyświetleń: 45
 1085. Zarządzenie nr 56/13 z dnia 2 października 2013
  Wyświetleń: 45
 1086. Zarządzenie nr 56/19 z dnia 2 września 2019r.
  Wyświetleń: 45
 1087. Zarządzenie nr 57/16 z dnia 7 października 2016 r.
  Wyświetleń: 45
 1088. Zarządzenie nr 59/08 z dnia 28 listopada 2008
  Wyświetleń: 45
 1089. Zarządzenie nr 64/16 z dnia 14 listopada 2016r.
  Wyświetleń: 45
 1090. Zarządzenie nr 66/13 z dnia 14 listopada 2013
  Wyświetleń: 45
 1091. Zarządzenie nr 66/22 z dnia 7 września 2022 r.
  Wyświetleń: 45
 1092. ZARZĄDZENIE NR 73/07 z dnia 30 listopada 2007r.
  Wyświetleń: 45
 1093. Zarządzenie nr 73/15 z dnia 23 października 2015
  Wyświetleń: 45
 1094. ZARZĄDZENIE NR 74/07 z dnia 30 listopada 2007 r.
  Wyświetleń: 45
 1095. Zarządzenie nr 74/22 z dnia 19 października 2022 r.
  Wyświetleń: 45
 1096. ZARZĄDZENIE Nr 75/07 z dnia 30 listopada 2007 r.
  Wyświetleń: 45
 1097. Zarządzenie nr 78/23 z dnia 5 października 2023 r.
  Wyświetleń: 45
 1098. Zarządzenie nr 81/22 z dnia 17 listopada 2022 r.
  Wyświetleń: 45
 1099. Zarządzenie nr 84/20 z dnia 29 października 2020 r.
  Wyświetleń: 45
 1100. Budowa dróg na terenie Gminy Bukowiec o łącznej długości ok. 4 km. 02.11.2022
  Wyświetleń: 44
 1101. Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Bukowcu z zagospodarowaniem terenu i instalacją fotowoltaiczną 26.10.2022
  Wyświetleń: 44
 1102. Informacja za I półrocze 2012r.
  Wyświetleń: 44
 1103. Obwieszczenie RRiB.6220.2.10.2022.RS z dnia 29.11.2022 r.
  Wyświetleń: 44
 1104. Ogłoszenie RRiB.7322.1.2022.BM z dnia 22 listopada 2022 r.
  Wyświetleń: 44
 1105. Ogłoszenie Wójta Gminy Bukowiec z dnia 27 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 44
 1106. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bukowiec za 2016 rok
  Wyświetleń: 44
 1107. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bukowiec za 2017 rok
  Wyświetleń: 44
 1108. Sprawozdanie za 2021 rok
  Wyświetleń: 44
 1109. Uchwała nr III/19/18 z dnia 20 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 44
 1110. Uchwała nr III/20/18 z dnia 20 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 44
 1111. Uchwała nr III/21/10 z dnia 28 grudnia 2010
  Wyświetleń: 44
 1112. Uchwała nr III/22/18 z dnia 20 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 44
 1113. Uchwała nr IV/24/11 z dnia 31 stycznia 2011
  Wyświetleń: 44
 1114. Uchwała nr L/306/23 z dnia 27 października 2023 r.
  Wyświetleń: 44
 1115. Uchwała nr VI/40/15 z dnia 22 kwietnia 2015
  Wyświetleń: 44
 1116. Uchwała nr VI/41/15 z dnia 22 kwietnia 2015
  Wyświetleń: 44
 1117. Uchwała nr VII/49/15 z dnia 20 maja 2015
  Wyświetleń: 44
 1118. Uchwała nr X/104/2003 z dnia 30 grudnia 2003
  Wyświetleń: 44
 1119. Uchwała nr XIII/79/07 z dnia 21 grudnia 2007
  Wyświetleń: 44
 1120. Uchwała nr XIII/87/19 z dnia 7 listopada 2019 r.
  Wyświetleń: 44
 1121. Uchwała nr XIII/88/11 z dnia 28 grudnia 2011
  Wyświetleń: 44
 1122. Uchwała nr XIV/90/19 z dnia 13 grudnia 2019 r.
  Wyświetleń: 44
 1123. Uchwała nr XL/266/22 z dnia 12 grudnia 2022 r.
  Wyświetleń: 44
 1124. Uchwała nr XVI/106/20 z dnia 29 maja 2020 r.
  Wyświetleń: 44
 1125. Uchwała nr XXI/142/20 z dnia 11 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 44
 1126. Uchwała nr XXII/136/12 z dnia 30 października 2012
  Wyświetleń: 44
 1127. Uchwała nr XXIII/192/2005 z dnia 27 czerwca 2005
  Wyświetleń: 44
 1128. Uchwała nr XXIV/136/08 z dnia 29 grudnia 2008
  Wyświetleń: 44
 1129. Uchwała nr XXIV/159/12 z dnia 14 grudnia 2012
  Wyświetleń: 44
 1130. Uchwała nr XXIV/160/12 z dnia 14 grudnia 2012
  Wyświetleń: 44
 1131. Uchwała nr XXXVIII/247/22 z dnia 28 października 2022 r.
  Wyświetleń: 44
 1132. Wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 2023 r.
  Wyświetleń: 44
 1133. Wysokość zaliczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń emerytalno-rentowych w 2023 r.
  Wyświetleń: 44
 1134. Zarządzenie Nr 1/06 z dnia 11 stycznia 2006 r.
  Wyświetleń: 44
 1135. Zarządzenie nr 1/13 z dnia 10 stycznia 2013
  Wyświetleń: 44
 1136. Zarządzenie nr 11/13 z dnia 7 marca 2013
  Wyświetleń: 44
 1137. Zarządzenie nr 14/21 z dnia 26 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 44
 1138. Zarządzenie nr 16/20 z dnia 4 marca 2020 r.
  Wyświetleń: 44
 1139. Zarządzenie nr 20/20 z dnia 17 marca 2020 r.
  Wyświetleń: 44
 1140. Zarządzenie nr 26/14 z dnia 17 kwietnia 2014
  Wyświetleń: 44
 1141. Zarządzenie nr 28/19 z dnia 15 maja 2019r.
  Wyświetleń: 44
 1142. Zarządzenie nr 31/21 z dnia 10 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 44
 1143. Zarządzenie nr 32/13 z dnia 24 czerwca 2013
  Wyświetleń: 44
 1144. Zarządzenie nr 33/21 z dnia 14 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 44
 1145. Zarządzenie nr 37/19 z dnia 3 lipca 2019r.
  Wyświetleń: 44
 1146. Zarządzenie nr 38/22 z dnia 13 czerwca 2022 r.
  Wyświetleń: 44
 1147. Zarządzenie nr 4/15 z dnia 6 lutego 2015
  Wyświetleń: 44
 1148. Zarządzenie nr 40/14 z dnia 3 czerwca 2014
  Wyświetleń: 44
 1149. Zarządzenie nr 48/14 z dnia 18 lipca 2014
  Wyświetleń: 44
 1150. Zarządzenie nr 49/16 z dnia 20 września 2016 r.
  Wyświetleń: 44
 1151. Zarządzenie nr 5/20 z dnia 14 stycznia 2020 r.
  Wyświetleń: 44
 1152. Zarządzenie Nr 50/06 z dnia 23 października 2006r.
  Wyświetleń: 44
 1153. Zarządzenie nr 50/22 z dnia 5 lipca 2022 r.
  Wyświetleń: 44
 1154. Zarządzenie nr 52/21 z dnia 24 września 2021 r.
  Wyświetleń: 44
 1155. Zarządzenie nr 54/21 z dnia 8 października 2021 r.
  Wyświetleń: 44
 1156. Zarządzenie Nr 57/06 z dnia 20 listopada 2006 r.
  Wyświetleń: 44
 1157. Zarządzenie nr 58/16 z dnia 11 października 2016 r.
  Wyświetleń: 44
 1158. Zarządzenie nr 6/13 z dnia 16 stycznia 2013
  Wyświetleń: 44
 1159. Zarządzenie nr 61/16 z dnia 21 października 2016 r.
  Wyświetleń: 44
 1160. Zarządzenie nr 64/21 z dnia 19 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 44
 1161. Zarządzenie nr 65/23 z dnia 29 sierpnia 2023 r.
  Wyświetleń: 44
 1162. Zarządzenie nr 67/14 z dnia 3 października 2014
  Wyświetleń: 44
 1163. Zarządzenie nr 7/13 z dnia 26 lutego 2013
  Wyświetleń: 44
 1164. ZARZĄDZENIE NR 72/07 z dnia 30 listopada 2007r.
  Wyświetleń: 44
 1165. Zarządzenie nr 73/14 z dnia 6 listopada 2014
  Wyświetleń: 44
 1166. Zarządzenie nr 76/10 z dnia 15 grudnia 2010
  Wyświetleń: 44
 1167. Zarządzenie nr 79/22 z dnia 14 listopada 2022 r.
  Wyświetleń: 44
 1168. Zarządzenie Nr 8/06 z dnia 03 marca 2006r.
  Wyświetleń: 44
 1169. Zarządzenie nr 85/20 z dnia 4 listopada 2020 r.
  Wyświetleń: 44
 1170. Zarządzenie nr 87/20 z dnia 9 listopada 2020 r.
  Wyświetleń: 44
 1171. Zawiadomienie RRiB.6220.79.11.2021.RS
  Wyświetleń: 44
 1172. Doposażenie Szkół Podstawowych z terenu Gminy Bukowiec w narzędzia edukacji komunikacyjnej z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego 25.04.2023
  Wyświetleń: 43
 1173. Informacja o dodatku osłonowym w 2024 roku
  Wyświetleń: 43
 1174. Kontrola Wojewody Kujawsko-Pomorskiego kwiecień 2018 r.
  Wyświetleń: 43
 1175. Końcowa, nielimitowana sprzedaż węgla
  Wyświetleń: 43
 1176. Nowe kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych od dnia 1 września 2023 r.
  Wyświetleń: 43
 1177. Obwieszczenie Starosty Świeckiego dot. umorzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej powiatowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1279C Bukowiec-Przysiersk, polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku około 3,8 km”
  Wyświetleń: 43
 1178. Ogłoszenie o otwartym konkursie na realizację zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2023
  Wyświetleń: 43
 1179. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za 2019 rok
  Wyświetleń: 43
 1180. Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy za 2019 rok
  Wyświetleń: 43
 1181. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 - wersja nr 4
  Wyświetleń: 43
 1182. Sprawozdanie z realizacji planu pracy Komisji Oświaty za 2022 rok
  Wyświetleń: 43
 1183. Szerszy zakres czynności świadczonych przez pomocnika rolnika – obywatela Ukrainy
  Wyświetleń: 43
 1184. Uchwała Nr 3/P/2021 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 43
 1185. Uchwała nr III/15/14 z dnia 29 grudnia 2014
  Wyświetleń: 43
 1186. Uchwała nr III/18/10 z dnia 28 grudnia 2010
  Wyświetleń: 43
 1187. Uchwała nr IX/61/11 z dnia 24 sierpnia 2011
  Wyświetleń: 43
 1188. Uchwała nr VII/48/15 z dnia 20 maja 2015
  Wyświetleń: 43
 1189. Uchwała nr X/107/2003 z dnia 30 grudnia 2003
  Wyświetleń: 43
 1190. Uchwała nr XI/62/07 z dnia 30 października 2007
  Wyświetleń: 43
 1191. Uchwała nr XIII/78/07 z dnia 21 grudnia 2007
  Wyświetleń: 43
 1192. Uchwała nr XIII/82/19 z dnia 7 listopada 2019 r.
  Wyświetleń: 43
 1193. Uchwała nr XIII/92/11 z dnia 28 grudnia 2011
  Wyświetleń: 43
 1194. Uchwała nr XLII/269/23 z dnia 9 stycznia 2023 r.
  Wyświetleń: 43
 1195. Uchwała nr XLIV/283/23 z dnia 28 marca 2023 r.
  Wyświetleń: 43
 1196. Uchwała nr XLIV/284/23 z dnia 28 marca 2023 r.
  Wyświetleń: 43
 1197. Uchwała nr XLVII/294/23 z dnia 4 lipca 2023 r.
  Wyświetleń: 43
 1198. Uchwała nr XVII/165/2004 z dnia 29 listopada 2004
  Wyświetleń: 43
 1199. Uchwała nr XXI/132/12 z dnia 24 września 2012
  Wyświetleń: 43
 1200. Uchwała nr XXI/139/20 z dnia 11 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 43
 1201. Uchwała nr XXI/141/20 z dnia 11 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 43
 1202. Uchwała nr XXXI/206/22 z dnia 10 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 43
 1203. Uchwała nr XXXVII/204/09 z dnia 21 grudnia 2009
  Wyświetleń: 43
 1204. Uchwała nr XXXVIII/245/17 z dnia 22 grudnia 2017 r.
  Wyświetleń: 43
 1205. Zarządzenie nr 1/17 z dnia 2 stycznia 2017 r.
  Wyświetleń: 43
 1206. Zarządzenie nr 11/23 z dnia 17 lutego 2023 r.
  Wyświetleń: 43
 1207. Zarządzenie nr 13/20 z dnia 12 lutego 2020 r.
  Wyświetleń: 43
 1208. Zarządzenie nr 15/20 z dnia 4 marca 2020 r.
  Wyświetleń: 43
 1209. Zarządzenie nr 16/15 z dnia 30 marca 2015
  Wyświetleń: 43
 1210. Zarządzenie nr 26/19 z dnia 9 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 43
 1211. Zarządzenie nr 26/20 z dnia 27 kwietnia 2020 r.
  Wyświetleń: 43
 1212. Zarządzenie nr 3/13 z dnia 10 stycznia 2013
  Wyświetleń: 43
 1213. Zarządzenie nr 3/19 z dnia 30 stycznia 2019 r.
  Wyświetleń: 43
 1214. Zarządzenie nr 35/14 z dnia 19 maja 2014
  Wyświetleń: 43
 1215. Zarządzenie nr 38/19 z dnia 3 lipca 2019 r.
  Wyświetleń: 43
 1216. Zarządzenie nr 5/18 z dnia 16 stycznia 2018 r.
  Wyświetleń: 43
 1217. Zarządzenie nr 51/21 z dnia 20 września 2021 r.
  Wyświetleń: 43
 1218. Zarządzenie nr 51/22 z dnia 11 lipca 2022 r.
  Wyświetleń: 43
 1219. Zarządzenie Nr 54/06 z dnia 3 listopada 2006 r.
  Wyświetleń: 43
 1220. Zarządzenie nr 57/15 z dnia 10 września 2015
  Wyświetleń: 43
 1221. Zarządzenie nr 57/21 z dnia 25 października 2021r.
  Wyświetleń: 43
 1222. Zarządzenie nr 58/14 z dnia 25 sierpnia 2014
  Wyświetleń: 43
 1223. Zarządzenie nr 61/14 z dnia 5 września 2014
  Wyświetleń: 43
 1224. Zarządzenie Nr 62/06 z dnia 19 grudzień 2006 r.
  Wyświetleń: 43
 1225. Zarządzenie nr 63/13 z dnia 7 listopada 2013
  Wyświetleń: 43
 1226. Zarządzenie nr 64/22 z dnia 31 sierpnia 2022 r.
  Wyświetleń: 43
 1227. Zarządzenie nr 65/14 z dnia 30 września 2014
  Wyświetleń: 43
 1228. Zarządzenie nr 66/15 z dnia 9 października 2015
  Wyświetleń: 43
 1229. Zarządzenie nr 66/23 z dnia 29 sierpnia 2023 r.
  Wyświetleń: 43
 1230. Zarządzenie nr 67/15 z dnia 9 października 2015
  Wyświetleń: 43
 1231. Zarządzenie nr 7/19 z dnia 14 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 43
 1232. Zarządzenie nr 72/10 z dnia 6 grudnia 2010
  Wyświetleń: 43
 1233. Zarządzenie nr 72/22 z dnia 18 października 2022 r.
  Wyświetleń: 43
 1234. Zarządzenie nr 75/18 z dnia 27 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 43
 1235. Zarządzenie nr 76/22 z dnia 31 października 2022 r.
  Wyświetleń: 43
 1236. ZARZĄDZENIE NR 80/07 z dnia 28 grudnia 2007 r.
  Wyświetleń: 43
 1237. Zarządzenie nr 81/23 z dnia 19 października 2023 r.
  Wyświetleń: 43
 1238. Zarządzenie nr 84/15 z dnia 27 listopada 2015
  Wyświetleń: 43
 1239. Zawiadomienie RRiB.6220.15.11.2023.RS z dnia 02.06.2023 r.
  Wyświetleń: 43
 1240. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 2021
  Wyświetleń: 42
 1241. Audyt wewnętrzny
  Wyświetleń: 42
 1242. Doposażenie Szkół Podstawowych z terenu Gminy Bukowiec w narzędzia edukacji komunikacyjnej z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego 06.06.2023
  Wyświetleń: 42
 1243. Informacja o zwrocie podatku akcyzowego 2023
  Wyświetleń: 42
 1244. Kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej 2013 r.
  Wyświetleń: 42
 1245. Kontrola Wojewody Kujawsko-Pomorskiego maj 2017 r.
  Wyświetleń: 42
 1246. Obwieszczenie Burmistrza Świecia z dnia 13 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 42
 1247. Obwieszczenie RRiB.6220.24.16.2022.RS z dnia 26.06.2023 r.
  Wyświetleń: 42
 1248. Obwieszczenie Starosty Świeckiego dot. rozbudowy drogi powiatowej nr 1275C Bukowiec-Stanisławie-Łaszewo w m. Polskie Łąki polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku o długości ok. 450 m”
  Wyświetleń: 42
 1249. Osiągnięte poziomy recyklingu przez Gminę Bukowiec w 2019 roku
  Wyświetleń: 42
 1250. Porządek obrad XLVI Sesji Rady Gminy Bukowiec wraz z raportem o stanie gminy
  Wyświetleń: 42
 1251. Postanowienie RRiB.6220.15.9.2023.RS z dnia 1 czerwca 2023 r.
  Wyświetleń: 42
 1252. Spotkanie międzypokoleniowe „Folkowo międzypokoleniowo” w Budyniu
  Wyświetleń: 42
 1253. Sprawozdanie z realizacji planu pracy Komisji Budownictwa za 2021 rok
  Wyświetleń: 42
 1254. Sprawozdanie z realizacji planu pracy Komisji Rolnictwa za 2021 rok
  Wyświetleń: 42
 1255. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bukowiec za 2014 rok
  Wyświetleń: 42
 1256. Uchwała nr II/14/14 z dnia 12 grudnia 2014
  Wyświetleń: 42
 1257. Uchwała nr X/100/2003 z dnia 30 grudnia 2003
  Wyświetleń: 42
 1258. Uchwała nr XI/75/15 z dnia 27 października 2015
  Wyświetleń: 42
 1259. Uchwała nr XIII/91/11 z dnia 28 grudnia 2011
  Wyświetleń: 42
 1260. Uchwała nr XIII/92/15 z dnia 21 grudnia 2015
  Wyświetleń: 42
 1261. Uchwała nr XIV/89/19 z dnia 13 grudnia 2019 r.
  Wyświetleń: 42
 1262. Uchwała nr XL/263/22 z dnia 12 grudnia 2022 r.
  Wyświetleń: 42
 1263. Uchwała nr XL/264/22 z dnia 12 grudnia 2022 r.
  Wyświetleń: 42
 1264. Uchwała nr XL/265/22 z dnia 12 grudnia 2022 r.
  Wyświetleń: 42
 1265. Uchwała nr XLVIII/302/23 z dnia 30 sierpnia 2023 r.
  Wyświetleń: 42
 1266. Uchwała nr XX/136/20 z dnia 26 października 2020 r.
  Wyświetleń: 42
 1267. Uchwała nr XXII/145/20 z dnia 30 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 42
 1268. Uchwała nr XXIV/131/08 z dnia 29 grudnia 2008
  Wyświetleń: 42
 1269. Uchwała nr XXIV/156/16 z dnia 22 grudnia 2016 r.
  Wyświetleń: 42
 1270. Uchwała nr XXV/164/12 z dnia 28 grudnia 2012
  Wyświetleń: 42
 1271. Uchwała nr XXX/196/21 z dnia 10 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 42
 1272. Uchwała nr XXX/198/21 z dnia 10 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 42
 1273. Uchwała nr XXXIX/260/22 z dnia 15 listopada 2022 r.
  Wyświetleń: 42
 1274. Uchwała nr XXXVIII/242/17 z dnia 22 grudnia 2017r.
  Wyświetleń: 42
 1275. Uchwała nr XXXVIII/249/22 z dnia 28 października 2022 r.
  Wyświetleń: 42
 1276. Zarządzenia nr 24/18 z dnia 7 maja 2018r.
  Wyświetleń: 42
 1277. Zarządzenie Nr 11/06 z dnia 17 marca 2006r.
  Wyświetleń: 42
 1278. Zarządzenie nr 13/15 z dnia 12 marca 2015
  Wyświetleń: 42
 1279. Zarządzenie nr 16/21 z dnia 31 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 42
 1280. Zarządzenie nr 17/20 z dnia 6 marca 2020 r.
  Wyświetleń: 42
 1281. Zarządzenie nr 18/15 z dnia 31 marca 2015
  Wyświetleń: 42
 1282. Zarządzenie nr 2/13 z dnia 10 stycznia 2013
  Wyświetleń: 42
 1283. Zarządzenie nr 21/14 z dnia 3 kwietnia 2014
  Wyświetleń: 42
 1284. Zarządzenie nr 27/19 z dnia 15 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 42
 1285. Zarządzenie nr 30/19 z dnia 17 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 42
 1286. Zarządzenie nr 30/21 z dnia 10 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 42
 1287. Zarządzenie nr 32/22 z dnia 2 czerwca 2022 r.
  Wyświetleń: 42
 1288. Zarządzenie nr 34/21 z dnia 21 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 42
 1289. Zarządzenie nr 37/15 z dnia 29 lipca 2015
  Wyświetleń: 42
 1290. Zarządzenie nr 46/16 z dnia 25 sierpnia 2016r.
  Wyświetleń: 42
 1291. Zarządzenie nr 47/14 z dnia 16 lipca 2014
  Wyświetleń: 42
 1292. Zarządzenie nr 48/16 z dnia 12 września 2016 r.
  Wyświetleń: 42
 1293. Zarządzenie nr 54/13 z dnia 30 września 2013
  Wyświetleń: 42
 1294. Zarządzenie nr 54/23 z dnia 6 lipca 2023 r.
  Wyświetleń: 42
 1295. Zarządzenie nr 55/20 z dnia 17 sierpnia 2020 r.
  Wyświetleń: 42
 1296. Zarządzenie nr 56/23 z dnia 12 lipca 2023 r.
  Wyświetleń: 42
 1297. Zarządzenie nr 57/13 z dnia 2 października 2013
  Wyświetleń: 42
 1298. Zarządzenie nr 57/22 z dnia 25 lipca 2022 r.
  Wyświetleń: 42
 1299. Zarządzenie nr 58/19 z dnia 17 września 2019 r.
  Wyświetleń: 42
 1300. Zarządzenie nr 58/21 z dnia 29 października 2021 r.
  Wyświetleń: 42
 1301. Zarządzenie Nr 59/06 z dnia 1 grudnia 2006 r.
  Wyświetleń: 42
 1302. Zarządzenie nr 59/18 z dnia 22 października 2018r.
  Wyświetleń: 42
 1303. Zarządzenie nr 59/19 z dnia 24 września 2019 r.
  Wyświetleń: 42
 1304. Zarządzenie nr 6/22 z dnia 11 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 42
 1305. Zarządzenie nr 60/09 z dnia 4 grudnia 2009
  Wyświetleń: 42
 1306. Zarządzenie nr 62/16 z dnia 27 października 2016 r.
  Wyświetleń: 42
 1307. Zarządzenie nr 64/13 z dnia 7 listopada 2013
  Wyświetleń: 42
 1308. Zarządzenie nr 64/14 z dnia 24 września 2014
  Wyświetleń: 42
 1309. Zarządzenie nr 66/14 z dnia 1 października 2014
  Wyświetleń: 42
 1310. Zarządzenie nr 67/13 z dnia 15 listopada 2013
  Wyświetleń: 42
 1311. Zarządzenie nr 67/20 z dnia 28 września 2020 r.
  Wyświetleń: 42
 1312. Zarządzenie nr 69/14 z dnia 15 października 2014
  Wyświetleń: 42
 1313. Zarządzenie nr 7/20 z dnia 24 stycznia 2020 r.
  Wyświetleń: 42
 1314. Zarządzenie nr 7/22 z dnia 11 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 42
 1315. Zarządzenie nr 71/22 z dnia 13 października 2022 r.
  Wyświetleń: 42
 1316. Zarządzenie nr 72/18 z dnia 30 listopada 2018 r.
  Wyświetleń: 42
 1317. Zarządzenie nr 73/17 z dnia 15 września 2017 r.
  Wyświetleń: 42
 1318. Zarządzenie nr 75/10 z dnia 15 grudnia 2010
  Wyświetleń: 42
 1319. Zarządzenie nr 76/23 z dnia 29 września 2023 r.
  Wyświetleń: 42
 1320. ZARZĄDZENIE Nr 79/07 z dnia 27 grudnia 2007 r.
  Wyświetleń: 42
 1321. Zarządzenie nr 79/20 z dnia 15 października 2020 r.
  Wyświetleń: 42
 1322. Zarządzenie nr 80/22 z dnia 16 listopada 2022 r.
  Wyświetleń: 42
 1323. Informacja o wynikach konkursu na realizację zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2023
  Wyświetleń: 41
 1324. Obwieszczenie Burmistrza Świecia BAGiGG.6733.1.27.2021 z dnia 8 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 41
 1325. Obwieszczenie Burmistrza Świecia BAGiGG.6733.1.33.2021 z dnia 25 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 41
 1326. Obwieszczenie RRiB.6220.66.18.2021.RS
  Wyświetleń: 41
 1327. Obwieszczenie Starosty Świeckiego dot. rozbudowy drogi powiatowej nr 1275C Bukowiec-Stanisławie-Łaszewo w m. Polskie Łąki polegającej na budowie ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku o długości ok. 450 m
  Wyświetleń: 41
 1328. Osiągnięte poziomy recyklingu przez Gminę Bukowiec w 2022 roku
  Wyświetleń: 41
 1329. Planowane zabiegi ratownicze drzewostanów wysokich z wykorzystaniem sprzętu agrolotniczego
  Wyświetleń: 41
 1330. Sprawozdania finansowe za 2021 rok
  Wyświetleń: 41
 1331. Uchwała nr III/22/10 z dnia 28 grudnia 2010
  Wyświetleń: 41
 1332. Uchwała nr III/23/10 z dnia 28 grudnia 2010
  Wyświetleń: 41
 1333. Uchwała nr IV/31/07 z dnia 31 stycznia 2007
  Wyświetleń: 41
 1334. Uchwała nr X/97/2003 z dnia 30 grudnia 2003
  Wyświetleń: 41
 1335. Uchwała nr XI/72/15 z dnia 27 października 2015
  Wyświetleń: 41
 1336. Uchwała nr XIII/80/07 z dnia 21 grudnia 2007
  Wyświetleń: 41
 1337. Uchwała nr XIII/88/19 z dnia 7 listopada 2019 r.
  Wyświetleń: 41
 1338. Uchwała nr XIII/90/11 z dnia 28 grudnia 2011
  Wyświetleń: 41
 1339. Uchwała nr XIII/91/15 c z dnia 21 grudnia 2015
  Wyświetleń: 41
 1340. Uchwała nr XIII/94/11 z dnia 28 grudnia 2011
  Wyświetleń: 41
 1341. Uchwała nr XIV/92/19 z dnia 13 grudnia 2019 r.
  Wyświetleń: 41
 1342. Uchwała nr XIV/93/19 z dnia 13 grudnia 2019 r
  Wyświetleń: 41
 1343. Uchwała nr XL/262/22 z dnia 12 grudnia 2022 r.
  Wyświetleń: 41
 1344. Uchwała nr XLIII/271/23 z dnia 7 lutego 2023 r.
  Wyświetleń: 41
 1345. Uchwała nr XVIII/172/2004 z dnia 28 grudnia 2004
  Wyświetleń: 41
 1346. Uchwała nr XVIII/173/2004 z dnia 28 grudnia 2004
  Wyświetleń: 41
 1347. Uchwała nr XXIV/134/08 z dnia 29 grudnia 2008
  Wyświetleń: 41
 1348. Uchwała nr XXIV/157/12 z dnia 14 grudnia 2012
  Wyświetleń: 41
 1349. Uchwała nr XXIV/161/12 z dnia 14 grudnia 2012
  Wyświetleń: 41
 1350. Uchwała nr XXV/137/09 z dnia 26 stycznia 2009
  Wyświetleń: 41
 1351. Uchwała nr XXVIII/222/2005 z dnia 28 grudnia 2005
  Wyświetleń: 41
 1352. Uchwała nr XXXIV/220/13 z dnia 20 grudnia 2013
  Wyświetleń: 41
 1353. Uchwała nr XXXIV/221/13 z dnia 20 grudnia 2013
  Wyświetleń: 41
 1354. Uchwała nr XXXIV/222/13 z dnia 20 grudnia 2013
  Wyświetleń: 41
 1355. Uchwała nr XXXIX/259/22 z dnia 15 listopada 2022 r.
  Wyświetleń: 41
 1356. Uchwała nr XXXVII/210/09 z dnia 21 grudnia 2009
  Wyświetleń: 41
 1357. Uchwała nr XXXVIII/246/17 z dnia 22 grudnia 2017r.
  Wyświetleń: 41
 1358. Uchwała nr XXXVIII/248/22 z dnia 28 października 2022 r.
  Wyświetleń: 41
 1359. Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w wysokości 3.587.000,00 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu gminy Bukowiec na 2021 r.
  Wyświetleń: 41
 1360. Zarządzenie nr 1/21 z dnia 4 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 41
 1361. Zarządzenie nr 12/22 z dnia 18 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 41
 1362. Zarządzenie nr 16/22 z dnia 20 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 41
 1363. Zarządzenie nr 23/22 z dnia 27 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 41
 1364. Zarządzenie nr 26/18 z dnia 23 maja 2018 r.
  Wyświetleń: 41
 1365. Zarządzenie nr 27/16 z dnia 27 kwietnia 2016r.
  Wyświetleń: 41
 1366. Zarządzenie nr 31/20 z dnia 1 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 41
 1367. Zarządzenie nr 31/23 z dnia 19 kwietnia 2023 r.
  Wyświetleń: 41
 1368. Zarządzenie nr 34/22 z dnia 7 czerwca 2022 r.
  Wyświetleń: 41
 1369. Zarządzenie nr 35/15 z dnia 21 lipca 2015
  Wyświetleń: 41
 1370. Zarządzenie nr 35/23 z dnia 17 maja 2023 r.
  Wyświetleń: 41
 1371. Zarządzenie nr 4/13 z dnia 10 stycznia 2013
  Wyświetleń: 41
 1372. Zarządzenie nr 4/19 z dnia 7 lutego 2019 r.
  Wyświetleń: 41
 1373. Zarządzenie nr 40/19 z dnia 5 lipca 2019r.
  Wyświetleń: 41
 1374. Zarządzenie nr 41/20 z dnia 10 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 41
 1375. ZARZĄDZENIE NR 42/07 z dnia 29 sierpnia 2007 r.
  Wyświetleń: 41
 1376. Zarządzenie nr 49/14 z dnia 22 lipca 2014
  Wyświetleń: 41
 1377. Zarządzenie nr 5/21 z dnia 25 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 41
 1378. Zarządzenie nr 51/13 z dnia 30 września 2013
  Wyświetleń: 41
 1379. Zarządzenie nr 52/15 z dnia 1 września 2015
  Wyświetleń: 41
 1380. Zarządzenie nr 53/13 z dnia 30 września 2013
  Wyświetleń: 41
 1381. Zarządzenie nr 54/08 z dnia 13 listopada 2008
  Wyświetleń: 41
 1382. Zarządzenie nr 54/22 z dnia 18 lipca 2022 r.
  Wyświetleń: 41
 1383. Zarządzenie nr 56/09 z dnia 12 listopada 2009
  Wyświetleń: 41
 1384. Zarządzenie nr 6/14 z dnia 21 stycznia 2014
  Wyświetleń: 41
 1385. Zarządzenie nr 62/09 z dnia 14 grudnia 2009
  Wyświetleń: 41
 1386. Zarządzenie nr 63/16 z dnia 28 października 2016r.
  Wyświetleń: 41
 1387. Zarządzenie nr 70/20 z dnia 28 września 2020 r.
  Wyświetleń: 41
 1388. Zarządzenie nr 71/15 z dnia 19 października 2015
  Wyświetleń: 41
 1389. Zarządzenie nr 75/22 z dnia 21 września 2022 r.
  Wyświetleń: 41
 1390. Zarządzenie nr 76/14 z dnia 18 listopada 2014
  Wyświetleń: 41
 1391. Zarządzenie nr 78/13 z dnia 23 grudnia 2013
  Wyświetleń: 41
 1392. Zarządzenie nr 8/15 z dnia 18 lutego 2015
  Wyświetleń: 41
 1393. Zarządzenie nr 81/15 z dnia 18 listopada 2015
  Wyświetleń: 41
 1394. Zarządzenie nr 81/20 z dnia 20 października 2020 r.
  Wyświetleń: 41
 1395. Zarządzenie nr 87/11 z dnia 29 grudnia 2011
  Wyświetleń: 41
 1396. Zarządzenie nr 9/13 z dnia 27 lutego 2013
  Wyświetleń: 41
 1397. Decyzja RRiB.6220.30.10.2022.RS z dnia 23 maja 2023 r.
  Wyświetleń: 40
 1398. Dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu Cyfrowa Gmina – “Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”
  Wyświetleń: 40
 1399. Kontrola Urzędu Marszałkowskiego Woj. Kujawsko-Pomorskiego 2020 r.
  Wyświetleń: 40
 1400. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Bukowiec stanowiącego własność ENEA Oświetlenie sp. z o.o..
  Wyświetleń: 40
 1401. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 - wersja nr 6
  Wyświetleń: 40
 1402. Sprawozdania finansowe za 2018 rok
  Wyświetleń: 40
 1403. Sprawozdania finansowe za 2020 rok
  Wyświetleń: 40
 1404. Sprawozdanie z realizacji planu pracy Komisji Oświaty za 2021 rok
  Wyświetleń: 40
 1405. Sprawozdanie z realizacji planu pracy Komisji Rewizyjnej za 2021 rok
  Wyświetleń: 40
 1406. Sprawozdanie za 2020 rok
  Wyświetleń: 40
 1407. Uchwała nr III/10/10 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2010
  Wyświetleń: 40
 1408. Uchwała nr III/17/10 z dnia 28 grudnia 2010
  Wyświetleń: 40
 1409. Uchwała nr III/18/14 z dnia 29 grudnia 2014
  Wyświetleń: 40
 1410. Uchwała nr L/309/23 z dnia 27 października 2023 r.
  Wyświetleń: 40
 1411. Uchwała nr L/312/23 z dnia 27 października 2023 r.
  Wyświetleń: 40
 1412. Uchwała nr VII/47/15 z dnia 20 maja 2015
  Wyświetleń: 40
 1413. Uchwała nr X/102/2003 z dnia 30 grudnia 2003
  Wyświetleń: 40
 1414. Uchwała nr XIII/75/07 z dnia 21 grudnia 2007
  Wyświetleń: 40
 1415. Uchwała nr XIII/83/07 z dnia 21 grudnia 2007
  Wyświetleń: 40
 1416. Uchwała nr XIII/84/07 z dnia 21 grudnia 2007
  Wyświetleń: 40
 1417. Uchwała nr XIII/86/11 z dnia 28 grudnia 2011
  Wyświetleń: 40
 1418. Uchwała nr XIII/93/15 z dnia 21 grudnia 2015
  Wyświetleń: 40
 1419. Uchwała nr XLVIII/298/23 z dnia 30 sierpnia 2023 r.
  Wyświetleń: 40
 1420. Uchwała nr XVIII/169/2004 z dnia 28 grudnia 2004
  Wyświetleń: 40
 1421. Uchwała nr XVIII/170/2004 z dnia 28 grudnia 2004
  Wyświetleń: 40
 1422. Uchwała nr XXII/127/08 z dnia 21 listopada 2008
  Wyświetleń: 40
 1423. Uchwała nr XXIV/154/16 z dnia 22 grudnia 2016 r.
  Wyświetleń: 40
 1424. Uchwała nr XXIV/156/12 z dnia 14 grudnia 2012
  Wyświetleń: 40
 1425. Uchwała nr XXIV/159/16 z dnia 22 grudnia 2016r.
  Wyświetleń: 40
 1426. Uchwała nr XXV/163/12 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2012
  Wyświetleń: 40
 1427. Uchwała nr XXX/195/21 z dnia 10 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 40
 1428. Uchwała nr XXXIII/216/13 z dnia 29 listopada 2013
  Wyświetleń: 40
 1429. Uchwała nr XXXIV/219/13 z dnia 20 grudnia 2013
  Wyświetleń: 40
 1430. Uchwała nr XXXVIII/241/17 z dnia 22 grudnia 2017 r.
  Wyświetleń: 40
 1431. Zarządzenie nr 15/15 z dnia 20 marca 2015
  Wyświetleń: 40
 1432. Zarządzenie nr 16/13 z dnia 28 marca 2013
  Wyświetleń: 40
 1433. Zarządzenie nr 2/21 z dnia 11 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 40
 1434. Zarządzenie nr 22/18 z dnia 19 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 40
 1435. Zarządzenie nr 29/23 z dnia 12 kwietnia 2023 r.
  Wyświetleń: 40
 1436. Zarządzenie nr 32/19 z dnia 24 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 40
 1437. Zarządzenie nr 32/23 z dnia 21 kwietnia 2023 r.
  Wyświetleń: 40
 1438. Zarządzenie nr 38/15 z dnia 30 lipca 2015
  Wyświetleń: 40
 1439. Zarządzenie nr 38/20 z dnia 8 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 40
 1440. Zarządzenie nr 5/16 z dnia 29 stycznia 2016 r.
  Wyświetleń: 40
 1441. Zarządzenie nr 5/19 z dnia 14 lutego 2019 r.
  Wyświetleń: 40
 1442. Zarządzenie nr 50/08 z dnia 3 listopada 2008 f
  Wyświetleń: 40
 1443. Zarządzenie nr 50/20 z dnia 20 lipca 2020 r.
  Wyświetleń: 40
 1444. Zarządzenie Nr 51/06 z dnia 23 października 2006 r.
  Wyświetleń: 40
 1445. Zarządzenie nr 51/08 z dnia 3 listopada 2008
  Wyświetleń: 40
 1446. Zarządzenie nr 55/21 z dnia 14 października 2021 r.
  Wyświetleń: 40
 1447. Zarządzenie nr 55/23 z dnia 7 lipca 2023 r.
  Wyświetleń: 40
 1448. Zarządzenie Nr 56/06 z dnia 10 listopada 2006r.
  Wyświetleń: 40
 1449. Zarządzenie nr 56/16 z dnia 6 października 2016 r.
  Wyświetleń: 40
 1450. Zarządzenie nr 56/21 z dnia 18 października 2021 r.
  Wyświetleń: 40
 1451. Zarządzenie nr 58/13 z dnia 21 października 2013
  Wyświetleń: 40
 1452. Zarządzenie nr 58/22 z dnia 29 lipca 2022 r.
  Wyświetleń: 40
 1453. Zarządzenie nr 60/15 z dnia 30 września 2015
  Wyświetleń: 40
 1454. Zarządzenie nr 61/21 z dnia 2 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 40
 1455. Zarządzenie nr 63/14 z dnia 10 września 2014
  Wyświetleń: 40
 1456. Zarządzenie nr 66/19 z dnia 17 października 2019 r.
  Wyświetleń: 40
 1457. Zarządzenie nr 69/22 z dnia 9 września 2022 r.
  Wyświetleń: 40
 1458. Zarządzenie nr 7/14 z dnia 31 stycznia 2014
  Wyświetleń: 40
 1459. Zarządzenie nr 71/18 z dnia 30 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 40
 1460. Zarządzenie nr 71/19 z dnia 8 listopada 2019 r.
  Wyświetleń: 40
 1461. Zarządzenie nr 72/14 z dnia 4 listopada 2014
  Wyświetleń: 40
 1462. Zarządzenie nr 73/23 z dnia 18 września 2023 r.
  Wyświetleń: 40
 1463. Zarządzenie nr 74/13 z dnia 2 grudnia 2013
  Wyświetleń: 40
 1464. Zarządzenie nr 75/14 z dnia 14 listopada 2014
  Wyświetleń: 40
 1465. Zarządzenie nr 78/22 z dnia 10 listopada 2022 r.
  Wyświetleń: 40
 1466. chwała nr X/68/15 z dnia 14 września 2015
  Wyświetleń: 39
 1467. Decyzja RRiB.6220.34.9.2022.RS z dnia 21 kwietnia 2023 r.
  Wyświetleń: 39
 1468. Informacja Śg-IV.721.25.2023 z dnia 5 maja 2023 r.
  Wyświetleń: 39
 1469. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rozpoczęła wysyłanie deklaracji podatkowych PIT za 2022 r.
  Wyświetleń: 39
 1470. Kontrola Urzędu Marszałkowskiego Woj. Kujawsko-Pomorskiego maj 2016 r.
  Wyświetleń: 39
 1471. Kształtowanie przestrzeni publicznej na terenie parku w Bukowcu 17.05.2021
  Wyświetleń: 39
 1472. Obwieszczenie RRiB.6220.66.14.2021.RS
  Wyświetleń: 39
 1473. Obwieszczenie WIR.II.747.2.2.2021.EP z dnia 7 września 2021 r.
  Wyświetleń: 39
 1474. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 - wersja nr 7
  Wyświetleń: 39
 1475. Sprawozdanie z realizacji planu pracy Komisji Rewizyjnej za 2022 rok
  Wyświetleń: 39
 1476. Uchwała nr II/22/06 z dnia 5 grudnia 2006
  Wyświetleń: 39
 1477. Uchwała nr III/13/10 z dnia 28 grudnia 2010
  Wyświetleń: 39
 1478. Uchwała nr III/19/14 z dnia 29 grudnia 2014
  Wyświetleń: 39
 1479. Uchwała nr IV/32/2003 z dnia 20 marca 2003
  Wyświetleń: 39
 1480. Uchwała nr X/106/03 z dnia 30 grudnia 2003
  Wyświetleń: 39
 1481. Uchwała nr X/109/2003 z dnia 30 grudnia 2003
  Wyświetleń: 39
 1482. Uchwała nr XIII/89/11 z dnia 28 grudnia 2011
  Wyświetleń: 39
 1483. Uchwała nr XIII/90/15 z dnia 21 grudnia 2015
  Wyświetleń: 39
 1484. Uchwała nr XLVII/292/23 z dnia 4 lipca 2023 r.
  Wyświetleń: 39
 1485. Uchwała nr XLVII/296/23 z dnia 4 lipca 2023 r.
  Wyświetleń: 39
 1486. Uchwała nr XV/144/2004 z dnia 24 września 2004
  Wyświetleń: 39
 1487. Uchwała nr XXI/137/20 z dnia 11 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 39
 1488. Uchwała nr XXII/128/08 z dnia 21 listopada 2008
  Wyświetleń: 39
 1489. Uchwała nr XXII/138/12 z dnia 30 października 2012
  Wyświetleń: 39
 1490. Uchwała nr XXIII/151/16 z dnia 25 listopada 2016 r.
  Wyświetleń: 39
 1491. Uchwała nr XXIV/130/08 z dnia 29 grudnia 2008
  Wyświetleń: 39
 1492. Uchwała nr XXIV/158/12 z dnia 14 grudnia 2012
  Wyświetleń: 39
 1493. Uchwała nr XXIV/160/16 z dnia 22 grudnia 2016 r.
  Wyświetleń: 39
 1494. Uchwała nr XXIV/200/2005 z dnia 30 sierpnia 2005
  Wyświetleń: 39
 1495. Uchwała nr XXXVII/208/09 z dnia 21 grudnia 2009
  Wyświetleń: 39
 1496. Uchwała nr XXXVII/211/09 z dnia 21 grudnia 2009
  Wyświetleń: 39
 1497. Zarządzenie nr 1/19 z dnia 2 stycznia 2019 r.
  Wyświetleń: 39
 1498. Zarządzenie nr 11/21 z dnia 25 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 39
 1499. Zarządzenie nr 14/22 z dnia 23 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 39
 1500. Zarządzenie nr 16/09 z dnia 3 marca 2009
  Wyświetleń: 39
 1501. Zarządzenie nr 17/15 z dnia 31 marca 2015
  Wyświetleń: 39
 1502. Zarządzenie nr 17/22 z dnia 20 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 39
 1503. Zarządzenie nr 18/21 z dnia 14 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 39
 1504. Zarządzenie nr 27/18 z dnia 25 maja 2018 r.
  Wyświetleń: 39
 1505. Zarządzenie nr 31/19 z dnia 22 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 39
 1506. Zarządzenie nr 33/15 z dnia 14 lipca 2015
  Wyświetleń: 39
 1507. Zarządzenie Nr 34/06 z dnia 31 lipca 2006r.
  Wyświetleń: 39
 1508. Zarządzenie nr 41/13 z dnia 6 sierpnia 2013
  Wyświetleń: 39
 1509. Zarządzenie nr 52/08 z dnia 5 listopada 2008
  Wyświetleń: 39
 1510. Zarządzenie nr 57/08 z dnia 20 listopada 2008
  Wyświetleń: 39
 1511. Zarządzenie Nr 58/06 z dnia 24 listopada 2006 r.
  Wyświetleń: 39
 1512. Zarządzenie nr 59/09 z dnia 26 listopada 2009
  Wyświetleń: 39
 1513. Zarządzenie nr 59/14 z dnia 26 sierpnia 2014
  Wyświetleń: 39
 1514. Zarządzenie nr 59/21 z dnia 29 października 2021 r.
  Wyświetleń: 39
 1515. Zarządzenie nr 59/22 z dnia 29 lipca 2022 r.
  Wyświetleń: 39
 1516. Zarządzenie nr 60/14 z dnia 1 września 2014
  Wyświetleń: 39
 1517. Zarządzenie nr 60/16 z dnia 20 października 2016r.
  Wyświetleń: 39
 1518. ZARZĄDZENIE NR 60/2007 z dnia 08 listopada 2007 r.
  Wyświetleń: 39
 1519. Zarządzenie nr 60/22 z dnia 1 sierpnia 2022 r.
  Wyświetleń: 39
 1520. Zarządzenie nr 62/13 z dnia 4 listopada 2013
  Wyświetleń: 39
 1521. Zarządzenie nr 62/15 z dnia 1 października 2015
  Wyświetleń: 39
 1522. Zarządzenie nr 62/19 z dnia 30 września 2019 r.
  Wyświetleń: 39
 1523. Zarządzenie nr 63/09 z dnia 22 grudnia 2009
  Wyświetleń: 39
 1524. Zarządzenie nr 64/09 z dnia 22 grudnia 2009
  Wyświetleń: 39
 1525. Zarządzenie nr 64/19 z dnia 10 października 2019 r.
  Wyświetleń: 39
 1526. Zarządzenie nr 65/13 z dnia 7 listopada 2013
  Wyświetleń: 39
 1527. Zarządzenie nr 65/19 z dnia 16 października 2019 r.
  Wyświetleń: 39
 1528. Zarządzenie nr 69/15 z dnia 14 października 2015
  Wyświetleń: 39
 1529. Zarządzenie nr 70/15 z dnia 15 października 2015
  Wyświetleń: 39
 1530. Zarządzenie nr 71/10 z dnia 29 listopada 2010
  Wyświetleń: 39
 1531. Zarządzenie nr 74/10 z dnia 10 grudnia 2010
  Wyświetleń: 39
 1532. Zarządzenie nr 74/15 z dnia 28 października 2015
  Wyświetleń: 39
 1533. Zarządzenie nr 74/18 z dnia 21 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 39
 1534. ZARZĄDZENIE NR 78/07 z dnia 14 grudnia 2007 r.
  Wyświetleń: 39
 1535. ZARZĄDZENIE NR 81/07 z dnia 28 grudnia 2007 r.
  Wyświetleń: 39
 1536. Zarządzenie nr 84/11 z dnia 8 grudnia 2011
  Wyświetleń: 39
 1537. Zarządzenie nr 85/11 z dnia 19 grudnia 2011
  Wyświetleń: 39
 1538. Zarządzenie nr 86/12 z dnia 4 grudnia 2012
  Wyświetleń: 39
 1539. Zarządzenie nr 87/12 z dnia 6 grudnia 2012
  Wyświetleń: 39
 1540. Zarządzenie nr 88/11 z dnia 29 grudnia 2011
  Wyświetleń: 39
 1541. Zarządzenie nr 96/17 z dnia 21 listopada 2017 r.
  Wyświetleń: 39
 1542. Zmiany w zasadach przyznawania zasiłku macierzyńskiego z tytułu przysposobienia/przyjęcia dziecka na wychowanie
  Wyświetleń: 39
 1543. Decyzja RRiB.6220.1.13.2022.RS z dnia 5 grudnia 2023 r.
  Wyświetleń: 38
 1544. Decyzja RRiB.6220.71.10.2021.RS z dnia 27 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 38
 1545. Informacja dotycząca działalności lobbingowej za 2022 rok
  Wyświetleń: 38
 1546. Informacja o wynikach konkursu na realizację zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2021
  Wyświetleń: 38
 1547. Informacja o wynikach konkursu na realizację zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2022
  Wyświetleń: 38
 1548. Konsultacje projektu "Programu Współpracy Gminy Bukowiec z organizacjami pozarządowymi" 2023
  Wyświetleń: 38
 1549. Konsultacje projektu „Programu Współpracy Gminy Bukowiec z organizacjami pozarządowymi” 2022
  Wyświetleń: 38
 1550. Obwieszczenie BOŚiGK.6220.1.3.2022
  Wyświetleń: 38
 1551. Obwieszczenie RRiB.6220.15.7.2022.RS z dnia 24.05.2023 r.
  Wyświetleń: 38
 1552. Obwieszczenie Starosty Świeckiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za przejęcie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym
  Wyświetleń: 38
 1553. Postanowienie RRiB.6220.20.4.2022.RS z dnia 29 września 2022 r.
  Wyświetleń: 38
 1554. Sprawozdanie z realizacji planu pracy Komisji Budownictwa za 2022 rok
  Wyświetleń: 38
 1555. Uchwała nr I/2/18 z dnia 19 listopada 2018 r.
  Wyświetleń: 38
 1556. Uchwała nr II/13/14 z dnia 12 grudnia 2014
  Wyświetleń: 38
 1557. Uchwała nr II/23/06 z dnia 5 grudnia 2006
  Wyświetleń: 38
 1558. Uchwała nr II/24/06 z dnia 5 grudnia 2006
  Wyświetleń: 38
 1559. Uchwała nr III/16/14 z dnia 29 grudnia 2014
  Wyświetleń: 38
 1560. Uchwała nr III/17/14 z dnia 29 grudnia 2014
  Wyświetleń: 38
 1561. Uchwała nr III/18/18 z dnia 20 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 38
 1562. Uchwała nr III/27/18 z dnia 20 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 38
 1563. Uchwała nr VII/44/07 z dnia 29 czerwca 2007
  Wyświetleń: 38
 1564. Uchwała nr XII/88/15 z dnia 20 listopada 2015
  Wyświetleń: 38
 1565. Uchwała nr XIII/76/07 z dnia 21 grudnia 2007
  Wyświetleń: 38
 1566. Uchwała nr XIX/176/2005 z dnia 18 lutego 2005
  Wyświetleń: 38
 1567. Uchwała nr XLIV/281/23 z dnia 28 marca 2023 r.
  Wyświetleń: 38
 1568. Uchwała nr XVIII/166/2004 z dnia 28 grudnia 2004
  Wyświetleń: 38
 1569. Uchwała nr XVIII/167/2004 z dnia 28 grudnia 2004
  Wyświetleń: 38
 1570. Uchwała nr XVIII/168/2004 z dnia 28 grudnia 2004
  Wyświetleń: 38
 1571. Uchwała nr XXIV/135/08 z dnia 29 grudnia 2008
  Wyświetleń: 38
 1572. Uchwała nr XXIV/157/16 z dnia 22 grudnia 2016
  Wyświetleń: 38
 1573. Uchwała nr XXX/201/13 z dnia 28 sierpnia 2013
  Wyświetleń: 38
 1574. Uchwała nr XXXIV/223/13 z dnia 20 grudnia 2013
  Wyświetleń: 38
 1575. Uchwała nr XXXVII/203/09 z dnia 21 grudnia 2009
  Wyświetleń: 38
 1576. Uchwała nr XXXVIII/249/17 z dnia 22 grudnia 2017 r.
  Wyświetleń: 38
 1577. Uchwała nr XXXVIII/250/17 z dnia 22 grudnia 2017 r.
  Wyświetleń: 38
 1578. Zarządzenie nr 1/15 z dnia 2 stycznia 2015
  Wyświetleń: 38
 1579. Zarządzenie nr 10/15 z dnia 10 marca 2015
  Wyświetleń: 38
 1580. Zarządzenie nr 13/21 z dnia 15 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 38
 1581. Zarządzenie nr 19/22 z dnia 26 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 38
 1582. Zarządzenie nr 2/19 z dnia 9 stycznia 2019 r.
  Wyświetleń: 38
 1583. Zarządzenie nr 23/14 z dnia 9 kwietnia 2014
  Wyświetleń: 38
 1584. Zarządzenie nr 24/15 z dnia 28 kwietnia 2015
  Wyświetleń: 38
 1585. Zarządzenie nr 27/15 z dnia 10 czerwca 2015
  Wyświetleń: 38
 1586. Zarządzenie nr 32/20 z dnia 2 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 38
 1587. Zarządzenie nr 33/20 z dnia 4 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 38
 1588. Zarządzenie nr 34/20 z dnia 4 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 38
 1589. Zarządzenie nr 40/23 z dnia 31 maja 2023 r.
  Wyświetleń: 38
 1590. Zarządzenie nr 41/19 z dnia 18 lipca 2019 r.
  Wyświetleń: 38
 1591. Zarządzenie nr 42/16 z dnia 9 sierpnia 2016r.
  Wyświetleń: 38
 1592. Zarządzenie nr 42/20 z dnia 19 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 38
 1593. Zarządzenie nr 46/13 z dnia 4 września 2013
  Wyświetleń: 38
 1594. Zarządzenie nr 48/15 z dnia 28 sierpnia 2015
  Wyświetleń: 38
 1595. Zarządzenie nr 5/13 z dnia 10 stycznia 2013
  Wyświetleń: 38
 1596. Zarządzenie nr 51/14 z dnia 1 sierpnia 2014
  Wyświetleń: 38
 1597. Zarządzenie nr 51/20 z dnia 20 lipca 2020 r.
  Wyświetleń: 38
 1598. Zarządzenie nr 51/23 z dnia 3 lipca 2023 r.
  Wyświetleń: 38
 1599. Zarządzenie nr 53/20 z dnia 3 sierpnia 2020 r.
  Wyświetleń: 38
 1600. Zarządzenie nr 55/08 z dnia 13 listopada 2008
  Wyświetleń: 38
 1601. Zarządzenie nr 55/13 z dnia 2 października 2013
  Wyświetleń: 38
 1602. Zarządzenie nr 55/22 z dnia 20 lipca 2022 r.
  Wyświetleń: 38
 1603. Zarządzenie nr 56/22 z dnia 22 lipca 2022 r.
  Wyświetleń: 38
 1604. Zarządzenie nr 57/20 z dnia 24 sierpnia 2020r.
  Wyświetleń: 38
 1605. Zarządzenie nr 58/08 z dnia 28 listopada 2008
  Wyświetleń: 38
 1606. Zarządzenie nr 61/20 z dnia 1 września 2020 r.
  Wyświetleń: 38
 1607. Zarządzenie nr 61/22 z dnia 5 sierpnia 2022 r.
  Wyświetleń: 38
 1608. Zarządzenie nr 63/18 z dnia 2 listopada 2018 r.
  Wyświetleń: 38
 1609. Zarządzenie nr 68/23 z dnia 1 września 2023 r.
  Wyświetleń: 38
 1610. Zarządzenie nr 71/14 z dnia 3 listopada 2014
  Wyświetleń: 38
 1611. Zarządzenie nr 75/13 z dnia 9 grudnia 2013
  Wyświetleń: 38
 1612. Zarządzenie nr 75/19 z dnia 12 listopada 2019 r.
  Wyświetleń: 38
 1613. Zarządzenie nr 77/15 z dnia 5 listopada 2015
  Wyświetleń: 38
 1614. Zarządzenie nr 78/10 z dnia 29 grudnia 2010
  Wyświetleń: 38
 1615. Zarządzenie nr 8/22 z dnia 17 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 38
 1616. Zarządzenie nr 9/22 z dnia 18 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 38
 1617. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 2013-2014
  Wyświetleń: 37
 1618. Decyzja RRiB.6220.2.8.2022.RS z dnia 25 listopada 2023 r.
  Wyświetleń: 37
 1619. Decyzja RRiB.6220.70.10.2021.RS z dnia 13 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 37
 1620. Informacja o wynikach konsultacji 2022
  Wyświetleń: 37
 1621. Konsultacje projektu "Programu Współpracy Gminy Bukowiec z organizacjami pozarządowymi" 2021
  Wyświetleń: 37
 1622. Obwieszczenie RRiB.6220.30.11.2022.RS z dnia 25.05.2023 r.
  Wyświetleń: 37
 1623. Obwieszczenie RRiB.6220.31.13.2020.RS
  Wyświetleń: 37
 1624. Obwieszczenie RRiB.6220.84.10.2021.RS
  Wyświetleń: 37
 1625. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 wersja nr 8
  Wyświetleń: 37
 1626. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 - wersja nr 5
  Wyświetleń: 37
 1627. Protokoły z Sesji 2024
  Wyświetleń: 37
 1628. Uchwała nr II/12/14 z dnia 12 grudnia 2014
  Wyświetleń: 37
 1629. Uchwała nr III/20/14 z dnia 29 grudnia 2014
  Wyświetleń: 37
 1630. Uchwała nr IX/86/2003 z dnia 28 listopada 2003
  Wyświetleń: 37
 1631. Uchwała nr L/310/23 z dnia 27 października 2023 r.
  Wyświetleń: 37
 1632. Uchwała nr X/54/07 z dnia 28 września 2007
  Wyświetleń: 37
 1633. Uchwała nr XIII/94/15 z dnia 21 grudnia 2015
  Wyświetleń: 37
 1634. Uchwała nr XIII/96/15 z dnia 21 grudnia 2015
  Wyświetleń: 37
 1635. Uchwała nr XLVII/295/23 z dnia 4 lipca 2023 r.
  Wyświetleń: 37
 1636. Uchwała nr XVIII/175/2004 z dnia 28 grudnia 2004
  Wyświetleń: 37
 1637. Uchwała nr XXIII/129/08 z dnia 18 grudnia 2008
  Wyświetleń: 37
 1638. Uchwała nr XXIV/132/08 z dnia 29 grudnia 2008
  Wyświetleń: 37
 1639. Uchwała nr XXIV/158/16 z dnia 22 grudnia 2016 r.
  Wyświetleń: 37
 1640. Uchwała nr XXVII/216/2005 z dnia 30 listopada 2005
  Wyświetleń: 37
 1641. Uchwała nr XXVIII/220/2005 z dnia 28 grudnia 2005
  Wyświetleń: 37
 1642. Uchwała nr XXVIII/221/2005 z dnia 28 grudnia 2005
  Wyświetleń: 37
 1643. Uchwała nr XXXII/215/13 z dnia 29 października 2013
  Wyświetleń: 37
 1644. Uchwała nr XXXIV/217/13 z dnia 20 grudnia 2013
  Wyświetleń: 37
 1645. Uchwała nr XXXVIII/244/17 z dnia 22 grudnia 2017 r.
  Wyświetleń: 37
 1646. Uchwała nr XXXVIII/247/17 z dnia 22 grudnia 2017 r.
  Wyświetleń: 37
 1647. Uchwała nr XXXVIII/248/17 z dnia 22 grudnia 2017 r.
  Wyświetleń: 37
 1648. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 19.01.2023
  Wyświetleń: 37
 1649. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podaje do publicznej wiadomości informację o przyjęciu programów ochrony powietrza
  Wyświetleń: 37
 1650. Zarządzenie Nr 10/06 z dnia 13 marca 2006 r.
  Wyświetleń: 37
 1651. Zarządzenie nr 11/20 z dnia 6 lutego 2020 r.
  Wyświetleń: 37
 1652. Zarządzenie Nr 12/06 z dnia 21 marca 2006 r.
  Wyświetleń: 37
 1653. Zarządzenie nr 12/20 z dnia 7 lutego 2020 r.
  Wyświetleń: 37
 1654. Zarządzenie nr 18/13 z dnia 4 kwietnia 2013
  Wyświetleń: 37
 1655. Zarządzenie nr 21/20 z dnia 24 marca 2020 r.
  Wyświetleń: 37
 1656. Zarządzenie nr 24/14 z dnia 16 kwietnia 2014
  Wyświetleń: 37
 1657. Zarządzenie nr 25/14 z dnia 16 kwietnia 2014
  Wyświetleń: 37
 1658. Zarządzenie nr 28/20 z dnia 28 kwietnia 2020 r.
  Wyświetleń: 37
 1659. Zarządzenie nr 37/20 z dnia 8 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 37
 1660. Zarządzenie Nr 5/06 z dnia 3 lutego 2006 r.
  Wyświetleń: 37
 1661. Zarządzenie nr 53/08 z dnia 12 listopada 2008
  Wyświetleń: 37
 1662. Zarządzenie nr 54/20 z dnia 3 sierpnia 2020 r.
  Wyświetleń: 37
 1663. Zarządzenie Nr 55/06 z dnia 9 listopada 2006 r.
  Wyświetleń: 37
 1664. Zarządzenie nr 59/13 z dnia 23 października 2013
  Wyświetleń: 37
 1665. Zarządzenie Nr 60/06 z dnia 6 grudnia 2006 r.
  Wyświetleń: 37
 1666. Zarządzenie nr 60/19 z dnia 26 września 2019 r.
  Wyświetleń: 37
 1667. Zarządzenie nr 61/09 z dnia 9 grudnia 2009
  Wyświetleń: 37
 1668. Zarządzenie nr 61/19 z dnia 30 września 2019 r.
  Wyświetleń: 37
 1669. Zarządzenie nr 63/19 z dnia 10 października 2019 r.
  Wyświetleń: 37
 1670. Zarządzenie nr 65/09 z dnia 29 grudnia 2009
  Wyświetleń: 37
 1671. Zarządzenie nr 65/20 z dnia 18 września 2020 r.
  Wyświetleń: 37
 1672. Zarządzenie nr 68/14 z dnia 7 października 2014
  Wyświetleń: 37
 1673. Zarządzenie nr 69/11 z dnia 11 października 2011
  Wyświetleń: 37
 1674. Zarządzenie nr 70/14 z dnia 22 października 2014
  Wyświetleń: 37
 1675. Zarządzenie nr 75/15 z dnia 28 października 2015
  Wyświetleń: 37
 1676. ZARZĄDZENIE Nr 76/07 z dnia 07 grudnia 2007 r.
  Wyświetleń: 37
 1677. Zarządzenie nr 77/14 z dnia 25 listopada 2014
  Wyświetleń: 37
 1678. Zarządzenie nr 79/10 z dnia 30 grudnia 2010
  Wyświetleń: 37
 1679. Zarządzenie nr 79/11 z dnia 14 listopada 2011
  Wyświetleń: 37
 1680. Zarządzenie nr 80/11 z dnia 14 listopada 2011
  Wyświetleń: 37
 1681. Zarządzenie nr 81/14 z dnia 1 grudnia 2014
  Wyświetleń: 37
 1682. Zarządzenie nr 82/11 z dnia 25 listopada 2011
  Wyświetleń: 37
 1683. Zarządzenie nr 82/23 z dnia 24 października 2023 r.
  Wyświetleń: 37
 1684. Zarządzenie nr 83/11 z dnia 5 grudnia 2011
  Wyświetleń: 37
 1685. Zarządzenie nr 88/12 z dnia 13 grudnia 2012
  Wyświetleń: 37
 1686. Zarządzenie nr 93/12 z dnia 28 grudnia 2012
  Wyświetleń: 37
 1687. Zarządzenie nr 94/12 z dnia 28 grudnia 2012
  Wyświetleń: 37
 1688. Zawiadomienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 110 MW na działkach nr 224/4, 225/2, 228/10, 231/5, 250/13 obręb Polskie Łąki oraz 4/1, 4/3, 7/4, 8/1, 9/6, 2/35, 2/34, 37/2, 5, 3/52, 3/50, 4, 72, 79/3, 80/3 obręb Gawroniec, gmina Bukowiec”
  Wyświetleń: 37
 1689. Informacja o wynikach konsultacji 2021
  Wyświetleń: 36
 1690. Informacja Śg-IV.721.24.2023 z dnia 5 maja 2023 r.
  Wyświetleń: 36
 1691. Obwieszczenie RRiB.6220.2.2.2022.RS
  Wyświetleń: 36
 1692. Obwieszczenie Wójta Gminy Bukowiec o okręgach wyborczych, liczbie radnych wybieranych w okręgach oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Bukowcu
  Wyświetleń: 36
 1693. Ogłoszenie o otwartym konkursie na realizację zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2021
  Wyświetleń: 36
 1694. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 - wersja nr 8
  Wyświetleń: 36
 1695. Postanowienie SKO-4220/37/22 z dnia 5 września 2022 r.
  Wyświetleń: 36
 1696. Premie dla młodych rolników – zasady udzielania pomocy
  Wyświetleń: 36
 1697. Uchwała nr I/1/10 z dnia 30 listopada 2010
  Wyświetleń: 36
 1698. Uchwała nr III/21/14 z dnia 29 grudnia 2014
  Wyświetleń: 36
 1699. Uchwała nr III/30/06 z dnia 29 grudnia 2006
  Wyświetleń: 36
 1700. Uchwała nr LI/320/23 z dnia 7 grudnia 2023 r.
  Wyświetleń: 36
 1701. Uchwała nr XL/261/22 z dnia 12 grudnia 2022 r.
  Wyświetleń: 36
 1702. Uchwała nr XLVIII/299/23 z dnia 30 sierpnia 2023 r.
  Wyświetleń: 36
 1703. Uchwała nr XV/99/20 z dnia 6 lutego 2020 r.
  Wyświetleń: 36
 1704. Uchwała nr XVIII/117/12 z dnia 29 maja 2012
  Wyświetleń: 36
 1705. Uchwała nr XXII/125/08 z dnia 21 listopada 2008
  Wyświetleń: 36
 1706. Uchwała nr XXII/143/20 z dnia 30 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 36
 1707. Uchwała nr XXVI/145/09 z dnia 6 marca 2009
  Wyświetleń: 36
 1708. Uchwała nr XXVII/217/2005 z dnia 30 listopada 2005
  Wyświetleń: 36
 1709. Uchwała nr XXXII/195/17 z dnia 19 czerwca 2017 r.
  Wyświetleń: 36
 1710. Uchwała nr XXXII/260/06 z dnia 29 maja 2006
  Wyświetleń: 36
 1711. Uchwała nr XXXV/194/09 z dnia 27 listopada 2009
  Wyświetleń: 36
 1712. Uchwała nr XXXVII/205/09 z dnia 21 grudnia 2009
  Wyświetleń: 36
 1713. Uchwała nr XXXVII/209/09 z dnia 21 grudnia 2009
  Wyświetleń: 36
 1714. Uchwała nr XXXVIII/250/22 z dnia 28 października 2022 r.
  Wyświetleń: 36
 1715. Zarządzenie Nr 13/06 z dnia 27 marca 2006 r.
  Wyświetleń: 36
 1716. Zarządzenie nr 13/22 z dnia 18 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 36
 1717. Zarządzenie nr 15/22 z dnia 7 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 36
 1718. Zarządzenie nr 17/19 z dnia 29 marca 2019 r.
  Wyświetleń: 36
 1719. Zarządzenie nr 18/22 z dnia 26 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 36
 1720. Zarządzenie nr 19/17 z dnia 9 marca 2017 r.
  Wyświetleń: 36
 1721. Zarządzenie nr 19/20 z dnia 11 marca 2020 r.
  Wyświetleń: 36
 1722. Zarządzenie nr 32/21 z dnia 10 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 36
 1723. Zarządzenie nr 34/11 z dnia 9 czerwca 2011
  Wyświetleń: 36
 1724. Zarządzenie nr 34/12 z dnia 23 maja 2012
  Wyświetleń: 36
 1725. Zarządzenie nr 56/08 z dnia 18 listopada 2008
  Wyświetleń: 36
 1726. Zarządzenie nr 67/10 z dnia 12 listopada 2010
  Wyświetleń: 36
 1727. Zarządzenie nr 80/10 z dnia 30 grudnia 2010
  Wyświetleń: 36
 1728. Zarządzenie nr 95/23 z dnia 8 grudnia 2023 r.
  Wyświetleń: 36
 1729. Dostawa sprzętu komputerowego do Urzędu Gminy w Bukowcu w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” 10.05.2022
  Wyświetleń: 35
 1730. Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii o przekazaniu skargi
  Wyświetleń: 35
 1731. Obwieszczenie RRiB.6220.1.11.2022.RS
  Wyświetleń: 35
 1732. Obwieszczenie RRiB.6220.79.10.2021.RS
  Wyświetleń: 35
 1733. Uchwała nr II/25/06 z dnia 5 grudnia 2006
  Wyświetleń: 35
 1734. Uchwała nr III/28/06 z dnia 29 grudnia 2006
  Wyświetleń: 35
 1735. Uchwała nr IV/35/2003 z dnia 20 marca 2003
  Wyświetleń: 35
 1736. Uchwała nr V/37/07 z dnia 30 marca 2007
  Wyświetleń: 35
 1737. Uchwała nr V/38/19 z dnia 27 marca 2019 r.
  Wyświetleń: 35
 1738. Uchwała nr VII/58/19 z dnia 30 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 35
 1739. Uchwała nr XI/111/04 z dnia 27 lutego 2004
  Wyświetleń: 35
 1740. Uchwała nr XI/113/04 z dnia 27 lutego 2004
  Wyświetleń: 35
 1741. Uchwała nr XII/84/11 z dnia 23 listopada 2011
  Wyświetleń: 35
 1742. Uchwała nr XLV/287/23 z dnia 11 maja 2023 r.
  Wyświetleń: 35
 1743. Uchwała nr XVIII/115/12 z dnia 29 maja 2012
  Wyświetleń: 35
 1744. Uchwała nr XVIII/171/2004 z dnia 28 grudnia 2004
  Wyświetleń: 35
 1745. Uchwała nr XX/112/08 z dnia 29 września 2008
  Wyświetleń: 35
 1746. Uchwała nr XXIV/133/08 z dnia 29 grudnia 2008
  Wyświetleń: 35
 1747. Uchwała nr XXXIV/218/13 z dnia 20 grudnia 2013
  Wyświetleń: 35
 1748. Zarządzenie Nr 16/06 z dnia 13 kwietnia 2006 r.
  Wyświetleń: 35
 1749. Zarządzenie nr 19/13 z dnia 19 kwietnia 2013
  Wyświetleń: 35
 1750. Zarządzenie nr 36/20 z dnia 8 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 35
 1751. Zarządzenie nr 41/15 z dnia 10 sierpnia 2015
  Wyświetleń: 35
 1752. Zarządzenie nr 42/22 z dnia 22 czerwca 2022 r.
  Wyświetleń: 35
 1753. Zarządzenie nr 43/22 z dnia 22 czerwca 2022 r.
  Wyświetleń: 35
 1754. Zarządzenie Nr 44/06 z dnia 30 sierpnia 2006 r.
  Wyświetleń: 35
 1755. Zarządzenie nr 49/20 z dnia 17 lipca 2020 r.
  Wyświetleń: 35
 1756. Zarządzenie nr 56/14 z dnia 21 sierpnia 2014
  Wyświetleń: 35
 1757. Zarządzenie nr 59/15 z dnia 18 września 2015
  Wyświetleń: 35
 1758. Zarządzenie nr 61/18 z dnia 25 października 2018r.
  Wyświetleń: 35
 1759. Zarządzenie nr 68/19 z dnia 23 października 2019 r.
  Wyświetleń: 35
 1760. Zarządzenie nr 69/19 z dnia 29 października 2019 r.
  Wyświetleń: 35
 1761. Zarządzenie nr 74/2019 z dnia 8 listopada 2019 r.
  Wyświetleń: 35
 1762. Zarządzenie nr 76/19 z dnia 12 listopada 2019 r.
  Wyświetleń: 35
 1763. Zarządzenie nr 8/24 Wójta Gminy Bukowiec z dnia 30 stycznia 2024 r.
  Wyświetleń: 35
 1764. Zarządzenie nr 81/11 z dnia 25 listopada 2011
  Wyświetleń: 35
 1765. Zarządzenie nr 83/15 z dnia 23 listopada 2015
  Wyświetleń: 35
 1766. Zarządzenie nr 85/15 z dnia 30 listopada 2015
  Wyświetleń: 35
 1767. Zarządzenie nr 9/20 z dnia 31 stycznia 2020 r.
  Wyświetleń: 35
 1768. Zarządzenie nr 92/12 z dnia 19 grudnia 2012
  Wyświetleń: 35
 1769. Budowa drogi gminnej nr 030910C na odcinku ok. 250 m. w m. Przysiersk 08.03.2022
  Wyświetleń: 34
 1770. Budżet Gminy na 2024 rok
  Wyświetleń: 34
 1771. Dostawa sprzętu komputerowego do Urzędu Gminy w Bukowcu w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” 27.04.2022
  Wyświetleń: 34
 1772. Nowe kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych od dnia 1 marca 2023 r.
  Wyświetleń: 34
 1773. Obwieszczenie Burmistrza Świecia BAGiGG.6733.1.35.2021 z dnia 29 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 34
 1774. Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii dotyczące budowy gazociągu Dworzysko – Chojnice wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw kujawsko-pomorskiego i pomorskiego
  Wyświetleń: 34
 1775. Obwieszczenie RRiB.6220.18.2.2022.RS
  Wyświetleń: 34
 1776. Obwieszczenie RRiB.6220.20.1.2022.RS
  Wyświetleń: 34
 1777. Obwieszczenie RRiB.6220.24.13.2022.RS z dnia 20.06.2023 r.
  Wyświetleń: 34
 1778. Obwieszczenie RRiB.6220.34.2.2022.RS z dnia 05.01.2023 r.
  Wyświetleń: 34
 1779. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bukowiec za 2015 rok
  Wyświetleń: 34
 1780. Uchwała nr III/29/06 z dnia 29 grudnia 2006
  Wyświetleń: 34
 1781. Uchwała nr VI/63/2003 z dnia 9 czerwca 2003
  Wyświetleń: 34
 1782. Uchwała nr XL/218/10 z dnia 8 marca 2010
  Wyświetleń: 34
 1783. Uchwała nr XV/100/20 z dnia 6 lutego 2020 r.
  Wyświetleń: 34
 1784. Uchwała nr XVIII/118/12 z dnia 29 maja 2012
  Wyświetleń: 34
 1785. Uchwała nr XXVIII/219/2005 z dnia 28 grudnia 2005
  Wyświetleń: 34
 1786. Uchwała nr XXXII/253/06 z dnia 29 maja 2006
  Wyświetleń: 34
 1787. Zarządzenie nr 15/19 z dnia 19 marca 2019 r.
  Wyświetleń: 34
 1788. Zarządzenie nr 17/13 z dnia 2 kwietnia 2013
  Wyświetleń: 34
 1789. Zarządzenie nr 23/20 z dnia 31 marca 2020 r.
  Wyświetleń: 34
 1790. Zarządzenie nr 24/19 z dnia 24 kwietnia 2019 r.
  Wyświetleń: 34
 1791. Zarządzenie nr 5/11 z dnia 2 lutego 2011
  Wyświetleń: 34
 1792. Zarządzenie Nr 55/17 z dnia 20 lipca 2017r.
  Wyświetleń: 34
 1793. Zarządzenie nr 6/20 z dnia 23 stycznia 2020 r.
  Wyświetleń: 34
 1794. Zarządzenie nr 64/20 z dnia 17 września 2020 r.
  Wyświetleń: 34
 1795. Zarządzenie nr 70/23 z dnia 8 września 2023 r.
  Wyświetleń: 34
 1796. Zarządzenie nr 80/15 z dnia 10 listopada 2015
  Wyświetleń: 34
 1797. Zarządzenie nr 82/15 z dnia 20 listopada 2015
  Wyświetleń: 34
 1798. Zarządzenie nr 83/23 z dnia 31 października 2023 r.
  Wyświetleń: 34
 1799. ARiMR: Materiał siewny - pomoc związana z kryzysem wojennym - nabór do 14 sierpnia br.
  Wyświetleń: 33
 1800. Budowa energooszczędnej sali gimnastycznej oraz wymiana źródła ciepła na OZE w Szkole Podstawowej w Przysiersku 08.07.2022
  Wyświetleń: 33
 1801. Komisja Rewizyjna - 25 października 2023
  Wyświetleń: 33
 1802. Obwieszczenie WIR.II.747.2.2.2021.EP z dnia 17 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 33
 1803. Postanowienie RRiB.6220.15.8.2023.RS z dnia 1 czerwca 2023 r.
  Wyświetleń: 33
 1804. Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników
  Wyświetleń: 33
 1805. Uchwała nr II/12/06 z dnia 5 grudnia 2006
  Wyświetleń: 33
 1806. Uchwała nr II/20/06 z dnia 5 grudnia 2006
  Wyświetleń: 33
 1807. Uchwała nr IV/23/15 z dnia 30 stycznia 2015
  Wyświetleń: 33
 1808. Uchwała nr IX/62/11 z dnia 24 sierpnia 2011
  Wyświetleń: 33
 1809. Uchwała nr V/38/15 z dnia 6 marca 2015
  Wyświetleń: 33
 1810. Uchwała nr VI/42/07 z dnia 23 kwietnia 2007
  Wyświetleń: 33
 1811. Uchwała nr VI/57/2003 z dnia 9 czerwca 2003
  Wyświetleń: 33
 1812. Uchwała nr X/70/15 z dnia 14 września 2015
  Wyświetleń: 33
 1813. Uchwała nr XI/114/04 z dnia 27 lutego 2004
  Wyświetleń: 33
 1814. Uchwała nr XI/74/15 z dnia 27 października 2015
  Wyświetleń: 33
 1815. Uchwała nr XL/224/10 z dnia 8 marca 2010
  Wyświetleń: 33
 1816. Uchwała nr XLVIII/300/23 z dnia 30 sierpnia 2023 r.
  Wyświetleń: 33
 1817. Uchwała nr XV/97/20 z dnia 6 lutego 2020 r.
  Wyświetleń: 33
 1818. Uchwała nr XXIII/195/2005 z dnia 27 czerwca 2005
  Wyświetleń: 33
 1819. Uchwała nr XXIV/152/12 z dnia 14 grudnia 2012
  Wyświetleń: 33
 1820. Uchwała nr XXIV/155/12 z dnia 14 grudnia 2012
  Wyświetleń: 33
 1821. Uchwała nr XXVIII/223/2005 z dnia 28 grudnia 2005
  Wyświetleń: 33
 1822. Uchwała nr XXVIII/224/2005 z dnia 28 grudnia 2005
  Wyświetleń: 33
 1823. Zarządzenie nr 10/11 z dnia 7 marca 2011
  Wyświetleń: 33
 1824. Zarządzenie nr 13/08 z dnia 14 marca 2008
  Wyświetleń: 33
 1825. Zarządzenie nr 14/19 z dnia 11 marca 2019 r.
  Wyświetleń: 33
 1826. Zarządzenie Nr 15/06 z dnia 3 kwietnia 2006 r.
  Wyświetleń: 33
 1827. Zarządzenie Nr 17/06 z dnia 18 kwietnia 2006 r.
  Wyświetleń: 33
 1828. Zarządzenie Nr 18/06 z dnia 24 kwietnia 2006r.
  Wyświetleń: 33
 1829. Zarządzenie nr 21/19 z dnia 16 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 33
 1830. Zarządzenie nr 28/14 z dnia 28 kwietnia 2014
  Wyświetleń: 33
 1831. Zarządzenie nr 31/10 z dnia 21 maja 2010
  Wyświetleń: 33
 1832. Zarządzenie nr 31/11 z dnia 1 czerwca 2011
  Wyświetleń: 33
 1833. Zarządzenie nr 31/22 z dnia 1 czerwca 2022 r.
  Wyświetleń: 33
 1834. Zarządzenie nr 35/20 z dnia 4 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 33
 1835. Zarządzenie nr 36/17 z dnia 30 maja 2017 r.
  Wyświetleń: 33
 1836. Zarządzenie nr 38/17 z dnia 30 maja 2017 r.
  Wyświetleń: 33
 1837. Zarządzenie Nr 4/06 z dnia 3 lutego 2006 r.
  Wyświetleń: 33
 1838. Zarządzenie nr 43/20 z dnia 25 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 33
 1839. Zarządzenie nr 44/22 z dnia 22 czerwca 2022 r.
  Wyświetleń: 33
 1840. Zarządzenie nr 45/16 z dnia 16 sierpnia 2016 r.
  Wyświetleń: 33
 1841. Zarządzenie nr 52/23 z dnia 5 lipca 2023 r.
  Wyświetleń: 33
 1842. Zarządzenie nr 56/18 z dnia 4 października 2018 r.
  Wyświetleń: 33
 1843. Zarządzenie nr 67/23 z dnia 1 września 2023 r.
  Wyświetleń: 33
 1844. Zarządzenie nr 72/19 z dnia 8 listopada 2019 r.
  Wyświetleń: 33
 1845. Zarządzenie nr 8/21 z dnia 28 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 33
 1846. Zarządzenie nr 86/11 z dnia 21 grudnia 2011
  Wyświetleń: 33
 1847. Zarządzenie nr 88/17 z dnia 30 października 2017 r.
  Wyświetleń: 33
 1848. Zarządzenie nr 92/23 z dnia 20 listopada 2023 r.
  Wyświetleń: 33
 1849. Zarządzenie nr 93/17 z dnia 15 listopada 2017 r.
  Wyświetleń: 33
 1850. „Czternasta emerytura” dla emerytów i rencistów KRUS
  Wyświetleń: 32
 1851. Budowa dróg na terenie Gminy Bukowiec o łącznej długości ok. 4 km. 30.09.2022
  Wyświetleń: 32
 1852. Dostawa sprzętu komputerowego do Urzędu Gminy w Bukowcu w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” – II etap 28.11.2022
  Wyświetleń: 32
 1853. Komisja Budownictwa - 26 października 2023
  Wyświetleń: 32
 1854. Komisja Rolnictwa - 25 października 2023
  Wyświetleń: 32
 1855. Obwieszczenie IOŚiR.6220.2.16.2022 z dnia 13.10.2022 r.
  Wyświetleń: 32
 1856. Obwieszczenie RRiB.6220.20.3.2.2022.RS z dnia 29.09.2022 r.
  Wyświetleń: 32
 1857. Obwieszczenie Wójta Gminy Lniano z dnia 10 listopada 2023 r.
  Wyświetleń: 32
 1858. Osiągnięte poziomy recyklingu przez Gminę Bukowiec w 2014 roku
  Wyświetleń: 32
 1859. Uchwała nr II/11/06 z dnia 5 grudnia 2006
  Wyświetleń: 32
 1860. Uchwała nr II/11/18 z dnia 29 listopada 2018 r.
  Wyświetleń: 32
 1861. Uchwała nr VI/60/2003 z dnia 9 czerwca 2003
  Wyświetleń: 32
 1862. Uchwała nr VII/43/07 z dnia 29 czerwca 2007
  Wyświetleń: 32
 1863. Uchwała nr X/69/19 z dnia 28 sierpnia 2019r.
  Wyświetleń: 32
 1864. Uchwała nr XI/112/04 z dnia 27 lutego 2004
  Wyświetleń: 32
 1865. Uchwała nr XIII/89/15 z dnia 21 grudnia 2015
  Wyświetleń: 32
 1866. Uchwała nr XLIII/270/23 z dnia 7 lutego 2023 r.
  Wyświetleń: 32
 1867. Uchwała nr XLV/306/18 z dnia 13 listopada 2018 r.
  Wyświetleń: 32
 1868. Uchwała nr XVI/107/12 z dnia 29 marca 2012
  Wyświetleń: 32
 1869. Uchwała nr XX/134/20 z dnia 26 października 2020 r.
  Wyświetleń: 32
 1870. Uchwała nr XXI/130/12 z dnia 24 września 2012
  Wyświetleń: 32
 1871. Uchwała nr XXII/118/08 z dnia 21 listopada 2008
  Wyświetleń: 32
 1872. Uchwała nr XXIII/148/16 z dnia 25 listopada 2016r.
  Wyświetleń: 32
 1873. Uchwała nr XXIX/194/13 z dnia 28 czerwca 2013
  Wyświetleń: 32
 1874. Uchwała nr XXXI/191/17 z dnia 26 maja 2017r.
  Wyświetleń: 32
 1875. Uchwała nr XXXII/259/06 z dnia 29 maja 2006
  Wyświetleń: 32
 1876. Uchwała nr XXXIX/256/22 z dnia 15 listopada 2022 r.
  Wyświetleń: 32
 1877. Zarządzenie nr 1/10 z dnia 2 stycznia 2010
  Wyświetleń: 32
 1878. Zarządzenie nr 100/23 z dnia 28 grudnia 2023 r.
  Wyświetleń: 32
 1879. Zarządzenie nr 20/19 z dnia 10 kwietnia 2019 r.
  Wyświetleń: 32
 1880. Zarządzenie nr 31/13 z dnia 12 czerwca 2013
  Wyświetleń: 32
 1881. Zarządzenie nr 36/22 z dnia 7 czerwca 2022 r.
  Wyświetleń: 32
 1882. Zarządzenie nr 4/09 z dnia 30 stycznia 2009
  Wyświetleń: 32
 1883. Zarządzenie nr 40/22 z dnia 22 czerwca 2022 r.
  Wyświetleń: 32
 1884. Zarządzenie nr 41/09 z dnia 14 sierpnia 2009
  Wyświetleń: 32
 1885. Zarządzenie nr 53/15 z dnia 8 września 2015
  Wyświetleń: 32
 1886. Zarządzenie nr 53/22 z dnia 14 lipca 2022 r.
  Wyświetleń: 32
 1887. Zarządzenie nr 61/11 z dnia 31 sierpnia 2011
  Wyświetleń: 32
 1888. Zarządzenie nr 62/20 z dnia 2 września 2020r.
  Wyświetleń: 32
 1889. Zarządzenie nr 63/20 z dnia 14 września 2020 r.
  Wyświetleń: 32
 1890. Zarządzenie nr 71/23 z dnia 8 września 2023 r.
  Wyświetleń: 32
 1891. Zarządzenie nr 9/09 z dnia 6 lutego 2009
  Wyświetleń: 32
 1892. Zarządzenie nr 90/17 z dnia 6 listopada 2017 r.
  Wyświetleń: 32
 1893. Komisja Budownictwa - 29 września 2023
  Wyświetleń: 31
 1894. Komisja Oświaty - 25 października 2023
  Wyświetleń: 31
 1895. Obwieszczenie RRiB.6220.84.9.2021.RS
  Wyświetleń: 31
 1896. Uchwała nr I/1/06 z dnia 27 listopada 2006
  Wyświetleń: 31
 1897. Uchwała nr I/1/14 z dnia 1 grudnia 2014
  Wyświetleń: 31
 1898. Uchwała nr I/2/06 z dnia 27 listopada 2006
  Wyświetleń: 31
 1899. Uchwała nr I/6/10 z dnia 30 listopada 2010
  Wyświetleń: 31
 1900. Uchwała nr II/21/06 z dnia 5 grudnia 2006
  Wyświetleń: 31
 1901. Uchwała nr IV/26/11 z dnia 31 stycznia 2011
  Wyświetleń: 31
 1902. Uchwała nr IV/38/2003 z dnia 20 marca 2003
  Wyświetleń: 31
 1903. Uchwała nr IX/89/2003 z dnia 28 listopada 2003
  Wyświetleń: 31
 1904. Uchwała nr IX/93/2003 z dnia 28 listopada 2003
  Wyświetleń: 31
 1905. Uchwała nr V/32/11 z dnia 28 marca 2011
  Wyświetleń: 31
 1906. Uchwała nr V/36/15 z dnia 6 marca 2015
  Wyświetleń: 31
 1907. Uchwała nr V/38/07 z dnia 30 marca 2007
  Wyświetleń: 31
 1908. Uchwała nr VII/45/07 z dnia 29 czerwca 2007
  Wyświetleń: 31
 1909. Uchwała nr X/53/07 z dnia 28 września 2007
  Wyświetleń: 31
 1910. Uchwała nr XV/101/12 z dnia 27 lutego 2012
  Wyświetleń: 31
 1911. Uchwała nr XV/103/12 z dnia 27 lutego 2012
  Wyświetleń: 31
 1912. Uchwała nr XXII/123/08 z dnia 21 listopada 2008
  Wyświetleń: 31
 1913. Uchwała nr XXV/160/21 z dnia 20 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 31
 1914. Uchwała nr XXVIII/184/13 z dnia 27 maja 2013
  Wyświetleń: 31
 1915. Uchwała nr XXVIII/218/2005 z dnia 28 grudnia 2005
  Wyświetleń: 31
 1916. Uchwała nr XXVIII/225/2005 z dnia 28 grudnia 2005
  Wyświetleń: 31
 1917. Uchwała nr XXXI/249/06 z dnia 27 kwietnia 2006
  Wyświetleń: 31
 1918. Uchwała nr XXXVI/198/09 z dnia 7 grudnia 2009
  Wyświetleń: 31
 1919. Uchwała nr XXXVII/200/09 z dnia 21 grudnia 2009
  Wyświetleń: 31
 1920. Uchwała nr XXXVII/245/22 z dnia 26 września 2022 r.
  Wyświetleń: 31
 1921. Zarządzenie nr 10/19 z dnia 27 lutego 2019 r.
  Wyświetleń: 31
 1922. Zarządzenie nr 20/13 z dnia 19 kwietnia 2013
  Wyświetleń: 31
 1923. Zarządzenie nr 23/15 z dnia 27 kwietnia 2015
  Wyświetleń: 31
 1924. Zarządzenie nr 28/18 z dnia 28 maja 2018 r.
  Wyświetleń: 31
 1925. Zarządzenie nr 29/10 z dnia 17 maja 2010
  Wyświetleń: 31
 1926. Zarządzenie nr 37/18 z dnia 17 lipca 2018 r.
  Wyświetleń: 31
 1927. Zarządzenie nr 38/16 z dnia 22 lipca 2016 r.
  Wyświetleń: 31
 1928. Zarządzenie nr 39/13 z dnia 1 sierpnia 2013
  Wyświetleń: 31
 1929. Zarządzenie nr 39/23 z dnia 31 maja 2023 r.
  Wyświetleń: 31
 1930. Zarządzenie nr 42/13 z dnia 9 sierpnia 2013
  Wyświetleń: 31
 1931. Zarządzenie nr 43/13 z dnia 23 sierpnia 2013
  Wyświetleń: 31
 1932. Zarządzenie nr 47/13 z dnia 12 września 2013
  Wyświetleń: 31
 1933. Zarządzenie nr 48/20 z dnia 10 lipca 2020 r.
  Wyświetleń: 31
 1934. Zarządzenie nr 52/22 z dnia 11 lipca 2022 r.
  Wyświetleń: 31
 1935. Zarządzenie nr 57/23 z dnia 19 lipca 2023 r.
  Wyświetleń: 31
 1936. Zarządzenie nr 60/20 z dnia 31 sierpnia 2020 r.
  Wyświetleń: 31
 1937. Zarządzenie nr 61/15 z dnia 1 października 2015
  Wyświetleń: 31
 1938. Zarządzenie nr 64/15 z dnia 5 października 2015
  Wyświetleń: 31
 1939. Zarządzenie nr 65/15 z dnia 8 października 2015
  Wyświetleń: 31
 1940. Zarządzenie nr 67/19 z dnia 22 października 2019r.
  Wyświetleń: 31
 1941. Zarządzenie nr 70/19 z dnia 5 listopada 2019 r.
  Wyświetleń: 31
 1942. Zarządzenie nr 84/23 z dnia 7 listopada 2023 r.
  Wyświetleń: 31
 1943. Zarządzenie nr 9/16 z dnia 10 marca 2016 r.
  Wyświetleń: 31
 1944. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 2017
  Wyświetleń: 30
 1945. Kumunikat odnośnie akcji doustnego szczepienia lisów wolno żyjących
  Wyświetleń: 30
 1946. Obwieszczenie BOŚiGK.6220.1.10.2022 z dnia 2.12.2022 r.
  Wyświetleń: 30
 1947. Obwieszczenie BOŚiGK.6220.1.10.2022 z dnia 21.10.2022 r.
  Wyświetleń: 30
 1948. Obwieszczenie RRiB.6220.31.6.2023.RS z dnia 28.11.2023 r.
  Wyświetleń: 30
 1949. Obwieszczenie RRiB.6220.34.11.2022.RS z dnia 24.04.2023 r.
  Wyświetleń: 30
 1950. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu Projektu MPZP z dnia 27 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 30
 1951. Uchwała nr I/4/10 z dnia 30 listopada 2010
  Wyświetleń: 30
 1952. Uchwała nr I/9/10 z dnia 30 listopada 2010
  Wyświetleń: 30
 1953. Uchwała nr II/14/06 z dnia 5 grudnia 2006
  Wyświetleń: 30
 1954. Uchwała nr II/15/06 z dnia 5 grudnia 2006
  Wyświetleń: 30
 1955. Uchwała nr IV/36/2003 z dnia 20 marca 2003
  Wyświetleń: 30
 1956. Uchwała nr IX/63/15 z dnia 7 sierpnia 2015
  Wyświetleń: 30
 1957. Uchwała nr V/39/19 z dnia 27 marca 2019 r.
  Wyświetleń: 30
 1958. Uchwała nr VI/56/2003 z dnia 9 czerwca 2003
  Wyświetleń: 30
 1959. Uchwała nr VI/61/2003 z dnia 9 czerwca 2003
  Wyświetleń: 30
 1960. Uchwała nr X/67/15 z dnia 14 września 2015
  Wyświetleń: 30
 1961. Uchwała nr XV/102/12 z dnia 27 lutego 2012
  Wyświetleń: 30
 1962. Uchwała nr XVII/110/16 z dnia 14 kwietnia 2016 r.
  Wyświetleń: 30
 1963. Uchwała nr XXIX/180/21 z dnia 29 października 2021 r.
  Wyświetleń: 30
 1964. Uchwała nr XXVIII/177/17 z dnia 3 marca 2017 r.
  Wyświetleń: 30
 1965. Uchwała nr XXX/200/13 z dnia 28 sierpnia 2013
  Wyświetleń: 30
 1966. Uchwała nr XXXIX/249/14 z dnia 30 maja 2014
  Wyświetleń: 30
 1967. Uchwała nr XXXVI/283/06 z dnia 27 października 2006
  Wyświetleń: 30
 1968. Ważny komunikat Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego
  Wyświetleń: 30
 1969. Zarządzenie nr 10/17 z dnia 26 stycznia 2017 r.
  Wyświetleń: 30
 1970. Zarządzenie nr 14/08 z dnia 17 marca 2008
  Wyświetleń: 30
 1971. Zarządzenie nr 14/18 z dnia 6 marca 2018r.
  Wyświetleń: 30
 1972. Zarządzenie nr 16/17 z dnia 8 marca 2017 r.
  Wyświetleń: 30
 1973. Zarządzenie nr 18/09 z dnia 11 marca 2009
  Wyświetleń: 30
 1974. Zarządzenie nr 22/08 z dnia 8 maja 2008
  Wyświetleń: 30
 1975. Zarządzenie nr 22/20 z dnia 24 marca 2020 r.
  Wyświetleń: 30
 1976. Zarządzenie nr 23/08 z dnia 8 maja 2008
  Wyświetleń: 30
 1977. Zarządzenie nr 24/20 z dnia 6 kwietnia 2020 r.
  Wyświetleń: 30
 1978. Zarządzenie nr 28/10 z dnia 5 maja 2010
  Wyświetleń: 30
 1979. Zarządzenie nr 3/09 z dnia 30 stycznia 2009
  Wyświetleń: 30
 1980. Zarządzenie nr 32/12 z dnia 23 maja 2012
  Wyświetleń: 30
 1981. Zarządzenie nr 35/10 z dnia 8 czerwca 2010
  Wyświetleń: 30
 1982. Zarządzenie nr 35/22 z dnia 7 czerwca 2022 r.
  Wyświetleń: 30
 1983. Zarządzenie nr 38/11 z dnia 15 czerwca 2011
  Wyświetleń: 30
 1984. Zarządzenie nr 39/15 z dnia 31 lipca 2015
  Wyświetleń: 30
 1985. Zarządzenie nr 39/22 z dnia 21 czerwca 2022 r.
  Wyświetleń: 30
 1986. Zarządzenie nr 41/22 z dnia 22 czerwca 2022 r.
  Wyświetleń: 30
 1987. Zarządzenie nr 41/23 z dnia 31 maja 2023 r.
  Wyświetleń: 30
 1988. Zarządzenie nr 44/16 z dnia 11 sierpnia 2016r.
  Wyświetleń: 30
 1989. Zarządzenie nr 45/22 z dnia 23 czerwca 2022 r.
  Wyświetleń: 30
 1990. Zarządzenie nr 49/15 z dnia 28 sierpnia 2015
  Wyświetleń: 30
 1991. Zarządzenie nr 50/23 z dnia 29 czerwca 2023 r.
  Wyświetleń: 30
 1992. Zarządzenie nr 55/14 z dnia 21 sierpnia 2014
  Wyświetleń: 30
 1993. Zarządzenie nr 56/20 z dnia 17 sierpnia 2020 r.
  Wyświetleń: 30
 1994. Zarządzenie nr 61/23 z dnia 14 sierpnia 2023 r.
  Wyświetleń: 30
 1995. ZARZĄDZENIE NR 63/07 z dnia 9 listopada 2007 r.
  Wyświetleń: 30
 1996. Zarządzenie nr 66/20 z dnia 25 września 2020 r.
  Wyświetleń: 30
 1997. Zarządzenie nr 74/14 z dnia 12 listopada 2014
  Wyświetleń: 30
 1998. Zarządzenie nr 75/17 z dnia 15 września 2017 r.
  Wyświetleń: 30
 1999. Zarządzenie nr 77/19 z dnia 12 listopada 2019 r.
  Wyświetleń: 30
 2000. Decyzja RRiB.6220.66.17.2021.RS z dnia 23 maja 2023 r.
  Wyświetleń: 29
 2001. Komisja Budżetu i Spraw Organizacyjnych - 27 października 2023
  Wyświetleń: 29
 2002. Obwieszczenie RRiB.6220.18.10.2022.RS z dnia 30.01.2023 r.
  Wyświetleń: 29
 2003. Obwieszczenie RRiB.6220.71.11.2021.RS
  Wyświetleń: 29
 2004. Obwieszczenie RRiB.6220.71.9.2021.RS
  Wyświetleń: 29
 2005. Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 kwietnia 2023 r.
  Wyświetleń: 29
 2006. Uchwała nr I/8/06 z dnia 27 listopada 2006
  Wyświetleń: 29
 2007. Uchwała nr II/18/06 z dnia 5 grudnia 2006
  Wyświetleń: 29
 2008. Uchwała nr III/11/10 z dnia 28 grudnia 2010
  Wyświetleń: 29
 2009. Uchwała nr III/13/18 z dnia 20 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 29
 2010. Uchwała nr IV/24/15 z dnia 30 stycznia 2015
  Wyświetleń: 29
 2011. Uchwała nr IV/33/19 z dnia 24 stycznia 2019 r.
  Wyświetleń: 29
 2012. Uchwała nr IX/65/11 z dnia 24 sierpnia 2011
  Wyświetleń: 29
 2013. Uchwała nr LII/325/24 z dnia 2 stycznia 2024 r.
  Wyświetleń: 29
 2014. Uchwała nr V/31/15 z dnia 6 marca 2015
  Wyświetleń: 29
 2015. Uchwała nr V/34/15 z dnia 6 marca 2015
  Wyświetleń: 29
 2016. Uchwała nr V/44/19 z dnia 27 marca 2019 r.
  Wyświetleń: 29
 2017. Uchwała nr VII/47/07 z dnia 29 czerwca 2007
  Wyświetleń: 29
 2018. Uchwała nr VIII/48/07 z dnia 23 lipca 2007
  Wyświetleń: 29
 2019. Uchwała nr VIII/59/15 z dnia 1 lipca 2015
  Wyświetleń: 29
 2020. Uchwała nr X/69/15 z dnia 14 września 2015
  Wyświetleń: 29
 2021. Uchwała nr X/70/19 z dnia 28 sierpnia 2019 r.
  Wyświetleń: 29
 2022. Uchwała nr XLV/286/23 z dnia 11 maja 2023 r.
  Wyświetleń: 29
 2023. Uchwała nr XV/95/20 z dnia 6 lutego 2020 r.
  Wyświetleń: 29
 2024. Uchwała nr XXIX/182/21 z dnia 29 października 2021 r.
  Wyświetleń: 29
 2025. Uchwała nr XXIX/231/06 z dnia 31 stycznia 2006
  Wyświetleń: 29
 2026. Uchwała nr XXVII/213/2005 z dnia 30 listopada 2005
  Wyświetleń: 29
 2027. Uchwała nr XXXI/203/22 z dnia 10 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 29
 2028. Uchwała nr XXXII/252/06 z dnia 29 maja 2006
  Wyświetleń: 29
 2029. Zarządzenie nr 11/08 z dnia 14 marca 2008
  Wyświetleń: 29
 2030. Zarządzenie nr 11/19 z dnia 27 lutego 2019 r.
  Wyświetleń: 29
 2031. Zarządzenie nr 18/17 z dnia 9 marca 2017 r.
  Wyświetleń: 29
 2032. Zarządzenie nr 19/15 z dnia 20 kwietnia 2015
  Wyświetleń: 29
 2033. Zarządzenie nr 20/09 z dnia 20 marca 2009
  Wyświetleń: 29
 2034. Zarządzenie nr 21/13 z dnia 26 kwietnia 2013
  Wyświetleń: 29
 2035. Zarządzenie nr 21/15 z dnia 24 kwietnia 2015
  Wyświetleń: 29
 2036. Zarządzenie nr 30/12 z dnia 7 maja 2012
  Wyświetleń: 29
 2037. Zarządzenie nr 31/14 z dnia 5 maja 2014
  Wyświetleń: 29
 2038. Zarządzenie nr 32/08 z dnia 23 lipca 2008
  Wyświetleń: 29
 2039. Zarządzenie nr 33/16 z dnia 28 czerwca 2016 r.
  Wyświetleń: 29
 2040. Zarządzenie nr 33/17 z dnia 9 maja 2017r.
  Wyświetleń: 29
 2041. Zarządzenie nr 33/22 z dnia 3 czerwca 2022 r.
  Wyświetleń: 29
 2042. Zarządzenie Nr 41/06 z dnia 29 sierpnia 2006r.
  Wyświetleń: 29
 2043. Zarządzenie nr 41/12 z dnia 8 czerwca 2012
  Wyświetleń: 29
 2044. Zarządzenie nr 42/15 z dnia 10 sierpnia 2015
  Wyświetleń: 29
 2045. Zarządzenie nr 44/20 z dnia 30 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 29
 2046. Zarządzenie nr 45/13 z dnia 4 września 2013
  Wyświetleń: 29
 2047. Zarządzenie nr 46/10 z dnia 23 lipca 2010
  Wyświetleń: 29
 2048. Zarządzenie nr 47/19 z dnia 13 sierpnia 2019 r.
  Wyświetleń: 29
 2049. Zarządzenie nr 5/09 z dnia 30 stycznia 2009
  Wyświetleń: 29
 2050. ZARZĄDZENIE Nr 52/07 z dnia 08 października 2007 r.
  Wyświetleń: 29
 2051. Zarządzenie nr 52/19 z dnia 30 sierpnia 2019 r.
  Wyświetleń: 29
 2052. Zarządzenie nr 53/19 z dnia 30 sierpnia 2019 r.
  Wyświetleń: 29
 2053. Zarządzenie nr 58/20 z dnia 24 sierpnia 2020r.
  Wyświetleń: 29
 2054. Zarządzenie nr 59/20 z dnia 31 sierpnia 2020 r.
  Wyświetleń: 29
 2055. Zarządzenie nr 63/15 z dnia 5 października 2015
  Wyświetleń: 29
 2056. Zarządzenie nr 64/18 z dnia 2 listopada 2018 r.
  Wyświetleń: 29
 2057. Zarządzenie nr 7/16 z dnia 2 marca 2016 r.
  Wyświetleń: 29
 2058. Zarządzenie nr 76/17 z dnia 15 września 2017 r.
  Wyświetleń: 29
 2059. Zarządzenie nr 77/17 z dnia 15 września 2017 r.
  Wyświetleń: 29
 2060. Zarządzenie nr 78/15 z dnia 6 listopada 2015
  Wyświetleń: 29
 2061. Zarządzenie nr 80/17 z dnia 2 października 2017 r.
  Wyświetleń: 29
 2062. Zarządzenie nr 86/23 z dnia 7 listopada 2023 r.
  Wyświetleń: 29
 2063. Zarządzenie nr 87/17 z dnia 19 października 2017 r.
  Wyświetleń: 29
 2064. Zarządzenie nr 89/23 z dnia 13 listopada 2023 r.
  Wyświetleń: 29
 2065. Zarządzenie nr 9/18 z dnia 20 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 29
 2066. Zarządzenie nr 90/23 z dnia 14 listopada 2023 r.
  Wyświetleń: 29
 2067. Zarządzenie nr 92/17 z dnia 10 listopada 2017 r.
  Wyświetleń: 29
 2068. Zarządzenie nr 94/23 z dnia 30 listopada 2023 r.
  Wyświetleń: 29
 2069. Zawiadomienie RRiB.6220.66.9.2021.RS
  Wyświetleń: 29
 2070. Budowa energooszczędnej sali gimnastycznej oraz wymiana źródła ciepła na OZE w Szkole Podstawowej w Przysiersku 26.04.2022
  Wyświetleń: 28
 2071. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 28
 2072. Komisja Rewizyjna - 26 września 2023
  Wyświetleń: 28
 2073. Obwieszczenie Burmistrza Świecia BAGiGG.6733.1.30.2021 z dnia 10 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 28
 2074. Obwieszczenie GD.ZUZ.1.4210.ŚW.8.2022.PM
  Wyświetleń: 28
 2075. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 7 czerwca 2023 r.
  Wyświetleń: 28
 2076. Obwieszczenie RRiB.6220.20.2.2022.RS
  Wyświetleń: 28
 2077. Obwieszczenie RRiB.6220.20.3.1.2022.RS z dnia 29.09.2022 r.
  Wyświetleń: 28
 2078. Obwieszczenie RRiB.6220.24.2.2022.RS
  Wyświetleń: 28
 2079. Obwieszczenie RRiB.6220.41.10.2021.RS
  Wyświetleń: 28
 2080. Obwieszczenie RRiB.6220.70.12.2021.RS
  Wyświetleń: 28
 2081. Obwieszczenie RRiB.6220.84.2.2021.RS
  Wyświetleń: 28
 2082. Osiągnięte poziomy recyklingu przez Gminę Bukowiec w 2017 roku
  Wyświetleń: 28
 2083. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 – 11 styczeń 2021
  Wyświetleń: 28
 2084. Uchwała nr II/16/06 z dnia 5 grudnia 2006
  Wyświetleń: 28
 2085. Uchwała nr II/9/14 z dnia 12 grudnia 2014
  Wyświetleń: 28
 2086. Uchwała nr IV/29/15 z dnia 30 stycznia 2015
  Wyświetleń: 28
 2087. Uchwała nr IV/30/19 z dnia 24 stycznia 2019 r.
  Wyświetleń: 28
 2088. Uchwała nr IV/32/07 z dnia 31 stycznia 2007
  Wyświetleń: 28
 2089. Uchwała nr IV/33/07 z dnia 31 stycznia 2007
  Wyświetleń: 28
 2090. Uchwała nr IV/34/2003 z dnia 20 marca 2003
  Wyświetleń: 28
 2091. Uchwała nr IV/35/07 z dnia 31 stycznia 2007
  Wyświetleń: 28
 2092. Uchwała nr IX/64/11 z dnia 24 sierpnia 2011
  Wyświetleń: 28
 2093. Uchwała nr V/33/15 z dnia 6 marca 2015
  Wyświetleń: 28
 2094. Uchwała nr V/39/07 z dnia 30 marca 2007
  Wyświetleń: 28
 2095. Uchwała nr V/40/11 z dnia 28 marca 2011
  Wyświetleń: 28
 2096. Uchwała nr VI/53/2003 z dnia 9 czerwca 2003
  Wyświetleń: 28
 2097. Uchwała nr VI/58/2003 z dnia 9 czerwca 2003
  Wyświetleń: 28
 2098. Uchwała nr VII/46/07 z dnia 29 czerwca 2007
  Wyświetleń: 28
 2099. Uchwała nr VIII/49/07 z dnia 23 lipca 2007
  Wyświetleń: 28
 2100. Uchwała nr VIII/60/15 z dnia 1 lipca 2015
  Wyświetleń: 28
 2101. Uchwała nr VIII/81/2003 z dnia 22 października 2003
  Wyświetleń: 28
 2102. Uchwała nr XII/79/11 Rady Gminy Bukowiec z dnia 23 listopada 2011
  Wyświetleń: 28
 2103. Uchwała nr XIX/124/20 z dnia 8 października 2020 r.
  Wyświetleń: 28
 2104. Uchwała nr XL/219/10 z dnia 8 marca 2010
  Wyświetleń: 28
 2105. Uchwała nr XL/220/10 z dnia 8 marca 2010
  Wyświetleń: 28
 2106. Uchwała nr XLII/233/10 z dnia 21 maja 2010
  Wyświetleń: 28
 2107. Uchwała nr XV/100/16 z dnia 23 lutego 2016
  Wyświetleń: 28
 2108. Uchwała nr XV/149/2004 z dnia 24 września 2004
  Wyświetleń: 28
 2109. Uchwała nr XV/99/16 z dnia 23 lutego 2016
  Wyświetleń: 28
 2110. Uchwała nr XVI/102/16 z dnia 30 marca 2016r.
  Wyświetleń: 28
 2111. Uchwała nr XVI/108/12 z dnia 29 marca 2012
  Wyświetleń: 28
 2112. Uchwała nr XVI/110/20 z dnia 29 maja 2020 r.
  Wyświetleń: 28
 2113. Uchwała nr XX/126/20 z dnia 26 października 2020 r.
  Wyświetleń: 28
 2114. Uchwała nr XX/132/20 z dnia 26 października 2020 r.
  Wyświetleń: 28
 2115. Uchwała nr XXII/120/08 z dnia 21 listopada 2008
  Wyświetleń: 28
 2116. Uchwała nr XXII/136/16 z dnia 27 października 2016 r.
  Wyświetleń: 28
 2117. Uchwała nr XXIII/149/12 z dnia 26 listopada 2012
  Wyświetleń: 28
 2118. Uchwała nr XXIII/150/21 z dnia 28 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 28
 2119. Uchwała nr XXVIII/176/21 z dnia 26 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 28
 2120. Uchwała nr XXX/167/09 z dnia 7 lipca 2009
  Wyświetleń: 28
 2121. Uchwała nr XXX/172/09 z dnia 7 lipca 2009
  Wyświetleń: 28
 2122. Uchwała nr XXX/174/09 z dnia 7 lipca 2009
  Wyświetleń: 28
 2123. Uchwała nr XXX/202/13 z dnia 28 sierpnia 2013
  Wyświetleń: 28
 2124. Uchwała nr XXX/203/13 z dnia 28 sierpnia 2013
  Wyświetleń: 28
 2125. Uchwała nr XXX/246/06 z dnia 14 marca 2006
  Wyświetleń: 28
 2126. Uchwała nr XXXI/207/22 z dnia 10 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 28
 2127. Uchwała nr XXXII/258/06 z dnia 29 maja 2006
  Wyświetleń: 28
 2128. Uchwała nr XXXII/263/06 z dnia 29 maja 2006
  Wyświetleń: 28
 2129. Uchwała nr XXXII/264/06 z dnia 29 maja 2006
  Wyświetleń: 28
 2130. Uchwała nr XXXIV/188/09 z dnia 25 listopada 2009
  Wyświetleń: 28
 2131. Uchwała nr XXXIX/215/10 z dnia 29 stycznia 2010
  Wyświetleń: 28
 2132. Uchwała nr XXXV/276/06 z dnia 28 września 2006
  Wyświetleń: 28
 2133. Uchwała nr XXXVI/228/17 z dnia 27 października 2017 r.
  Wyświetleń: 28
 2134. Uchwała nr XXXVI/239/22 z dnia 26 sierpnia 2022 r.
  Wyświetleń: 28
 2135. Wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii na obiektach gminnych. Zakup pojazdów na potrzeby realizacji zadań własnych gminy 3
  Wyświetleń: 28
 2136. Zarządzenie nr 1/16 z dnia 18 stycznia 2016 r.
  Wyświetleń: 28
 2137. Zarządzenie nr 10/12 z dnia 10 lutego 2012
  Wyświetleń: 28
 2138. Zarządzenie nr 10/18 z dnia 20 lutego 2018 r.
  Wyświetleń: 28
 2139. Zarządzenie nr 13/18 z dnia 1 marca 2018 r.
  Wyświetleń: 28
 2140. ZARZĄDZENIE NR 15/07 z dnia 21 marca 2007 r.
  Wyświetleń: 28
 2141. Zarządzenie nr 16/11 z dnia 31 marca 2011
  Wyświetleń: 28
 2142. Zarządzenie nr 17/11 z dnia 31 marca 2011
  Wyświetleń: 28
 2143. Zarządzenie nr 17/17 z dnia 9 marca 2017 r.
  Wyświetleń: 28
 2144. Zarządzenie nr 2/17 z dnia 2 stycznia 2017 r.
  Wyświetleń: 28
 2145. Zarządzenie nr 25/19 z dnia 29 kwietnia 2019 r.
  Wyświetleń: 28
 2146. Zarządzenie nr 25/20 z dnia 14 kwietnia 2020 r.
  Wyświetleń: 28
 2147. Zarządzenie nr 28/17 z dnia 9 maja 2017 r.
  Wyświetleń: 28
 2148. Zarządzenie nr 29/17 z dnia 9 maja 2017 r.
  Wyświetleń: 28
 2149. Zarządzenie nr 3/08 z dnia 4 lutego 2008
  Wyświetleń: 28
 2150. Zarządzenie nr 30/14 z dnia 30 kwietnia 2014
  Wyświetleń: 28
 2151. Zarządzenie nr 31/08 z dnia 14 lipca 2008
  Wyświetleń: 28
 2152. Zarządzenie nr 35/17 z dnia 30 maja 2017 r.
  Wyświetleń: 28
 2153. Zarządzenie nr 36/19 z dnia 28 czerwca 2019 r.
  Wyświetleń: 28
 2154. Zarządzenie nr 39/09 z dnia 5 sierpnia 2009
  Wyświetleń: 28
 2155. Zarządzenie nr 40/20 z dnia 10 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 28
 2156. Zarządzenie nr 41/11 15 czerwca 2011
  Wyświetleń: 28
 2157. Zarządzenie nr 43/16 z dnia 9 sierpnia 2016 r.
  Wyświetleń: 28
 2158. Zarządzenie nr 44/13 z dnia 30 sierpnia 2013
  Wyświetleń: 28
 2159. Zarządzenie nr 44/15 z dnia 18 sierpnia 2015
  Wyświetleń: 28
 2160. Zarządzenie nr 5/10 z dnia 15 lutego 2010
  Wyświetleń: 28
 2161. Zarządzenie nr 51/11 z dnia 28 lipca 2011
  Wyświetleń: 28
 2162. Zarządzenie nr 52/11 z dnia 28 lipca 2011
  Wyświetleń: 28
 2163. Zarządzenie nr 53/18 z dnia 1 października 2018r.
  Wyświetleń: 28
 2164. Zarządzenie nr 55/18 z dnia 3 października 2018 r.
  Wyświetleń: 28
 2165. Zarządzenie nr 64/11 z dnia 19 września 2011
  Wyświetleń: 28
 2166. Zarządzenie nr 65/18 z dnia 14 listopada 2018 r.
  Wyświetleń: 28
 2167. Zarządzenie nr 73/12 z dnia 5 listopada 2012
  Wyświetleń: 28
 2168. Zarządzenie nr 73/19 z dnia 8 listopada 2019 r.
  Wyświetleń: 28
 2169. Zawiadomienie RRiB.6220.24.9.2022.RS z dnia 03.11.2022 r.
  Wyświetleń: 28
 2170. Zawiadomienie RRiB.6220.66.11.2021.RS
  Wyświetleń: 28
 2171. Informacja dla rodziców i opiekunów o świadczeniu Dobry Start
  Wyświetleń: 27
 2172. Obwieszczenie RRiB.6220.66.16.2021.RS
  Wyświetleń: 27
 2173. Obwieszczenie RRiB.6220.70.11.2021.RS
  Wyświetleń: 27
 2174. Obwieszczenie RRiB.6220.71.12.2021.RS
  Wyświetleń: 27
 2175. Od 1 czerwca 2023 r. zmiana zasad przyznawania i wypłaty zasiłku pogrzebowego po osobach uprawnionych do emerytur/rent pracowniczych wypłacanych przez KRUS w zbiegu z emeryturami/rentami rolniczymi
  Wyświetleń: 27
 2176. Osiągnięte poziomy recyklingu przez Gminę Bukowiec w 2016 roku
  Wyświetleń: 27
 2177. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024 - wersja nr 1
  Wyświetleń: 27
 2178. Postanowienie RRiB.6220.20.2022.RS z dnia 7 lipca 2022 r.
  Wyświetleń: 27
 2179. Uchwała Nr 6/Dpr/2023 Składu Orzekającego Nr 3 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 22 listopada 2023 r.
  Wyświetleń: 27
 2180. Uchwała nr I/3/14 z dnia 1 grudnia 2014
  Wyświetleń: 27
 2181. Uchwała nr I/5/06 z dnia 27 listopada 2006
  Wyświetleń: 27
 2182. Uchwała nr I/7/10 z dnia 30 listopada 2010
  Wyświetleń: 27
 2183. Uchwała nr II/10/14 z dnia 12 grudnia 2014
  Wyświetleń: 27
 2184. Uchwała nr II/4/18 z dnia 29 listopada 2018 r.
  Wyświetleń: 27
 2185. Uchwała nr II/6/14 z dnia 12 grudnia 2014
  Wyświetleń: 27
 2186. Uchwała nr IV/22/15 z dnia 30 stycznia 2015
  Wyświetleń: 27
 2187. Uchwała nr IV/25/15 z dnia 30 stycznia 2015
  Wyświetleń: 27
 2188. Uchwała nr IX/60/11 z dnia 24 sierpnia 2011
  Wyświetleń: 27
 2189. Uchwała nr IX/88/2003 z dnia 28 listopada 2003
  Wyświetleń: 27
 2190. Uchwała nr V/37/19 z dnia 27 marca 2019 r.
  Wyświetleń: 27
 2191. Uchwała nr V/41/19 z dnia 27 marca 2019 r.
  Wyświetleń: 27
 2192. Uchwała nr V/43/11 z dnia 28 marca 2011
  Wyświetleń: 27
 2193. Uchwała nr V/44/11 z dnia 28 marca 2011
  Wyświetleń: 27
 2194. Uchwała nr VII/54/19 z dnia 30 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 27
 2195. Uchwała nr VIII/51/07 z dnia 23 lipca 2007
  Wyświetleń: 27
 2196. Uchwała nr VIII/57/15 z dnia 1 lipca 2015
  Wyświetleń: 27
 2197. Uchwała nr X/55/07 z dnia 28 września 2007
  Wyświetleń: 27
 2198. Uchwała nr XI/71/19 z dnia 27 września 2019 r.
  Wyświetleń: 27
 2199. Uchwała nr XII/78/11 z dnia 23 listopada 2011
  Wyświetleń: 27
 2200. Uchwała nr XII/85/15 z dnia 20 listopada 2015
  Wyświetleń: 27
 2201. Uchwała nr XIV/87/08 z dnia 1 lutego 2008
  Wyświetleń: 27
 2202. Uchwała nr XL/223/10 z dnia 8 marca 2010
  Wyświetleń: 27
 2203. Uchwała nr XL/255/18 z dnia 22 lutego 2018 r.
  Wyświetleń: 27
 2204. Uchwała nr XL/261/14 z dnia 10 lipca 2014
  Wyświetleń: 27
 2205. Uchwała nr XLI/260/18 z dnia 29 marca 2018 r.
  Wyświetleń: 27
 2206. Uchwała nr XLII/234/10 z dnia 21 maja 2010
  Wyświetleń: 27
 2207. Uchwała nr XLV/300/18 z dnia 13 listopada 2018 r.
  Wyświetleń: 27
 2208. Uchwała nr XV/101/20 z dnia 6 lutego 2020 r.
  Wyświetleń: 27
 2209. Uchwała nr XV/108/20 z dnia 29 maja 2020r.
  Wyświetleń: 27
 2210. Uchwała nr XV/146/2004 z dnia 24 września 2004
  Wyświetleń: 27
 2211. Uchwała nr XV/88/08 z dnia 26 marca 2008
  Wyświetleń: 27
 2212. Uchwała nr XVI/107/20 z dnia 29 maja 2020 r.
  Wyświetleń: 27
 2213. Uchwała nr XVI/150/2004 z dnia 28 października 2004
  Wyświetleń: 27
 2214. Uchwała nr XVII/118/20 z dnia 25 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 27
 2215. Uchwała nr XX/130/20 z dnia 26 października 2020 r.
  Wyświetleń: 27
 2216. Uchwała nr XXI/132/16 z dnia 2 września 2016 r.
  Wyświetleń: 27
 2217. Uchwała nr XXII/135/16 z dnia 27 października 2016 r.
  Wyświetleń: 27
 2218. Uchwała nr XXII/138/16 z dnia 27 października 2016 r.
  Wyświetleń: 27
 2219. Uchwała nr XXII/141/16 z dnia 27 października 2016 r.
  Wyświetleń: 27
 2220. Uchwała nr XXII/146/16 z dnia 27 października 2016 r.
  Wyświetleń: 27
 2221. Uchwała nr XXIII/150/16 z dnia 25 listopada 2016 r.
  Wyświetleń: 27
 2222. Uchwała nr XXIX/233/06 z dnia 31 stycznia 2006
  Wyświetleń: 27
 2223. Uchwała nr XXV/156/21 z dnia 20 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 27
 2224. Uchwała nr XXVII/208/2005 z dnia 30 listopada 2005
  Wyświetleń: 27
 2225. Uchwała nr XXX/188/21 z dnia 10 grudnia 2021r.
  Wyświetleń: 27
 2226. Uchwała nr XXXII/211/13 z dnia 29 października 2013
  Wyświetleń: 27
 2227. Uchwała nr XXXII/261/06 z dnia 29 maja 2006
  Wyświetleń: 27
 2228. Uchwała nr XXXII/262/06 z dnia 29 maja 2006
  Wyświetleń: 27
 2229. Uchwała nr XXXIII/182/09 z dnia 30 października 2009
  Wyświetleń: 27
 2230. Uchwała nr XXXIII/183/09 z dnia 30 października 2009
  Wyświetleń: 27
 2231. Uchwała nr XXXIX/250/14 z dnia 30 maja 2014
  Wyświetleń: 27
 2232. Uchwała nr XXXIX/251/14 z dnia 30 maja 2014
  Wyświetleń: 27
 2233. Uchwała nr XXXVII/244/22 z dnia 26 września 2022 r.
  Wyświetleń: 27
 2234. ZARZĄDZENIE NR 1/07 z dnia 2 stycznia 2007 r.
  Wyświetleń: 27
 2235. Zarządzenie nr 1/11 z dnia 3 stycznia 2011
  Wyświetleń: 27
 2236. Zarządzenie nr 1/24 z dnia 5 stycznia 2024 r.
  Wyświetleń: 27
 2237. Zarządzenie nr 10/08 z dnia 12 marca 2008
  Wyświetleń: 27
 2238. Zarządzenie nr 101/23 z dnia 29 grudnia 2023 r.
  Wyświetleń: 27
 2239. Zarządzenie nr 11/12 z dnia 16 lutego 2012
  Wyświetleń: 27
 2240. Zarządzenie nr 12/11 z dnia 16 marca 2011
  Wyświetleń: 27
 2241. Zarządzenie nr 14/20 z dnia 21 lutego 2020 r.
  Wyświetleń: 27
 2242. Zarządzenie nr 16/08 z dnia 31 marca 2008
  Wyświetleń: 27
 2243. Zarządzenie nr 17/18 z dnia 9 marca 2018 r.
  Wyświetleń: 27
 2244. Zarządzenie nr 19/19 z dnia 1 kwietnia 2019 r.
  Wyświetleń: 27
 2245. Zarządzenie nr 2/08 z dnia 1 lutego 2008
  Wyświetleń: 27
 2246. Zarządzenie nr 2/15 z dnia 2 lutego 2015
  Wyświetleń: 27
 2247. Zarządzenie nr 22/19 z dnia 17 kwietnia 2019 r.
  Wyświetleń: 27
 2248. Zarządzenie Nr 23/06 z dnia 30 maja 2006 r.
  Wyświetleń: 27
 2249. Zarządzenie nr 23/19 z dnia 17 kwietnia 2019 r.
  Wyświetleń: 27
 2250. Zarządzenie nr 26/08 z dnia 30 maja 2008
  Wyświetleń: 27
 2251. Zarządzenie Nr 33/06 z dnia 27 lipca 2006 r.
  Wyświetleń: 27
 2252. Zarządzenie nr 33/10 z dnia 1 czerwca 2010
  Wyświetleń: 27
 2253. Zarządzenie nr 34/19 z dnia 7 czerwca 2019 r.
  Wyświetleń: 27
 2254. Zarządzenie nr 36/23 z dnia 18 maja 2023 r.
  Wyświetleń: 27
 2255. Zarządzenie nr 37/09 z dnia 27 lipca 2009
  Wyświetleń: 27
 2256. Zarządzenie nr 37/17 z dnia 30 maja 2017 r.
  Wyświetleń: 27
 2257. Zarządzenie nr 38/23 z dnia 31 maja 2023 r.
  Wyświetleń: 27
 2258. Zarządzenie nr 44/14 z dnia 24 czerwca 2014
  Wyświetleń: 27
 2259. Zarządzenie nr 45/09 z dnia 18 września 2009
  Wyświetleń: 27
 2260. Zarządzenie nr 45/14 z dnia 25 czerwca 2014
  Wyświetleń: 27
 2261. Zarządzenie nr 46/15 z dnia 21 sierpnia 2015
  Wyświetleń: 27
 2262. Zarządzenie nr 47/12 z dnia 23 lipca 2012
  Wyświetleń: 27
 2263. Zarządzenie nr 48/13 z dnia 16 września 2013
  Wyświetleń: 27
 2264. Zarządzenie nr 49/19 z dnia 22 sierpnia 2019 r.
  Wyświetleń: 27
 2265. Zarządzenie nr 51/19 z dnia 30 sierpnia 2019 r.
  Wyświetleń: 27
 2266. ZARZĄDZENIE NR 57/07 z dnia 6 listopada 2007 r.
  Wyświetleń: 27
 2267. Zarządzenie nr 6/09 z dnia 6 lutego 2009
  Wyświetleń: 27
 2268. Zarządzenie nr 62/18 z dnia 29 października 2018 r.
  Wyświetleń: 27
 2269. Zarządzenie nr 7/11 z dnia 18 lutego 2011
  Wyświetleń: 27
 2270. Zarządzenie nr 8/18 z dnia 9 lutego 2018 r.
  Wyświetleń: 27
 2271. Zarządzenie nr 9/12 z dnia 3 lutego 2012
  Wyświetleń: 27
 2272. Zarządzenie nr 9/17 z dnia 26 stycznia 2017 r.
  Wyświetleń: 27
 2273. Zarządzenie nr 9/19 z dnia 25 lutego 2019 r.
  Wyświetleń: 27
 2274. Zawiadomienie RRiB.6220.24.10.2022.RS z dnia 03.11.2022 r.
  Wyświetleń: 27
 2275. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 2016
  Wyświetleń: 26
 2276. Decyzja RRiB.6220.31.12.2020.RS z dnia 14 czerwca 2022 r.
  Wyświetleń: 26
 2277. Materiały opracowane przez Głównego Lekarza Weterynarii dla hodowców świń i rolników.
  Wyświetleń: 26
 2278. Obwieszczenie BOŚiGK.6220.1.10.2022 z dnia 12.01.2023 r.
  Wyświetleń: 26
 2279. Obwieszczenie RRiB.6220.15.2.2023.RS z dnia 19.04.2023 r.
  Wyświetleń: 26
 2280. Obwieszczenie RRiB.6220.2.9.2022.RS z dnia 29.11.2022 r.
  Wyświetleń: 26
 2281. Obwieszczenie RRiB.6220.84.7.2021.RS
  Wyświetleń: 26
 2282. Od 1 sierpnia 2023 r. strona internetowa KRUS dostępna na platformie GOV.PL
  Wyświetleń: 26
 2283. Osiągnięte poziomy recyklingu przez Gminę Bukowiec w 2015 roku
  Wyświetleń: 26
 2284. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 wersja nr 6
  Wyświetleń: 26
 2285. Porządek obrad XLV Sesji Rady Gminy Bukowiec
  Wyświetleń: 26
 2286. Uchwała nr I/3/10 z dnia 30 listopada 2010
  Wyświetleń: 26
 2287. Uchwała nr I/4/06 z dnia 27 listopada 2006
  Wyświetleń: 26
 2288. Uchwała nr I/5/10 z dnia 30 listopada 2010
  Wyświetleń: 26
 2289. Uchwała nr I/6/06 z dnia 27 listopada 2006
  Wyświetleń: 26
 2290. Uchwała nr I/7/06 z dnia 27 listopada 2006
  Wyświetleń: 26
 2291. Uchwała nr I/8/10 z dnia 30 listopada 2010
  Wyświetleń: 26
 2292. Uchwała nr I/9/06 z dnia 27 listopada 2006
  Wyświetleń: 26
 2293. Uchwała nr II/10/06 z dnia 5 grudnia 2006
  Wyświetleń: 26
 2294. Uchwała nr II/13/06 z dnia 5 grudnia 2006
  Wyświetleń: 26
 2295. Uchwała nr II/19/06 z dnia 5 grudnia 2006
  Wyświetleń: 26
 2296. Uchwała nr II/7/14 z dnia 12 grudnia 2014
  Wyświetleń: 26
 2297. Uchwała nr III/12/10 z dnia 28 grudnia 2010
  Wyświetleń: 26
 2298. Uchwała nr III/15/18 z dnia 20 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 26
 2299. Uchwała nr IV/25/11 z dnia 31 stycznia 2011
  Wyświetleń: 26
 2300. Uchwała nr IV/28/15 z dnia 30 stycznia 2015
  Wyświetleń: 26
 2301. Uchwała nr IV/33/2003 z dnia 20 marca 2003
  Wyświetleń: 26
 2302. Uchwała nr IV/40/2003 z dnia 20 marca 2003
  Wyświetleń: 26
 2303. Uchwała nr IX/61/15 z dnia 7 sierpnia 2015
  Wyświetleń: 26
 2304. Uchwała nr IX/62/15 z dnia 7 sierpnia 2015
  Wyświetleń: 26
 2305. Uchwała nr IX/87/2003 z dnia 28 listopada 2003
  Wyświetleń: 26
 2306. Uchwała nr IX/91/2003 z dnia 28 listopada 2003
  Wyświetleń: 26
 2307. Uchwała nr V/36/19 z dnia 27 marca 2019 r.
  Wyświetleń: 26
 2308. Uchwała nr V/39/15 z dnia 6 marca 2015
  Wyświetleń: 26
 2309. Uchwała nr V/40/07 z dnia 30 marca 2007
  Wyświetleń: 26
 2310. Uchwała nr V/40/19 z dnia 27 marca 2019 r.
  Wyświetleń: 26
 2311. Uchwała nr VI/62/2003 z dnia 9 czerwca 2003
  Wyświetleń: 26
 2312. Uchwała nr VII/50/11 z dnia 27 maja 2011
  Wyświetleń: 26
 2313. Uchwała nr VII/68/03 z dnia 26 sierpnia 2003
  Wyświetleń: 26
 2314. Uchwała nr VIII/82/2003 z dnia 22 października 2003
  Wyświetleń: 26
 2315. Uchwała nr XI/63/07 z dnia 30 października 2007
  Wyświetleń: 26
 2316. Uchwała nr XI/73/15 z dnia 27 października 2015
  Wyświetleń: 26
 2317. Uchwała nr XII/74/07 z dnia 16 listopada 2007
  Wyświetleń: 26
 2318. Uchwała nr XIV/98/12 z dnia 31 stycznia 2012
  Wyświetleń: 26
 2319. Uchwała nr XL/221/10 z dnia 8 marca 2010
  Wyświetleń: 26
 2320. Uchwała nr XL/222/10 z dnia 8 marca 2010
  Wyświetleń: 26
 2321. Uchwała nr XL/225/10 z dnia 8 marca 2010
  Wyświetleń: 26
 2322. Uchwała nr XL/226/10 z dnia 8 marca 2010
  Wyświetleń: 26
 2323. Uchwała nr XL/258/14 z dnia 10 lipca 2014
  Wyświetleń: 26
 2324. Uchwała nr XLI/257/18 z dnia 29 marca 2018r.
  Wyświetleń: 26
 2325. Uchwała nr XLII/230/10 z dnia 21 maja 2010
  Wyświetleń: 26
 2326. Uchwała nr XLIV/291/18 z dnia 31 sierpnia 2018 r.
  Wyświetleń: 26
 2327. Uchwała nr XLV/307/18 z dnia 13 listopada 2018 r.
  Wyświetleń: 26
 2328. Uchwała nr XLVI/291/23 z dnia 25 maja 2023 r.
  Wyświetleń: 26
 2329. Uchwała nr XLVII/293/23 z dnia 4 lipca 2023 r.
  Wyświetleń: 26
 2330. Uchwała nr XV/89/08 z dnia 26 marca 2008
  Wyświetleń: 26
 2331. Uchwała nr XV/96/20 z dnia 6 lutego 2020r.
  Wyświetleń: 26
 2332. Uchwała nr XVI/105/20 z dnia 29 maja 2020 r.
  Wyświetleń: 26
 2333. Uchwała nr XVII/160/2004 z dnia 29 listopada 2004
  Wyświetleń: 26
 2334. Uchwała nr XVII/161/2004 z dnia 29 listopada 2004
  Wyświetleń: 26
 2335. Uchwała nr XVIII/119/12 z dnia 29 maja 2012
  Wyświetleń: 26
 2336. Uchwała nr XX/129/20 z dnia 26 października 2020 r.
  Wyświetleń: 26
 2337. Uchwała nr XX/180/2005 z dnia 31 marca 2005
  Wyświetleń: 26
 2338. Uchwała nr XXI/114/08 z dnia 27 października 2008
  Wyświetleń: 26
 2339. Uchwała nr XXIII/146/12 z dnia 26 listopada 2012
  Wyświetleń: 26
 2340. Uchwała nr XXIX/192/13 z dnia 28 czerwca 2013
  Wyświetleń: 26
 2341. Uchwała nr XXV/138/09 z dnia 26 stycznia 2009
  Wyświetleń: 26
 2342. Uchwała nr XXV/158/21 z dnia 20 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 26
 2343. Uchwała nr XXV/159/21 z dnia 20 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 26
 2344. Uchwała nr XXV/165/17 z dnia 30 stycznia 2017 r.
  Wyświetleń: 26
 2345. Uchwała nr XXV/166/17 z dnia 30 stycznia 2017 r.
  Wyświetleń: 26
 2346. Uchwała nr XXVI/146/09 z dnia 6 marca 2009
  Wyświetleń: 26
 2347. Uchwała nr XXVI/149/09 z dnia 6 marca 2009
  Wyświetleń: 26
 2348. Uchwała nr XXVI/206/2005 z dnia 3 listopada 2005
  Wyświetleń: 26
 2349. Uchwała nr XXVII/214/2005 z dnia 30 listopada 2005
  Wyświetleń: 26
 2350. Uchwała nr XXVIII/174/21 z dnia 26 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 26
 2351. Uchwała nr XXX/187/17 z dnia 28 kwietnia 2017 r.
  Wyświetleń: 26
 2352. Uchwała nr XXXIX/258/22 z dnia 15 listopada 2022 r.
  Wyświetleń: 26
 2353. Uchwała nr XXXVIII/212/10 z dnia 25 stycznia 2010
  Wyświetleń: 26
 2354. Zarządzenie nr 1/09 z dnia 12 stycznia 2009
  Wyświetleń: 26
 2355. Zarządzenie nr 1/12 z dnia 3 stycznia 2012
  Wyświetleń: 26
 2356. ZARZĄDZENIE NR 13/07 WÓJTA GMINY BUKOWIEC
  Wyświetleń: 26
 2357. Zarządzenie nr 14/12 z dnia 6 marca 2012
  Wyświetleń: 26
 2358. Zarządzenie nr 16/16 z dnia 30 marca 2016 r.
  Wyświetleń: 26
 2359. Zarządzenie nr 18/19 z dnia 1 kwietnia 2019 r.
  Wyświetleń: 26
 2360. Zarządzenie nr 2/09 z dnia 16 stycznia 2009
  Wyświetleń: 26
 2361. Zarządzenie nr 2/12 z dnia 5 stycznia 2012
  Wyświetleń: 26
 2362. ZARZĄDZENIE Nr 22/07 z dnia 15 maj 2007 r.
  Wyświetleń: 26
 2363. Zarządzenie nr 25/08 z dnia 30 maja 2008
  Wyświetleń: 26
 2364. Zarządzenie nr 25/18 z dnia 7 maja 2018r.
  Wyświetleń: 26
 2365. Zarządzenie Nr 27/06 z dnia 8 czerwca 2006 r.
  Wyświetleń: 26
 2366. Zarządzenie nr 28/11 z dnia 23 maja 2011
  Wyświetleń: 26
 2367. Zarządzenie Nr 29/06 z dnia 8 czerwca 2006r.
  Wyświetleń: 26
 2368. Zarządzenie nr 29/09 z dnia 18 maja 2009
  Wyświetleń: 26
 2369. Zarządzenie nr 29/11 z dnia 23 maja 2011
  Wyświetleń: 26
 2370. Zarządzenie nr 3/12 z dnia 10 stycznia 2012
  Wyświetleń: 26
 2371. Zarządzenie nr 30/17 z dnia 9 maja 2017 r.
  Wyświetleń: 26
 2372. Zarządzenie nr 31/17 z dnia 9 maja 2017 r.
  Wyświetleń: 26
 2373. Zarządzenie nr 34/10 z dnia 8 czerwca 2010
  Wyświetleń: 26
 2374. Zarządzenie nr 34/17 z dnia 30 maja 2017 r.
  Wyświetleń: 26
 2375. Zarządzenie Nr 35/06 z dnia 4 sierpień 2006 r.
  Wyświetleń: 26
 2376. Zarządzenie nr 35/09 z dnia 8 lipca 2009
  Wyświetleń: 26
 2377. Zarządzenie nr 36/09 z dnia 23 lipca 2009
  Wyświetleń: 26
 2378. Zarządzenie nr 39/20 z dnia 10 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 26
 2379. Zarządzenie nr 41/16 z dnia 4 sierpnia 2016 r.
  Wyświetleń: 26
 2380. Zarządzenie nr 42/08 z dnia 8 września 2008
  Wyświetleń: 26
 2381. Zarządzenie nr 42/09 z dnia 19 sierpnia 2009
  Wyświetleń: 26
 2382. Zarządzenie nr 42/14 z dnia 11 czerwca 2014
  Wyświetleń: 26
 2383. Zarządzenie nr 43/08 z dnia 19 września 2008
  Wyświetleń: 26
 2384. Zarządzenie nr 43/10 z dnia 20 lipca 2010
  Wyświetleń: 26
 2385. Zarządzenie nr 43/14 z dnia 16 czerwca 2014
  Wyświetleń: 26
 2386. Zarządzenie nr 47/10 z dnia 30 lipca 2010
  Wyświetleń: 26
 2387. Zarządzenie nr 49/18 z dnia 5 września 2018 r.
  Wyświetleń: 26
 2388. Zarządzenie nr 50/12 z dnia 26 lipca 2012
  Wyświetleń: 26
 2389. Zarządzenie nr 51/15 z dnia 1 września 2015
  Wyświetleń: 26
 2390. Zarządzenie nr 52/14 z dnia 5 sierpnia 2014
  Wyświetleń: 26
 2391. Zarządzenie nr 52/20 z dnia 30 lipca 2020 r.
  Wyświetleń: 26
 2392. Zarządzenie nr 54/18 z dnia 2 października 2018 r.
  Wyświetleń: 26
 2393. Zarządzenie nr 57/14 z dnia 25 sierpnia 2014
  Wyświetleń: 26
 2394. Zarządzenie nr 58/23 z dnia 31 lipca 2023 r.
  Wyświetleń: 26
 2395. Zarządzenie nr 60/11 z dnia 30 sierpnia 2011
  Wyświetleń: 26
 2396. ZARZĄDZENIE NR 64/07 z dnia 9 listopada 2007 r.
  Wyświetleń: 26
 2397. ZARZĄDZENIE NR 65/07 z dnia 9 listopada 2007 r.
  Wyświetleń: 26
 2398. Zarządzenie nr 8/08 z dnia 27 lutego 2008
  Wyświetleń: 26
 2399. Zarządzenie nr 8/09 z dnia 6 lutego 2009
  Wyświetleń: 26
 2400. Zarządzenie nr 89/17 z dnia 30 października 2017r.
  Wyświetleń: 26
 2401. Zarządzenie nr 9/10 z dnia 19 lutego 2010
  Wyświetleń: 26
 2402. Zarządzenie nr 9/11 z dnia 4 marca 2011
  Wyświetleń: 26
 2403. Zarządzenie nr 91/17 z dnia 10 listopada 2017r.
  Wyświetleń: 26
 2404. Zarządzenie nr 93/23 z dnia 24 listopada 2023 r.
  Wyświetleń: 26
 2405. Zarządzenie nr 99/23 z dnia 28 grudnia 2023 r.
  Wyświetleń: 26
 2406. Decyzja RRiB.6220.84.8.2021.RS z dnia 6 czerwca 2022 r.
  Wyświetleń: 25
 2407. Modernizacja gospodarstw rolnych – 5 czerwca rusza nabór wniosków na inwestycje w obszarze D
  Wyświetleń: 25
 2408. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy WOO.4203.1.2015.ADS.55
  Wyświetleń: 25
 2409. Obwieszczenie RRiB.6220.18.9.2022.RS z dnia 30.01.2023 r.
  Wyświetleń: 25
 2410. Obwieszczenie RRiB.6220.2.7.2022.RS z dnia 30.09.2022 r.
  Wyświetleń: 25
 2411. Osiągnięte poziomy recyklingu przez Gminę Bukowiec w 2013 roku
  Wyświetleń: 25
 2412. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 – 15 kwiecień 2021
  Wyświetleń: 25
 2413. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 wersja nr 5
  Wyświetleń: 25
 2414. Uchwała nr I/2/14 z dnia 1 grudnia 2014
  Wyświetleń: 25
 2415. Uchwała nr II/17/06 z dnia 5 grudnia 2006
  Wyświetleń: 25
 2416. Uchwała nr II/4/14 z dnia 12 grudnia 2014
  Wyświetleń: 25
 2417. Uchwała nr II/5/14 z dnia 12 grudnia 2014
  Wyświetleń: 25
 2418. Uchwała nr IV/28/19 z dnia 24 stycznia 2019 r.
  Wyświetleń: 25
 2419. Uchwała nr IV/34/07 z dnia 31 stycznia 2007
  Wyświetleń: 25
 2420. Uchwała nr IX/63/11 z dnia 24 sierpnia 2011
  Wyświetleń: 25
 2421. Uchwała nr IX/65/19 z dnia 22 lipca 2019 r.
  Wyświetleń: 25
 2422. Uchwała nr LI/321/23 z dnia 7 grudnia 2023 r.
  Wyświetleń: 25
 2423. Uchwała nr V/33/11 z dnia 28 marca 2011
  Wyświetleń: 25
 2424. Uchwała nr V/35/11 z dnia 28 marca 2011
  Wyświetleń: 25
 2425. Uchwała nr V/39/11 c z dnia 28 marca 2011
  Wyświetleń: 25
 2426. Uchwała nr V/42/11 z dnia 28 marca 2011
  Wyświetleń: 25
 2427. Uchwała nr V/43/19 z dnia 27 marca 2019 r.
  Wyświetleń: 25
 2428. Uchwała nr VI/45/11 z dnia 18 kwietnia 2011
  Wyświetleń: 25
 2429. Uchwała nr VI/46/11 z dnia 18 kwietnia 2011
  Wyświetleń: 25
 2430. Uchwała nr VII/52/11 z dnia 27 maja 2011
  Wyświetleń: 25
 2431. Uchwała nr VII/55/19 z dnia 30 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 25
 2432. Uchwała nr VII/57/19 z dnia 30 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 25
 2433. Uchwała nr VIII/50/07 z dnia 23 lipca 2007
  Wyświetleń: 25
 2434. Uchwała nr VIII/58/15 z dnia 1 lipca 2015
  Wyświetleń: 25
 2435. Uchwała nr VIII/59/19 z dnia 27 czerwca 2019 r.
  Wyświetleń: 25
 2436. Uchwała nr VIII/75/2003 z dnia 22 października 2003
  Wyświetleń: 25
 2437. Uchwała nr VIII/85/2003 z dnia 22 października 2003
  Wyświetleń: 25
 2438. Uchwała nr XI/61/07 z dnia 30 października 2007
  Wyświetleń: 25
 2439. Uchwała nr XII/68/07 z dnia 16 listopada 2007
  Wyświetleń: 25
 2440. Uchwała nr XII/77/19 z dnia 15 października 2019 r.
  Wyświetleń: 25
 2441. Uchwała nr XII/80/15 z dnia 20 listopada 2015
  Wyświetleń: 25
 2442. Uchwała nr XIII/79/19 z dnia 7 listopada 2019 r.
  Wyświetleń: 25
 2443. Uchwała nr XIV/85/08 z dnia 1 lutego 2008
  Wyświetleń: 25
 2444. Uchwała nr XIX/120/12 z dnia 29 czerwca 2012
  Wyświetleń: 25
 2445. Uchwała nr XL/259/14 z dnia 10 lipca 2014
  Wyświetleń: 25
 2446. Uchwała nr XL/260/14 z dnia 10 lipca 2014
  Wyświetleń: 25
 2447. Uchwała nr XLIV/289/18 z dnia 31 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 25
 2448. Uchwała nr XLV/248/10 z dnia 28 października 2010
  Wyświetleń: 25
 2449. Uchwała nr XLV/251/10 z dnia 28 października 2010
  Wyświetleń: 25
 2450. Uchwała nr XLVI/290/23 z dnia 25 maja 2023 r.
  Wyświetleń: 25
 2451. Uchwała nr XV/90/08 z dnia 26 marca 2008
  Wyświetleń: 25
 2452. Uchwała nr XVI/107/16 z dnia 30 marca 2016r.
  Wyświetleń: 25
 2453. Uchwała nr XVI/109/20 z dnia 29 maja 2020 r.
  Wyświetleń: 25
 2454. Uchwała nr XVI/151/2004 z dnia 28 października 2004
  Wyświetleń: 25
 2455. Uchwała nr XVII/116/20 z dnia 25 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 25
 2456. Uchwała nr XX/133/20 z dnia 26 października 2020 r.
  Wyświetleń: 25
 2457. Uchwała nr XXI/182/2005 z dnia 29 kwietnia 2005
  Wyświetleń: 25
 2458. Uchwała nr XXI/184/2005 z dnia 29 kwietnia 2005
  Wyświetleń: 25
 2459. Uchwała nr XXII/126/08 z dnia 21 listopada 2008
  Wyświetleń: 25
 2460. Uchwała nr XXIII/146/21 z dnia 28 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 25
 2461. Uchwała nr XXIX/179/21 z dnia 29 października 2021 r.
  Wyświetleń: 25
 2462. Uchwała nr XXIX/181/17 z dnia 31 marca 2017 r.
  Wyświetleń: 25
 2463. Uchwała nr XXIX/181/21 z dnia 29 października 2021 r.
  Wyświetleń: 25
 2464. Uchwała nr XXIX/230/06 z dnia 31 stycznia 2006
  Wyświetleń: 25
 2465. Uchwała nr XXV/164/17 z dnia 30 stycznia 2017 r.
  Wyświetleń: 25
 2466. Uchwała nr XXV/167/17 z dnia 30 stycznia 2017 r.
  Wyświetleń: 25
 2467. Uchwała nr XXVI/144/09 z dnia 6 marca 2009
  Wyświetleń: 25
 2468. Uchwała nr XXVI/172/13 z dnia 31 stycznia 2013
  Wyświetleń: 25
 2469. Uchwała nr XXVI/204/2005 z dnia 3 listopada 2005
  Wyświetleń: 25
 2470. Uchwała nr XXVI/205/2005 z dnia 3 listopada 2005
  Wyświetleń: 25
 2471. Uchwała nr XXVII/211/2005 z dnia 30 listopada 2005
  Wyświetleń: 25
 2472. Uchwała nr XXVIII/154/09 z dnia 27 kwietnia 2009
  Wyświetleń: 25
 2473. Uchwała nr XXX/170/09 z dnia 7 lipca 2009
  Wyświetleń: 25
 2474. Uchwała nr XXX/173/09 z dnia 7 lipca 2009
  Wyświetleń: 25
 2475. Uchwała nr XXX/187/21 z dnia 10 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 25
 2476. Uchwała nr XXX/198/13 z dnia 28 sierpnia 2013
  Wyświetleń: 25
 2477. Uchwała nr XXXIII/186/09 z dnia 30 października 2009
  Wyświetleń: 25
 2478. Uchwała nr XXXIII/266/06 z dnia 30 czerwca 2006
  Wyświetleń: 25
 2479. Uchwała nr XXXIV/225/22 z dnia 26 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 25
 2480. Uchwała nr XXXIX/247/14 z dnia 30 maja 2014
  Wyświetleń: 25
 2481. Uchwała nr XXXIX/252/18 z dnia 26 stycznia 2018 r.
  Wyświetleń: 25
 2482. Uchwała nr XXXVI/234/17 z dnia 27 października 2017 r.
  Wyświetleń: 25
 2483. Uchwała nr XXXVII/239/14 z dnia 20 marca 2014
  Wyświetleń: 25
 2484. Zarządzenie nr 1/22 z dnia 17 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 25
 2485. Zarządzenie nr 12/08 z dnia 14 marca 2008
  Wyświetleń: 25
 2486. Zarządzenie nr 12/18 z dnia 26 lutego 2018 r.
  Wyświetleń: 25
 2487. Zarządzenie nr 13/11 z dnia 16 marca 2011
  Wyświetleń: 25
 2488. Zarządzenie nr 15/08 z dnia 31 marca 2008
  Wyświetleń: 25
 2489. Zarządzenie nr 15/12 z dnia 8 marca 2012
  Wyświetleń: 25
 2490. Zarządzenie nr 16/10 z dnia 12 marca 2010
  Wyświetleń: 25
 2491. Zarządzenie Nr 20/06 z dnia 8 maja 2006 r.
  Wyświetleń: 25
 2492. Zarządzenie Nr 21/06 z dnia 22 maja 2006 r.
  Wyświetleń: 25
 2493. Zarządzenie nr 21/10 z dnia 31 marca 2010
  Wyświetleń: 25
 2494. Zarządzenie nr 21/17 z dnia 3 kwietnia 2017 r.
  Wyświetleń: 25
 2495. ZARZĄDZENIE NR 23/07 z dnia 21 maja 2007r
  Wyświetleń: 25
 2496. Zarządzenie nr 23/18 z dnia 26 kwietnia 2018 r.
  Wyświetleń: 25
 2497. Zarządzenie nr 27/14 z dnia 23 kwietnia 2014
  Wyświetleń: 25
 2498. Zarządzenie nr 27/20 z dnia 27 kwietnia 2020 r.
  Wyświetleń: 25
 2499. Zarządzenie nr 29/18 z dnia 28 maja 2018 r.
  Wyświetleń: 25
 2500. Zarządzenie nr 3/16 z dnia 25 stycznia 2016 r.
  Wyświetleń: 25
 2501. Zarządzenie nr 30/08 z dnia 10 lipca 2008
  Wyświetleń: 25
 2502. Zarządzenie nr 31/15 z dnia 26 czerwca 2015
  Wyświetleń: 25
 2503. Zarządzenie nr 32/17 z dnia 9 maja 2017r.
  Wyświetleń: 25
 2504. Zarządzenie nr 33/12 z dnia 23 maja 2012
  Wyświetleń: 25
 2505. Zarządzenie nr 34/18 z dnia 29 czerwca 2018 r.
  Wyświetleń: 25
 2506. Zarządzenie nr 35/08 z dnia 7 sierpnia 2008
  Wyświetleń: 25
 2507. Zarządzenie nr 35/12 z dnia 29 maja 2012
  Wyświetleń: 25
 2508. Zarządzenie nr 38/08 z dnia 28 sierpnia 2008
  Wyświetleń: 25
 2509. Zarządzenie nr 39/18 z dnia 20 lipca 2018r.
  Wyświetleń: 25
 2510. Zarządzenie Nr 40/06 z dnia 29 sierpnia 2006r.
  Wyświetleń: 25
 2511. Zarządzenie nr 40/09 z dnia 11 sierpnia 2009
  Wyświetleń: 25
 2512. Zarządzenie nr 40/10 z dnia 8 lipca 2010
  Wyświetleń: 25
 2513. Zarządzenie nr 40/18 z dnia 27 lipca 2018 r.
  Wyświetleń: 25
 2514. Zarządzenie nr 44/09 z dnia 3 września 2009
  Wyświetleń: 25
 2515. Zarządzenie nr 44/18 z dnia 10 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 25