Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2024
Styczeń: 58294Luty: 30708Marzec: 19289Kwiecień: 26706Maj: 34044Czerwiec: 30115
Lipiec: 7791Sierpień: 0Wrzesień: 0Październik: 0Listopad: 0Grudzień: 0
Rok 2023
Styczeń: 0Luty: 0Marzec: 7Kwiecień: 293Maj: 403Czerwiec: 671
Lipiec: 151Sierpień: 730Wrzesień: 3044Październik: 24104Listopad: 78754Grudzień: 29227
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 49123
 2. Zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 3101
 3. Aktualności
  Wyświetleń: 3088
 4. Skład Rady, sesje
  Wyświetleń: 2419
 5. Zapytania ofertowe
  Wyświetleń: 2306
 6. Ogłoszenia o naborze
  Wyświetleń: 1769
 7. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 1570
 8. Dane kontaktowe
  Wyświetleń: 1466
 9. Gospodarka odpadami komunalnymi - Informacje ogólne
  Wyświetleń: 1435
 10. Informacje, komunikaty - Wybory samorządowe 2024
  Wyświetleń: 1293
 11. Gospodarka nieruchomościami
  Wyświetleń: 1210
 12. Jednostki pomocnicze
  Wyświetleń: 1140
 13. Harmonogramy wywozu odpadów komunalnych na 2024 rok
  Wyświetleń: 1119
 14. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 1071
 15. Podstawowe informacje
  Wyświetleń: 1031
 16. Zarządzenia 2023
  Wyświetleń: 948
 17. Zawiadomienia i obwieszczenia
  Wyświetleń: 930
 18. Informacje, komunikaty - Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2023
  Wyświetleń: 927
 19. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Tuszynkach
  Wyświetleń: 909
 20. Wpisanie do polskich ksiąg stanu cywilnego zagranicznego aktu stanu cywilnego
  Wyświetleń: 833
 21. Uchwały 2023
  Wyświetleń: 760
 22. Dane statystyczne
  Wyświetleń: 742
 23. Obwieszczenia - Wybory samorządowe 2024
  Wyświetleń: 737
 24. Zarządzenia 2020
  Wyświetleń: 683
 25. Rewitalizacja
  Wyświetleń: 681
 26. Składanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 668
 27. Woda i ścieki – taryfy i stawki
  Wyświetleń: 665
 28. Podstawowe informacje - Urząd Gminy Bukowiec
  Wyświetleń: 634
 29. Wykaz jednostek
  Wyświetleń: 616
 30. Uchwały 2010
  Wyświetleń: 585
 31. Lokalizacja
  Wyświetleń: 574
 32. Wnioski, petycje
  Wyświetleń: 567
 33. Uchwały 2009
  Wyświetleń: 563
 34. Decyzje i postanowienia
  Wyświetleń: 558
 35. Uchwały 2017
  Wyświetleń: 556
 36. Sporządzenie testamentu przez Kierownika USC
  Wyświetleń: 553
 37. Zarządzenia 2022
  Wyświetleń: 553
 38. Uchwały 2019
  Wyświetleń: 551
 39. Przykładowe wzory dokumentów
  Wyświetleń: 550
 40. Zarządzenia 2012
  Wyświetleń: 550
 41. Planowanie przestrzenne
  Wyświetleń: 543
 42. Uchwały 2021
  Wyświetleń: 541
 43. Zarządzenia 2017
  Wyświetleń: 540
 44. Harmonogramy wywozu odpadów komunalnych na 2023 rok
  Wyświetleń: 539
 45. Wydanie zaświadczenia o kradzieży lub zagubieniu dowodu osobistego
  Wyświetleń: 537
 46. Uchwały 2020
  Wyświetleń: 536
 47. Uchwały 2022
  Wyświetleń: 531
 48. Udostępnianie informacji publicznych
  Wyświetleń: 530
 49. Kontrole
  Wyświetleń: 522
 50. Zgłoszenie wyjazdu za granicę na pobyt czasowy / Zgłoszenie powrotu z wyjazdu za granicę
  Wyświetleń: 520
 51. Uchwały 2003
  Wyświetleń: 519
 52. Uchwały 2018
  Wyświetleń: 519
 53. Zarządzenia 2018
  Wyświetleń: 519
 54. Uchwały 2011
  Wyświetleń: 518
 55. Zarządzenia 2011
  Wyświetleń: 518
 56. Uchwały 2006
  Wyświetleń: 517
 57. Zarządzenia 2007
  Wyświetleń: 517
 58. Zarządzenia 2021
  Wyświetleń: 511
 59. Zarządzenia 2014
  Wyświetleń: 510
 60. Komunikat w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności wraz z informacją o dostępności
  Wyświetleń: 504
 61. Uchwały 2012
  Wyświetleń: 502
 62. Zarządzenia 2016
  Wyświetleń: 499
 63. Uchwały 2015
  Wyświetleń: 497
 64. Komisje
  Wyświetleń: 495
 65. Podatek od środków transportowych
  Wyświetleń: 494
 66. Zarządzenia 2019
  Wyświetleń: 493
 67. Zarządzenia 2015
  Wyświetleń: 491
 68. Uchwały 2016
  Wyświetleń: 489
 69. Uchwały 2014
  Wyświetleń: 487
 70. Podatek od nieruchomości, rolny, leśny – od osób fizycznych
  Wyświetleń: 484
 71. Zarządzenia 2013
  Wyświetleń: 478
 72. Zarządzenia 2006
  Wyświetleń: 477
 73. Uchwały 2013
  Wyświetleń: 476
 74. Uchwały 2004
  Wyświetleń: 475
 75. Ustalenie warunków zabudowy
  Wyświetleń: 475
 76. Zarządzenia 2009
  Wyświetleń: 473
 77. Zarządzenia 2010
  Wyświetleń: 468
 78. Uchwały 2007
  Wyświetleń: 467
 79. Zawieranie umów o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzenie ścieków
  Wyświetleń: 455
 80. Uchwały 2008
  Wyświetleń: 454
 81. Otwarte konkursy ofert
  Wyświetleń: 453
 82. Zarządzenia 2008
  Wyświetleń: 447
 83. Wydanie dowodu osobistego
  Wyświetleń: 444
 84. System gospodarowania odpadami
  Wyświetleń: 443
 85. Rejestry i ewidencje
  Wyświetleń: 439
 86. Obwodowe komisje wyborcze - Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2023
  Wyświetleń: 433
 87. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew
  Wyświetleń: 433
 88. Wydanie zaświadczenia o wielkości użytków rolnych
  Wyświetleń: 429
 89. Status gminy, zadania
  Wyświetleń: 422
 90. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 418
 91. Procedura naboru
  Wyświetleń: 408
 92. Zastępca Wójta Gminy
  Wyświetleń: 406
 93. Harmonogram zamówień
  Wyświetleń: 405
 94. Podatek leśny (osoby prawne)
  Wyświetleń: 405
 95. Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy
  Wyświetleń: 404
 96. Obwieszczenia - Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2023
  Wyświetleń: 403
 97. Związki międzygminne i stowarzyszenia
  Wyświetleń: 402
 98. Mienie komunalne
  Wyświetleń: 395
 99. Zgłoszenie zgonu
  Wyświetleń: 395
 100. Uchwały 2005
  Wyświetleń: 394
 101. Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego
  Wyświetleń: 389
 102. Informacje, komunikaty - Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024
  Wyświetleń: 385
 103. Sekretarz Gminy
  Wyświetleń: 380
 104. Podatek od środków transportowych - Podatki i opłaty lokalne
  Wyświetleń: 379
 105. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 378
 106. Zadania i uprawnienia Wójta Gminy
  Wyświetleń: 377
 107. Budżet
  Wyświetleń: 371
 108. Regulamin Organizacyjny
  Wyświetleń: 366
 109. Wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą
  Wyświetleń: 365
 110. Ochrona danych osobowych
  Wyświetleń: 362
 111. Zgłoszenie pobytu stałego
  Wyświetleń: 357
 112. Procedury załatwiania spraw
  Wyświetleń: 355
 113. Uchwały 2024
  Wyświetleń: 353
 114. Sprawozdania z realizacji planu pracy komisji stałych Rady Gminy
  Wyświetleń: 349
 115. Sprawozdania budżetowe
  Wyświetleń: 348
 116. Zadania i uprawnienia
  Wyświetleń: 348
 117. z Sesji
  Wyświetleń: 347
 118. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 340
 119. Protokoły z Sesji 2023
  Wyświetleń: 337
 120. Skarbnik Gminy
  Wyświetleń: 336
 121. Wydanie zaświadczenia o prowadzonej działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 336
 122. Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy
  Wyświetleń: 335
 123. Lokalny Program Rewitalizacji
  Wyświetleń: 330
 124. Zarządzenia 2024
  Wyświetleń: 330
 125. Opłata targowa
  Wyświetleń: 329
 126. Informacja dla właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy (m.in. przedsiębiorcy, właściciele domków letniskowych)
  Wyświetleń: 328
 127. Zasiłek rodzinny
  Wyświetleń: 326
 128. Konsultacje w sprawie nadania nazwy ulicy
  Wyświetleń: 324
 129. Wybory do izb rolniczych wyznaczone na 24 września 2023 roku
  Wyświetleń: 322
 130. Zwrot podatku akcyzowego
  Wyświetleń: 319
 131. Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu lub stwierdzeniu stanu zaległości
  Wyświetleń: 317
 132. Zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w planie miejscowym/studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 317
 133. Statut Gminy Bukowiec
  Wyświetleń: 315
 134. Podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)
  Wyświetleń: 310
 135. Podatek rolny (osoby prawne)
  Wyświetleń: 310
 136. Sprostowanie aktu stanu cywilnego
  Wyświetleń: 308
 137. Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności
  Wyświetleń: 308
 138. Informacja dla wyborcy niepełnosprawnego oraz wyborcy, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 60 lat
  Wyświetleń: 306
 139. Wydanie innych zaświadczeń podatkowych
  Wyświetleń: 306
 140. Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące
  Wyświetleń: 305
 141. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  Wyświetleń: 303
 142. Akty prawa miejscowego
  Wyświetleń: 302
 143. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora do spraw płac i księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy w Bukowcu
  Wyświetleń: 302
 144. Protokoły z Komisji Rewizyjnej 2023
  Wyświetleń: 302
 145. Program Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 298
 146. Punkty zbierania odpadów powstających w gospodarstwach rolnych
  Wyświetleń: 298
 147. Podatek od nieruchomości, rolny, leśny – od osób prawnych
  Wyświetleń: 297
 148. Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące
  Wyświetleń: 297
 149. Budowa dróg na terenie Gminy Bukowiec - 30.11.2023
  Wyświetleń: 291
 150. Stwierdzenie zgodności kserokopii z oryginałem
  Wyświetleń: 291
 151. Dług publiczny
  Wyświetleń: 290
 152. Nieodpłatna pomoc prawna
  Wyświetleń: 290
 153. Posiedzenia komisji
  Wyświetleń: 290
 154. Zastrzeżenie numeru PESEL
  Wyświetleń: 288
 155. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych
  Wyświetleń: 288
 156. Oświadczenia majątkowe - jednostki organizacyjne
  Wyświetleń: 287
 157. Kompostownik
  Wyświetleń: 285
 158. Projekty uchwał
  Wyświetleń: 285
 159. Rozgraniczenie nieruchomości
  Wyświetleń: 285
 160. Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 282
 161. Dokumenty RIO
  Wyświetleń: 279
 162. Odroczenie terminu płatności podatnikom prowadzącym działalność gospodarczą
  Wyświetleń: 277
 163. Podatek od nieruchomości (osoby prawne)
  Wyświetleń: 277
 164. Ulgi uznaniowe w podatkach
  Wyświetleń: 277
 165. Zawieranie umów o odprowadzenie ścieków
  Wyświetleń: 276
 166. Baza OOŚ
  Wyświetleń: 275
 167. Ponowne wykorzystywanie informacji
  Wyświetleń: 275
 168. Ochrona ludności
  Wyświetleń: 274
 169. Protokoły z Komisji Oświaty 2023
  Wyświetleń: 268
 170. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 267
 171. Postępowanie o udzielenie zamówienia na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Bukowiec
  Wyświetleń: 264
 172. z Komisji Budżetu i Spraw Organizacyjnych
  Wyświetleń: 263
 173. Konkurs na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni w Bukowcu
  Wyświetleń: 259
 174. Wydawanie zaświadczeń dotyczących podatków
  Wyświetleń: 259
 175. z Komisji Oświaty
  Wyświetleń: 259
 176. Zasiłek stały
  Wyświetleń: 258
 177. Protokoły z Komisji Budownictwa 2023
  Wyświetleń: 256
 178. Zmiana wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 256
 179. z Komisji Rolnictwa
  Wyświetleń: 255
 180. z Komisji skarg, wniosków i petycji
  Wyświetleń: 255
 181. Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2022
  Wyświetleń: 254
 182. Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych
  Wyświetleń: 252
 183. z Komisji Budownictwa
  Wyświetleń: 252
 184. Strategia rozwoju
  Wyświetleń: 250
 185. Rejestr informacji o środowisku
  Wyświetleń: 249
 186. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 249
 187. Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy
  Wyświetleń: 249
 188. Zmiana imienia lub nazwiska
  Wyświetleń: 249
 189. Podatek leśny (osoby fizyczne)
  Wyświetleń: 248
 190. Podział nieruchomości
  Wyświetleń: 248
 191. Wpisanie do rejestru wyborców
  Wyświetleń: 247
 192. Obwieszczenia - Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024
  Wyświetleń: 246
 193. Protokoły z Komisji Rolnictwa 2023
  Wyświetleń: 246
 194. z Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 246
 195. ze spotkań komisji stałych Rady Gminy
  Wyświetleń: 246
 196. Protokoły z Komisji Budżetu i Spraw Organizacyjnych 2023
  Wyświetleń: 244
 197. Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
  Wyświetleń: 239
 198. Wyniki głosowania w wyborach parlamentarnych i referendum, frekwencja – gmina Bukowiec
  Wyświetleń: 239
 199. Podatek rolny (osoby fizyczne)
  Wyświetleń: 237
 200. Katalog Firm
  Wyświetleń: 235
 201. Kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej 2009 r.
  Wyświetleń: 234
 202. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 232
 203. Uznanie dziecka
  Wyświetleń: 232
 204. Sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 230
 205. Świadczenie pielęgnacyjne
  Wyświetleń: 228
 206. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 227
 207. Zasiłek pielęgnacyjny
  Wyświetleń: 227
 208. Zarządzenie nr 69/18 z dnia 20 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 226
 209. Zarządzenie nr 74/11 z dnia 28 października 2011
  Wyświetleń: 226
 210. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 224
 211. Certyfikat „Przejrzysta Polska”
  Wyświetleń: 223
 212. Zarządzenie nr 17/09 z dnia 9 marca 2009
  Wyświetleń: 223
 213. Oświadczenia majątkowe radnych kadencji 2018 – 2024 złożone w terminie 30 dni od ślubowania
  Wyświetleń: 222
 214. Program usuwania azbestu
  Wyświetleń: 221
 215. Wniosek/petycja z 15 lutego 2024 r.
  Wyświetleń: 221
 216. Wydawanie odpisów z ksiąg stanu cywilnego
  Wyświetleń: 220
 217. Wniosek/petycja z 11 stycznia 2023 r.
  Wyświetleń: 219
 218. Pobierz programy
  Wyświetleń: 218
 219. Zgłoszenie urodzenia dziecka
  Wyświetleń: 218
 220. Ulgi i zwolnienia ustawowe w podatku rolnym
  Wyświetleń: 215
 221. Wydanie zezwolenia na skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego
  Wyświetleń: 215
 222. Zezwolenie na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 215
 223. Wydawanie warunków technicznych na wykonanie przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych obiektów budowlanych
  Wyświetleń: 210
 224. Wykreślenie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 209
 225. Nadanie dziecku nazwiska męża matki
  Wyświetleń: 208
 226. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
  Wyświetleń: 208
 227. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 208
 228. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 207
 229. Zasiłek celowy specjalny
  Wyświetleń: 207
 230. Dożywianie dzieci
  Wyświetleń: 206
 231. Kurs pt. Kucharz małej gastronomii
  Wyświetleń: 206
 232. Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego
  Wyświetleń: 206
 233. Sukcesywne, detaliczne dostawy oleju napędowego (ON) w 2024 roku realizowane poprzez tankowanie w autobusach szkolnych na stacji paliw dostawcy
  Wyświetleń: 205
 234. Konsultacje projektu programu współpracy
  Wyświetleń: 204
 235. Zasiłek okresowy
  Wyświetleń: 203
 236. Fundusz alimentacyjny
  Wyświetleń: 197
 237. Uzupełnienie aktu stanu cywilnego
  Wyświetleń: 197
 238. Kodeks Etyczny Pracownika Urzędu Gminy w Bukowcu
  Wyświetleń: 196
 239. Kodeks Etyczny Radnych Gminy Bukowiec
  Wyświetleń: 196
 240. Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC
  Wyświetleń: 196
 241. Obwieszczenie Wójta Gminy Bukowiec o nr i granicach obwodów głosowania, siedzibach komisji wyborczych, głosowaniu koresp. i przez pełnomocnika
  Wyświetleń: 195
 242. Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu prowadzenia robót
  Wyświetleń: 195
 243. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 195
 244. Kierowanie do Domu Pomocy Społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu
  Wyświetleń: 192
 245. Program Współpracy Gminy Bukowiec z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 190
 246. Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały
  Wyświetleń: 190
 247. Zarządzenie nr 1/24 z dnia 5 stycznia 2024 r.
  Wyświetleń: 190
 248. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 189
 249. Rozporządzenie w sprawie zarządzenia wyborów, kalendarz wyborczy
  Wyświetleń: 189
 250. Wniosek o wynajem świetlicy wiejskiej / Wniosek o wynajem Sali przy Remizie w Bukowcu i Przysiersku
  Wyświetleń: 189
 251. Wniosek o uzgodnienie projektu budowlanego pod względem drogowym
  Wyświetleń: 188
 252. Zarządzenie nr 2/11 z dnia 14 stycznia 2011
  Wyświetleń: 188
 253. Dane przestrzenne do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów ewidencyjnych Branica, Franciszkowo, Krupocin, gmina Bukowiec
  Wyświetleń: 187
 254. JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE W WYSOKOŚCI 4.000 zł. „Za życiem”
  Wyświetleń: 187
 255. Zarządzenie nr 44/21 z dnia 10 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 187
 256. Informacje dotyczące wyborów samorządowych 2024
  Wyświetleń: 185
 257. Nadawanie numeracji porządkowej nieruchomości
  Wyświetleń: 183
 258. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego
  Wyświetleń: 183
 259. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 182
 260. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za 2022 rok
  Wyświetleń: 181
 261. Budżet Gminy na 2008 rok
  Wyświetleń: 180
 262. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 180
 263. Rozkład jazdy - bezpłatny gminny przewóz pasażerski dla wyborców na obszarze Gminy Bukowiec
  Wyświetleń: 176
 264. Udzielenie pisemnej interpretacji co do przepisów prawa podatkowego
  Wyświetleń: 175
 265. Ulga inwestycyjna w podatku rolnym
  Wyświetleń: 174
 266. Umorzenia oraz odroczenia i rozłożenia należności pieniężnych na raty
  Wyświetleń: 174
 267. Wymeldowanie cudzoziemca z miejsca pobytu stałego
  Wyświetleń: 174
 268. Zarządzenie nr 77/23 z dnia 4 października 2023 r.
  Wyświetleń: 174
 269. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora do spraw płac i księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy w Bukowcu (2)
  Wyświetleń: 173
 270. Specjalny zasiłek opiekuńczy
  Wyświetleń: 173
 271. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 173
 272. Wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii na obiektach gminnych. Zakup pojazdów na potrzeby realizacji zadań własnych gminy 2
  Wyświetleń: 171
 273. Składy obwodowych komisji wyborczych z funkcjami
  Wyświetleń: 169
 274. Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa
  Wyświetleń: 169
 275. Wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii na obiektach gminnych. Zakup pojazdów na potrzeby realizacji zadań własnych gminy
  Wyświetleń: 168
 276. Oświadczenia majątkowe za 2022 rok
  Wyświetleń: 165
 277. Ważny obowiązek dla hodowców zwierząt – ARiMR przypomina!
  Wyświetleń: 165
 278. Udostępnienie informacji publicznej
  Wyświetleń: 164
 279. Udostępnienie rejestru wyborców
  Wyświetleń: 164
 280. Budżet Gminy na 2010 rok
  Wyświetleń: 163
 281. Wymeldowanie cudzoziemca z miejsca pobytu czasowego
  Wyświetleń: 163
 282. Ogłoszenie Wójta Gminy Bukowiec z dnia 3 listopada 2023 r.
  Wyświetleń: 162
 283. Składy obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP oraz referendum ogólnokrajowego w gminie Bukowiec wraz z określeniem funkcji
  Wyświetleń: 161
 284. Zwolnienie i ulga w podatku rolnym z tytułu kupna gruntów na utworzenie gospodarstwa rolnego lub powiększenie istniejącego do 100 ha
  Wyświetleń: 161
 285. Gmina Bukowiec ogłasza nabór do projektu: „Program rozwoju społecznego sołectwa Budyń i sołectwa Korytowo pakiet działań aktywizujących dla ludności dorosłej”
  Wyświetleń: 157
 286. Gmina Bukowiec ogłasza nabór do projektu: „Program rozwoju społecznego sołectwa Budyń i sołectwa Korytowo pakiet działań przeciwdziałających wykluczeniom dla dzieci i młodzieży”
  Wyświetleń: 155
 287. Odroczenie lub rozłożenie na raty zaległości podatkowych wraz z odsetkami podatnikom nie prowadzącym działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 155
 288. Rodzaje alarmów i sygnały alarmowe
  Wyświetleń: 155
 289. Wymeldowanie z pobytu stałego i czasowego w drodze postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 155
 290. Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Toruniu
  Wyświetleń: 154
 291. Uchwała nr L/307/23 z dnia 27 października 2023 r.
  Wyświetleń: 152
 292. Udostępnienie danych ze zbiorów danych osobowych
  Wyświetleń: 152
 293. Wydanie zezwolenia na hodowlę psów rasy uznawanej za agresywną
  Wyświetleń: 152
 294. Budowa drogi gminnej nr 030949C na odcinku ok. 250 m w m. Branica
  Wyświetleń: 151
 295. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
  Wyświetleń: 151
 296. Zasiłek celowy
  Wyświetleń: 151
 297. Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w wysokości 6.238.000,00 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu gminy Bukowiec na 2023 r.
  Wyświetleń: 150
 298. Protokoły ze wspólnych spotkań Komisji Rady 2023
  Wyświetleń: 149
 299. Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej
  Wyświetleń: 149
 300. Konkurs na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni w Bukowcu (2)
  Wyświetleń: 147
 301. Poprawa wyposażenia świetlicy oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Budyniu
  Wyświetleń: 146
 302. Wydanie decyzji o przyznaniu stypendium szkolnego
  Wyświetleń: 146
 303. Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym
  Wyświetleń: 146
 304. Kolejne spotkania na temat rewitalizacji w Bukowcu i Korytowie
  Wyświetleń: 145
 305. Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną
  Wyświetleń: 145
 306. Zasiłki szkolne
  Wyświetleń: 144
 307. Budżet Gminy na 2009 rok
  Wyświetleń: 143
 308. Kontrola Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego 2023 r.
  Wyświetleń: 143
 309. Odroczenie lub rozłożenie na raty zaległości podatkowych wraz z odsetkami podatnikom prowadzącym działalność gospodarczą
  Wyświetleń: 142
 310. Umorzenie zaległości podatkowych wraz z odsetkami podatnikom prowadzącym działalność gospodarczą
  Wyświetleń: 142
 311. Odroczenie terminu płatności podatnikom nie prowadzącym działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 141
 312. Osiągnięte poziomy recyklingu przez Gminę Bukowiec w 2021 roku
  Wyświetleń: 140
 313. Budżet Gminy na 2023 rok
  Wyświetleń: 139
 314. Zarządzenie nr 19/23 z dnia 10 marca 2023 r.
  Wyświetleń: 136
 315. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. (wyciąg)
  Wyświetleń: 135
 316. Protokoły z Komisji Budżetu i Spraw Organizacyjnych 2018 – nowa kadencja
  Wyświetleń: 135
 317. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Bukowiec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 134
 318. Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej o miejscu i czasie przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych oraz kandydatów na Wójta w wyborach zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 132
 319. Informacja o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 131
 320. Ogłoszenie Wójta Gminy Bukowiec z dnia 19 maja 2023 r.
  Wyświetleń: 131
 321. Rejestracja osób podlegających kwalifikacji wojskowej
  Wyświetleń: 131
 322. Kolejne spotkanie na temat rewitalizacji
  Wyświetleń: 130
 323. Opis realizacji projektu pt. „Program rozwoju społecznego sołectwa Budyń i sołectwa Korytowo pakiet działań przeciwdziałających wykluczeniom dla seniorów”
  Wyświetleń: 130
 324. Umorzenie zaległości podatkowych wraz z odsetkami podatnikom nie prowadzącym działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 130
 325. Informacja urzędnika wyborczego w Bukowcu o możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 129
 326. Obwieszczenie Wójta Gminy Lniano w sprawie budowy linii napowietrznej 110 kV relacji RS Świekatowo – GPZ Żur
  Wyświetleń: 128
 327. Uchwała nr IX/67/19 z dnia 22 lipca 2019 r.
  Wyświetleń: 128
 328. Uchwała nr L/311/23 z dnia 27 października 2023 r.
  Wyświetleń: 128
 329. Informacja o dodatku osłonowym w 2024 roku
  Wyświetleń: 127
 330. Informacja o pracy obwodowych komisji wyborczych w dniu głosowania
  Wyświetleń: 127
 331. IV Ogólnopolski Konkurs Testowy „Bezpieczny Rolnik, Bezpieczna Wieś”
  Wyświetleń: 127
 332. Protokoły z Sesji 2018 – nowa kadencja
  Wyświetleń: 127
 333. Porządek obrad LII Sesji Rady Gminy Bukowiec
  Wyświetleń: 126
 334. Protokoły z Komisji Rolnictwa 2018 – nowa kadencja
  Wyświetleń: 125
 335. Postanowienie nr 15/2023 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I z dnia 24 kwietnia 2023 r.
  Wyświetleń: 124
 336. Opis realizacji projektu pt. „Program rozwoju społecznego sołectwa Budyń i sołectwa Korytowo pakiet działań aktywizujących dla ludności dorosłej”
  Wyświetleń: 123
 337. Wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii na obiektach gminnych. Zakup pojazdów na potrzeby realizacji zadań własnych gminy 3
  Wyświetleń: 123
 338. Informacja Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 października 2023 roku
  Wyświetleń: 122
 339. Kontrola KP PSP Świecie 2019 r.
  Wyświetleń: 122
 340. Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy na początek kadencji 2018-2023
  Wyświetleń: 122
 341. Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Bukowcu o składzie i siedzibie Komisji
  Wyświetleń: 121
 342. Ogłoszenie – I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Bukowiec 16.03.2023
  Wyświetleń: 121
 343. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Bukowiec do stanu faktycznego
  Wyświetleń: 121
 344. Protokoły z Komisji Oświaty 2021
  Wyświetleń: 121
 345. Protokoły z Komisji Rolnictwa 2020
  Wyświetleń: 121
 346. Uchwała nr XXXVII/207/09 z dnia 21 grudnia 2009
  Wyświetleń: 121
 347. Budowa ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy Bukowiec o łącznej długości ok 4,3 km 09.03.2023
  Wyświetleń: 120
 348. Pierwsza pomoc
  Wyświetleń: 120
 349. Uchwała nr XLIII/276/23 z dnia 7 lutego 2023 r.
  Wyświetleń: 120
 350. Wyniki wyborów Wójta Gminy Bukowiec i do Rady Gminy Bukowiec
  Wyświetleń: 120
 351. Zbiorcza informacja o petycjach za 2020 rok
  Wyświetleń: 120
 352. Telefony alarmowe
  Wyświetleń: 119
 353. Zarządzenie w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 119
 354. Kontrola ZUS 2010 r.
  Wyświetleń: 118
 355. Referendum Ogólnokrajowe 2023
  Wyświetleń: 118
 356. Protokoły z Sesji 2021
  Wyświetleń: 117
 357. Uchwała nr XL/267/22 z dnia 12 grudnia 2022 r.
  Wyświetleń: 117
 358. Uchwała nr VII/45/15 z dnia 20 maja 2015
  Wyświetleń: 116
 359. Zarządzenie nr 21/21 z dnia 15 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 116
 360. Budżet Gminy na 2019 rok
  Wyświetleń: 115
 361. Uchwała nr XLIII/279/23 z dnia 7 lutego 2023 r.
  Wyświetleń: 115
 362. Uchwała nr XXII/144/20 z dnia 30 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 115
 363. Kontrola Archiwum Państwowego w Bydgoszczy 2022 r.
  Wyświetleń: 114
 364. POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I z dnia 25 września 2023 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP
  Wyświetleń: 114
 365. Protokoły z Komisji Oświaty 2018 – nowa kadencja
  Wyświetleń: 114
 366. Protokoły z Komisji Oświaty 2019
  Wyświetleń: 114
 367. Wniosek/petycja z dnia 13 października 2022 r.
  Wyświetleń: 114
 368. Budowa drogi gminnej nr 030940 C w miejscowości Gawroniec
  Wyświetleń: 113
 369. Obwieszczenie o zamiarze aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Bukowiec
  Wyświetleń: 113
 370. Protokoły z Komisji Rolnictwa 2021
  Wyświetleń: 113
 371. Szacowanie strat rolniczych wynikłych z suszy. Aktualne informacje
  Wyświetleń: 113
 372. Zarządzenie nr 28/16 z dnia 4 maja 2016 r.
  Wyświetleń: 113
 373. Zarządzenie nr 90/12 z dnia 17 grudnia 2012
  Wyświetleń: 113
 374. Kontrola Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy 2021 r.
  Wyświetleń: 112
 375. Kontrola Marszałka Województwa 2010 r.
  Wyświetleń: 112
 376. Kontrola SANEPID-u w Świeciu 2011 r.
  Wyświetleń: 112
 377. Uchwała nr III/27/06 z dnia 29 grudnia 2006
  Wyświetleń: 112
 378. Uchwała nr XXI/138/20 z dnia 11 grudnia 2020r.
  Wyświetleń: 112
 379. Zarządzenie nr 94/22 z dnia 29 grudnia 2022 r.
  Wyświetleń: 112
 380. Budżet Gminy na 2016 rok
  Wyświetleń: 111
 381. Porządek obrad XLII Sesji Rady Gminy Bukowiec
  Wyświetleń: 111
 382. Uchwała nr LIII/327/24 z dnia 12 lutego 2024 r.
  Wyświetleń: 111
 383. Uchwała nr XLIII/277/23 z dnia 7 lutego 2023 r.
  Wyświetleń: 111
 384. Zarządzenie Nr 61/06 z dnia 11 grudnia 2006 r.
  Wyświetleń: 111
 385. Kontrola Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (WPS) maj 2022 r.
  Wyświetleń: 110
 386. Oświadczenia majątkowe za 2018 rok
  Wyświetleń: 110
 387. Protokoły z Sesji 2022
  Wyświetleń: 110
 388. Uchwała nr XL/255/18 z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Bukowiec
  Wyświetleń: 110
 389. Zarządzenie nr 96/20 z dnia 29 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 110
 390. Budżet Gminy na 2015 rok
  Wyświetleń: 109
 391. Budżet Gminy na 2020 rok
  Wyświetleń: 109
 392. Kontrola Wojewody Kujawsko-Pomorskiego 2014 r.
  Wyświetleń: 109
 393. Protokoły z Komisji Oświaty 2022
  Wyświetleń: 109
 394. Protokoły z Komisji Rewizyjnej 2018 – nowa kadencja
  Wyświetleń: 109
 395. Protokoły z Komisji Rolnictwa 2019
  Wyświetleń: 109
 396. Zarządzenie nr 49/21 z dnia 2 września 2021r.
  Wyświetleń: 109
 397. Protokoły z Komisji skarg, wniosków i petycji 2023
  Wyświetleń: 108
 398. Informacja za I półrocze 2019 r.
  Wyświetleń: 107
 399. Protokoły z Komisji Rewizyjnej 2020
  Wyświetleń: 107
 400. Przebudowa istniejącej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Budyń 17.03.2023
  Wyświetleń: 107
 401. Wniosek z dnia 6 kwietnia 2021r.
  Wyświetleń: 107
 402. Zarządzenie nr 70/21 z dnia 13 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 107
 403. Zasiłek macierzyński dla ojca dziecka
  Wyświetleń: 107
 404. Budżet Gminy na 2024 rok
  Wyświetleń: 106
 405. Kontrola Urzędu Marszałkowskiego Woj. Kujawsko-Pomorskiego 2023 r.
  Wyświetleń: 106
 406. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych z terenu Gminy Bukowiec
  Wyświetleń: 106
 407. Protokoły z Komisji Rewizyjnej 2019
  Wyświetleń: 106
 408. Budżet Gminy na 2017 rok
  Wyświetleń: 105
 409. Protokoły z Komisji Rolnictwa 2022
  Wyświetleń: 105
 410. Spotkania informacyjne w gimnazjum i sołectwie Budyń
  Wyświetleń: 105
 411. Budżet Gminy na 2018 rok
  Wyświetleń: 104
 412. Konsultacje społeczne projektu rewitalizacji dla Gminy Bukowiec
  Wyświetleń: 104
 413. Kontrola Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (WPS) kwiecień 2022 r.
  Wyświetleń: 104
 414. Kontrola Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy 2021 r.
  Wyświetleń: 104
 415. Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy za 2022 rok
  Wyświetleń: 104
 416. Protokoły z Komisji Budownictwa 2019
  Wyświetleń: 104
 417. Protokoły z Sesji 2019
  Wyświetleń: 104
 418. Zarządzenie nr 39/21 z dnia 26 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 104
 419. Zarządzenie nr 4/20 z dnia 9 stycznia 2020 r.
  Wyświetleń: 104
 420. Zarządzenie nr 87/22 z dnia 30 listopada 2022 r.
  Wyświetleń: 104
 421. Zbiorcza informacja o petycjach za 2021 rok
  Wyświetleń: 104
 422. Budżet Gminy na 2011 rok
  Wyświetleń: 103
 423. Informacja za I półrocze 2018 r.
  Wyświetleń: 103
 424. Informacja za I półrocze 2020 r.
  Wyświetleń: 103
 425. Protokoły z Komisji Oświaty 2020
  Wyświetleń: 103
 426. Zarządzenie nr 1/23 z dnia 2 stycznia 2023 r.
  Wyświetleń: 103
 427. Budżet Gminy na 2022 rok
  Wyświetleń: 102
 428. Obwieszczenie Wójta Gminy Bukowiec o okręgach wyborczych, liczbie radnych wybieranych w okręgach oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Bukowcu
  Wyświetleń: 102
 429. Postanowienie nr 155/2023 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I w sprawie podziału Gminy Bukowiec na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
  Wyświetleń: 102
 430. Protokoły z Komisji Budownictwa 2020
  Wyświetleń: 102
 431. Protokoły z Komisji Budownictwa 2021
  Wyświetleń: 102
 432. Protokoły z Komisji Rewizyjnej 2021
  Wyświetleń: 102
 433. Protokoły z Sesji 2024
  Wyświetleń: 102
 434. Budżet Gminy na 2021 rok
  Wyświetleń: 101
 435. Gmina Bukowiec ogłasza nabór do projektu: „Program rozwoju społecznego sołectwa Budyń i sołectwa Korytowo pakiet działań przeciwdziałających wykluczeniom dla seniorów”
  Wyświetleń: 101
 436. Kontrola ZUS o/Bydgoszcz 2018 r.
  Wyświetleń: 101
 437. Protokoły ze wspólnych spotkań Komisji Rady 2021
  Wyświetleń: 101
 438. Zarządzenie nr 18/23 z dnia 8 marca 2023 r.
  Wyświetleń: 101
 439. Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Bydgoszczy z dnia 18 września 2023 r. o zarejestrowanych kandydatach na senatora w okręgu wyborczym nr 9 w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 100
 440. Zarządzenie nr 2/22 z dnia 20 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 100
 441. Zarządzenie nr 89/12 z dnia 17 grudnia 2012
  Wyświetleń: 100
 442. Budżet Gminy na 2014 rok
  Wyświetleń: 99
 443. Informacja o pracy obwodowych komisji wyborczych w dniu głosowania - Wybory samorządowe 2024
  Wyświetleń: 99
 444. Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Bydgoszczy z dnia 22 września 2023 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w okręgu wyborczym nr 4 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 99
 445. Protokoły z Sesji 2020
  Wyświetleń: 99
 446. Rozwiąż kurs e-learningowy i wygraj jedną z 50 hulajnóg ufundowanych przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
  Wyświetleń: 99
 447. Wsparcie na przygotowanie programów rewitalizacji
  Wyświetleń: 99
 448. Zarządzenie nr 16/23 z dnia 8 marca 2023 r.
  Wyświetleń: 99
 449. Zarządzenie nr 50/21 z dnia 16 września 2021 r.
  Wyświetleń: 99
 450. Zarządzenie nr 53/23 z dnia 5 lipca 2023 r.
  Wyświetleń: 99
 451. Zarządzenie nr 93/22 z dnia 28 grudnia 2022 r.
  Wyświetleń: 99
 452. Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy za 2021 rok
  Wyświetleń: 98
 453. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bukowiec za 2022 rok
  Wyświetleń: 98
 454. Uchwała nr XXXVII/206/09 z dnia 21 grudnia 2009
  Wyświetleń: 98
 455. Zarządzenie nr 17/23 z dnia 8 marca 2023 r.
  Wyświetleń: 98
 456. Zarządzenie nr 20/23 z dnia 13 marca 2023 r.
  Wyświetleń: 98
 457. Zarządzenie nr 5/23 z dnia 19 stycznia 2023 r.
  Wyświetleń: 98
 458. Zarządzenie nr 67/16 z dnia 30 listopada 2016 r.
  Wyświetleń: 98
 459. Zarządzenie nr 93/20 z dnia 17 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 98
 460. Harmonogram zebrań wiejskich w gminie Bukowiec
  Wyświetleń: 97
 461. Kontrola Wojewody Kujawsko – Pomorskiego 2011 r.
  Wyświetleń: 97
 462. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 13 października 2023 r.
  Wyświetleń: 97
 463. Petycja z dnia 1 sierpnia 2022 r.
  Wyświetleń: 97
 464. Protokoły z Komisji Budownictwa 2018 – nowa kadencja
  Wyświetleń: 97
 465. Protokoły z Komisji Budownictwa 2022
  Wyświetleń: 97
 466. Protokoły z Komisji Budżetu i Spraw Organizacyjnych 2022
  Wyświetleń: 97
 467. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bukowiec za 2021 rok
  Wyświetleń: 97
 468. Zarządzenie nr 2/23 z dnia 17 stycznia 2023 r.
  Wyświetleń: 97
 469. Zarządzenie nr 78/14 z dnia 27 listopada 2014
  Wyświetleń: 97
 470. Zarządzenie nr 85/23 z dnia 7 listopada 2023 r.
  Wyświetleń: 97
 471. Komunikat Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I z 30 stycznia 2024r.
  Wyświetleń: 96
 472. Kontrola ZUS O/Bydgoszcz 2015 r.
  Wyświetleń: 96
 473. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I w sprawie podziału Gminy Bukowiec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 96
 474. Protokoły z Komisji Budżetu i Spraw Organizacyjnych 2019
  Wyświetleń: 96
 475. Protokoły z Komisji Rewizyjnej 2022
  Wyświetleń: 96
 476. Protokoły ze wspólnych spotkań Komisji Rady 2018
  Wyświetleń: 96
 477. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bukowiec za 2011 rok
  Wyświetleń: 96
 478. Uchwała nr XIII/83/19 z dnia 7 listopada 2019 r.
  Wyświetleń: 96
 479. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 96
 480. Zarządzenie nr 22/21 z dnia 16 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 96
 481. Zarządzenie nr 70/16 z dnia 15 grudnia 2016 r.
  Wyświetleń: 96
 482. Kształtowanie przestrzeni publicznej na terenie parku w Bukowcu
  Wyświetleń: 95
 483. Można składać wnioski na demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest
  Wyświetleń: 95
 484. Obwieszczenie dotyczące dokonywania przez komitety wyborcze dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Bukowiec
  Wyświetleń: 95
 485. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Bukowcu o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Bukowiec
  Wyświetleń: 95
 486. Osiągnięte poziomy recyklingu przez Gminę Bukowiec w 2020 roku
  Wyświetleń: 95
 487. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 - wersja nr 9
  Wyświetleń: 95
 488. Protokoły ze wspólnych spotkań Komisji Rady 2019
  Wyświetleń: 95
 489. Zarządzenie nr 69/16 z dnia 30 listopada 2016r.
  Wyświetleń: 95
 490. Zbiorcza informacja o petycjach za 2022 rok
  Wyświetleń: 95
 491. Budżet Gminy na 2012 rok
  Wyświetleń: 94
 492. Kontrola Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy 2018 r.
  Wyświetleń: 94
 493. Protokoły ze wspólnych spotkań Komisji Rady 2022
  Wyświetleń: 94
 494. Zarządzenie nr 21/23 z dnia 15 marca 2023 r.
  Wyświetleń: 94
 495. Zarządzenie nr 22/23 z dnia 17 marca 2023 r.
  Wyświetleń: 94
 496. Zarządzenie nr 29/16 z dnia 5 maja 2016 r.
  Wyświetleń: 94
 497. Zarządzenie nr 80/19 z dnia 21 listopada 2019 r.
  Wyświetleń: 94
 498. Zarządzenie nr 89/22 z dnia 16 grudnia 2022 r.
  Wyświetleń: 94
 499. Kontrola Urzędu Marszałkowskiego Woj. Kujawsko-Pomorskiego 2022 r.
  Wyświetleń: 93
 500. Kontrola Wojewody Kujawsko-Pomorskiego 2015 r.
  Wyświetleń: 93
 501. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za 2023 rok
  Wyświetleń: 93
 502. Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2019
  Wyświetleń: 93
 503. Uchwała Nr 5/Kd/2023 Składu Orzekającego Nr 3 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 93
 504. Zarządzenie nr 28/23 z dnia 6 kwietnia 2023 r.
  Wyświetleń: 93
 505. Zarządzenie nr 82/19 z dnia 2 grudnia 2019 r.
  Wyświetleń: 93
 506. Zarządzenie nr 91/12 z dnia 19 grudnia 2012
  Wyświetleń: 93
 507. Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Bukowcu 29.03.2023
  Wyświetleń: 92
 508. Modernizacja kompleksu sportowo – turystycznego oraz świetlicy wiejskiej w Różannie 21.10.2022
  Wyświetleń: 92
 509. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy dotyczące prac w ciągu C-E 65 na odcinku Zduńska Wola – Inowrocław – Tczew. LCS Bydgoszcz
  Wyświetleń: 92
 510. Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2021
  Wyświetleń: 92
 511. Porządek obrad XLIII Sesji Rady Gminy Bukowiec
  Wyświetleń: 92
 512. Protokoły ze wspólnych spotkań Komisji Rady 2020
  Wyświetleń: 92
 513. Uchwała nr VII/74/2003 z dnia 26 sierpnia 2003
  Wyświetleń: 92
 514. Uchwała nr XLVII/295/23 z dnia 4 lipca 2023 r.
  Wyświetleń: 92
 515. Uchwała nr XLVIII/297/23 z dnia 30 sierpnia 2023 r.
  Wyświetleń: 92
 516. Wniosek z dnia 21 października 2022 r.
  Wyświetleń: 92
 517. Zaproszenie na szkolenia dotyczące naborów w ramach PS WPR i KPO
  Wyświetleń: 92
 518. Zarządzenie nr 11/17 z dnia 31 stycznia 2017 r.
  Wyświetleń: 92
 519. Zarządzenie nr 45/21 z dnia 16 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 92
 520. Zarządzenie nr 63/21 z dnia 9 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 92
 521. Zarządzenie nr 68/18 z dnia 19 listopada 2018 r.
  Wyświetleń: 92
 522. Zarządzenie nr 83/19 z dnia 2 grudnia 2019 r.
  Wyświetleń: 92
 523. Ankieta badania opinii - Funkcjonowanie posterunków Policji
  Wyświetleń: 91
 524. Informacja za I półrocze 2022 r.
  Wyświetleń: 91
 525. Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świeciu 2022 r.
  Wyświetleń: 91
 526. Uchwała Nr 7/P/2022 Składu Orzekającego Nr 3 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 91
 527. Uchwała nr XI/115/04 z dnia 27 lutego 2004
  Wyświetleń: 91
 528. Zarządzenie nr 43/21 z dnia 10 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 91
 529. Zarządzenie nr 66/16 z dnia 16 listopada 2016 r.
  Wyświetleń: 91
 530. Zarządzenie nr 88/23 z dnia 9 listopada 2023 r.
  Wyświetleń: 91
 531. Zarządzenie nr 94/20 z dnia 17 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 91
 532. Zarządzenie nr 95/12 z dnia 28 grudnia 2012
  Wyświetleń: 91
 533. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 2022
  Wyświetleń: 90
 534. Informacja za I półrocze 2021 r.
  Wyświetleń: 90
 535. Obwieszczenie IOŚiR.6220.2.33.2022.2023 o wydaniu Postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 90
 536. Protokoły z Komisji Budżetu i Spraw Organizacyjnych 2021
  Wyświetleń: 90
 537. Uchwała nr XXX/200/21 z dnia 10 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 90
 538. Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w wysokości 3.735.000,00 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu gminy Bukowiec na 2024 r.
  Wyświetleń: 90
 539. Wniosek/petycja z dnia 18 listopada 2022 r.
  Wyświetleń: 90
 540. Zarządzenie nr 4/23 z dnia 19 stycznia 2023 r.
  Wyświetleń: 90
 541. Zarządzenie nr 45/23 z dnia 12 czerwca 2023r.
  Wyświetleń: 90
 542. Zarządzenie nr 46/21 z dnia 17 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 90
 543. Zarządzenie nr 47/16 z dnia 5 września 2016 r.
  Wyświetleń: 90
 544. Zarządzenie nr 9/23 z dnia 30 stycznia 2023 r.
  Wyświetleń: 90
 545. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 2019
  Wyświetleń: 89
 546. Budżet Gminy na 2013 rok
  Wyświetleń: 89
 547. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Świeciu w sprawie identyfikacji i rejestracji zwierząt
  Wyświetleń: 89
 548. Uchwała nr V/37/15 z dnia 6 marca 2015
  Wyświetleń: 89
 549. Uchwała nr X/108/2003 z dnia 30 grudnia 2003
  Wyświetleń: 89
 550. Uchwała nr XIII/85/11 z dnia 28 grudnia 2011
  Wyświetleń: 89
 551. Uchwała nr XLVIII/301/23 z dnia 30 sierpnia 2023 r.
  Wyświetleń: 89
 552. Uchwała nr XXXVII/202/09 z dnia 21 grudnia 2009
  Wyświetleń: 89
 553. Zarządzenie nr 3/22 z dnia 26 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 89
 554. Zarządzenie nr 72/13 z dnia 26 listopada 2013
  Wyświetleń: 89
 555. Zarządzenie nr 72/16 z dnia 27 grudnia 2016 r.
  Wyświetleń: 89
 556. Zarządzenie nr 73/16 z dnia 27 grudnia 2016 r.
  Wyświetleń: 89
 557. Zarządzenie nr 77/22 z dnia 2 listopada 2022 r.
  Wyświetleń: 89
 558. Kontrola Urzędu Marszałkowskiego Woj. Kujawsko-Pomorskiego 2015 r.
  Wyświetleń: 88
 559. Ogłoszenie – I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Bukowiec
  Wyświetleń: 88
 560. Osiągnięte poziomy recyklingu przez Gminę Bukowiec w 2018 roku
  Wyświetleń: 88
 561. Oświadczenia majątkowe radnych składane na zakończenie kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 88
 562. Uchwała nr XIII/81/07 z dnia 21 grudnia 2007
  Wyświetleń: 88
 563. Uchwała nr XXVI/143/09 z dnia 6 marca 2009
  Wyświetleń: 88
 564. Uchwała nr XXX/197/21 z dnia 10 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 88
 565. Zarządzenie nr 14/15 z dnia 16 marca 2015
  Wyświetleń: 88
 566. Zarządzenie nr 69/21 z dnia 3 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 88
 567. Zarządzenie nr 99/17 z dnia 30 listopada 2017 r.
  Wyświetleń: 88
 568. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Branica 02.06.2021
  Wyświetleń: 87
 569. Dane kontaktowe do urzędników zajmujących się organizacją wyborów w gminie Bukowiec
  Wyświetleń: 87
 570. Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów do Rady Gminy Bukowiec
  Wyświetleń: 87
 571. Petycja z dnia 21 marca 2020 roku
  Wyświetleń: 87
 572. Protokoły z Komisji Budżetu i Spraw Organizacyjnych 2020
  Wyświetleń: 87
 573. Uchwała nr XIII/84/19 z dnia 7 listopada 2019 r.
  Wyświetleń: 87
 574. Uchwała nr XXX/193/21 z dnia 10 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 87
 575. Zarządzenie Nr 19/06 z dnia 24 kwietnia 2006r.
  Wyświetleń: 87
 576. Zarządzenie nr 25/23 z dnia 20 marca 2023 r.
  Wyświetleń: 87
 577. Zarządzenie nr 26/23 z dnia 30 marca 2023 r.
  Wyświetleń: 87
 578. Zarządzenie nr 45/20 z dnia 2 lipca 2020r.
  Wyświetleń: 87
 579. Zarządzenie nr 47/21 z dnia 19 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 87
 580. Zarządzenie nr 71/16 z dnia 15 grudnia 2016 roku
  Wyświetleń: 87
 581. Zarządzenie nr 81/19 z dnia 27 listopada 2019r.
  Wyświetleń: 87
 582. Zarządzenie nr 88/20 z dnia 10 listopada 2020 r.
  Wyświetleń: 87
 583. Zarządzenie nr 91/20 z dnia 30 listopada 2020 r.
  Wyświetleń: 87
 584. Zarządzenie nr 95/22 z dnia 29 grudnia 2022 r.
  Wyświetleń: 87
 585. Kontrola Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy 2022 r.
  Wyświetleń: 86
 586. Obwieszczenie Starosty Świeckiego o okręgach wyborczych, liczbie radnych wybieranych w okręgach oraz siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Świeciu
  Wyświetleń: 86
 587. Sprawozdania finansowe za 2022 rok
  Wyświetleń: 86
 588. Twój głos ma znaczenie – weź udział w wyborach i pomóż zdobyć dodatkowe środki na rozwój gminy!
  Wyświetleń: 86
 589. Uchwała nr XLIV/282/23 z dnia 28 marca 2023 r.
  Wyświetleń: 86
 590. Uchwała nr XXVIII/183/13 z dnia 27 maja 2013
  Wyświetleń: 86
 591. Zarządzenie nr 13/19 z dnia 8 marca 2019 r.
  Wyświetleń: 86
 592. Zarządzenie nr 13/23 z dnia 6 marca 2023 r.
  Wyświetleń: 86
 593. Zarządzenie nr 19/21 z dnia 14 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 86
 594. Zarządzenie nr 35/18 z dnia 6 lipca 2018 r.
  Wyświetleń: 86
 595. Zarządzenie nr 4/14 z dnia 3 stycznia 2014
  Wyświetleń: 86
 596. Zarządzenie nr 76/13 z dnia 13 grudnia 2013
  Wyświetleń: 86
 597. Budowa energooszczędnej sali gimnastycznej oraz wymiana źródła ciepła na OZE w Szkole Podstawowej w Przysiersku 08.04.2022
  Wyświetleń: 85
 598. Informacja dla właścicieli nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków
  Wyświetleń: 85
 599. Informacja o pierwszych posiedzeniach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 85
 600. Informacja za I półrocze 2015r.
  Wyświetleń: 85
 601. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Bukowiec stanowiącego własność ENEA Oświetlenie sp. z o.o..
  Wyświetleń: 85
 602. Obwieszczenie IOŚiR.6220.2.18.2022 z dnia 03.11.2022 r.
  Wyświetleń: 85
 603. Obwieszczenie Wójta Gminy Bukowiec o nr i granicach obwodów głosowania, siedzibach komisji wyborczych, głosowaniu koresp. i przez pełnomocnika (2)
  Wyświetleń: 85
 604. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za 2020 rok
  Wyświetleń: 85
 605. Oświadczenia majątkowe za 2021 rok
  Wyświetleń: 85
 606. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024 - wersja nr 2
  Wyświetleń: 85
 607. Porządek obrad XLVII Sesji Rady Gminy Bukowiec
  Wyświetleń: 85
 608. Rozporządzenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego uchylające rozporządzenie w sprawie zarządzenia środków podejmowanych w związku z ryzykiem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków
  Wyświetleń: 85
 609. Uchwała Nr 1/D/2022 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 85
 610. Uchwała nr XIII/85/19 z dnia 7 listopada 2019 r.
  Wyświetleń: 85
 611. Uchwała nr XLIII/273/23 z dnia 7 lutego 2023 r.
  Wyświetleń: 85
 612. Uchwała nr XXXVIII/243/17 z dnia 22 grudnia 2017 r.
  Wyświetleń: 85
 613. Wniosek/petycja z dnia 4 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 85
 614. Zarządzenie nr 23/21 z dnia 20 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 85
 615. Zarządzenie nr 3/15 z dnia 2 lutego 2015
  Wyświetleń: 85
 616. Zarządzenie nr 41/21 z dnia 2 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 85
 617. Zarządzenie nr 60/23 z dnia 1 sierpnia 2023 r.
  Wyświetleń: 85
 618. Zarządzenie nr 72/21 z dnia 22 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 85
 619. Zarządzenie nr 89/15 z dnia 14 grudnia 2015
  Wyświetleń: 85
 620. Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Świeciu z dnia 20 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Świeckiego
  Wyświetleń: 84
 621. Oświadczenia majątkowe za 2020 rok
  Wyświetleń: 84
 622. Uchwała Nr 5/D/2023 Składu Orzekającego Nr 3 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 84
 623. Uchwała nr XLIII/275/23 z dnia 7 lutego 2023 r.
  Wyświetleń: 84
 624. Wniosek/petycja z dnia 29 września 2021 r.
  Wyświetleń: 84
 625. Wymiar składki na ubezpieczenie zdrowotne za domowników z działów specjalnych produkcji rolnej i pomocników rolnika od 1 kwietnia 2023 r.
  Wyświetleń: 84
 626. Zarządzenie nr 37/21 z dnia 2 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 84
 627. Zarządzenie nr 7/18 z dnia 7 lutego 2018 r.
  Wyświetleń: 84
 628. Zarządzenie nr 70/18 z dnia 20 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 84
 629. Zarządzenie nr 73/13 z dnia 29 listopada 2013
  Wyświetleń: 84
 630. Zarządzenie nr 80/14 z dnia 28 listopada 2014
  Wyświetleń: 84
 631. Decyzja RRiB.6220.18.8.2022.RS z dnia 27 stycznia 2023 r.
  Wyświetleń: 83
 632. Informacja za I półrocze 2010r.
  Wyświetleń: 83
 633. Kontrola Archiwum Państwowego w Bydgoszczy 2014 r.
  Wyświetleń: 83
 634. Kontrola Naczelnika Urzędu Skarbowego w Świeciu 2013 r.
  Wyświetleń: 83
 635. Obwieszczenie RDOŚ, znak: WOO.420.271.2019.ADS.35 z dnia 10.08.2023 r.
  Wyświetleń: 83
 636. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I ws. powołania obwodowych komisji wyborczych (wyciąg)
  Wyświetleń: 83
 637. Uchwała nr IV/30/15 z dnia 30 stycznia 2015
  Wyświetleń: 83
 638. Uchwała nr XXX/199/21 z dnia 10 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 83
 639. Wymiana pokrycia dachowego na wieży Kościoła Parafialnego w Polskich Łąkach wraz z robotami towarzyszącymi wynikających z technologii
  Wyświetleń: 83
 640. Zarządzenie nr 26/21 z dnia 11 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 83
 641. Zarządzenie nr 75/16 z dnia 28 grudnia 2016r.
  Wyświetleń: 83
 642. Zarządzenie nr 78/20 z dnia 15 października 2020 r.
  Wyświetleń: 83
 643. Zarządzenie nr 87/19 z dnia 30 grudnia 2019 r.
  Wyświetleń: 83
 644. Zarządzenie nr 90/22 z dnia 16 grudnia 2022 r.
  Wyświetleń: 83
 645. Zarządzenie nr 92/22 z dnia 28 grudnia 2022 r.
  Wyświetleń: 83
 646. Budowa drogi gminnej nr 030910C na odcinku ok. 250 m. w m. Przysiersk 18.02.2022
  Wyświetleń: 82
 647. Doposażenie Szkół Podstawowych z terenu Gminy Bukowiec w narzędzia edukacji komunikacyjnej z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego 06.06.2023
  Wyświetleń: 82
 648. Kontrola Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – Wydział Nadzoru i Kontroli 2013 r.
  Wyświetleń: 82
 649. Kontrola Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (NPPDL) 2015 r.
  Wyświetleń: 82
 650. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za 2018 rok
  Wyświetleń: 82
 651. Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2020
  Wyświetleń: 82
 652. Porządek obrad L Sesji Rady Gminy Bukowiec
  Wyświetleń: 82
 653. Uchwała nr III/26/06 z dnia 29 grudnia 2006
  Wyświetleń: 82
 654. Uchwała nr XLIX/305/23 z dnia 3 października 2023 r.
  Wyświetleń: 82
 655. Udostępnienie spisu wyborców w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na 7 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 82
 656. Zarządzenie nr 48/21 z dnia 26 sierpnia 2021r.
  Wyświetleń: 82
 657. Zarządzenie nr 55/16 z dnia 6 października 2016 r.
  Wyświetleń: 82
 658. Zarządzenie nr 6/23 z dnia 23 stycznia 2023 r.
  Wyświetleń: 82
 659. Zarządzenie nr 74/16 z dnia 27 grudnia 2016 r.
  Wyświetleń: 82
 660. Zarządzenie nr 85/19 z dnia 20 grudnia 2019 r
  Wyświetleń: 82
 661. Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami
  Wyświetleń: 81
 662. Doposażenie Szkół Podstawowych z terenu Gminy Bukowiec w narzędzia edukacji komunikacyjnej z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego 25.04.2023
  Wyświetleń: 81
 663. Harmonogram zebrań wiejskich 2023
  Wyświetleń: 81
 664. Informacja za I półrocze 2014r.
  Wyświetleń: 81
 665. Kontrola Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu 2018 r.
  Wyświetleń: 81
 666. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Prace w ciągu C-E 65 na odcinku Zduńska Wola – Inowrocław – Tczew. LCS Bydgoszcz”
  Wyświetleń: 81
 667. Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 listopada 2023 r.
  Wyświetleń: 81
 668. Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Toruniu o zarejestrowanych listach kandydatów w wyborach do Sejmiku Woj. Kujawsko-Pomorskiego
  Wyświetleń: 81
 669. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za 2021 rok
  Wyświetleń: 81
 670. Rewitalizacja w Gminie Bukowiec
  Wyświetleń: 81
 671. Uchwała Nr 7/Dpr/2022 Składu Orzekającego Nr 3 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 81
 672. Uchwała nr XIII/86/19 z dnia 7 listopada 2019 r.
  Wyświetleń: 81
 673. Uchwała nr XXXIX/255/22 z dnia 15 listopada 2022 r.
  Wyświetleń: 81
 674. Zarządzanie nr 8/23 z dnia 26 stycznia 2023 r.
  Wyświetleń: 81
 675. Zarządzenie nr 46/20 z dnia 3 lipca 2020 r.
  Wyświetleń: 81
 676. Zarządzenie nr 52/16 z dnia 29 września 2016 r.
  Wyświetleń: 81
 677. Zarządzenie nr 62/22 z dnia 22 sierpnia 2022 r.
  Wyświetleń: 81
 678. Zarządzenie nr 73/10 z dnia 9 grudnia 2010
  Wyświetleń: 81
 679. Zarządzenie nr 73/21 z dnia 30 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 81
 680. Zarządzenie nr 74/21 z dnia 30 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 81
 681. Zarządzenie nr 89/20 z dnia 12 listopada 2020 r.
  Wyświetleń: 81
 682. Zarządzenie nr 97/20 z dnia 29 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 81
 683. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 2015
  Wyświetleń: 80
 684. Ekoschematy – mechanizmy wsparcia bezpośredniego dochodów gospodarstw rolniczych
  Wyświetleń: 80
 685. Nabór wniosków na Moduł I i Moduł II programu „Aktywny samorząd”
  Wyświetleń: 80
 686. Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2018
  Wyświetleń: 80
 687. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 - wersja nr 10
  Wyświetleń: 80
 688. Rozporządzenie nr 12/2023 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie zarządzenia środków podejmowanych w związku z ryzykiem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków
  Wyświetleń: 80
 689. Uchwała Nr 7/WPF/2022 Składu Orzekającego Nr 3 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 80
 690. Uchwała nr XX/127/20 z dnia 26 października 2020 r.
  Wyświetleń: 80
 691. Uchwała nr XXXIX/260/22 z dnia 15 listopada 2022 r.
  Wyświetleń: 80
 692. Zarządzenie nr 27/21 z dnia 1 czerwca 2021r.
  Wyświetleń: 80
 693. Zarządzenie nr 67/21 z dnia 1 grudnia 2021r.
  Wyświetleń: 80
 694. Zarządzenie nr 7/15 z dnia 10 lutego 2015
  Wyświetleń: 80
 695. Zarządzenie nr 7/23 z dnia 24 stycznia 2023 r.
  Wyświetleń: 80
 696. Zarządzenie nr 76/18 z dnia 27 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 80
 697. Zarządzenie nr 77/13 z dnia 19 grudnia 2013
  Wyświetleń: 80
 698. Informacja o uprawnieniach wyborców z niepełnosprawnością
  Wyświetleń: 79
 699. Informacja za I półrocze 2009r.
  Wyświetleń: 79
 700. Kontrola Archiwum Państwowego w Bydgoszczy 2017 r.
  Wyświetleń: 79
 701. Nabór wniosków o wsparcie finansowe sportu w 2024 roku
  Wyświetleń: 79
 702. Petycja z dnia 20 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 79
 703. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bukowiec za 2008 rok
  Wyświetleń: 79
 704. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bukowiec za 2019 rok
  Wyświetleń: 79
 705. Uchwała nr XIX/122/16 z dnia 30 czerwca 2016 r.
  Wyświetleń: 79
 706. Uchwała nr XLIII/278/23 z dnia 7 lutego 2023 r.
  Wyświetleń: 79
 707. Udostępnienie spisu wyborców w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 15 października 2023 r.
  Wyświetleń: 79
 708. Zarządzenie nr 22/14 z dnia 7 kwietnia 2014
  Wyświetleń: 79
 709. Zarządzenie nr 3/23 z dnia 18 stycznia 2023 r.
  Wyświetleń: 79
 710. Zarządzenie nr 36/21 z dnia 29 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 79
 711. Zarządzenie nr 60/13 z dnia 24 października 2013
  Wyświetleń: 79
 712. Zarządzenie nr 65/22 z dnia 1 września 2022 r.
  Wyświetleń: 79
 713. Zarządzenie nr 78/19 z dnia 19 listopada 2019 r.
  Wyświetleń: 79
 714. Zarządzenie nr 86/14 z dnia 30 grudnia 2014
  Wyświetleń: 79
 715. Budowa dróg na terenie Gminy Bukowiec o łącznej długości ok. 4 km. 30.11.2022
  Wyświetleń: 78
 716. Informacja za I półrocze 2013r.
  Wyświetleń: 78
 717. Kontrola Archiwum Państwowego w Bydgoszczy 2019 r.
  Wyświetleń: 78
 718. Kontrola Prezesa Rady Ministrów 2017 r.
  Wyświetleń: 78
 719. Obwieszczenie Komisji Okręgowej Nr 93 w Bukowcu z dnia 5 września 2023 roku
  Wyświetleń: 78
 720. Petycja w sprawie przyporządkowania załącznika do petycji do odpowiedniej klasy z wykazu akt.
  Wyświetleń: 78
 721. Porządek obrad XLIV Sesji Rady Gminy Bukowiec
  Wyświetleń: 78
 722. Porządek obrad XLIX Sesji Rady Gminy Bukowiec
  Wyświetleń: 78
 723. Przebudowa istniejącej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Budyń 04.04.2023
  Wyświetleń: 78
 724. Uchwała nr VII/46/15 z dnia 20 maja 2015
  Wyświetleń: 78
 725. Uchwała nr XLIV/280/23 z dnia 28 marca 2023 r.
  Wyświetleń: 78
 726. Uchwała nr XXIII/153/16 z dnia 25 listopada 2016 r.
  Wyświetleń: 78
 727. Uchwała nr XXIV/196/2005 z dnia 30 sierpnia 2005
  Wyświetleń: 78
 728. Wykaz danych kontaktowych do osób zajmujących się obsługą wyborów samorządowych
  Wyświetleń: 78
 729. Zarządzenie nr 16/13 z dnia 28 marca 2013
  Wyświetleń: 78
 730. Zarządzenie nr 30/13 z dnia 7 czerwca 2013
  Wyświetleń: 78
 731. Zarządzenie nr 34/23 z dnia 27 kwietnia 2023 r.
  Wyświetleń: 78
 732. Zarządzenie nr 66/21 z dnia 24 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 78
 733. Zarządzenie nr 69/13 z dnia 18 listopada 2013
  Wyświetleń: 78
 734. Zarządzenie nr 71/21 z dnia 14 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 78
 735. Zarządzenie nr 86/19 z dnia 30 grudnia 2019 r.
  Wyświetleń: 78
 736. Zarządzenie nr 86/22 z dnia 29 listopada 2022 r.
  Wyświetleń: 78
 737. Zarządzenie nr 87/15 z dnia 7 grudnia 2015
  Wyświetleń: 78
 738. Zarządzenie nr 88/15 z dnia 11 grudnia 2015
  Wyświetleń: 78
 739. Zarządzenie nr 91/22 z dnia 28 grudnia 2022 r.
  Wyświetleń: 78
 740. Zarządzenie nr 95/20 z dnia 29 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 78
 741. Zbiorcza informacja o petycjach za 2019 rok
  Wyświetleń: 78
 742. ARiMR: Aktualne nabory wniosków w ramach PROW
  Wyświetleń: 77
 743. Kontrola Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu 2012 r.
  Wyświetleń: 77
 744. Oświadczenia majątkowe radnych składane na zakończenie kadencji 2018-2024
  Wyświetleń: 77
 745. Petycja z dnia 6 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 77
 746. Sprawozdania finansowe za 2019 rok
  Wyświetleń: 77
 747. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bukowiec za 2020 rok
  Wyświetleń: 77
 748. Uchwała nr III/24/18 z dnia 20 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 77
 749. Wymiana istniejącego pokrycia dachowego nad nawą główną budynku, prezbiterium oraz naw bocznych bez wieży kościoła Parafialnego
  Wyświetleń: 77
 750. Zarządzenie nr 1/14 z dnia 2 stycznia 2014
  Wyświetleń: 77
 751. Zarządzenie nr 23/23 z dnia 17 marca 2023 r.
  Wyświetleń: 77
 752. Zarządzenie nr 27/23 z dnia 4 kwietnia 2023 r.
  Wyświetleń: 77
 753. Zarządzenie nr 40/21 z dnia 26 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 77
 754. Zarządzenie nr 5/22 z dnia 7 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 77
 755. Zarządzenie nr 59/23 z dnia 1 sierpnia 2023 r.
  Wyświetleń: 77
 756. Zarządzenie nr 70/13 z dnia 18 listopada 2013
  Wyświetleń: 77
 757. Zarządzenie nr 75/20 z dnia 30 września 2020 r.
  Wyświetleń: 77
 758. Zarządzenie nr 84/14 z dnia 17 grudnia 2014
  Wyświetleń: 77
 759. Zarządzenie nr 84/19 z dnia 10 grudnia 2019 r.
  Wyświetleń: 77
 760. Zarządzenie nr 90/20 z dnia 20 listopada 2020 r.
  Wyświetleń: 77
 761. Diagnoza Społeczna wykonana na potrzeby Gminnego Programu Rewitalizacji
  Wyświetleń: 76
 762. Informacja za I półrocze 2008r.
  Wyświetleń: 76
 763. Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy 2013 r.
  Wyświetleń: 76
 764. Kontrola Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy maj 2018 r.
  Wyświetleń: 76
 765. Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy - koniec kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 76
 766. Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy za 2019 rok
  Wyświetleń: 76
 767. Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników
  Wyświetleń: 76
 768. Uchwała nr L/312/23 z dnia 27 października 2023 r.
  Wyświetleń: 76
 769. Uchwała nr VI/44/15 z dnia 22 kwietnia 2015
  Wyświetleń: 76
 770. Uchwała nr XVIII/169/2004 z dnia 28 grudnia 2004
  Wyświetleń: 76
 771. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 02.06.2023 r.
  Wyświetleń: 76
 772. XX Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne
  Wyświetleń: 76
 773. Zarządzenie nr 36/13 z dnia 18 lipca 2013
  Wyświetleń: 76
 774. Zarządzenie nr 38/21 z dnia 07 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 76
 775. Zarządzenie nr 6/19 z dnia 14 lutego 2019 r. w
  Wyświetleń: 76
 776. Zarządzenie nr 68/16 z dnia 30 listopada 2016 r.
  Wyświetleń: 76
 777. Zarządzenie nr 72/23 z dnia 18 września 2023 r.
  Wyświetleń: 76
 778. Zarządzenie nr 8/24 Wójta Gminy Bukowiec z dnia 30 stycznia 2024 r.
  Wyświetleń: 76
 779. Zarządzenie nr 83/14 z dnia 4 grudnia 2014
  Wyświetleń: 76
 780. Zarządzenie nr 92/15 z dnia 22 grudnia 2015
  Wyświetleń: 76
 781. Zarządzenie nr 92/20 z dnia 14 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 76
 782. Zarządzenie nr 96/15 z dnia 29 grudnia 2015
  Wyświetleń: 76
 783. Zawiadomienie Starosty Świeckiego dot. rozbudowy drogi powiatowej nr 1279C Bukowiec-Przysiersk, polegającej na budowie ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku około 3,8 km”, gmina Bukowiec, powiat świecki, województwo kujawsko-pomorskie
  Wyświetleń: 76
 784. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 2020
  Wyświetleń: 75
 785. Informacja za I półrocze 2011r.
  Wyświetleń: 75
 786. Kontrola Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wrzesień 2018 r.
  Wyświetleń: 75
 787. Obwieszczenie PKW w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 75
 788. Petycja z dnia 10 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 75
 789. Pomoc z PROW dla hodowców świń: czas na składanie wniosków wydłużony do 7 lutego
  Wyświetleń: 75
 790. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bukowiec za 2014 rok
  Wyświetleń: 75
 791. Sukcesywne, detaliczne dostawy oleju napędowego (ON) w 2022 roku realizowane poprzez tankowanie w autobusach szkolnych na stacji paliw dostawcy
  Wyświetleń: 75
 792. Uchwała nr LII/324/24 z dnia 2 stycznia 2024 r.
  Wyświetleń: 75
 793. Uchwała nr XIX/178/2005 z dnia 18 lutego 2005
  Wyświetleń: 75
 794. Uchwała nr XXX/201/21 z dnia 10 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 75
 795. Wybory do izb rolniczych 2023 - Obwieszczenie
  Wyświetleń: 75
 796. Zarządzenie nr 101/23 z dnia 29 grudnia 2023 r.
  Wyświetleń: 75
 797. Zarządzenie nr 2/18 z dnia 4 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 75
 798. Zarządzenie nr 30/23 z dnia 14 kwietnia 2023 r.
  Wyświetleń: 75
 799. Zarządzenie nr 57/09 z dnia 13 listopada 2009
  Wyświetleń: 75
 800. Zarządzenie nr 71/13 z dnia 21 listopada 2013
  Wyświetleń: 75
 801. Zarządzenie nr 76/10 z dnia 15 grudnia 2010
  Wyświetleń: 75
 802. Zarządzenie nr 79/19 z dnia 20 listopada 2019 r.
  Wyświetleń: 75
 803. Zarządzenie nr 86/15 z dnia 1 grudnia 2015
  Wyświetleń: 75
 804. Zarządzenie nr 87/14 z dnia 30 grudnia 2014
  Wyświetleń: 75
 805. Zarządzenie nr 93/15 z dnia 22 grudnia 2015
  Wyświetleń: 75
 806. Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Bukowcu z zagospodarowaniem terenu i instalacją fotowoltaiczną 14.12.2022
  Wyświetleń: 74
 807. Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy 2020 r.
  Wyświetleń: 74
 808. Kontrola Urzędu Marszałkowskiego Woj. Kujawsko-Pomorskiego kwiecień 2016 r.
  Wyświetleń: 74
 809. Obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Bukowcu o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Bukowiec bez głosowania w okręgach wyborczych nr 1-11 i 13-15
  Wyświetleń: 74
 810. Obwieszczenie Burmistrza Świecia BAGiGG.6733.1.24.2021 z dnia 11 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 74
 811. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za 2019 rok
  Wyświetleń: 74
 812. Oświadczenia majątkowe za 2019 rok
  Wyświetleń: 74
 813. Petycja z dnia 19 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 74
 814. Petycja z dnia 2 kwietnia 2020 roku
  Wyświetleń: 74
 815. Postanowienie nr 121/2024 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I z dnia 26 lutego 2024 r.
  Wyświetleń: 74
 816. Ubezpieczenie NNW dzieci rolników
  Wyświetleń: 74
 817. Uchwała nr VIII/55/15 z dnia 1 lipca 2015
  Wyświetleń: 74
 818. Uchwała nr XXV/162/12 z dnia 28 grudnia 2012
  Wyświetleń: 74
 819. Zagospodarowanie części działki nr 28/2 w Tuszynkach polegające między innymi na rekultywacji składowiska
  Wyświetleń: 74
 820. Zarządzenie nr 12/23 z dnia 6 marca 2023 r.
  Wyświetleń: 74
 821. Zarządzenie nr 34/16 z dnia 1 lipca 2016 r.
  Wyświetleń: 74
 822. Zarządzenie nr 65/21 z dnia 23 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 74
 823. Zarządzenie nr 74/23 z dnia 25 września 2023 r.
  Wyświetleń: 74
 824. Zarządzenie nr 76/20 z dnia 30 września 2020 r.
  Wyświetleń: 74
 825. Zarządzenie nr 79/15 z dnia 10 listopada 2015
  Wyświetleń: 74
 826. Zarządzenie nr 88/22 z dnia 30 listopada 2022 r.
  Wyświetleń: 74
 827. Kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy 2021 r.
  Wyświetleń: 73
 828. Obwieszczenie o nr i granicach obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych, głosowanie koresp. i przez pełnomocnika
  Wyświetleń: 73
 829. Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy za 2018 rok
  Wyświetleń: 73
 830. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bukowiec za 2012 rok
  Wyświetleń: 73
 831. Uchwała nr XXX/194/21 z dnia 10 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 73
 832. Zarządzenie nr 103/17 z dnia 27 grudnia 2017 r.
  Wyświetleń: 73
 833. Zarządzenie nr 2/14 z dnia 2 stycznia 2014
  Wyświetleń: 73
 834. Zarządzenie nr 25/21 z dnia 27 kwietnia 2021r.
  Wyświetleń: 73
 835. Zarządzenie nr 26/13 z dnia 21 maja 2013
  Wyświetleń: 73
 836. Zarządzenie nr 35/21 z dnia 21 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 73
 837. Zarządzenie nr 50/16 z dnia 20 września 2016 r.
  Wyświetleń: 73
 838. Zarządzenie nr 6/18 z dnia 29 stycznia 2018 r.
  Wyświetleń: 73
 839. Zarządzenie Nr 63/06 z dnia 29 grudnia 2006 r.
  Wyświetleń: 73
 840. Zarządzenie Nr 7/06 z dnia 23 luty 2006 r.
  Wyświetleń: 73
 841. Zarządzenie nr 72/20 z dnia 29 września 2020 r.
  Wyświetleń: 73
 842. ZARZĄDZENIE NR 74/07 z dnia 30 listopada 2007 r.
  Wyświetleń: 73
 843. Zarządzenie nr 79/14 z dnia 28 listopada 2014
  Wyświetleń: 73
 844. Zarządzenie nr 8/20 z dnia 24 stycznia 2020 r.
  Wyświetleń: 73
 845. Zarządzenie nr 9/14 z dnia 11 lutego 2014
  Wyświetleń: 73
 846. Zarządzenie nr 9/21 z dnia 18 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 73
 847. Zarządzenie nr 94 /17 z dnia 20 listopada 2017r.
  Wyświetleń: 73
 848. Kontrola Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu 2016 r.
  Wyświetleń: 72
 849. Ogłoszenie o otwartym konkursie na realizację zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2022
  Wyświetleń: 72
 850. Porządek obrad LI Sesji Rady Gminy Bukowiec
  Wyświetleń: 72
 851. Sprawozdania finansowe za 2018 rok
  Wyświetleń: 72
 852. Sprawozdanie z realizacji planu pracy Komisji Rolnictwa za 2022 rok
  Wyświetleń: 72
 853. Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej o przeprowadzeniu głosowania tylko na jednego kandydata na wójta
  Wyświetleń: 72
 854. Uchwała nr X/103/2003 z dnia 30 grudnia 2003
  Wyświetleń: 72
 855. Uchwała nr X/107/2003 z dnia 30 grudnia 2003
  Wyświetleń: 72
 856. Uchwała nr XIII/77/07 z dnia 21 grudnia 2007
  Wyświetleń: 72
 857. Uchwała nr XIII/93/11 z dnia 28 grudnia 2011
  Wyświetleń: 72
 858. Uchwała nr XIII/95/15 z dnia 21 grudnia 2015
  Wyświetleń: 72
 859. Uchwała nr XXI/140/20 z dnia 11 grudnia 2020r.
  Wyświetleń: 72
 860. Uchwała nr XXXVIII/247/22 z dnia 28 października 2022 r.
  Wyświetleń: 72
 861. VIII edycja Bitwy Regionów rozpoczęta
  Wyświetleń: 72
 862. Zarządzenie nr 100/17 z dnia 13 grudnia 2017 r.
  Wyświetleń: 72
 863. Zarządzenie nr 102/17 z dnia 27 grudnia 2017 r.
  Wyświetleń: 72
 864. Zarządzenie nr 24/23 z dnia 17 marca 2023 r.
  Wyświetleń: 72
 865. Zarządzenie nr 4/22 z dnia 26 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 72
 866. Zarządzenie nr 47/22 z dnia 5 lipca 2022 r.
  Wyświetleń: 72
 867. Zarządzenie nr 68/21 z dnia 1 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 72
 868. Zarządzenie nr 85/14 z dnia 30 grudnia 2014
  Wyświetleń: 72
 869. Zarządzenie nr 90/15 z dnia 15 grudnia 2015
  Wyświetleń: 72
 870. Zarządzenie nr 95/15 z dnia 28 grudnia 2015
  Wyświetleń: 72
 871. IV Konkurs na rymowankę już ogłoszony!
  Wyświetleń: 71
 872. Konserwacja i restauracja ambony wraz z zapleckiem i rekonstrukcją baldachimu z kościoła pw. św. Wawrzyńca w Przysiersku
  Wyświetleń: 71
 873. Nowe kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych od dnia 1 września 2023 r.
  Wyświetleń: 71
 874. Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy za 2020 rok
  Wyświetleń: 71
 875. Petycja z dnia 10 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 71
 876. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 - wersja nr 3
  Wyświetleń: 71
 877. Porządek obrad XLVIII Sesji Rady Gminy Bukowiec
  Wyświetleń: 71
 878. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I ws. zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych (wyciąg)
  Wyświetleń: 71
 879. Składy obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego wraz z określeniem funkcji
  Wyświetleń: 71
 880. Sprawozdanie z realizacji planu pracy Komisji Budżetu i Spraw Organizacyjnych za rok 2021
  Wyświetleń: 71
 881. Uchwała nr LI/320/23 z dnia 7 grudnia 2023 r.
  Wyświetleń: 71
 882. Uchwała nr XIII/79/07 z dnia 21 grudnia 2007
  Wyświetleń: 71
 883. Uchwała nr XIII/82/07 z dnia 21 grudnia 2007
  Wyświetleń: 71
 884. Uchwała nr XX/179/2005 z dnia 31 marca 2005
  Wyświetleń: 71
 885. Uchwała nr XXXIV/222/13 z dnia 20 grudnia 2013
  Wyświetleń: 71
 886. Zarządzenie nr 10/14 z dnia 14 lutego 2014
  Wyświetleń: 71
 887. Zarządzenie nr 2/20 z dnia 2 stycznia 2020 r.
  Wyświetleń: 71
 888. Zarządzenie nr 3/20 z dnia 2 stycznia 2020 r.
  Wyświetleń: 71
 889. Zarządzenie nr 30/16 z dnia 9 maja 2016r.
  Wyświetleń: 71
 890. Zarządzenie nr 35/16 z dnia 4 lipca 2016 r.
  Wyświetleń: 71
 891. Zarządzenie nr 45/15 z dnia 19 sierpnia 2015
  Wyświetleń: 71
 892. Zarządzenie nr 46/14 z dnia 14 lipca 2014
  Wyświetleń: 71
 893. Zarządzenie nr 60/21 z dnia 2 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 71
 894. Zarządzenie nr 64/23 z dnia 17 sierpnia 2023 r.
  Wyświetleń: 71
 895. Zarządzenie nr 82/14 z dnia 4 grudnia 2014
  Wyświetleń: 71
 896. Zarządzenie nr 87/20 z dnia 9 listopada 2020 r.
  Wyświetleń: 71
 897. Informacja dotycząca działalności lobbingowej za 2022 rok
  Wyświetleń: 70
 898. Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu
  Wyświetleń: 70
 899. Obwieszczenie Starosty Świeckiego dot. rozbudowy drogi powiatowej nr 1275C Bukowiec-Stanisławie-Łaszewo w m. Polskie Łąki polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku o długości ok. 450 m”
  Wyświetleń: 70
 900. Obwieszczenie Starosty Świeckiego dot. rozbudowy drogi powiatowej nr 1279C Bukowiec-Przysiersk, polegającej na budowie ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku około 3,8 km”, gmina Bukowiec.
  Wyświetleń: 70
 901. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP z dnia 26 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 70
 902. Osiągnięte poziomy recyklingu przez Gminę Bukowiec w 2022 roku
  Wyświetleń: 70
 903. Postanowienie ws. zarządzenia wyborów, kalendarz wyborczy
  Wyświetleń: 70
 904. Spotkanie międzypokoleniowe „Folkowo międzypokoleniowo” w Korytowie
  Wyświetleń: 70
 905. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bukowiec za 2013 rok
  Wyświetleń: 70
 906. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bukowiec za 2018 rok
  Wyświetleń: 70
 907. Uchwała nr III/26/18 z dnia 20 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 70
 908. Uchwała nr L/308/23 z dnia 27 października 2023 r.
  Wyświetleń: 70
 909. Uchwała nr XI/72/15 z dnia 27 października 2015
  Wyświetleń: 70
 910. Uchwała nr XLIII/274/23 z dnia 7 lutego 2023 r.
  Wyświetleń: 70
 911. Uchwała nr XXV/169/17 z dnia 30 stycznia 2017 r.
  Wyświetleń: 70
 912. Uchwała nr XXXII/214/13 z dnia 29 października 2013
  Wyświetleń: 70
 913. Uchwała nr XXXV/217/17 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Bukowiec
  Wyświetleń: 70
 914. Zarządzenie nr 1/17 z dnia 2 stycznia 2017 r.
  Wyświetleń: 70
 915. Zarządzenie nr 12/15 z dnia 12 marca 2015
  Wyświetleń: 70
 916. Zarządzenie nr 15/18 z dnia 6 marca 2018 r.
  Wyświetleń: 70
 917. Zarządzenie nr 18/14 z dnia 26 marca 2014
  Wyświetleń: 70
 918. Zarządzenie nr 18/20 z dnia 9 marca 2020 r.
  Wyświetleń: 70
 919. Zarządzenie nr 25/22 z dnia 11 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 70
 920. Zarządzenie nr 26/22 z dnia 16 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 70
 921. Zarządzenie nr 53/16 z dnia 30 września 2016 r.
  Wyświetleń: 70
 922. Zarządzenie nr 57/22 z dnia 25 lipca 2022 r.
  Wyświetleń: 70
 923. Zarządzenie nr 6/15 z dnia 9 lutego 2015
  Wyświetleń: 70
 924. Zarządzenie nr 62/21 z dnia 3 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 70
 925. Zarządzenie nr 62/23 z dnia 17 sierpnia 2023 r.
  Wyświetleń: 70
 926. Zarządzenie nr 63/23 z dnia 17 sierpnia 2023 r.
  Wyświetleń: 70
 927. Zarządzenie nr 68/20 z dnia 28 września 2020 r.
  Wyświetleń: 70
 928. Zarządzenie nr 86/20 z dnia 9 listopada 2020 r.
  Wyświetleń: 70
 929. Zarządzenie nr 91/15 z dnia 22 grudnia 2015
  Wyświetleń: 70
 930. Zarządzenie nr 94/15 z dnia 28 grudnia 2015
  Wyświetleń: 70
 931. Kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej 2013 r.
  Wyświetleń: 69
 932. Sprawozdanie z realizacji planu pracy Komisji Budżetu i Spraw Organizacyjnych za 2022 rok
  Wyświetleń: 69
 933. Uchwała nr XI/71/15 Rady Gminy Bukowiec z dnia 27 października 2015
  Wyświetleń: 69
 934. Uchwała nr XLIX/304/23 z dnia 3 października 2023 r.
  Wyświetleń: 69
 935. Uchwała nr XXXII/255/06 z dnia 29 maja 2006
  Wyświetleń: 69
 936. Uchwała nr XXXVIII/245/17 z dnia 22 grudnia 2017 r.
  Wyświetleń: 69
 937. Zarządzenie nr 12/14 z dnia 21 lutego 2014
  Wyświetleń: 69
 938. Zarządzenie nr 14/13 z dnia 25 marca 2013
  Wyświetleń: 69
 939. Zarządzenie nr 33/13 z dnia 1 lipca 2013
  Wyświetleń: 69
 940. Zarządzenie nr 33/23 z dnia 26 kwietnia 2023 r.
  Wyświetleń: 69
 941. Zarządzenie nr 36/14 z dnia 19 maja 2014
  Wyświetleń: 69
 942. Zarządzenie Nr 37/16 z dnia 21 lipca 2016r.
  Wyświetleń: 69
 943. Zarządzenie nr 5/15 z dnia 9 lutego 2015
  Wyświetleń: 69
 944. Zarządzenie nr 5/20 z dnia 14 stycznia 2020 r.
  Wyświetleń: 69
 945. Zarządzenie nr 50/14 z dnia 28 lipca 2014
  Wyświetleń: 69
 946. Zarządzenie nr 51/16 z dnia 23 września 2016 r.
  Wyświetleń: 69
 947. Zarządzenie nr 57/21 z dnia 25 października 2021r.
  Wyświetleń: 69
 948. Zarządzenie Nr 6/06 z dnia 15 luty 2006 r.
  Wyświetleń: 69
 949. Zarządzenie nr 72/15 z dnia 21 października 2015
  Wyświetleń: 69
 950. Zarządzenie nr 73/20 z dnia 30 września 2020 r.
  Wyświetleń: 69
 951. Zarządzenie nr 9/15 z dnia 24 lutego 2015
  Wyświetleń: 69
 952. Zawiadomienie RRiB.6220.15.10.2023.RS z dnia 02.06.2023 r.
  Wyświetleń: 69
 953. Informacja za I półrocze 2016r.
  Wyświetleń: 68
 954. Informacja za I półrocze 2017 r.
  Wyświetleń: 68
 955. Kontrola Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (WPS) 2017 r.
  Wyświetleń: 68
 956. Kształtowanie przestrzeni publicznej na terenie parku w Bukowcu 17.05.2021
  Wyświetleń: 68
 957. Obwieszczenie Starosty Świeckiego dot. umorzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej powiatowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1279C Bukowiec-Przysiersk, polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku około 3,8 km”
  Wyświetleń: 68
 958. Obwieszczenie z dnia 27 lipca 2023 r.
  Wyświetleń: 68
 959. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 - wersja nr 2
  Wyświetleń: 68
 960. Program działania Gminnej Biblioteki Publicznej w Bukowcu
  Wyświetleń: 68
 961. Rozkład jazdy - bezpłatny gminny przewóz pasażerski dla wyborców na obszarze Gminy Bukowiec w dniu 7 kwietnia 2024 roku
  Wyświetleń: 68
 962. Rozporządzenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożonym wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń.
  Wyświetleń: 68
 963. Sprawozdania finansowe za 2020 rok
  Wyświetleń: 68
 964. Sprawozdania finansowe za 2021 rok
  Wyświetleń: 68
 965. Uchwała nr III/20/10 z dnia 28 grudnia 2010
  Wyświetleń: 68
 966. Uchwała nr III/21/10 z dnia 28 grudnia 2010
  Wyświetleń: 68
 967. Uchwała nr XIII/87/11 z dnia 28 grudnia 2011
  Wyświetleń: 68
 968. Uchwała nr XXII/145/20 z dnia 30 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 68
 969. Uchwała nr XXIII/152/16 z dnia 25 listopada 2016 r.
  Wyświetleń: 68
 970. Uchwała nr XXIV/130/08 z dnia 29 grudnia 2008
  Wyświetleń: 68
 971. Uchwała nr XXV/165/12 z dnia 28 grudnia 2012
  Wyświetleń: 68
 972. Uchwała nr XXX/169/09 z dnia 7 lipca 2009
  Wyświetleń: 68
 973. Uchwała nr XXX/195/21 z dnia 10 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 68
 974. Zarządzenie nr 10/23 z dnia 13 lutego 2023 r.
  Wyświetleń: 68
 975. Zarządzenie nr 12/13 z dnia 25 marca 2013
  Wyświetleń: 68
 976. Zarządzenie nr 13/20 z dnia 12 lutego 2020 r.
  Wyświetleń: 68
 977. Zarządzenie nr 15/21 z dnia 31 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 68
 978. Zarządzenie nr 15/23 z dnia 8 marca 2023 r.
  Wyświetleń: 68
 979. Zarządzenie nr 22/22 z dnia 26 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 68
 980. Zarządzenie nr 24/13 z dnia 14 maja 2013
  Wyświetleń: 68
 981. Zarządzenie Nr 26/06 z dnia 7 czerwca 2006 r.
  Wyświetleń: 68
 982. Zarządzenie nr 32/16 z dnia 15 czerwca 2016 r.
  Wyświetleń: 68
 983. Zarządzenie nr 33/21 z dnia 14 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 68
 984. Zarządzenie nr 36/16 z dnia 6 lipca 2016r.
  Wyświetleń: 68
 985. Zarządzenie nr 37/13 z dnia 18 lipca 2013
  Wyświetleń: 68
 986. Zarządzenie nr 38/22 z dnia 13 czerwca 2022 r.
  Wyświetleń: 68
 987. Zarządzenie nr 39/19 z dnia 4 lipca 2019 r.
  Wyświetleń: 68
 988. Zarządzenie nr 59/16 z dnia 17 października 2016 r.
  Wyświetleń: 68
 989. Zarządzenie nr 6/10 z dnia 16 lutego 2010
  Wyświetleń: 68
 990. Zarządzenie nr 67/18 z dnia 14 listopada 2018 r.
  Wyświetleń: 68
 991. Zarządzenie nr 69/23 z dnia 5 września 2023 r.
  Wyświetleń: 68
 992. Zarządzenie nr 71/20 z dnia 28 września 2020 r.
  Wyświetleń: 68
 993. Zarządzenie nr 76/22 z dnia 31 października 2022 r.
  Wyświetleń: 68
 994. Zarządzenie nr 77/10 z dnia 15 grudnia 2010
  Wyświetleń: 68
 995. Informacje o płatnościach dla małych gospodarstw rolnych
  Wyświetleń: 67
 996. Obwieszczenie RRiB.6220.66.19.2021.RS
  Wyświetleń: 67
 997. Planowane zabiegi ratownicze drzewostanów wysokich z wykorzystaniem sprzętu agrolotniczego
  Wyświetleń: 67
 998. Spotkanie międzypokoleniowe „Folkowo międzypokoleniowo” w Budyniu
  Wyświetleń: 67
 999. Sprawozdanie z realizacji planu pracy Komisji Oświaty za 2022 rok
  Wyświetleń: 67
 1000. Uchwała nr III/15/10 z dnia 28 grudnia 2010
  Wyświetleń: 67
 1001. Uchwała nr VII/50/15 z dnia 20 maja 2015
  Wyświetleń: 67
 1002. Uchwała nr VII/52/15 z dnia 20 maja 2015
  Wyświetleń: 67
 1003. Uchwała nr VII/53/15 z dnia 20 maja 2015
  Wyświetleń: 67
 1004. Uchwała nr XII/87/15 z dnia 20 listopada 2015
  Wyświetleń: 67
 1005. Uchwała nr XIV/91/19 z dnia 13 grudnia 2019 r.
  Wyświetleń: 67
 1006. Uchwała nr XLI/268/22 z dnia 27 grudnia 2022 r.
  Wyświetleń: 67
 1007. Uchwała nr XVIII/170/2004 z dnia 28 grudnia 2004
  Wyświetleń: 67
 1008. Uchwała nr XXIV/134/08 z dnia 29 grudnia 2008
  Wyświetleń: 67
 1009. Uchwała nr XXIV/136/08 z dnia 29 grudnia 2008
  Wyświetleń: 67
 1010. V Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami w gospodarstwie rolnym”
  Wyświetleń: 67
 1011. Wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 2023 r.
  Wyświetleń: 67
 1012. Wysokość zaliczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń emerytalno-rentowych w 2023 r.
  Wyświetleń: 67
 1013. Zarządzenie nr 1/18 z dnia 2 stycznia 2018 r.
  Wyświetleń: 67
 1014. Zarządzenie nr 10/20 z dnia 6 lutego 2020 r.
  Wyświetleń: 67
 1015. Zarządzenie nr 10/22 z dnia 3 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 67
 1016. Zarządzenie nr 101/17 z dnia 27 grudnia 2017 r.
  Wyświetleń: 67
 1017. Zarządzenie nr 15/14 z dnia 3 marca 2014
  Wyświetleń: 67
 1018. Zarządzenie nr 27/22 z dnia 18 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 67
 1019. Zarządzenie nr 28/24 z dnia 11 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 67
 1020. Zarządzenie nr 29/13 z dnia 4 czerwca 2013
  Wyświetleń: 67
 1021. Zarządzenie nr 29/22 z dnia 18 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 67
 1022. Zarządzenie nr 30/20 z dnia 29 maja 2020 r.
  Wyświetleń: 67
 1023. Zarządzenie nr 31/16 z dnia 23 maja 2016
  Wyświetleń: 67
 1024. Zarządzenie nr 36/15 z dnia 24 lipca 2015
  Wyświetleń: 67
 1025. Zarządzenie nr 39/14 z dnia 2 czerwca 2014
  Wyświetleń: 67
 1026. Zarządzenie nr 46/22 z dnia 4 lipca 2022 r.
  Wyświetleń: 67
 1027. Zarządzenie nr 56/19 z dnia 2 września 2019r.
  Wyświetleń: 67
 1028. Zarządzenie nr 70/15 z dnia 15 października 2015
  Wyświetleń: 67
 1029. Zarządzenie nr 76/15 z dnia 2 listopada 2015
  Wyświetleń: 67
 1030. Zarządzenie Nr 9/06 z dnia 13 marca 2006 r.
  Wyświetleń: 67
 1031. Obwieszczenie RRiB.6220.31.3.2023.RS z dnia 31.10.2023 r.
  Wyświetleń: 66
 1032. Obwieszczenie Starosty Świeckiego dot. rozbudowy drogi powiatowej nr 1275C Bukowiec-Stanisławie-Łaszewo w m. Polskie Łąki polegającej na budowie ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku o długości ok. 450 m
  Wyświetleń: 66
 1033. Osiągnięte poziomy recyklingu przez Gminę Bukowiec w 2019 roku
  Wyświetleń: 66
 1034. Petycja z dnia 31 maja 2020 roku
  Wyświetleń: 66
 1035. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bukowiec za 2010 rok
  Wyświetleń: 66
 1036. Uchwała nr III/14/10 z dnia 28 grudnia 2010
  Wyświetleń: 66
 1037. Uchwała nr III/25/18 z dnia 20 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 66
 1038. Uchwała nr X/100/2003 z dnia 30 grudnia 2003
  Wyświetleń: 66
 1039. Uchwała nr X/101/2003 z dnia 30 grudnia 2003
  Wyświetleń: 66
 1040. Uchwała nr X/104/2003 z dnia 30 grudnia 2003
  Wyświetleń: 66
 1041. Uchwała nr XIII/91/11 z dnia 28 grudnia 2011
  Wyświetleń: 66
 1042. Uchwała nr XIII/92/11 z dnia 28 grudnia 2011
  Wyświetleń: 66
 1043. Uchwała nr XX/136/20 z dnia 26 października 2020 r.
  Wyświetleń: 66
 1044. Uchwała nr XXI/137/20 z dnia 11 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 66
 1045. Uchwała nr XXI/141/20 z dnia 11 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 66
 1046. Uchwała nr XXI/142/20 z dnia 11 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 66
 1047. Uchwała nr XXV/164/12 z dnia 28 grudnia 2012
  Wyświetleń: 66
 1048. Uchwała nr XXVIII/222/2005 z dnia 28 grudnia 2005
  Wyświetleń: 66
 1049. Uchwała nr XXXII/257/06 z dnia 29 maja 2006
  Wyświetleń: 66
 1050. Zarządzenie nr 13/13 z dnia 25 marca 2013
  Wyświetleń: 66
 1051. Zarządzenie nr 14/21 z dnia 26 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 66
 1052. Zarządzenie nr 19/14 z dnia 28 marca 2014
  Wyświetleń: 66
 1053. Zarządzenie Nr 2/06 z dnia 23 styczeń 2006 r.
  Wyświetleń: 66
 1054. Zarządzenie nr 20/15 z dnia 20 kwietnia 2015
  Wyświetleń: 66
 1055. Zarządzenie nr 20/21 z dnia 15 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 66
 1056. Zarządzenie nr 20/22 z dnia 26 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 66
 1057. Zarządzenie nr 25/15 z dnia 7 maja 2015
  Wyświetleń: 66
 1058. Zarządzenie nr 29/21 z dnia 2 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 66
 1059. Zarządzenie nr 3/18 z dnia 4 stycznia 2018 r.
  Wyświetleń: 66
 1060. Zarządzenie nr 31/21 z dnia 10 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 66
 1061. Zarządzenie nr 33/14 z dnia 7 maja 2014
  Wyświetleń: 66
 1062. Zarządzenie nr 35/13 z dnia 17 lipca 2013
  Wyświetleń: 66
 1063. Zarządzenie nr 37/22 z dnia 10 czerwca 2022 r.
  Wyświetleń: 66
 1064. Zarządzenie nr 5/16 z dnia 29 stycznia 2016 r.
  Wyświetleń: 66
 1065. Zarządzenie nr 57/15 z dnia 10 września 2015
  Wyświetleń: 66
 1066. Zarządzenie nr 58/16 z dnia 11 października 2016 r.
  Wyświetleń: 66
 1067. Zarządzenie nr 63/22 z dnia 29 sierpnia 2022 r.
  Wyświetleń: 66
 1068. Zarządzenie nr 7/19 z dnia 14 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 66
 1069. Zarządzenie nr 7/20 z dnia 24 stycznia 2020 r.
  Wyświetleń: 66
 1070. ZARZĄDZENIE NR 72/07 z dnia 30 listopada 2007r.
  Wyświetleń: 66
 1071. ZARZĄDZENIE NR 73/07 z dnia 30 listopada 2007r.
  Wyświetleń: 66
 1072. Zarządzenie nr 73/18 z dnia 30 listopada 2018 r.
  Wyświetleń: 66
 1073. Zarządzenie nr 79/23 z dnia 13 października 2023 r.
  Wyświetleń: 66
 1074. Zarządzenie nr 8/14 z dnia 4 lutego 2014
  Wyświetleń: 66
 1075. Zarządzenie nr 95/17 z dnia 21 listopada 2017 r.
  Wyświetleń: 66
 1076. Zarządzenie nr 97/17 z dnia 24 listopada 2017 r.
  Wyświetleń: 66
 1077. Budowa nowej świetlicy wiejskiej w Polednie
  Wyświetleń: 65
 1078. Dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu Cyfrowa Gmina – “Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”
  Wyświetleń: 65
 1079. Informacja o planowanych pomiarach pól elektromagnetycznych
  Wyświetleń: 65
 1080. Informacja o zwrocie podatku akcyzowego 2023
  Wyświetleń: 65
 1081. Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Bukowiec
  Wyświetleń: 65
 1082. Ogłoszenie Wójta Gminy Bukowiec z dnia 27 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 65
 1083. Porządek obrad XLVI Sesji Rady Gminy Bukowiec wraz z raportem o stanie gminy
  Wyświetleń: 65
 1084. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bukowiec za 2009 rok
  Wyświetleń: 65
 1085. Uchwała nr I/2/10 z dnia 30 listopada 2010
  Wyświetleń: 65
 1086. Uchwała nr III/16/10 z dnia 28 grudnia 2010
  Wyświetleń: 65
 1087. Uchwała nr III/17/10 z dnia 28 grudnia 2010
  Wyświetleń: 65
 1088. Uchwała nr III/19/18 z dnia 20 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 65
 1089. Uchwała nr VII/54/15 z dnia 20 maja 2015
  Wyświetleń: 65
 1090. Uchwała nr XIII/80/07 z dnia 21 grudnia 2007
  Wyświetleń: 65
 1091. Uchwała nr XLIV/284/23 z dnia 28 marca 2023 r.
  Wyświetleń: 65
 1092. Uchwała nr XLIV/285/23 z dnia 28 marca 2023 r.
  Wyświetleń: 65
 1093. Uchwała nr XXII/127/08 z dnia 21 listopada 2008
  Wyświetleń: 65
 1094. Uchwała nr XXIV/131/08 z dnia 29 grudnia 2008
  Wyświetleń: 65
 1095. Uchwała nr XXVII/152/09 z dnia 27 marca 2009
  Wyświetleń: 65
 1096. Uchwała nr XXVIII/220/2005 z dnia 28 grudnia 2005
  Wyświetleń: 65
 1097. Uchwała nr XXX/202/21 z dnia 10 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 65
 1098. Uchwała nr XXXII/256/06 z dnia 29 maja 2006
  Wyświetleń: 65
 1099. Uchwała nr XXXIV/219/13 z dnia 20 grudnia 2013
  Wyświetleń: 65
 1100. Uchwała nr XXXVII/211/09 z dnia 21 grudnia 2009
  Wyświetleń: 65
 1101. Zarządzenie nr 14/23 z dnia 7 marca 2023 r.
  Wyświetleń: 65
 1102. Zarządzenie nr 15/20 z dnia 4 marca 2020 r.
  Wyświetleń: 65
 1103. Zarządzenie nr 17/21 z dnia 12 kwietnia 2021r.
  Wyświetleń: 65
 1104. Zarządzenie nr 20/20 z dnia 17 marca 2020 r.
  Wyświetleń: 65
 1105. Zarządzenie nr 24/21 z dnia 26 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 65
 1106. Zarządzenie nr 26/15 z dnia 21 maja 2015
  Wyświetleń: 65
 1107. Zarządzenie nr 29/20 z dnia 22 maja 2020r.
  Wyświetleń: 65
 1108. Zarządzenie nr 3/14 z dnia 3 stycznia 2014
  Wyświetleń: 65
 1109. Zarządzenie nr 31/23 z dnia 19 kwietnia 2023 r.
  Wyświetleń: 65
 1110. Zarządzenie nr 37/14 z dnia 28 maja 2014
  Wyświetleń: 65
 1111. Zarządzenie nr 40/13 z dnia 1 sierpnia 2013
  Wyświetleń: 65
 1112. Zarządzenie nr 42/21 z dnia 3 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 65
 1113. Zarządzenie nr 48/22 z dnia 5 lipca 2022 r.
  Wyświetleń: 65
 1114. Zarządzenie nr 52/18 z dnia 24 września 2018 r.
  Wyświetleń: 65
 1115. Zarządzenie nr 54/13 z dnia 30 września 2013
  Wyświetleń: 65
 1116. Zarządzenie nr 57/16 z dnia 7 października 2016 r.
  Wyświetleń: 65
 1117. Zarządzenie nr 65/16 z dnia 16 listopada 2016 r.
  Wyświetleń: 65
 1118. Zarządzenie nr 67/15 z dnia 9 października 2015
  Wyświetleń: 65
 1119. Zarządzenie nr 67/20 z dnia 28 września 2020 r.
  Wyświetleń: 65
 1120. Zarządzenie nr 69/20 z dnia 28 września 2020 r.
  Wyświetleń: 65
 1121. ZARZĄDZENIE Nr 75/07 z dnia 30 listopada 2007 r.
  Wyświetleń: 65
 1122. ZARZĄDZENIE Nr 77/07 z dnia 12 grudnia 2007 r.
  Wyświetleń: 65
 1123. Zarządzenie nr 83/22 z dnia 21 listopada 2022 r.
  Wyświetleń: 65
 1124. Zarządzenie nr 84/15 z dnia 27 listopada 2015
  Wyświetleń: 65
 1125. Zarządzenie nr 98/17 z dnia 29 listopada 2017 r.
  Wyświetleń: 65
 1126. Zmiana sposobu użytkowania organistówki na świetlicę parafialną wraz z jej przebudową i remontem
  Wyświetleń: 65
 1127. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 2018
  Wyświetleń: 64
 1128. Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Bukowcu z zagospodarowaniem terenu i instalacją fotowoltaiczną 26.10.2022
  Wyświetleń: 64
 1129. Informacja o realizacji planu kontroli zewnętrznych i wewnętrznych w 2022 roku
  Wyświetleń: 64
 1130. Nowa stawka odsetek za zwłokę
  Wyświetleń: 64
 1131. Ogłoszenie RRiB.7322.1.2022.BM z dnia 22 listopada 2022 r.
  Wyświetleń: 64
 1132. Ogłoszenie z dnia 28 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 64
 1133. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 - wersja nr 1
  Wyświetleń: 64
 1134. Postanowienie RRiB.6220.15.9.2023.RS z dnia 1 czerwca 2023 r.
  Wyświetleń: 64
 1135. Postanowienie RRiB.6220.24.12.2022.RS z dnia 19 czerwca 2023 r.
  Wyświetleń: 64
 1136. Sprawozdania finansowe za 2023 rok
  Wyświetleń: 64
 1137. Uchwała nr III/19/10 z dnia 28 grudnia 2010
  Wyświetleń: 64
 1138. Uchwała nr III/20/18 z dnia 20 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 64
 1139. Uchwała nr III/22/18 z dnia 20 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 64
 1140. Uchwała nr III/23/18 z dnia 20 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 64
 1141. Uchwała nr L/306/23 z dnia 27 października 2023 r.
  Wyświetleń: 64
 1142. Uchwała nr XIV/94/19 z dnia 13 grudnia 2019 r.
  Wyświetleń: 64
 1143. Uchwała nr XL/255/14 z dnia 10 lipca 2014
  Wyświetleń: 64
 1144. Uchwała nr XLIX/303/23 z dnia 3 października 2023 r.
  Wyświetleń: 64
 1145. Uchwała nr XVII/165/2004 z dnia 29 listopada 2004
  Wyświetleń: 64
 1146. Uchwała nr XVIII/168/2004 z dnia 28 grudnia 2004
  Wyświetleń: 64
 1147. Uchwała nr XXI/139/20 z dnia 11 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 64
 1148. Uchwała nr XXIV/155/16 z dnia 22 grudnia 2016r.
  Wyświetleń: 64
 1149. Uchwała nr XXXVII/205/09 z dnia 21 grudnia 2009
  Wyświetleń: 64
 1150. Uchwała nr XXXVIII/242/17 z dnia 22 grudnia 2017r.
  Wyświetleń: 64
 1151. Zarządzenie nr 1/13 z dnia 10 stycznia 2013
  Wyświetleń: 64
 1152. Zarządzenie nr 14/14 z dnia 28 lutego 2014
  Wyświetleń: 64
 1153. Zarządzenie nr 16/14 z dnia 10 marca 2014
  Wyświetleń: 64
 1154. Zarządzenie nr 2/16 z dnia 18 stycznia 2016 r.
  Wyświetleń: 64
 1155. Zarządzenie nr 27/13 z dnia 23 maja 2013
  Wyświetleń: 64
 1156. Zarządzenie nr 3/21 z dnia 14 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 64
 1157. Zarządzenie nr 30/10 z dnia 17 maja 2010
  Wyświetleń: 64
 1158. Zarządzenie nr 30/22 z dnia 18 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 64
 1159. Zarządzenie nr 33/11 z dnia 8 czerwca 2011
  Wyświetleń: 64
 1160. Zarządzenie nr 34/14 z dnia 7 maja 2014
  Wyświetleń: 64
 1161. Zarządzenie nr 38/13 z dnia 23 lipca 2013
  Wyświetleń: 64
 1162. Zarządzenie nr 40/16 z dnia 26 lipca 2016r.
  Wyświetleń: 64
 1163. Zarządzenie nr 40/19 z dnia 5 lipca 2019r.
  Wyświetleń: 64
 1164. Zarządzenie nr 44/19 z dnia 31 lipca 2019 r.
  Wyświetleń: 64
 1165. Zarządzenie nr 5/14 z dnia 9 stycznia 2014
  Wyświetleń: 64
 1166. Zarządzenie nr 50/18 z dnia 5 września 2018 r.
  Wyświetleń: 64
 1167. Zarządzenie nr 53/21 z dnia 6 października 2021 r.
  Wyświetleń: 64
 1168. Zarządzenie nr 58/09 z dnia 26 listopada 2009
  Wyświetleń: 64
 1169. Zarządzenie nr 59/08 z dnia 28 listopada 2008
  Wyświetleń: 64
 1170. Zarządzenie nr 66/15 z dnia 9 października 2015
  Wyświetleń: 64
 1171. Zarządzenie nr 7/22 z dnia 11 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 64
 1172. Zarządzenie nr 77/20 z dnia 14 października 2020r.
  Wyświetleń: 64
 1173. Zarządzenie nr 79/22 z dnia 14 listopada 2022 r.
  Wyświetleń: 64
 1174. Zarządzenie nr 83/20 z dnia 27 października 2020r.
  Wyświetleń: 64
 1175. Zarządzenie nr 95/23 z dnia 8 grudnia 2023 r.
  Wyświetleń: 64
 1176. Zawiadomienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 110 MW na działkach nr 224/4, 225/2, 228/10, 231/5, 250/13 obręb Polskie Łąki oraz 4/1, 4/3, 7/4, 8/1, 9/6, 2/35, 2/34, 37/2, 5, 3/52, 3/50, 4, 72, 79/3, 80/3 obręb Gawroniec, gmina Bukowiec”
  Wyświetleń: 64
 1177. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 2021
  Wyświetleń: 63
 1178. Budowa dróg na terenie Gminy Bukowiec o łącznej długości ok. 4 km. 02.11.2022
  Wyświetleń: 63
 1179. Dla niektórych to ostatni dzwonek, by skorzystać z aktualnych tablic trwania życia
  Wyświetleń: 63
 1180. Kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy 2017 r.
  Wyświetleń: 63
 1181. Obwieszczenie Burmistrza Świecia BAGiGG.6733.1.33.2021 z dnia 25 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 63
 1182. Obwieszczenie RRiB.6220.34.6.2022.RS z dnia 06.02.2023 r.
  Wyświetleń: 63
 1183. Obwieszczenie RRiB.6220.79.14.2021.RS z dnia 8.01.2024 r.
  Wyświetleń: 63
 1184. Ogłoszenie o otwartym konkursie na realizację zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2023
  Wyświetleń: 63
 1185. Sprawozdanie z realizacji planu pracy Komisji Rewizyjnej za 2022 rok
  Wyświetleń: 63
 1186. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bukowiec za 2016 rok
  Wyświetleń: 63
 1187. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bukowiec za 2017 rok
  Wyświetleń: 63
 1188. Uchwała Nr 3/Dpr/2021 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 63
 1189. Uchwała nr III/21/18 z dnia 20 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 63
 1190. Uchwała nr VI/55/2003 z dnia 9 czerwca 2003
  Wyświetleń: 63
 1191. Uchwała nr X/106/03 z dnia 30 grudnia 2003
  Wyświetleń: 63
 1192. Uchwała nr X/57/07 z dnia 28 września 2007
  Wyświetleń: 63
 1193. Uchwała nr XIII/76/07 z dnia 21 grudnia 2007
  Wyświetleń: 63
 1194. Uchwała nr XIII/78/07 z dnia 21 grudnia 2007
  Wyświetleń: 63
 1195. Uchwała nr XIII/87/19 z dnia 7 listopada 2019 r.
  Wyświetleń: 63
 1196. Uchwała nr XIII/91/15 c z dnia 21 grudnia 2015
  Wyświetleń: 63
 1197. Uchwała nr XIV/89/19 z dnia 13 grudnia 2019 r.
  Wyświetleń: 63
 1198. Uchwała nr XIV/92/19 z dnia 13 grudnia 2019 r.
  Wyświetleń: 63
 1199. Uchwała nr XL/266/22 z dnia 12 grudnia 2022 r.
  Wyświetleń: 63
 1200. Uchwała nr XLVII/294/23 z dnia 4 lipca 2023 r.
  Wyświetleń: 63
 1201. Uchwała nr XXIV/156/16 z dnia 22 grudnia 2016 r.
  Wyświetleń: 63
 1202. Uchwała nr XXIV/159/12 z dnia 14 grudnia 2012
  Wyświetleń: 63
 1203. Uchwała nr XXIV/160/12 z dnia 14 grudnia 2012
  Wyświetleń: 63
 1204. Uchwała nr XXV/137/09 z dnia 26 stycznia 2009
  Wyświetleń: 63
 1205. Uchwała nr XXVIII/221/2005 z dnia 28 grudnia 2005
  Wyświetleń: 63
 1206. Uchwała nr XXX/198/21 z dnia 10 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 63
 1207. Uchwała nr XXXI/206/22 z dnia 10 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 63
 1208. Uchwała nr XXXII/215/13 z dnia 29 października 2013
  Wyświetleń: 63
 1209. Uchwała nr XXXVIII/244/17 z dnia 22 grudnia 2017 r.
  Wyświetleń: 63
 1210. Uchwała w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Bukowiec
  Wyświetleń: 63
 1211. Zaktualizowany harmonogram zebrań wiejskich – wybory sołtysów i rad sołeckich
  Wyświetleń: 63
 1212. Zapraszamy na szkolenia hybrydowe dotyczące Płatności bezpośrednich, Warunkowości i Ekoschematów
  Wyświetleń: 63
 1213. Zarządzenie nr 12/19 z dnia 1 marca 2019 r.
  Wyświetleń: 63
 1214. Zarządzenie nr 13/14 z dnia 27 lutego 2014
  Wyświetleń: 63
 1215. Zarządzenie nr 17/14 z dnia 10 marca 2014
  Wyświetleń: 63
 1216. Zarządzenie nr 21/22 z dnia 26 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 63
 1217. Zarządzenie nr 23/13 z dnia 7 maja 2013
  Wyświetleń: 63
 1218. Zarządzenie nr 28/13 z dnia 23 maja 2013
  Wyświetleń: 63
 1219. Zarządzenie nr 28/22 z dnia 18 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 63
 1220. Zarządzenie nr 29/19 z dnia 17 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 63
 1221. Zarządzenie nr 37/19 z dnia 3 lipca 2019r.
  Wyświetleń: 63
 1222. Zarządzenie nr 37/23 z dnia 18 maja 2023 r.
  Wyświetleń: 63
 1223. Zarządzenie nr 50/13 z dnia 20 września 2013
  Wyświetleń: 63
 1224. Zarządzenie nr 52/08 z dnia 5 listopada 2008
  Wyświetleń: 63
 1225. Zarządzenie nr 52/21 z dnia 24 września 2021 r.
  Wyświetleń: 63
 1226. Zarządzenie nr 55/21 z dnia 14 października 2021 r.
  Wyświetleń: 63
 1227. Zarządzenie nr 6/21 z dnia 28 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 63
 1228. Zarządzenie nr 64/16 z dnia 14 listopada 2016r.
  Wyświetleń: 63
 1229. Zarządzenie nr 64/22 z dnia 31 sierpnia 2022 r.
  Wyświetleń: 63
 1230. Zarządzenie nr 68/13 z dnia 15 listopada 2013
  Wyświetleń: 63
 1231. Zarządzenie nr 7/21 z dnia 28 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 63
 1232. Zarządzenie nr 73/22 z dnia 18 października 2022 r.
  Wyświetleń: 63
 1233. Zarządzenie nr 75/23 z dnia 25 września 2023 r.
  Wyświetleń: 63
 1234. Zarządzenie nr 8/13 z dnia 27 lutego 2013
  Wyświetleń: 63
 1235. Zarządzenie nr 8/15 z dnia 18 lutego 2015
  Wyświetleń: 63
 1236. ZARZĄDZENIE NR 80/07 z dnia 28 grudnia 2007 r.
  Wyświetleń: 63
 1237. Zarządzenie nr 80/20 z dnia 16 października 2020 r.
  Wyświetleń: 63
 1238. Zarządzenie nr 82/20 z dnia 27 października 2020 r.
  Wyświetleń: 63
 1239. Zarządzenie nr 82/22 z dnia 17 listopada 2022 r.
  Wyświetleń: 63
 1240. Zarządzenie nr 85/22 z dnia 28 listopada 2022 r.
  Wyświetleń: 63
 1241. Kontrola Urzędu Marszałkowskiego Woj. Kujawsko-Pomorskiego 2020 r.
  Wyświetleń: 62
 1242. Od 1 marca 2023 r. korzystne zmiany dla emerytów i rencistów KRUS
  Wyświetleń: 62
 1243. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 - wersja nr 7
  Wyświetleń: 62
 1244. Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obiektów ewidencyjnych Branica, Franciszkowo, Krupocin, gmina Bukowiec
  Wyświetleń: 62
 1245. Uchwała Nr 1/Kd/2022 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 62
 1246. Uchwała Nr 3/WPF/2021 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 62
 1247. Uchwała nr III/15/14 z dnia 29 grudnia 2014
  Wyświetleń: 62
 1248. Uchwała nr VI/41/15 z dnia 22 kwietnia 2015
  Wyświetleń: 62
 1249. Uchwała nr VII/49/15 z dnia 20 maja 2015
  Wyświetleń: 62
 1250. Uchwała nr VII/51/15 z dnia 20 maja 2015
  Wyświetleń: 62
 1251. Uchwała nr X/105/2003 z dnia 30 grudnia 2003
  Wyświetleń: 62
 1252. Uchwała nr X/109/2003 z dnia 30 grudnia 2003
  Wyświetleń: 62
 1253. Uchwała nr XI/62/07 z dnia 30 października 2007
  Wyświetleń: 62
 1254. Uchwała nr XIII/84/07 z dnia 21 grudnia 2007
  Wyświetleń: 62
 1255. Uchwała nr XIII/92/15 z dnia 21 grudnia 2015
  Wyświetleń: 62
 1256. Uchwała nr XL/264/22 z dnia 12 grudnia 2022 r.
  Wyświetleń: 62
 1257. Uchwała nr XVIII/172/2004 z dnia 28 grudnia 2004
  Wyświetleń: 62
 1258. Uchwała nr XXIII/192/2005 z dnia 27 czerwca 2005
  Wyświetleń: 62
 1259. Uchwała nr XXIV/156/12 z dnia 14 grudnia 2012
  Wyświetleń: 62
 1260. Uchwała nr XXXII/254/06 z dnia 29 maja 2006
  Wyświetleń: 62
 1261. Uchwała nr XXXIV/220/13 z dnia 20 grudnia 2013
  Wyświetleń: 62
 1262. Uchwała nr XXXIV/221/13 z dnia 20 grudnia 2013
  Wyświetleń: 62
 1263. Uchwała nr XXXVII/204/09 z dnia 21 grudnia 2009
  Wyświetleń: 62
 1264. Zarządzenie Nr 1/06 z dnia 11 stycznia 2006 r.
  Wyświetleń: 62
 1265. Zarządzenie nr 1/20 z dnia 2 stycznia 2020r.
  Wyświetleń: 62
 1266. Zarządzenie nr 11/15 z dnia 12 marca 2015
  Wyświetleń: 62
 1267. Zarządzenie nr 11/20 z dnia 6 lutego 2020 r.
  Wyświetleń: 62
 1268. Zarządzenie nr 11/22 z dnia 8 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 62
 1269. Zarządzenie nr 12/21 z dnia 11 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 62
 1270. Zarządzenie nr 15/13 z dnia 28 marca 2013
  Wyświetleń: 62
 1271. Zarządzenie nr 26/14 z dnia 17 kwietnia 2014
  Wyświetleń: 62
 1272. Zarządzenie nr 32/13 z dnia 24 czerwca 2013
  Wyświetleń: 62
 1273. Zarządzenie nr 32/14 z dnia 7 maja 2014
  Wyświetleń: 62
 1274. Zarządzenie nr 34/13 z dnia 2 lipca 2013
  Wyświetleń: 62
 1275. Zarządzenie nr 34/15 z dnia 17 lipca 2015
  Wyświetleń: 62
 1276. Zarządzenie nr 34/21 z dnia 21 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 62
 1277. Zarządzenie nr 35/15 z dnia 21 lipca 2015
  Wyświetleń: 62
 1278. Zarządzenie nr 4/13 z dnia 10 stycznia 2013
  Wyświetleń: 62
 1279. Zarządzenie nr 4/15 z dnia 6 lutego 2015
  Wyświetleń: 62
 1280. Zarządzenie nr 41/20 z dnia 10 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 62
 1281. Zarządzenie nr 48/16 z dnia 12 września 2016 r.
  Wyświetleń: 62
 1282. Zarządzenie nr 49/13 z dnia 20 września 2013
  Wyświetleń: 62
 1283. Zarządzenie nr 51/13 z dnia 30 września 2013
  Wyświetleń: 62
 1284. Zarządzenie nr 56/21 z dnia 18 października 2021 r.
  Wyświetleń: 62
 1285. Zarządzenie Nr 57/06 z dnia 20 listopada 2006 r.
  Wyświetleń: 62
 1286. Zarządzenie nr 59/19 z dnia 24 września 2019 r.
  Wyświetleń: 62
 1287. Zarządzenie nr 61/13 z dnia 29 października 2013
  Wyświetleń: 62
 1288. Zarządzenie nr 65/19 z dnia 16 października 2019 r.
  Wyświetleń: 62
 1289. Zarządzenie nr 7/13 z dnia 26 lutego 2013
  Wyświetleń: 62
 1290. Zarządzenie nr 70/22 z dnia 30 września 2022 r.
  Wyświetleń: 62
 1291. Zarządzenie nr 72/18 z dnia 30 listopada 2018 r.
  Wyświetleń: 62
 1292. Zarządzenie nr 75/10 z dnia 15 grudnia 2010
  Wyświetleń: 62
 1293. ZARZĄDZENIE NR 78/07 z dnia 14 grudnia 2007 r.
  Wyświetleń: 62
 1294. Zarządzenie nr 84/22 z dnia 24 listopada 2022 r.
  Wyświetleń: 62
 1295. Zarządzenie nr 96/17 z dnia 21 listopada 2017 r.
  Wyświetleń: 62
 1296. Budowa drogi gminnej nr 030910C na odcinku ok. 250 m. w m. Przysiersk 08.03.2022
  Wyświetleń: 61
 1297. Kontrola Wojewody Kujawsko-Pomorskiego maj 2017 r.
  Wyświetleń: 61
 1298. Obwieszczenie Burmistrza Świecia z dnia 13 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 61
 1299. Obwieszczenie RRiB.6220.20.2.1.2022.RS
  Wyświetleń: 61
 1300. Obwieszczenie RRiB.6220.24.16.2022.RS z dnia 26.06.2023 r.
  Wyświetleń: 61
 1301. Premie dla młodych rolników – zasady udzielania pomocy
  Wyświetleń: 61
 1302. Szerszy zakres czynności świadczonych przez pomocnika rolnika – obywatela Ukrainy
  Wyświetleń: 61
 1303. Uchwała nr II/23/06 z dnia 5 grudnia 2006
  Wyświetleń: 61
 1304. Uchwała nr III/19/14 z dnia 29 grudnia 2014
  Wyświetleń: 61
 1305. Uchwała nr XIII/88/11 z dnia 28 grudnia 2011
  Wyświetleń: 61
 1306. Uchwała nr XIII/89/11 z dnia 28 grudnia 2011
  Wyświetleń: 61
 1307. Uchwała nr XIII/93/15 z dnia 21 grudnia 2015
  Wyświetleń: 61
 1308. Uchwała nr XIII/94/11 z dnia 28 grudnia 2011
  Wyświetleń: 61
 1309. Uchwała nr XIV/90/19 z dnia 13 grudnia 2019 r.
  Wyświetleń: 61
 1310. Uchwała nr XIV/93/19 z dnia 13 grudnia 2019 r
  Wyświetleń: 61
 1311. Uchwała nr XL/263/22 z dnia 12 grudnia 2022 r.
  Wyświetleń: 61
 1312. Uchwała nr XL/265/22 z dnia 12 grudnia 2022 r.
  Wyświetleń: 61
 1313. Uchwała nr XLII/269/23 z dnia 9 stycznia 2023 r.
  Wyświetleń: 61
 1314. Uchwała nr XLIII/272/23 z dnia 7 lutego 2023 r.
  Wyświetleń: 61
 1315. Uchwała nr XXIV/135/08 z dnia 29 grudnia 2008
  Wyświetleń: 61
 1316. Uchwała nr XXIV/159/16 z dnia 22 grudnia 2016r.
  Wyświetleń: 61
 1317. Uchwała nr XXXI/249/06 z dnia 27 kwietnia 2006
  Wyświetleń: 61
 1318. Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w wysokości 3.587.000,00 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu gminy Bukowiec na 2021 r.
  Wyświetleń: 61
 1319. Zarządzenie nr 10/13 z dnia 28 lutego 2013
  Wyświetleń: 61
 1320. Zarządzenie nr 11/23 z dnia 17 lutego 2023 r.
  Wyświetleń: 61
 1321. Zarządzenie nr 24/22 z dnia 9 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 61
 1322. Zarządzenie nr 3/13 z dnia 10 stycznia 2013
  Wyświetleń: 61
 1323. Zarządzenie nr 38/19 z dnia 3 lipca 2019 r.
  Wyświetleń: 61
 1324. Zarządzenie nr 5/19 z dnia 14 lutego 2019 r.
  Wyświetleń: 61
 1325. Zarządzenie nr 50/08 z dnia 3 listopada 2008 f
  Wyświetleń: 61
 1326. Zarządzenie nr 56/13 z dnia 2 października 2013
  Wyświetleń: 61
 1327. Zarządzenie nr 58/14 z dnia 25 sierpnia 2014
  Wyświetleń: 61
 1328. Zarządzenie nr 58/19 z dnia 17 września 2019 r.
  Wyświetleń: 61
 1329. Zarządzenie nr 6/22 z dnia 11 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 61
 1330. Zarządzenie nr 61/16 z dnia 21 października 2016 r.
  Wyświetleń: 61
 1331. Zarządzenie nr 62/16 z dnia 27 października 2016 r.
  Wyświetleń: 61
 1332. Zarządzenie nr 65/14 z dnia 30 września 2014
  Wyświetleń: 61
 1333. Zarządzenie nr 66/22 z dnia 7 września 2022 r.
  Wyświetleń: 61
 1334. Zarządzenie nr 67/22 z dnia 7 września 2022 r.
  Wyświetleń: 61
 1335. Zarządzenie nr 73/15 z dnia 23 października 2015
  Wyświetleń: 61
 1336. Zarządzenie nr 73/17 z dnia 15 września 2017 r.
  Wyświetleń: 61
 1337. Zarządzenie nr 74/20 z dnia 30 września 2020 r.
  Wyświetleń: 61
 1338. ZARZĄDZENIE Nr 79/07 z dnia 27 grudnia 2007 r.
  Wyświetleń: 61
 1339. Zarządzenie Nr 8/06 z dnia 03 marca 2006r.
  Wyświetleń: 61
 1340. Zarządzenie nr 81/15 z dnia 18 listopada 2015
  Wyświetleń: 61
 1341. chwała nr X/68/15 z dnia 14 września 2015
  Wyświetleń: 60
 1342. Decyzja RRiB.6220.30.10.2022.RS z dnia 23 maja 2023 r.
  Wyświetleń: 60
 1343. Informacja za I półrocze 2012r.
  Wyświetleń: 60
 1344. Ogłoszenie z dnia 28 marca 2022 r. – składanie uwag i wniosków
  Wyświetleń: 60
 1345. Sprawozdanie z realizacji planu pracy Komisji Budownictwa za 2022 rok
  Wyświetleń: 60
 1346. Uchwała nr II/14/14 z dnia 12 grudnia 2014
  Wyświetleń: 60
 1347. Uchwała nr III/18/10 z dnia 28 grudnia 2010
  Wyświetleń: 60
 1348. Uchwała nr III/22/10 z dnia 28 grudnia 2010
  Wyświetleń: 60
 1349. Uchwała nr IV/24/11 z dnia 31 stycznia 2011
  Wyświetleń: 60
 1350. Uchwała nr X/97/2003 z dnia 30 grudnia 2003
  Wyświetleń: 60
 1351. Uchwała nr XIII/75/07 z dnia 21 grudnia 2007
  Wyświetleń: 60
 1352. Uchwała nr XIII/86/11 z dnia 28 grudnia 2011
  Wyświetleń: 60
 1353. Uchwała nr XVIII/173/2004 z dnia 28 grudnia 2004
  Wyświetleń: 60
 1354. Uchwała nr XXII/141/12 z dnia 30 października 2012
  Wyświetleń: 60
 1355. Uchwała nr XXII/143/20 z dnia 30 grudnia 2020 r.
  Wyświetleń: 60
 1356. Uchwała nr XXIII/129/08 z dnia 18 grudnia 2008
  Wyświetleń: 60
 1357. Uchwała nr XXIV/132/08 z dnia 29 grudnia 2008
  Wyświetleń: 60
 1358. Uchwała nr XXIV/157/12 z dnia 14 grudnia 2012
  Wyświetleń: 60
 1359. Uchwała nr XXIV/157/16 z dnia 22 grudnia 2016
  Wyświetleń: 60
 1360. Uchwała nr XXIV/161/12 z dnia 14 grudnia 2012
  Wyświetleń: 60
 1361. Uchwała nr XXVII/217/2005 z dnia 30 listopada 2005
  Wyświetleń: 60
 1362. Uchwała nr XXXIII/216/13 z dnia 29 listopada 2013
  Wyświetleń: 60
 1363. Uchwała nr XXXIV/223/13 z dnia 20 grudnia 2013
  Wyświetleń: 60
 1364. Uchwała nr XXXIX/259/22 z dnia 15 listopada 2022 r.
  Wyświetleń: 60
 1365. Uchwała nr XXXVIII/250/17 z dnia 22 grudnia 2017 r.
  Wyświetleń: 60
 1366. Zarządzenie nr 10/21 z dnia 23 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 60
 1367. Zarządzenie nr 11/13 z dnia 7 marca 2013
  Wyświetleń: 60
 1368. Zarządzenie nr 16/20 z dnia 4 marca 2020 r.
  Wyświetleń: 60
 1369. Zarządzenie nr 17/15 z dnia 31 marca 2015
  Wyświetleń: 60
 1370. Zarządzenie nr 17/20 z dnia 6 marca 2020 r.
  Wyświetleń: 60
 1371. Zarządzenie nr 25/13 z dnia 16 maja 2013
  Wyświetleń: 60
 1372. Zarządzenie nr 27/19 z dnia 15 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 60
 1373. Zarządzenie nr 28/21 z dnia 1 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 60
 1374. Zarządzenie Nr 3/2006 z dnia 2 lutego 2006 r.
  Wyświetleń: 60
 1375. Zarządzenie nr 30/21 z dnia 10 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 60
 1376. Zarządzenie nr 4/18 z dnia 15 stycznia 2018 r. w
  Wyświetleń: 60
 1377. Zarządzenie nr 4/19 z dnia 7 lutego 2019 r.
  Wyświetleń: 60
 1378. Zarządzenie nr 40/23 z dnia 31 maja 2023 r.
  Wyświetleń: 60
 1379. Zarządzenie nr 49/16 z dnia 20 września 2016 r.
  Wyświetleń: 60
 1380. Zarządzenie nr 5/18 z dnia 16 stycznia 2018 r.
  Wyświetleń: 60
 1381. Zarządzenie nr 53/13 z dnia 30 września 2013
  Wyświetleń: 60
 1382. Zarządzenie nr 54/16 z dnia 3 października 2016r.
  Wyświetleń: 60
 1383. Zarządzenie nr 63/13 z dnia 7 listopada 2013
  Wyświetleń: 60
 1384. Zarządzenie nr 63/16 z dnia 28 października 2016r.
  Wyświetleń: 60
 1385. Zarządzenie nr 66/19 z dnia 17 października 2019 r.
  Wyświetleń: 60
 1386. Zarządzenie nr 67/14 z dnia 3 października 2014
  Wyświetleń: 60
 1387. Zarządzenie nr 72/10 z dnia 6 grudnia 2010
  Wyświetleń: 60
 1388. Zarządzenie nr 74/10 z dnia 10 grudnia 2010
  Wyświetleń: 60
 1389. Zarządzenie nr 74/22 z dnia 19 października 2022 r.
  Wyświetleń: 60
 1390. Zarządzenie nr 75/18 z dnia 27 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 60
 1391. Zarządzenie nr 80/23 z dnia 13 października 2023 r.
  Wyświetleń: 60
 1392. Zarządzenie nr 83/11 z dnia 5 grudnia 2011
  Wyświetleń: 60
 1393. Zarządzenie nr 84/11 z dnia 8 grudnia 2011
  Wyświetleń: 60
 1394. Zarządzenie nr 84/20 z dnia 29 października 2020 r.
  Wyświetleń: 60
 1395. Zarządzenie nr 85/20 z dnia 4 listopada 2020 r.
  Wyświetleń: 60
 1396. Audyt wewnętrzny
  Wyświetleń: 59
 1397. Dostawa sprzętu komputerowego do Urzędu Gminy w Bukowcu w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” – II etap 28.11.2022
  Wyświetleń: 59
 1398. Kontrola Wojewody Kujawsko-Pomorskiego kwiecień 2018 r.
  Wyświetleń: 59
 1399. Końcowa, nielimitowana sprzedaż węgla
  Wyświetleń: 59
 1400. Obwieszczenie Burmistrza Świecia BAGiGG.6733.1.27.2021 z dnia 8 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 59
 1401. Ogłoszenie RRiB.7322.1.2022.BM z dnia 22 listopada 2022 r. - składanie uwag i wniosków
  Wyświetleń: 59
 1402. Uchwała Nr 3/P/2021 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 59
 1403. Uchwała nr III/18/14 z dnia 29 grudnia 2014
  Wyświetleń: 59
 1404. Uchwała nr III/23/10 z dnia 28 grudnia 2010
  Wyświetleń: 59
 1405. Uchwała nr III/30/06 z dnia 29 grudnia 2006
  Wyświetleń: 59
 1406. Uchwała nr L/309/23 z dnia 27 października 2023 r.
  Wyświetleń: 59
 1407. Uchwała nr VII/48/15 z dnia 20 maja 2015
  Wyświetleń: 59
 1408. Uchwała nr X/102/2003 z dnia 30 grudnia 2003
  Wyświetleń: 59
 1409. Uchwała nr XIII/88/19 z dnia 7 listopada 2019 r.
  Wyświetleń: 59
 1410. Uchwała nr XIII/89/15 z dnia 21 grudnia 2015
  Wyświetleń: 59
 1411. Uchwała nr XLIV/283/23 z dnia 28 marca 2023 r.
  Wyświetleń: 59
 1412. Uchwała nr XVIII/167/2004 z dnia 28 grudnia 2004
  Wyświetleń: 59
 1413. Uchwała nr XXI/183/2005 z dnia 29 kwietnia 2005
  Wyświetleń: 59
 1414. Uchwała nr XXII/128/08 z dnia 21 listopada 2008
  Wyświetleń: 59
 1415. Uchwała nr XXIV/158/12 z dnia 14 grudnia 2012
  Wyświetleń: 59
 1416. Uchwała nr XXV/163/12 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2012
  Wyświetleń: 59
 1417. Uchwała nr XXX/196/21 z dnia 10 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 59
 1418. Uchwała nr XXX/201/13 z dnia 28 sierpnia 2013
  Wyświetleń: 59
 1419. Uchwała nr XXXVIII/246/17 z dnia 22 grudnia 2017r.
  Wyświetleń: 59
 1420. Uchwała nr XXXVIII/247/17 z dnia 22 grudnia 2017 r.
  Wyświetleń: 59
 1421. Zarządzenie nr 22/24 z dnia 2 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 59
 1422. Zarządzenie nr 30/19 z dnia 17 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 59
 1423. Zarządzenie nr 31/20 z dnia 1 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 59
 1424. Zarządzenie nr 32/22 z dnia 2 czerwca 2022 r.
  Wyświetleń: 59
 1425. Zarządzenie nr 38/14 z dnia 2 czerwca 2014
  Wyświetleń: 59
 1426. Zarządzenie nr 40/14 z dnia 3 czerwca 2014
  Wyświetleń: 59
 1427. Zarządzenie nr 46/16 z dnia 25 sierpnia 2016r.
  Wyświetleń: 59
 1428. Zarządzenie nr 47/20 z dnia 6 lipca 2020 r.
  Wyświetleń: 59
 1429. Zarządzenie nr 54/21 z dnia 8 października 2021 r.
  Wyświetleń: 59
 1430. Zarządzenie Nr 56/06 z dnia 10 listopada 2006r.
  Wyświetleń: 59
 1431. Zarządzenie nr 56/09 z dnia 12 listopada 2009
  Wyświetleń: 59
 1432. Zarządzenie nr 56/16 z dnia 6 października 2016 r.
  Wyświetleń: 59
 1433. Zarządzenie nr 59/09 z dnia 26 listopada 2009
  Wyświetleń: 59
 1434. Zarządzenie Nr 62/06 z dnia 19 grudzień 2006 r.
  Wyświetleń: 59
 1435. Zarządzenie nr 66/14 z dnia 1 października 2014
  Wyświetleń: 59
 1436. Zarządzenie nr 67/13 z dnia 15 listopada 2013
  Wyświetleń: 59
 1437. Zarządzenie nr 68/22 z dnia 9 września 2022 r.
  Wyświetleń: 59
 1438. Zarządzenie nr 70/20 z dnia 28 września 2020 r.
  Wyświetleń: 59
 1439. Zarządzenie nr 71/18 z dnia 30 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 59
 1440. Zarządzenie nr 74/15 z dnia 28 października 2015
  Wyświetleń: 59
 1441. Zarządzenie nr 75/13 z dnia 9 grudnia 2013
  Wyświetleń: 59
 1442. ZARZĄDZENIE Nr 76/07 z dnia 07 grudnia 2007 r.
  Wyświetleń: 59
 1443. Zarządzenie nr 76/23 z dnia 29 września 2023 r.
  Wyświetleń: 59
 1444. ZARZĄDZENIE NR 81/07 z dnia 28 grudnia 2007 r.
  Wyświetleń: 59
 1445. Obwieszczenie RRiB.6220.2.10.2022.RS z dnia 29.11.2022 r.
  Wyświetleń: 58
 1446. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 - wersja nr 4
  Wyświetleń: 58
 1447. Sprawozdanie za 2021 rok
  Wyświetleń: 58
 1448. Uchwała Nr 1/Kd/2024 Składu Orzekającego Nr 3 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 3 stycznia 2024 r.
  Wyświetleń: 58
 1449. Uchwała nr III/10/10 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 grudnia 2010
  Wyświetleń: 58
 1450. Uchwała nr III/28/06 z dnia 29 grudnia 2006
  Wyświetleń: 58
 1451. Uchwała nr LI/315/23 z dnia 7 grudnia 2023 r.
  Wyświetleń: 58
 1452. Uchwała nr LIV/336/24 z dnia 21 marca 2024 r.
  Wyświetleń: 58
 1453. Uchwała nr VII/47/15 z dnia 20 maja 2015
  Wyświetleń: 58
 1454. Uchwała nr XIII/83/07 z dnia 21 grudnia 2007
  Wyświetleń: 58
 1455. Uchwała nr XIII/90/11 z dnia 28 grudnia 2011
  Wyświetleń: 58
 1456. Uchwała nr XVIII/166/2004 z dnia 28 grudnia 2004
  Wyświetleń: 58
 1457. Uchwała nr XXIII/151/16 z dnia 25 listopada 2016 r.
  Wyświetleń: 58
 1458. Uchwała nr XXIV/133/08 z dnia 29 grudnia 2008
  Wyświetleń: 58
 1459. Uchwała nr XXIV/154/16 z dnia 22 grudnia 2016 r.
  Wyświetleń: 58
 1460. Uchwała nr XXIV/158/16 z dnia 22 grudnia 2016 r.
  Wyświetleń: 58
 1461. Uchwała nr XXVII/216/2005 z dnia 30 listopada 2005
  Wyświetleń: 58
 1462. Uchwała nr XXVIII/219/2005 z dnia 28 grudnia 2005
  Wyświetleń: 58
 1463. Uchwała nr XXXIV/217/13 z dnia 20 grudnia 2013
  Wyświetleń: 58
 1464. Uchwała nr XXXVII/208/09 z dnia 21 grudnia 2009
  Wyświetleń: 58
 1465. Uchwała nr XXXVII/210/09 z dnia 21 grudnia 2009
  Wyświetleń: 58
 1466. Uchwała nr XXXVIII/249/17 z dnia 22 grudnia 2017 r.
  Wyświetleń: 58
 1467. Zarządzenie nr 1/21 z dnia 4 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 58
 1468. Zarządzenie nr 11/14 z dnia 18 lutego 2014
  Wyświetleń: 58
 1469. Zarządzenie nr 11/21 z dnia 25 lutego 2021 r.
  Wyświetleń: 58
 1470. Zarządzenie nr 22/13 z dnia 7 maja 2013
  Wyświetleń: 58
 1471. Zarządzenie nr 28/19 z dnia 15 maja 2019r.
  Wyświetleń: 58
 1472. Zarządzenie nr 33/20 z dnia 4 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 58
 1473. Zarządzenie nr 34/22 z dnia 7 czerwca 2022 r.
  Wyświetleń: 58
 1474. Zarządzenie nr 35/14 z dnia 19 maja 2014
  Wyświetleń: 58
 1475. Zarządzenie nr 54/08 z dnia 13 listopada 2008
  Wyświetleń: 58
 1476. Zarządzenie nr 55/20 z dnia 17 sierpnia 2020 r.
  Wyświetleń: 58
 1477. Zarządzenie nr 56/23 z dnia 12 lipca 2023 r.
  Wyświetleń: 58
 1478. Zarządzenie nr 59/18 z dnia 22 października 2018r.
  Wyświetleń: 58
 1479. Zarządzenie nr 64/13 z dnia 7 listopada 2013
  Wyświetleń: 58
 1480. Zarządzenie nr 64/14 z dnia 24 września 2014
  Wyświetleń: 58
 1481. Zarządzenie nr 64/21 z dnia 19 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 58
 1482. Zarządzenie nr 65/23 z dnia 29 sierpnia 2023 r.
  Wyświetleń: 58
 1483. Zarządzenie nr 70/23 z dnia 8 września 2023 r.
  Wyświetleń: 58
 1484. Zarządzenie nr 72/22 z dnia 18 października 2022 r.
  Wyświetleń: 58
 1485. Zarządzenie nr 78/23 z dnia 5 października 2023 r.
  Wyświetleń: 58
 1486. Zarządzenie nr 81/20 z dnia 20 października 2020 r.
  Wyświetleń: 58
 1487. Zarządzenie nr 87/12 z dnia 6 grudnia 2012
  Wyświetleń: 58
 1488. Zawiadomienie RRiB.6220.15.11.2023.RS z dnia 02.06.2023 r.
  Wyświetleń: 58
 1489. Informacja o wynikach konkursu na realizację zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2023
  Wyświetleń: 57
 1490. Protokoły z Sesji 2024 – nowa kadencja
  Wyświetleń: 57
 1491. Sprawozdanie z realizacji planu pracy Komisji Budownictwa za 2021 rok
  Wyświetleń: 57
 1492. Sprawozdanie z realizacji planu pracy Komisji Rewizyjnej za 2021 rok
  Wyświetleń: 57
 1493. Uchwała nr I/2/18 z dnia 19 listopada 2018 r.
  Wyświetleń: 57
 1494. Uchwała nr III/16/14 z dnia 29 grudnia 2014
  Wyświetleń: 57
 1495. Uchwała nr III/20/14 z dnia 29 grudnia 2014
  Wyświetleń: 57
 1496. Uchwała nr VI/40/15 z dnia 22 kwietnia 2015
  Wyświetleń: 57
 1497. Uchwała nr VI/42/15 z dnia 22 kwietnia 2015
  Wyświetleń: 57
 1498. Uchwała nr VI/43/15 z dnia 22 kwietnia 2015
  Wyświetleń: 57
 1499. Uchwała nr XII/88/15 z dnia 20 listopada 2015
  Wyświetleń: 57
 1500. Uchwała nr XIII/94/15 z dnia 21 grudnia 2015
  Wyświetleń: 57
 1501. Uchwała nr XL/262/22 z dnia 12 grudnia 2022 r.
  Wyświetleń: 57
 1502. Uchwała nr XLIII/271/23 z dnia 7 lutego 2023 r.
  Wyświetleń: 57
 1503. Uchwała nr XXII/136/12 z dnia 30 października 2012
  Wyświetleń: 57
 1504. Uchwała nr XXIV/160/16 z dnia 22 grudnia 2016 r.
  Wyświetleń: 57
 1505. Uchwała nr XXVIII/224/2005 z dnia 28 grudnia 2005
  Wyświetleń: 57
 1506. Uchwała nr XXXIV/218/13 z dnia 20 grudnia 2013
  Wyświetleń: 57
 1507. Uchwała nr XXXVII/203/09 z dnia 21 grudnia 2009
  Wyświetleń: 57
 1508. Uchwała nr XXXVIII/241/17 z dnia 22 grudnia 2017 r.
  Wyświetleń: 57
 1509. Uchwała nr XXXVIII/248/17 z dnia 22 grudnia 2017 r.
  Wyświetleń: 57
 1510. Zarządzenie nr 12/20 z dnia 7 lutego 2020 r.
  Wyświetleń: 57
 1511. Zarządzenie nr 14/22 z dnia 23 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 57
 1512. Zarządzenie nr 18/15 z dnia 31 marca 2015
  Wyświetleń: 57
 1513. Zarządzenie nr 18/21 z dnia 14 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 57
 1514. Zarządzenie nr 2/21 z dnia 11 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 57
 1515. Zarządzenie nr 26/19 z dnia 9 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 57
 1516. Zarządzenie nr 26/20 z dnia 27 kwietnia 2020 r.
  Wyświetleń: 57
 1517. Zarządzenie nr 4/21 z dnia 21 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 57
 1518. Zarządzenie Nr 44/06 z dnia 30 sierpnia 2006 r.
  Wyświetleń: 57
 1519. Zarządzenie nr 47/14 z dnia 16 lipca 2014
  Wyświetleń: 57
 1520. Zarządzenie nr 49/22 z dnia 5 lipca 2022 r.
  Wyświetleń: 57
 1521. Zarządzenie nr 51/22 z dnia 11 lipca 2022 r.
  Wyświetleń: 57
 1522. Zarządzenie nr 53/08 z dnia 12 listopada 2008
  Wyświetleń: 57
 1523. Zarządzenie Nr 54/06 z dnia 3 listopada 2006 r.
  Wyświetleń: 57
 1524. Zarządzenie nr 58/13 z dnia 21 października 2013
  Wyświetleń: 57
 1525. Zarządzenie nr 58/21 z dnia 29 października 2021 r.
  Wyświetleń: 57
 1526. Zarządzenie nr 58/22 z dnia 29 lipca 2022 r.
  Wyświetleń: 57
 1527. Zarządzenie nr 59/21 z dnia 29 października 2021 r.
  Wyświetleń: 57
 1528. Zarządzenie nr 59/22 z dnia 29 lipca 2022 r.
  Wyświetleń: 57
 1529. Zarządzenie nr 60/09 z dnia 4 grudnia 2009
  Wyświetleń: 57
 1530. Zarządzenie nr 61/14 z dnia 5 września 2014
  Wyświetleń: 57
 1531. Zarządzenie nr 61/21 z dnia 2 listopada 2021 r.
  Wyświetleń: 57
 1532. Zarządzenie nr 63/09 z dnia 22 grudnia 2009
  Wyświetleń: 57
 1533. Zarządzenie nr 66/13 z dnia 14 listopada 2013
  Wyświetleń: 57
 1534. Zarządzenie nr 69/14 z dnia 15 października 2014
  Wyświetleń: 57
 1535. Zarządzenie nr 71/15 z dnia 19 października 2015
  Wyświetleń: 57
 1536. Zarządzenie nr 71/19 z dnia 8 listopada 2019 r.
  Wyświetleń: 57
 1537. Zarządzenie nr 79/20 z dnia 15 października 2020 r.
  Wyświetleń: 57
 1538. Zarządzenie nr 80/22 z dnia 16 listopada 2022 r.
  Wyświetleń: 57
 1539. Zarządzenie nr 81/22 z dnia 17 listopada 2022 r.
  Wyświetleń: 57
 1540. Zarządzenie nr 81/23 z dnia 19 października 2023 r.
  Wyświetleń: 57
 1541. Zarządzenie nr 92/23 z dnia 20 listopada 2023 r.
  Wyświetleń: 57
 1542. Budowa dróg na terenie Gminy Bukowiec o łącznej długości ok. 4 km. 30.09.2022
  Wyświetleń: 56
 1543. Informacja o wynikach konkursu na realizację zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2021
  Wyświetleń: 56
 1544. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Świeciu o poszerzeniu o dodatkowe wymagania kontroli bioasekuracji w gospodarstwach
  Wyświetleń: 56
 1545. Kontrola Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego 29.08.2023 r.
  Wyświetleń: 56
 1546. Obwieszczenie RRiB.6220.31.8.2023.RS z dnia 8.02.2024 r.
  Wyświetleń: 56
 1547. Postanowienie RRiB.6220.20.4.2022.RS z dnia 29 września 2022 r.
  Wyświetleń: 56
 1548. Uchwała nr II/12/14 z dnia 12 grudnia 2014
  Wyświetleń: 56
 1549. Uchwała nr II/13/14 z dnia 12 grudnia 2014
  Wyświetleń: 56
 1550. Uchwała nr II/22/06 z dnia 5 grudnia 2006
  Wyświetleń: 56
 1551. Uchwała nr III/17/14 z dnia 29 grudnia 2014
  Wyświetleń: 56
 1552. Uchwała nr XL/261/22 z dnia 12 grudnia 2022 r.
  Wyświetleń: 56
 1553. Uchwała nr XVI/106/20 z dnia 29 maja 2020 r.
  Wyświetleń: 56
 1554. Uchwała nr XVIII/175/2004 z dnia 28 grudnia 2004
  Wyświetleń: 56
 1555. Uchwała nr XXI/132/12 z dnia 24 września 2012
  Wyświetleń: 56
 1556. Zarządzenie nr 100/23 z dnia 28 grudnia 2023 r.
  Wyświetleń: 56
 1557. Zarządzenie Nr 11/06 z dnia 17 marca 2006r.
  Wyświetleń: 56
 1558. Zarządzenie nr 13/15 z dnia 12 marca 2015
  Wyświetleń: 56
 1559. Zarządzenie nr 15/15 z dnia 20 marca 2015
  Wyświetleń: 56
 1560. Zarządzenie nr 16/15 z dnia 30 marca 2015
  Wyświetleń: 56
 1561. Zarządzenie nr 2/13 z dnia 10 stycznia 2013
  Wyświetleń: 56
 1562. Zarządzenie nr 21/20 z dnia 24 marca 2020 r.
  Wyświetleń: 56
 1563. Zarządzenie nr 26/18 z dnia 23 maja 2018 r.
  Wyświetleń: 56
 1564. Zarządzenie nr 29/23 z dnia 12 kwietnia 2023 r.
  Wyświetleń: 56
 1565. Zarządzenie nr 42/16 z dnia 9 sierpnia 2016r.
  Wyświetleń: 56
 1566. Zarządzenie nr 48/14 z dnia 18 lipca 2014
  Wyświetleń: 56
 1567. Zarządzenie nr 50/20 z dnia 20 lipca 2020 r.
  Wyświetleń: 56
 1568. Zarządzenie Nr 51/06 z dnia 23 października 2006 r.
  Wyświetleń: 56
 1569. Zarządzenie nr 51/08 z dnia 3 listopada 2008
  Wyświetleń: 56
 1570. Zarządzenie nr 51/21 z dnia 20 września 2021 r.
  Wyświetleń: 56
 1571. Zarządzenie nr 52/15 z dnia 1 września 2015
  Wyświetleń: 56
 1572. Zarządzenie nr 57/13 z dnia 2 października 2013
  Wyświetleń: 56
 1573. Zarządzenie Nr 59/06 z dnia 1 grudnia 2006 r.
  Wyświetleń: 56
 1574. Zarządzenie nr 6/13 z dnia 16 stycznia 2013
  Wyświetleń: 56
 1575. Zarządzenie nr 60/16 z dnia 20 października 2016r.
  Wyświetleń: 56
 1576. Zarządzenie nr 63/14 z dnia 10 września 2014
  Wyświetleń: 56
 1577. Zarządzenie nr 65/09 z dnia 29 grudnia 2009
  Wyświetleń: 56
 1578. Zarządzenie nr 74/13 z dnia 2 grudnia 2013
  Wyświetleń: 56
 1579. Zarządzenie nr 81/14 z dnia 1 grudnia 2014
  Wyświetleń: 56
 1580. Zarządzenie nr 82/11 z dnia 25 listopada 2011
  Wyświetleń: 56
 1581. Zarządzenie nr 85/11 z dnia 19 grudnia 2011
  Wyświetleń: 56
 1582. Zawiadomienie RRiB.6220.79.11.2021.RS
  Wyświetleń: 56
 1583. Zbiorcza informacja o petycjach za 2023 rok
  Wyświetleń: 56
 1584. ARiMR: Materiał siewny - pomoc związana z kryzysem wojennym - nabór do 14 sierpnia br.
  Wyświetleń: 55
 1585. Można składać wnioski na transport i utylizację wyrobów zawierających azbest 2024
  Wyświetleń: 55
 1586. Obwieszczenie RRiB.6220.84.10.2021.RS
  Wyświetleń: 55
 1587. Obwieszczenie Starosty Świeckiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za przejęcie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym
  Wyświetleń: 55
 1588. Sprawozdanie z realizacji planu pracy Komisji Rolnictwa za 2021 rok
  Wyświetleń: 55
 1589. Uchwała nr III/18/18 z dnia 20 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 55
 1590. Uchwała nr III/21/14 z dnia 29 grudnia 2014
  Wyświetleń: 55
 1591. Uchwała nr III/27/18 z dnia 20 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 55
 1592. Uchwała nr IX/86/2003 z dnia 28 listopada 2003
  Wyświetleń: 55
 1593. Uchwała nr XIII/82/19 z dnia 7 listopada 2019 r.
  Wyświetleń: 55
 1594. Uchwała nr XIII/90/15 z dnia 21 grudnia 2015
  Wyświetleń: 55
 1595. Uchwała nr XIII/96/15 z dnia 21 grudnia 2015
  Wyświetleń: 55
 1596. Uchwała nr XLIV/281/23 z dnia 28 marca 2023 r.
  Wyświetleń: 55
 1597. Uchwała nr XVIII/171/2004 z dnia 28 grudnia 2004
  Wyświetleń: 55
 1598. Zarządzenia nr 24/18 z dnia 7 maja 2018r.
  Wyświetleń: 55
 1599. Zarządzenie nr 19/22 z dnia 26 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 55
 1600. Zarządzenie nr 32/21 z dnia 10 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 55
 1601. ZARZĄDZENIE NR 42/07 z dnia 29 sierpnia 2007 r.
  Wyświetleń: 55
 1602. Zarządzenie Nr 50/06 z dnia 23 października 2006r.
  Wyświetleń: 55
 1603. Zarządzenie Nr 58/06 z dnia 24 listopada 2006 r.
  Wyświetleń: 55
 1604. Zarządzenie nr 61/20 z dnia 1 września 2020 r.
  Wyświetleń: 55
 1605. Zarządzenie nr 62/09 z dnia 14 grudnia 2009
  Wyświetleń: 55
 1606. Zarządzenie nr 64/19 z dnia 10 października 2019 r.
  Wyświetleń: 55
 1607. Zarządzenie nr 65/13 z dnia 7 listopada 2013
  Wyświetleń: 55
 1608. Zarządzenie nr 71/10 z dnia 29 listopada 2010
  Wyświetleń: 55
 1609. Zarządzenie nr 72/14 z dnia 4 listopada 2014
  Wyświetleń: 55
 1610. Zarządzenie nr 73/14 z dnia 6 listopada 2014
  Wyświetleń: 55
 1611. Zarządzenie nr 75/14 z dnia 14 listopada 2014
  Wyświetleń: 55
 1612. Zarządzenie nr 76/14 z dnia 18 listopada 2014
  Wyświetleń: 55
 1613. Zarządzenie nr 78/13 z dnia 23 grudnia 2013
  Wyświetleń: 55
 1614. Zarządzenie nr 8/21 z dnia 28 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 55
 1615. Zarządzenie nr 88/11 z dnia 29 grudnia 2011
  Wyświetleń: 55
 1616. Decyzja RRiB.6220.71.10.2021.RS z dnia 27 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 54
 1617. Informacja o wynikach konkursu na realizację zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2022
  Wyświetleń: 54
 1618. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rozpoczęła wysyłanie deklaracji podatkowych PIT za 2022 r.
  Wyświetleń: 54
 1619. Kumunikat odnośnie akcji doustnego szczepienia lisów wolno żyjących
  Wyświetleń: 54
 1620. Sprawozdanie z realizacji planu pracy Komisji Oświaty za 2021 rok
  Wyświetleń: 54
 1621. Uchwała nr II/24/06 z dnia 5 grudnia 2006
  Wyświetleń: 54
 1622. Uchwała nr LI/323/23 z dnia 7 grudnia 2023 r.
  Wyświetleń: 54
 1623. Uchwała nr XXVIII/225/2005 z dnia 28 grudnia 2005
  Wyświetleń: 54
 1624. Zarządzenie nr 1/19 z dnia 2 stycznia 2019 r.
  Wyświetleń: 54
 1625. Zarządzenie nr 10/15 z dnia 10 marca 2015
  Wyświetleń: 54
 1626. Zarządzenie nr 21/14 z dnia 3 kwietnia 2014
  Wyświetleń: 54
 1627. Zarządzenie nr 3/19 z dnia 30 stycznia 2019 r.
  Wyświetleń: 54
 1628. Zarządzenie nr 33/15 z dnia 14 lipca 2015
  Wyświetleń: 54
 1629. Zarządzenie Nr 34/06 z dnia 31 lipca 2006r.
  Wyświetleń: 54
 1630. Zarządzenie nr 38/15 z dnia 30 lipca 2015
  Wyświetleń: 54
 1631. Zarządzenie nr 41/14 z dnia 9 czerwca 2014
  Wyświetleń: 54
 1632. Zarządzenie nr 46/13 z dnia 4 września 2013
  Wyświetleń: 54
 1633. Zarządzenie nr 48/20 z dnia 10 lipca 2020 r.
  Wyświetleń: 54
 1634. Zarządzenie nr 5/21 z dnia 25 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 54
 1635. Zarządzenie nr 50/22 z dnia 5 lipca 2022 r.
  Wyświetleń: 54
 1636. Zarządzenie nr 56/22 z dnia 22 lipca 2022 r.
  Wyświetleń: 54
 1637. Zarządzenie nr 6/14 z dnia 21 stycznia 2014
  Wyświetleń: 54
 1638. Zarządzenie nr 60/14 z dnia 1 września 2014
  Wyświetleń: 54
 1639. Zarządzenie nr 60/15 z dnia 30 września 2015
  Wyświetleń: 54
 1640. ZARZĄDZENIE NR 60/2007 z dnia 08 listopada 2007 r.
  Wyświetleń: 54
 1641. Zarządzenie nr 61/09 z dnia 9 grudnia 2009
  Wyświetleń: 54
 1642. Zarządzenie nr 62/19 z dnia 30 września 2019 r.
  Wyświetleń: 54
 1643. Zarządzenie nr 64/09 z dnia 22 grudnia 2009
  Wyświetleń: 54
 1644. Zarządzenie nr 69/15 z dnia 14 października 2015
  Wyświetleń: 54
 1645. Zarządzenie nr 71/22 z dnia 13 października 2022 r.
  Wyświetleń: 54
 1646. Zarządzenie nr 74/18 z dnia 21 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 54
 1647. Zarządzenie nr 77/14 z dnia 25 listopada 2014
  Wyświetleń: 54
 1648. Zarządzenie nr 79/11 z dnia 14 listopada 2011
  Wyświetleń: 54
 1649. Zarządzenie nr 80/11 z dnia 14 listopada 2011
  Wyświetleń: 54
 1650. Zarządzenie nr 87/11 z dnia 29 grudnia 2011
  Wyświetleń: 54
 1651. Zarządzenie nr 9/13 z dnia 27 lutego 2013
  Wyświetleń: 54
 1652. Zarządzenie nr 92/12 z dnia 19 grudnia 2012
  Wyświetleń: 54
 1653. Zmiany w zasadach przyznawania zasiłku macierzyńskiego z tytułu przysposobienia/przyjęcia dziecka na wychowanie
  Wyświetleń: 54
 1654. Dostawa sprzętu komputerowego do Urzędu Gminy w Bukowcu w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” 10.05.2022
  Wyświetleń: 53
 1655. Konsultacje projektu "Programu Współpracy Gminy Bukowiec z organizacjami pozarządowymi" 2023
  Wyświetleń: 53
 1656. Obwieszczenie Wójta Gminy Lniano z dnia 10 listopada 2023 r.
  Wyświetleń: 53
 1657. Ogłoszenie o otwartym konkursie na realizację zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2021
  Wyświetleń: 53
 1658. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 - wersja nr 6
  Wyświetleń: 53
 1659. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024 - wersja nr 1
  Wyświetleń: 53
 1660. Protokoły ze wspólnych spotkań Komisji Rady 2024
  Wyświetleń: 53
 1661. Uchwała nr L/310/23 z dnia 27 października 2023 r.
  Wyświetleń: 53
 1662. Uchwała nr LI/321/23 z dnia 7 grudnia 2023 r.
  Wyświetleń: 53
 1663. Uchwała nr XI/75/15 z dnia 27 października 2015
  Wyświetleń: 53
 1664. Uchwała nr XIX/176/2005 z dnia 18 lutego 2005
  Wyświetleń: 53
 1665. Uchwała nr XXIX/194/13 z dnia 28 czerwca 2013
  Wyświetleń: 53
 1666. Uchwała nr XXVIII/218/2005 z dnia 28 grudnia 2005
  Wyświetleń: 53
 1667. Uchwała nr XXVIII/223/2005 z dnia 28 grudnia 2005
  Wyświetleń: 53
 1668. Uchwała nr XXXVII/209/09 z dnia 21 grudnia 2009
  Wyświetleń: 53
 1669. Zarządzenie nr 16/21 z dnia 31 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 53
 1670. Zarządzenie Nr 18/06 z dnia 24 kwietnia 2006r.
  Wyświetleń: 53
 1671. Zarządzenie nr 24/15 z dnia 28 kwietnia 2015
  Wyświetleń: 53
 1672. Zarządzenie nr 27/16 z dnia 27 kwietnia 2016r.
  Wyświetleń: 53
 1673. Zarządzenie nr 27/18 z dnia 25 maja 2018 r.
  Wyświetleń: 53
 1674. Zarządzenie nr 31/19 z dnia 22 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 53
 1675. Zarządzenie nr 41/15 z dnia 10 sierpnia 2015
  Wyświetleń: 53
 1676. Zarządzenie nr 49/14 z dnia 22 lipca 2014
  Wyświetleń: 53
 1677. Zarządzenie nr 52/22 z dnia 11 lipca 2022 r.
  Wyświetleń: 53
 1678. Zarządzenie nr 55/08 z dnia 13 listopada 2008
  Wyświetleń: 53
 1679. Zarządzenie nr 57/08 z dnia 20 listopada 2008
  Wyświetleń: 53
 1680. Zarządzenie nr 58/08 z dnia 28 listopada 2008
  Wyświetleń: 53
 1681. Zarządzenie nr 63/19 z dnia 10 października 2019 r.
  Wyświetleń: 53
 1682. Zarządzenie nr 65/20 z dnia 18 września 2020 r.
  Wyświetleń: 53
 1683. Zarządzenie nr 66/23 z dnia 29 sierpnia 2023 r.
  Wyświetleń: 53
 1684. Zarządzenie nr 73/23 z dnia 18 września 2023 r.
  Wyświetleń: 53
 1685. Zarządzenie nr 75/22 z dnia 21 września 2022 r.
  Wyświetleń: 53
 1686. Zarządzenie nr 78/10 z dnia 29 grudnia 2010
  Wyświetleń: 53
 1687. Zarządzenie nr 79/10 z dnia 30 grudnia 2010
  Wyświetleń: 53
 1688. Zarządzenie nr 8/22 z dnia 17 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 53
 1689. Zarządzenie nr 80/10 z dnia 30 grudnia 2010
  Wyświetleń: 53
 1690. Zarządzenie nr 86/12 z dnia 4 grudnia 2012
  Wyświetleń: 53
 1691. Zarządzenie nr 94/12 z dnia 28 grudnia 2012
  Wyświetleń: 53
 1692. Decyzja RRiB.6220.1.13.2022.RS z dnia 5 grudnia 2023 r.
  Wyświetleń: 52
 1693. Informacja o wynikach konsultacji 2021
  Wyświetleń: 52
 1694. Kontrola Urzędu Marszałkowskiego Woj. Kujawsko-Pomorskiego maj 2016 r.
  Wyświetleń: 52
 1695. Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii dotyczące budowy gazociągu Dworzysko – Chojnice wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw kujawsko-pomorskiego i pomorskiego
  Wyświetleń: 52
 1696. Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii o przekazaniu skargi
  Wyświetleń: 52
 1697. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I w sprawie zwołania I sesji Rady Gminy Bukowiec
  Wyświetleń: 52
 1698. Protokoły z Komisji Budżetu i Spraw Organizacyjnych 2024
  Wyświetleń: 52
 1699. Sprawozdanie za 2020 rok
  Wyświetleń: 52
 1700. Uchwała nr I/2/06 z dnia 27 listopada 2006
  Wyświetleń: 52
 1701. Uchwała nr II/25/06 z dnia 5 grudnia 2006
  Wyświetleń: 52
 1702. Uchwała nr III/13/10 z dnia 28 grudnia 2010
  Wyświetleń: 52
 1703. Uchwała nr IV/32/2003 z dnia 20 marca 2003
  Wyświetleń: 52
 1704. Uchwała nr IX/61/11 z dnia 24 sierpnia 2011
  Wyświetleń: 52
 1705. Uchwała nr LI/316/23 z dnia 7 grudnia 2023 r.
  Wyświetleń: 52
 1706. Uchwała nr XLVIII/298/23 z dnia 30 sierpnia 2023 r.
  Wyświetleń: 52
 1707. Uchwała nr XLVIII/302/23 z dnia 30 sierpnia 2023 r.
  Wyświetleń: 52
 1708. Uchwała nr XXIV/152/12 z dnia 14 grudnia 2012
  Wyświetleń: 52
 1709. Zarządzenie nr 12/22 z dnia 18 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 52
 1710. Zarządzenie nr 13/21 z dnia 15 marca 2021 r.
  Wyświetleń: 52
 1711. Zarządzenie nr 16/24 z dnia 27 lutego 2024 r.
  Wyświetleń: 52
 1712. Zarządzenie nr 23/22 z dnia 27 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 52
 1713. Zarządzenie nr 32/19 z dnia 24 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 52
 1714. Zarządzenie nr 32/20 z dnia 2 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 52
 1715. Zarządzenie nr 32/23 z dnia 21 kwietnia 2023 r.
  Wyświetleń: 52
 1716. Zarządzenie nr 38/20 z dnia 8 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 52
 1717. Zarządzenie nr 41/19 z dnia 18 lipca 2019 r.
  Wyświetleń: 52
 1718. Zarządzenie Nr 5/06 z dnia 3 lutego 2006 r.
  Wyświetleń: 52
 1719. Zarządzenie nr 5/24 z dnia 18 stycznia 2024 r.
  Wyświetleń: 52
 1720. Zarządzenie nr 51/20 z dnia 20 lipca 2020 r.
  Wyświetleń: 52
 1721. Zarządzenie nr 59/14 z dnia 26 sierpnia 2014
  Wyświetleń: 52
 1722. Zarządzenie nr 60/19 z dnia 26 września 2019 r.
  Wyświetleń: 52
 1723. Zarządzenie nr 63/15 z dnia 5 października 2015
  Wyświetleń: 52
 1724. Zarządzenie nr 64/11 z dnia 19 września 2011
  Wyświetleń: 52
 1725. Zarządzenie nr 69/22 z dnia 9 września 2022 r.
  Wyświetleń: 52
 1726. Zarządzenie nr 7/14 z dnia 31 stycznia 2014
  Wyświetleń: 52
 1727. Zarządzenie nr 88/12 z dnia 13 grudnia 2012
  Wyświetleń: 52
 1728. Zarządzenie nr 93/12 z dnia 28 grudnia 2012
  Wyświetleń: 52
 1729. Zarządzenie nr 94/23 z dnia 30 listopada 2023 r.
  Wyświetleń: 52
 1730. Budowa energooszczędnej sali gimnastycznej oraz wymiana źródła ciepła na OZE w Szkole Podstawowej w Przysiersku 08.07.2022
  Wyświetleń: 51
 1731. Decyzja RRiB.6220.34.9.2022.RS z dnia 21 kwietnia 2023 r.
  Wyświetleń: 51
 1732. Dostawa sprzętu komputerowego do Urzędu Gminy w Bukowcu w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” 27.04.2022
  Wyświetleń: 51
 1733. Informacja o wynikach konsultacji 2022
  Wyświetleń: 51
 1734. Nowe kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych od dnia 1 marca 2023 r.
  Wyświetleń: 51
 1735. Obwieszczenie RRiB.6220.30.11.2022.RS z dnia 25.05.2023 r.
  Wyświetleń: 51
 1736. Obwieszczenie RRiB.6220.66.14.2021.RS
  Wyświetleń: 51
 1737. Obwieszczenie RRiB.6220.66.18.2021.RS
  Wyświetleń: 51
 1738. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 - wersja nr 5
  Wyświetleń: 51
 1739. Remont elewacji Kościoła NMP Królowej Polski w Bukowcu
  Wyświetleń: 51
 1740. Uchwała nr III/29/06 z dnia 29 grudnia 2006
  Wyświetleń: 51
 1741. Uchwała nr IV/31/07 z dnia 31 stycznia 2007
  Wyświetleń: 51
 1742. Uchwała nr XV/144/2004 z dnia 24 września 2004
  Wyświetleń: 51
 1743. Uchwała nr XXI/130/12 z dnia 24 września 2012
  Wyświetleń: 51
 1744. Uchwała nr XXIV/200/2005 z dnia 30 sierpnia 2005
  Wyświetleń: 51
 1745. Uchwała nr XXVIII/184/13 z dnia 27 maja 2013
  Wyświetleń: 51
 1746. Uchwała nr XXXVIII/248/22 z dnia 28 października 2022 r.
  Wyświetleń: 51
 1747. Uchwała nr XXXVIII/249/22 z dnia 28 października 2022 r.
  Wyświetleń: 51
 1748. Zarządzenie Nr 10/06 z dnia 13 marca 2006 r.
  Wyświetleń: 51
 1749. Zarządzenie Nr 13/06 z dnia 27 marca 2006 r.
  Wyświetleń: 51
 1750. Zarządzenie nr 16/22 z dnia 20 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 51
 1751. Zarządzenie Nr 17/06 z dnia 18 kwietnia 2006 r.
  Wyświetleń: 51
 1752. Zarządzenie nr 19/20 z dnia 11 marca 2020 r.
  Wyświetleń: 51
 1753. Zarządzenie nr 37/15 z dnia 29 lipca 2015
  Wyświetleń: 51
 1754. Zarządzenie nr 37/18 z dnia 17 lipca 2018 r.
  Wyświetleń: 51
 1755. Zarządzenie nr 39/23 z dnia 31 maja 2023 r.
  Wyświetleń: 51
 1756. Zarządzenie nr 41/13 z dnia 6 sierpnia 2013
  Wyświetleń: 51
 1757. Zarządzenie nr 51/14 z dnia 1 sierpnia 2014
  Wyświetleń: 51
 1758. Zarządzenie nr 54/22 z dnia 18 lipca 2022 r.
  Wyświetleń: 51
 1759. Zarządzenie nr 54/23 z dnia 6 lipca 2023 r.
  Wyświetleń: 51
 1760. Zarządzenie nr 56/08 z dnia 18 listopada 2008
  Wyświetleń: 51
 1761. Zarządzenie nr 59/13 z dnia 23 października 2013
  Wyświetleń: 51
 1762. Zarządzenie Nr 60/06 z dnia 6 grudnia 2006 r.
  Wyświetleń: 51
 1763. Zarządzenie nr 61/22 z dnia 5 sierpnia 2022 r.
  Wyświetleń: 51
 1764. Zarządzenie nr 62/13 z dnia 4 listopada 2013
  Wyświetleń: 51
 1765. Zarządzenie nr 68/14 z dnia 7 października 2014
  Wyświetleń: 51
 1766. Zarządzenie nr 75/19 z dnia 12 listopada 2019 r.
  Wyświetleń: 51
 1767. Decyzja RRiB.6220.70.10.2021.RS z dnia 13 maja 2022 r.
  Wyświetleń: 50
 1768. Informacja Śg-IV.721.25.2023 z dnia 5 maja 2023 r.
  Wyświetleń: 50
 1769. Porządek obrad LIII Sesji Rady Gminy Bukowiec
  Wyświetleń: 50
 1770. Uchwała Nr 6/Dpr/2023 Składu Orzekającego Nr 3 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 22 listopada 2023 r.
  Wyświetleń: 50
 1771. Uchwała nr II/21/06 z dnia 5 grudnia 2006
  Wyświetleń: 50
 1772. Wykaz danych kontaktowych do osób zajmujących się obsługą wyborów do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 50
 1773. Zarządzenie nr 16/09 z dnia 3 marca 2009
  Wyświetleń: 50
 1774. Zarządzenie nr 18/22 z dnia 26 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 50
 1775. Zarządzenie nr 2/19 z dnia 9 stycznia 2019 r.
  Wyświetleń: 50
 1776. Zarządzenie nr 23/14 z dnia 9 kwietnia 2014
  Wyświetleń: 50
 1777. Zarządzenie nr 25/14 z dnia 16 kwietnia 2014
  Wyświetleń: 50
 1778. Zarządzenie nr 42/20 z dnia 19 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 50
 1779. Zarządzenie nr 5/13 z dnia 10 stycznia 2013
  Wyświetleń: 50
 1780. Zarządzenie Nr 55/06 z dnia 9 listopada 2006 r.
  Wyświetleń: 50
 1781. Zarządzenie nr 55/13 z dnia 2 października 2013
  Wyświetleń: 50
 1782. Zarządzenie nr 64/15 z dnia 5 października 2015
  Wyświetleń: 50
 1783. Zarządzenie nr 68/23 z dnia 1 września 2023 r.
  Wyświetleń: 50
 1784. Zarządzenie nr 71/14 z dnia 3 listopada 2014
  Wyświetleń: 50
 1785. Zarządzenie nr 77/15 z dnia 5 listopada 2015
  Wyświetleń: 50
 1786. Zarządzenie nr 78/22 z dnia 10 listopada 2022 r.
  Wyświetleń: 50
 1787. Zarządzenie nr 81/11 z dnia 25 listopada 2011
  Wyświetleń: 50
 1788. Zarządzenie nr 86/11 z dnia 21 grudnia 2011
  Wyświetleń: 50
 1789. Zarządzenie nr 9/22 z dnia 18 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 50
 1790. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 2013-2014
  Wyświetleń: 49
 1791. Budowa energooszczędnej sali gimnastycznej oraz wymiana źródła ciepła na OZE w Szkole Podstawowej w Przysiersku 26.04.2022
  Wyświetleń: 49
 1792. Obwieszczenie RRiB.6220.15.7.2022.RS z dnia 24.05.2023 r.
  Wyświetleń: 49
 1793. Obwieszczenie WIR.II.747.2.2.2021.EP z dnia 7 września 2021 r.
  Wyświetleń: 49
 1794. Obwieszczenie Wójta Gminy Lniano z dnia 24 stycznia 2024 r.
  Wyświetleń: 49
 1795. Uchwała nr IX/64/11 z dnia 24 sierpnia 2011
  Wyświetleń: 49
 1796. Uchwała nr XI/113/04 z dnia 27 lutego 2004
  Wyświetleń: 49
 1797. Uchwała nr XII/84/11 z dnia 23 listopada 2011
  Wyświetleń: 49
 1798. Uchwała nr XV/97/20 z dnia 6 lutego 2020 r.
  Wyświetleń: 49
 1799. Uchwała nr XXXVIII/250/22 z dnia 28 października 2022 r.
  Wyświetleń: 49
 1800. Zarządzenie nr 1/15 z dnia 2 stycznia 2015
  Wyświetleń: 49
 1801. Zarządzenie nr 10/24 z dnia 30 stycznia 2024 r.
  Wyświetleń: 49
 1802. Zarządzenie nr 24/14 z dnia 16 kwietnia 2014
  Wyświetleń: 49
 1803. Zarządzenie nr 27/15 z dnia 10 czerwca 2015
  Wyświetleń: 49
 1804. Zarządzenie nr 28/20 z dnia 28 kwietnia 2020 r.
  Wyświetleń: 49
 1805. Zarządzenie nr 35/20 z dnia 4 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 49
 1806. Zarządzenie nr 35/23 z dnia 17 maja 2023 r.
  Wyświetleń: 49
 1807. Zarządzenie nr 36/20 z dnia 8 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 49
 1808. Zarządzenie nr 43/22 z dnia 22 czerwca 2022 r.
  Wyświetleń: 49
 1809. Zarządzenie nr 54/20 z dnia 3 sierpnia 2020 r.
  Wyświetleń: 49
 1810. Zarządzenie nr 56/18 z dnia 4 października 2018 r.
  Wyświetleń: 49
 1811. Zarządzenie nr 57/20 z dnia 24 sierpnia 2020r.
  Wyświetleń: 49
 1812. Zarządzenie nr 6/20 z dnia 23 stycznia 2020 r.
  Wyświetleń: 49
 1813. Zarządzenie nr 60/22 z dnia 1 sierpnia 2022 r.
  Wyświetleń: 49
 1814. Zarządzenie nr 62/20 z dnia 2 września 2020r.
  Wyświetleń: 49
 1815. Zarządzenie nr 63/18 z dnia 2 listopada 2018 r.
  Wyświetleń: 49
 1816. Zarządzenie nr 67/10 z dnia 12 listopada 2010
  Wyświetleń: 49
 1817. Zarządzenie nr 72/19 z dnia 8 listopada 2019 r.
  Wyświetleń: 49
 1818. Zarządzenie nr 80/15 z dnia 10 listopada 2015
  Wyświetleń: 49
 1819. Zarządzenie nr 82/15 z dnia 20 listopada 2015
  Wyświetleń: 49
 1820. Zarządzenie nr 83/15 z dnia 23 listopada 2015
  Wyświetleń: 49
 1821. Zarządzenie nr 85/15 z dnia 30 listopada 2015
  Wyświetleń: 49
 1822. Zarządzenie nr 9/20 z dnia 31 stycznia 2020 r.
  Wyświetleń: 49
 1823. Zarządzenie nr 99/23 z dnia 28 grudnia 2023 r.
  Wyświetleń: 49
 1824. Decyzja RRiB.6220.2.8.2022.RS z dnia 25 listopada 2023 r.
  Wyświetleń: 48
 1825. Konsultacje projektu „Programu Współpracy Gminy Bukowiec z organizacjami pozarządowymi” 2022
  Wyświetleń: 48
 1826. Kontrola WBZK Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego 2023 r.
  Wyświetleń: 48
 1827. Obwieszczenie RRiB.6220.34.2.2022.RS z dnia 05.01.2023 r.
  Wyświetleń: 48
 1828. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 - wersja nr 8
  Wyświetleń: 48
 1829. Protokoły z Komisji Budownictwa 2024
  Wyświetleń: 48
 1830. Protokoły z Komisji Oświaty 2024
  Wyświetleń: 48
 1831. Uchwała nr V/37/07 z dnia 30 marca 2007
  Wyświetleń: 48
 1832. Uchwała nr XXXII/252/06 z dnia 29 maja 2006
  Wyświetleń: 48
 1833. Uchwała nr XXXIX/251/14 z dnia 30 maja 2014
  Wyświetleń: 48
 1834. Wniosek/petycja z 5 czerwca 2024 r.
  Wyświetleń: 48
 1835. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 19.01.2023
  Wyświetleń: 48
 1836. Zarządzenie nr 15/22 z dnia 7 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 48
 1837. Zarządzenie nr 17/22 z dnia 20 kwietnia 2022 r.
  Wyświetleń: 48
 1838. Zarządzenie nr 18/13 z dnia 4 kwietnia 2013
  Wyświetleń: 48
 1839. Zarządzenie nr 23/20 z dnia 31 marca 2020 r.
  Wyświetleń: 48
 1840. Zarządzenie nr 24/20 z dnia 6 kwietnia 2020 r.
  Wyświetleń: 48
 1841. Zarządzenie nr 31/13 z dnia 12 czerwca 2013
  Wyświetleń: 48
 1842. Zarządzenie nr 34/20 z dnia 4 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 48
 1843. Zarządzenie nr 36/22 z dnia 7 czerwca 2022 r.
  Wyświetleń: 48
 1844. Zarządzenie nr 38/16 z dnia 22 lipca 2016 r.
  Wyświetleń: 48
 1845. Zarządzenie nr 39/22 z dnia 21 czerwca 2022 r.
  Wyświetleń: 48
 1846. Zarządzenie nr 48/15 z dnia 28 sierpnia 2015
  Wyświetleń: 48
 1847. Zarządzenie nr 53/20 z dnia 3 sierpnia 2020 r.
  Wyświetleń: 48
 1848. Zarządzenie nr 55/22 z dnia 20 lipca 2022 r.
  Wyświetleń: 48
 1849. Zarządzenie nr 61/19 z dnia 30 września 2019 r.
  Wyświetleń: 48
 1850. Zarządzenie nr 62/15 z dnia 1 października 2015
  Wyświetleń: 48
 1851. Zarządzenie nr 69/19 z dnia 29 października 2019 r.
  Wyświetleń: 48
 1852. Zarządzenie nr 75/15 z dnia 28 października 2015
  Wyświetleń: 48
 1853. Zarządzenie nr 76/19 z dnia 12 listopada 2019 r.
  Wyświetleń: 48
 1854. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat
  Wyświetleń: 47
 1855. Komisja Rewizyjna - 26 września 2023
  Wyświetleń: 47
 1856. Konsultacje projektu "Programu Współpracy Gminy Bukowiec z organizacjami pozarządowymi" 2021
  Wyświetleń: 47
 1857. Obwieszczenie RRiB.6220.2.2.2022.RS
  Wyświetleń: 47
 1858. Obwieszczenie RRiB.6220.31.13.2020.RS
  Wyświetleń: 47
 1859. Obwieszczenie WIR.II.747.2.2.2021.EP z dnia 17 stycznia 2022 r.
  Wyświetleń: 47
 1860. Osiągnięte poziomy recyklingu przez Gminę Bukowiec w 2023 roku
  Wyświetleń: 47
 1861. Postanowienie RRiB.6220.15.8.2023.RS z dnia 1 czerwca 2023 r.
  Wyświetleń: 47
 1862. Uchwała Nr 1/D/2024 Składu Orzekającego Nr 3 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 3 stycznia 2024 r.
  Wyświetleń: 47
 1863. Uchwała nr LI/313/23 z dnia 7 grudnia 2023 r.
  Wyświetleń: 47
 1864. Uchwała nr LI/319/23 z dnia 7 grudnia 2023 r.
  Wyświetleń: 47
 1865. Uchwała nr VII/44/07 z dnia 29 czerwca 2007
  Wyświetleń: 47
 1866. Uchwała nr XI/112/04 z dnia 27 lutego 2004
  Wyświetleń: 47
 1867. Uchwała nr XVIII/118/12 z dnia 29 maja 2012
  Wyświetleń: 47
 1868. Uchwała nr XXXII/195/17 z dnia 19 czerwca 2017 r.
  Wyświetleń: 47
 1869. Uchwała nr XXXV/227/22 z dnia 30 czerwca 2022 r.
  Wyświetleń: 47
 1870. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podaje do publicznej wiadomości informację o przyjęciu programów ochrony powietrza
  Wyświetleń: 47
 1871. Zarządzenie nr 10/18 z dnia 20 lutego 2018 r.
  Wyświetleń: 47
 1872. Zarządzenie Nr 12/06 z dnia 21 marca 2006 r.
  Wyświetleń: 47
 1873. Zarządzenie nr 14/19 z dnia 11 marca 2019 r.
  Wyświetleń: 47
 1874. Zarządzenie nr 19/13 z dnia 19 kwietnia 2013
  Wyświetleń: 47
 1875. Zarządzenie nr 21/15 z dnia 24 kwietnia 2015
  Wyświetleń: 47
 1876. Zarządzenie nr 22/18 z dnia 19 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 47
 1877. Zarządzenie nr 27/20 z dnia 27 kwietnia 2020 r.
  Wyświetleń: 47
 1878. Zarządzenie nr 29/15 z dnia 18 czerwca 2015
  Wyświetleń: 47
 1879. Zarządzenie nr 36/17 z dnia 30 maja 2017 r.
  Wyświetleń: 47
 1880. Zarządzenie nr 37/20 z dnia 8 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 47
 1881. Zarządzenie Nr 4/06 z dnia 3 lutego 2006 r.
  Wyświetleń: 47
 1882. Zarządzenie nr 40/20 z dnia 10 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 47
 1883. Zarządzenie nr 43/13 z dnia 23 sierpnia 2013
  Wyświetleń: 47
 1884. Zarządzenie nr 43/20 z dnia 25 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 47
 1885. Zarządzenie nr 46/15 z dnia 21 sierpnia 2015
  Wyświetleń: 47
 1886. Zarządzenie nr 49/20 z dnia 17 lipca 2020 r.
  Wyświetleń: 47
 1887. Zarządzenie nr 55/23 z dnia 7 lipca 2023 r.
  Wyświetleń: 47
 1888. Zarządzenie nr 59/15 z dnia 18 września 2015
  Wyświetleń: 47
 1889. Zarządzenie nr 68/19 z dnia 23 października 2019 r.
  Wyświetleń: 47
 1890. Zarządzenie nr 69/11 z dnia 11 października 2011
  Wyświetleń: 47
 1891. Zarządzenie nr 74/2019 z dnia 8 listopada 2019 r.
  Wyświetleń: 47
 1892. Zarządzenie nr 9/24 z dnia 30 stycznia 2024 r.
  Wyświetleń: 47
 1893. Zarządzenie nr 93/23 z dnia 24 listopada 2023 r.
  Wyświetleń: 47
 1894. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 2016
  Wyświetleń: 46
 1895. Obwieszczenie BOŚiGK.6220.1.10.2022 z dnia 2.12.2022 r.
  Wyświetleń: 46
 1896. Obwieszczenie RRiB.6220.18.2.2022.RS
  Wyświetleń: 46
 1897. Obwieszczenie RRiB.6220.20.3.2.2022.RS z dnia 29.09.2022 r.
  Wyświetleń: 46
 1898. Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2023
  Wyświetleń: 46
 1899. Oświadczenia majątkowe za 2023 rok
  Wyświetleń: 46
 1900. Uchwała nr I/1/06 z dnia 27 listopada 2006
  Wyświetleń: 46
 1901. Uchwała nr IX/93/2003 z dnia 28 listopada 2003
  Wyświetleń: 46
 1902. Uchwała nr LI/322/23 z dnia 7 grudnia 2023 r.
  Wyświetleń: 46
 1903. Uchwała nr XI/114/04 z dnia 27 lutego 2004
  Wyświetleń: 46
 1904. Uchwała nr XLVII/292/23 z dnia 4 lipca 2023 r.
  Wyświetleń: 46
 1905. Uchwała nr XLVIII/299/23 z dnia 30 sierpnia 2023 r.
  Wyświetleń: 46
 1906. Uchwała nr XLVIII/300/23 z dnia 30 sierpnia 2023 r.
  Wyświetleń: 46
 1907. Uchwała nr XV/100/20 z dnia 6 lutego 2020 r.
  Wyświetleń: 46
 1908. Uchwała nr XX/112/08 z dnia 29 września 2008
  Wyświetleń: 46
 1909. Uchwała nr XXII/125/08 z dnia 21 listopada 2008
  Wyświetleń: 46
 1910. Uchwała nr XXII/138/12 z dnia 30 października 2012
  Wyświetleń: 46
 1911. Zarządzenie nr 11/19 z dnia 27 lutego 2019 r.
  Wyświetleń: 46
 1912. Zarządzenie Nr 15/06 z dnia 3 kwietnia 2006 r.
  Wyświetleń: 46
 1913. Zarządzenie nr 15/19 z dnia 19 marca 2019 r.
  Wyświetleń: 46
 1914. Zarządzenie Nr 16/06 z dnia 13 kwietnia 2006 r.
  Wyświetleń: 46
 1915. Zarządzenie nr 16/16 z dnia 30 marca 2016 r.
  Wyświetleń: 46
 1916. Zarządzenie nr 17/13 z dnia 2 kwietnia 2013
  Wyświetleń: 46
 1917. Zarządzenie nr 17/19 z dnia 29 marca 2019 r.
  Wyświetleń: 46
 1918. Zarządzenie nr 2/15 z dnia 2 lutego 2015
  Wyświetleń: 46
 1919. Zarządzenie nr 20/13 z dnia 19 kwietnia 2013
  Wyświetleń: 46
 1920. Zarządzenie nr 21/13 z dnia 26 kwietnia 2013
  Wyświetleń: 46
 1921. Zarządzenie nr 51/23 z dnia 3 lipca 2023 r.
  Wyświetleń: 46
 1922. Zarządzenie nr 53/15 z dnia 8 września 2015
  Wyświetleń: 46
 1923. Zarządzenie nr 56/20 z dnia 17 sierpnia 2020 r.
  Wyświetleń: 46
 1924. Zarządzenie nr 63/20 z dnia 14 września 2020 r.
  Wyświetleń: 46
 1925. Zarządzenie nr 64/18 z dnia 2 listopada 2018 r.
  Wyświetleń: 46
 1926. Zarządzenie nr 70/14 z dnia 22 października 2014
  Wyświetleń: 46
 1927. Zarządzenie nr 82/23 z dnia 24 października 2023 r.
  Wyświetleń: 46
 1928. Zarządzenie nr 84/23 z dnia 7 listopada 2023 r.
  Wyświetleń: 46
 1929. Zarządzenie nr 90/17 z dnia 6 listopada 2017 r.
  Wyświetleń: 46
 1930. Zarządzenie nr 92/17 z dnia 10 listopada 2017 r.
  Wyświetleń: 46
 1931. Decyzja RRiB.6220.31.9.2023.RS z dnia 29 lutego 2024 r.
  Wyświetleń: 45
 1932. Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat
  Wyświetleń: 45
 1933. Informacja Śg-IV.721.24.2023 z dnia 5 maja 2023 r.
  Wyświetleń: 45
 1934. Komisja Budżetu i Spraw Organizacyjnych - 27 października 2023
  Wyświetleń: 45
 1935. Obwieszczenie BOŚiGK.6220.1.3.2022
  Wyświetleń: 45
 1936. Obwieszczenie Burmistrza Świecia BAGiGG.6733.1.35.2021 z dnia 29 lipca 2021 r.
  Wyświetleń: 45
 1937. Obwieszczenie RRiB.6220.79.10.2021.RS
  Wyświetleń: 45
 1938. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 wersja nr 8
  Wyświetleń: 45
 1939. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bukowiec za 2015 rok
  Wyświetleń: 45
 1940. Uchwała nr II/15/06 z dnia 5 grudnia 2006
  Wyświetleń: 45
 1941. Uchwała nr IV/35/2003 z dnia 20 marca 2003
  Wyświetleń: 45
 1942. Uchwała nr LI/317/23 z dnia 7 grudnia 2023 r.
  Wyświetleń: 45
 1943. Uchwała nr LIII/326/24 z dnia 12 lutego 2024 r.
  Wyświetleń: 45
 1944. Uchwała nr XLVII/296/23 z dnia 4 lipca 2023 r.
  Wyświetleń: 45
 1945. Uchwała nr XVIII/117/12 z dnia 29 maja 2012
  Wyświetleń: 45
 1946. Uchwała nr XXXII/260/06 z dnia 29 maja 2006
  Wyświetleń: 45
 1947. Uchwała nr XXXV/194/09 z dnia 27 listopada 2009
  Wyświetleń: 45
 1948. Zarządzenie nr 13/22 z dnia 18 marca 2022 r.
  Wyświetleń: 45
 1949. Zarządzenie nr 14/20 z dnia 21 lutego 2020 r.
  Wyświetleń: 45
 1950. Zarządzenie nr 16/17 z dnia 8 marca 2017 r.
  Wyświetleń: 45
 1951. Zarządzenie nr 19/15 z dnia 20 kwietnia 2015
  Wyświetleń: 45
 1952. Zarządzenie nr 19/17 z dnia 9 marca 2017 r.
  Wyświetleń: 45
 1953. Zarządzenie nr 22/20 z dnia 24 marca 2020 r.
  Wyświetleń: 45
 1954. Zarządzenie nr 23/15 z dnia 27 kwietnia 2015
  Wyświetleń: 45
 1955. Zarządzenie nr 31/22 z dnia 1 czerwca 2022 r.
  Wyświetleń: 45
 1956. Zarządzenie nr 34/19 z dnia 7 czerwca 2019 r.
  Wyświetleń: 45
 1957. Zarządzenie nr 35/17 z dnia 30 maja 2017 r.
  Wyświetleń: 45
 1958. Zarządzenie nr 35/22 z dnia 7 czerwca 2022 r.
  Wyświetleń: 45
 1959. Zarządzenie nr 42/13 z dnia 9 sierpnia 2013
  Wyświetleń: 45
 1960. Zarządzenie nr 49/19 z dnia 22 sierpnia 2019 r.
  Wyświetleń: 45
 1961. Zarządzenie nr 60/20 z dnia 31 sierpnia 2020 r.
  Wyświetleń: 45
 1962. Zarządzenie nr 67/23 z dnia 1 września 2023 r.
  Wyświetleń: 45
 1963. Zarządzenie nr 73/19 z dnia 8 listopada 2019 r.
  Wyświetleń: 45
 1964. Zarządzenie nr 88/17 z dnia 30 października 2017 r.
  Wyświetleń: 45
 1965. Zarządzenie nr 96/23 z dnia 19 grudnia 2023 r.
  Wyświetleń: 45
 1966. Informacja dotycząca działalności lobbingowej za 2023 rok
  Wyświetleń: 44
 1967. Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
  Wyświetleń: 44
 1968. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rozpoczęła wysyłanie deklaracji podatkowych PIT do świadczeniobiorców
  Wyświetleń: 44
 1969. Komisja Oświaty - 25 października 2023
  Wyświetleń: 44
 1970. Obwieszczenie Burmistrza Świecia BAGiGG.6733.1.30.2021 z dnia 10 czerwca 2021 r.
  Wyświetleń: 44
 1971. Obwieszczenie RRiB.6220.24.13.2022.RS z dnia 20.06.2023 r.
  Wyświetleń: 44
 1972. Obwieszczenie RRiB.6220.31.6.2023.RS z dnia 28.11.2023 r.
  Wyświetleń: 44
 1973. Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 kwietnia 2023 r.
  Wyświetleń: 44
 1974. Obwieszczenie Wójta Gminy Bukowiec z dnia 8 maja 2024 roku o nr i granicach obwodów głosowania, siedzibach komisji wyborczych, głosowaniu koresp. i przez pełnomocnika
  Wyświetleń: 44
 1975. Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy składane na zakończenie kadencji 2018-2024
  Wyświetleń: 44
 1976. Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników w 2024 roku
  Wyświetleń: 44
 1977. Uchwała Nr 6/WPF/2023 Składu Orzekającego Nr 3 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 22 listopada 2023 r.
  Wyświetleń: 44
 1978. Uchwała nr V/33/15 z dnia 6 marca 2015
  Wyświetleń: 44
 1979. Uchwała nr VI/42/07 z dnia 23 kwietnia 2007
  Wyświetleń: 44
 1980. Uchwała nr XXIX/178/21 z dnia 29 października 2021r.
  Wyświetleń: 44
 1981. Uchwała nr XXXII/262/06 z dnia 29 maja 2006
  Wyświetleń: 44
 1982. Uchwała nr XXXVI/283/06 z dnia 27 października 2006
  Wyświetleń: 44
 1983. Udostępnienie spisu wyborców w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.
  Wyświetleń: 44
 1984. Ważne informacje dla osób pobierających świadczenia dla opiekunów
  Wyświetleń: 44
 1985. Wniosek/petycja z 31 maja 2024 r.
  Wyświetleń: 44
 1986. Zarządzenie nr 14/18 z dnia 6 marca 2018r.
  Wyświetleń: 44
 1987. Zarządzenie nr 21/19 z dnia 16 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 44
 1988. Zarządzenie nr 28/14 z dnia 28 kwietnia 2014
  Wyświetleń: 44
 1989. Zarządzenie nr 33/22 z dnia 3 czerwca 2022 r.
  Wyświetleń: 44
 1990. Zarządzenie nr 34/11 z dnia 9 czerwca 2011
  Wyświetleń: 44
 1991. Zarządzenie nr 34/12 z dnia 23 maja 2012
  Wyświetleń: 44
 1992. Zarządzenie nr 41/23 z dnia 31 maja 2023 r.
  Wyświetleń: 44
 1993. Zarządzenie nr 42/22 z dnia 22 czerwca 2022 r.
  Wyświetleń: 44
 1994. Zarządzenie nr 45/16 z dnia 16 sierpnia 2016 r.
  Wyświetleń: 44
 1995. Zarządzenie nr 51/15 z dnia 1 września 2015
  Wyświetleń: 44
 1996. Zarządzenie nr 57/23 z dnia 19 lipca 2023 r.
  Wyświetleń: 44
 1997. Zarządzenie nr 58/20 z dnia 24 sierpnia 2020r.
  Wyświetleń: 44
 1998. Zarządzenie nr 61/23 z dnia 14 sierpnia 2023 r.
  Wyświetleń: 44
 1999. ZARZĄDZENIE NR 63/07 z dnia 9 listopada 2007 r.
  Wyświetleń: 44
 2000. Zarządzenie nr 64/20 z dnia 17 września 2020 r.
  Wyświetleń: 44
 2001. Zarządzenie nr 67/19 z dnia 22 października 2019r.
  Wyświetleń: 44
 2002. Zarządzenie nr 86/23 z dnia 7 listopada 2023 r.
  Wyświetleń: 44
 2003. „Czternasta emerytura” dla emerytów i rencistów KRUS
  Wyświetleń: 43
 2004. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 2017
  Wyświetleń: 43
 2005. Kontrola Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego 22.11.2023 r.
  Wyświetleń: 43
 2006. Obwieszczenie Burmistrza Świecia BAGiGG.6733.1.3.2021 z dnia 14 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 43
 2007. Obwieszczenie RRiB.6220.1.11.2022.RS
  Wyświetleń: 43
 2008. Obwieszczenie RRiB.6220.20.1.2022.RS
  Wyświetleń: 43
 2009. Obwieszczenie WOO.420.271.2019.ADS.41 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
  Wyświetleń: 43
 2010. Od 1 marca 2024 r. emerytury i renty wypłacane przez KRUS zostaną podwyższone
  Wyświetleń: 43
 2011. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu Projektu MPZP z dnia 27 kwietnia 2021 r.
  Wyświetleń: 43
 2012. Uchwała nr I/1/10 z dnia 30 listopada 2010
  Wyświetleń: 43
 2013. Uchwała nr II/5/14 z dnia 12 grudnia 2014
  Wyświetleń: 43
 2014. Uchwała nr LI/318/23 z dnia 7 grudnia 2023 r.
  Wyświetleń: 43
 2015. Uchwała nr VII/58/19 z dnia 30 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 43
 2016. Uchwała nr XL/258/14 z dnia 10 lipca 2014
  Wyświetleń: 43
 2017. Uchwała nr XLII/232/10 z dnia 21 maja 2010
  Wyświetleń: 43
 2018. Uchwała nr XVII/110/16 z dnia 14 kwietnia 2016 r.
  Wyświetleń: 43
 2019. Uchwała nr XVIII/115/12 z dnia 29 maja 2012
  Wyświetleń: 43
 2020. Uchwała nr XX/134/20 z dnia 26 października 2020 r.
  Wyświetleń: 43
 2021. Uchwała nr XXII/123/08 z dnia 21 listopada 2008
  Wyświetleń: 43
 2022. Uchwała nr XXVI/145/09 z dnia 6 marca 2009
  Wyświetleń: 43
 2023. Uchwała nr XXVIII/176/21 z dnia 26 sierpnia 2021 r.
  Wyświetleń: 43
 2024. Uchwała nr XXVIII/177/17 z dnia 3 marca 2017 r.
  Wyświetleń: 43
 2025. Uchwała nr XXXVI/234/17 z dnia 27 października 2017 r.
  Wyświetleń: 43
 2026. ZARZĄDZENIE NR 15/07 z dnia 21 marca 2007 r.
  Wyświetleń: 43
 2027. Zarządzenie nr 19/24 z dnia 7 marca 2024 r.
  Wyświetleń: 43
 2028. Zarządzenie nr 24/19 z dnia 24 kwietnia 2019 r.
  Wyświetleń: 43
 2029. Zarządzenie nr 25/20 z dnia 14 kwietnia 2020 r.
  Wyświetleń: 43
 2030. Zarządzenie nr 32/12 z dnia 23 maja 2012
  Wyświetleń: 43
 2031. Zarządzenie nr 39/15 z dnia 31 lipca 2015
  Wyświetleń: 43
 2032. Zarządzenie nr 4/09 z dnia 30 stycznia 2009
  Wyświetleń: 43
 2033. Zarządzenie nr 42/15 z dnia 10 sierpnia 2015
  Wyświetleń: 43
 2034. Zarządzenie nr 44/16 z dnia 11 sierpnia 2016r.
  Wyświetleń: 43
 2035. Zarządzenie nr 47/13 z dnia 12 września 2013
  Wyświetleń: 43
 2036. Zarządzenie nr 52/23 z dnia 5 lipca 2023 r.
  Wyświetleń: 43
 2037. Zarządzenie nr 57/14 z dnia 25 sierpnia 2014
  Wyświetleń: 43
 2038. Zarządzenie nr 61/15 z dnia 1 października 2015
  Wyświetleń: 43
 2039. Zarządzenie nr 61/18 z dnia 25 października 2018r.
  Wyświetleń: 43
 2040. Zarządzenie nr 74/14 z dnia 12 listopada 2014
  Wyświetleń: 43
 2041. Zarządzenie nr 77/19 z dnia 12 listopada 2019 r.
  Wyświetleń: 43
 2042. Zarządzenie nr 78/15 z dnia 6 listopada 2015
  Wyświetleń: 43
 2043. Informacja o dodatkowych zgłoszeniach w wyborach do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 42
 2044. Komisja Rolnictwa - 25 października 2023
  Wyświetleń: 42
 2045. Konkurs plastyczny dla dzieci rozpoczęty!
  Wyświetleń: 42
 2046. Obwieszczenie RRiB.6220.84.2.2021.RS
  Wyświetleń: 42
 2047. Obwieszczenie RRiB.6220.84.9.2021.RS
  Wyświetleń: 42
 2048. Postanowienie SKO-4220/37/22 z dnia 5 września 2022 r.
  Wyświetleń: 42
 2049. Postanowienie ws. powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 42
 2050. Protokoły z Komisji Rewizyjnej 2024
  Wyświetleń: 42
 2051. Uchwała Nr 6/P/2023 Składu Orzekającego Nr 3 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 22 listopada 2023 r.
  Wyświetleń: 42
 2052. Uchwała nr II/11/06 z dnia 5 grudnia 2006
  Wyświetleń: 42
 2053. Uchwała nr LII/325/24 z dnia 2 stycznia 2024 r.
  Wyświetleń: 42
 2054. Uchwała nr V/38/19 z dnia 27 marca 2019 r.
  Wyświetleń: 42
 2055. Uchwała nr V/39/19 z dnia 27 marca 2019 r.
  Wyświetleń: 42
 2056. Uchwała nr X/54/07 z dnia 28 września 2007
  Wyświetleń: 42
 2057. Uchwała nr XL/218/10 z dnia 8 marca 2010
  Wyświetleń: 42
 2058. Uchwała nr XXI/132/16 z dnia 2 września 2016 r.
  Wyświetleń: 42
 2059. Uchwała nr XXII/141/16 z dnia 27 października 2016 r.
  Wyświetleń: 42
 2060. Uchwała nr XXIX/180/21 z dnia 29 października 2021 r.
  Wyświetleń: 42
 2061. Uchwała nr XXV/166/17 z dnia 30 stycznia 2017 r.
  Wyświetleń: 42
 2062. Uchwała nr XXXIX/256/22 z dnia 15 listopada 2022 r.
  Wyświetleń: 42
 2063. Uchwała nr XXXVII/240/14 z dnia 20 marca 2014
  Wyświetleń: 42
 2064. Zarządzenie nr 10/11 z dnia 7 marca 2011
  Wyświetleń: 42
 2065. Zarządzenie nr 20/19 z dnia 10 kwietnia 2019 r.
  Wyświetleń: 42
 2066. Zarządzenie nr 23/19 z dnia 17 kwietnia 2019 r.
  Wyświetleń: 42
 2067. Zarządzenie nr 28/18 z dnia 28 maja 2018 r.
  Wyświetleń: 42
 2068. Zarządzenie nr 31/14 z dnia 5 maja 2014
  Wyświetleń: 42
 2069. Zarządzenie nr 36/19 z dnia 28 czerwca 2019 r.
  Wyświetleń: 42
 2070. Zarządzenie nr 39/13 z dnia 1 sierpnia 2013
  Wyświetleń: 42
 2071. Zarządzenie nr 40/22 z dnia 22 czerwca 2022 r.
  Wyświetleń: 42
 2072. Zarządzenie nr 5/11 z dnia 2 lutego 2011
  Wyświetleń: 42
 2073. Zarządzenie nr 51/19 z dnia 30 sierpnia 2019 r.
  Wyświetleń: 42
 2074. Zarządzenie nr 55/18 z dnia 3 października 2018 r.
  Wyświetleń: 42
 2075. Zarządzenie nr 56/14 z dnia 21 sierpnia 2014
  Wyświetleń: 42
 2076. Zarządzenie nr 59/20 z dnia 31 sierpnia 2020 r.
  Wyświetleń: 42
 2077. Zarządzenie nr 80/17 z dnia 2 października 2017 r.
  Wyświetleń: 42
 2078. Zarządzenie nr 9/16 z dnia 10 marca 2016 r.
  Wyświetleń: 42
 2079. Zarządzenie nr 93/17 z dnia 15 listopada 2017 r.
  Wyświetleń: 42
 2080. Zarządzenie nr 97/23 z dnia 19 grudnia 2023 r.
  Wyświetleń: 42
 2081. Dalsze wydłużenie okresu legalnego pobytu pomocnika rolnika – obywatela Ukrainy
  Wyświetleń: 41
 2082. Decyzja RRiB.6220.66.17.2021.RS z dnia 23 maja 2023 r.
  Wyświetleń: 41
 2083. Informacja o wysokości rocznej kwoty granicznej podatku dochodowego za 2024 r.
  Wyświetleń: 41
 2084. Komisja Rewizyjna - 25 października 2023
  Wyświetleń: 41
 2085. Odtworzenie schodów kościoła wraz z renowacją murów oporowych i bramy wejściowej na teren cmentarza i kościoła w parafii św. Wawrzyńca w Przysiersku
  Wyświetleń: 41
 2086. Porządek obrad XLV Sesji Rady Gminy Bukowiec
  Wyświetleń: 41
 2087. Uchwała nr II/11/18 z dnia 29 listopada 2018 r.
  Wyświetleń: 41
 2088. Uchwała nr II/18/06 z dnia 5 grudnia 2006
  Wyświetleń: 41
 2089. Uchwała nr II/7/14 z dnia 12 grudnia 2014
  Wyświetleń: 41
 2090. Uchwała nr IV/23/15 z dnia 30 stycznia 2015
  Wyświetleń: 41
 2091. Uchwała nr IV/33/07 z dnia 31 stycznia 2007
  Wyświetleń: 41
 2092. Uchwała nr IV/34/2003 z dnia 20 marca 2003
  Wyświetleń: 41
 2093. Uchwała nr IX/62/11 z dnia 24 sierpnia 2011
  Wyświetleń: 41
 2094. Uchwała nr LIII/329/24 z dnia 12 lutego 2024 r.
  Wyświetleń: 41
 2095. Uchwała nr VIII/57/15 z dnia 1 lipca 2015
  Wyświetleń: 41
 2096. Uchwała nr X/69/15 z dnia 14 września 2015
  Wyświetleń: 41
 2097. Uchwała nr X/70/15 z dnia 14 września 2015
  Wyświetleń: 41
 2098. Uchwała nr XI/74/15 z dnia 27 października 2015
  Wyświetleń: 41
 2099. Uchwała nr XII/79/11 Rady Gminy Bukowiec z dnia 23 listopada 2011
  Wyświetleń: 41
 2100. Uchwała nr XLV/287/23 z dnia 11 maja 2023 r.
  Wyświetleń: 41
 2101. Uchwała nr XV/149/2004 z dnia 24 września 2004
  Wyświetleń: 41
 2102. Uchwała nr XV/99/20 z dnia 6 lutego 2020 r.
  Wyświetleń: 41
 2103. Uchwała nr XXIX/231/06 z dnia 31 stycznia 2006
  Wyświetleń: 41
 2104. Uchwała nr XXX/188/21 z dnia 10 grudnia 2021r.
  Wyświetleń: 41
 2105. Uchwała nr XXXII/253/06 z dnia 29 maja 2006
  Wyświetleń: 41
 2106. Uchwała nr XXXVI/198/09 z dnia 7 grudnia 2009
  Wyświetleń: 41
 2107. Zarządzenie nr 10/19 z dnia 27 lutego 2019 r.
  Wyświetleń: 41
 2108. Zarządzenie nr 13/08 z dnia 14 marca 2008
  Wyświetleń: 41
 2109. Zarządzenie nr 18/09 z dnia 11 marca 2009
  Wyświetleń: 41
 2110. Zarządzenie nr 20/09 z dnia 20 marca 2009
  Wyświetleń: 41
 2111. Zarządzenie nr 33/16 z dnia 28 czerwca 2016 r.
  Wyświetleń: 41
 2112. Zarządzenie nr 33/17 z dnia 9 maja 2017r.
  Wyświetleń: 41
 2113. Zarządzenie nr 38/17 z dnia 30 maja 2017 r.
  Wyświetleń: 41
 2114. Zarządzenie nr 42/19 z dnia 18 lipca 2019 r.
  Wyświetleń: 41
 2115. Zarządzenie nr 43/16 z dnia 9 sierpnia 2016 r.
  Wyświetleń: 41
 2116. Zarządzenie nr 44/20 z dnia 30 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 41
 2117. Zarządzenie nr 44/22 z dnia 22 czerwca 2022 r.
  Wyświetleń: 41
 2118. Zarządzenie nr 45/13 z dnia 4 września 2013
  Wyświetleń: 41
 2119. Zarządzenie nr 45/14 z dnia 25 czerwca 2014
  Wyświetleń: 41
 2120. Zarządzenie nr 45/22 z dnia 23 czerwca 2022 r.
  Wyświetleń: 41
 2121. Zarządzenie nr 47/19 z dnia 13 sierpnia 2019 r.
  Wyświetleń: 41
 2122. Zarządzenie nr 53/19 z dnia 30 sierpnia 2019 r.
  Wyświetleń: 41
 2123. Zarządzenie nr 53/22 z dnia 14 lipca 2022 r.
  Wyświetleń: 41
 2124. Zarządzenie nr 55/14 z dnia 21 sierpnia 2014
  Wyświetleń: 41
 2125. Zarządzenie nr 65/15 z dnia 8 października 2015
  Wyświetleń: 41
 2126. Zarządzenie nr 66/20 z dnia 25 września 2020 r.
  Wyświetleń: 41
 2127. Zarządzenie nr 70/19 z dnia 5 listopada 2019 r.
  Wyświetleń: 41
 2128. Zarządzenie nr 83/23 z dnia 31 października 2023 r.
  Wyświetleń: 41
 2129. Zarządzenie nr 89/23 z dnia 13 listopada 2023 r.
  Wyświetleń: 41
 2130. Zarządzenie nr 9/19 z dnia 25 lutego 2019 r.
  Wyświetleń: 41
 2131. Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat - Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024
  Wyświetleń: 40
 2132. Komisja Budownictwa - 26 października 2023
  Wyświetleń: 40
 2133. Modernizacja gospodarstw rolnych – 5 czerwca rusza nabór wniosków na inwestycje w obszarze D
  Wyświetleń: 40
 2134. Nagrania z Sesji Rady Gminy Bukowiec kadencji 2018 – 2024
  Wyświetleń: 40
 2135. Uchwała nr I/5/10 z dnia 30 listopada 2010
  Wyświetleń: 40
 2136. Uchwała nr I/7/06 z dnia 27 listopada 2006
  Wyświetleń: 40
 2137. Uchwała nr II/20/06 z dnia 5 grudnia 2006
  Wyświetleń: 40
 2138. Uchwała nr IV/26/11 z dnia 31 stycznia 2011
  Wyświetleń: 40
 2139. Uchwała nr V/44/19 z dnia 27 marca 2019 r.
  Wyświetleń: 40
 2140. Uchwała nr X/55/07 z dnia 28 września 2007
  Wyświetleń: 40
 2141. Uchwała nr X/69/19 z dnia 28 sierpnia 2019r.
  Wyświetleń: 40
 2142. Uchwała nr XI/111/04 z dnia 27 lutego 2004
  Wyświetleń: 40
 2143. Uchwała nr XIV/98/12 z dnia 31 stycznia 2012
  Wyświetleń: 40
 2144. Uchwała nr XIX/177/21 z dnia 29 października 2021 r.
  Wyświetleń: 40
 2145. Uchwała nr XV/100/16 z dnia 23 lutego 2016
  Wyświetleń: 40
 2146. Uchwała nr XV/101/12 z dnia 27 lutego 2012
  Wyświetleń: 40
 2147. Uchwała nr XV/99/16 z dnia 23 lutego 2016
  Wyświetleń: 40
 2148. Uchwała nr XVI/151/2004 z dnia 28 października 2004
  Wyświetleń: 40
 2149. Uchwała nr XVII/102/08 z dnia 23 czerwca 2008
  Wyświetleń: 40
 2150. Uchwała nr XX/126/20 z dnia 26 października 2020 r.
  Wyświetleń: 40
 2151. Uchwała nr XXII/118/08 z dnia 21 listopada 2008
  Wyświetleń: 40
 2152. Uchwała nr XXIII/148/16 z dnia 25 listopada 2016r.
  Wyświetleń: 40
 2153. Uchwała nr XXIX/192/13 z dnia 28 czerwca 2013
  Wyświetleń: 40
 2154. Uchwała nr XXXI/204/22 z dnia 10 lutego 2022 r.
  Wyświetleń: 40
 2155. Uchwała nr XXXII/259/06 z dnia 29 maja 2006
  Wyświetleń: 40
 2156. Uchwała nr XXXIX/249/14 z dnia 30 maja 2014
  Wyświetleń: 40
 2157. Zarządzenie nr 1/10 z dnia 2 stycznia 2010
  Wyświetleń: 40
 2158. Zarządzenie nr 10/17 z dnia 26 stycznia 2017 r.
  Wyświetleń: 40
 2159. Zarządzenie nr 27/14 z dnia 23 kwietnia 2014
  Wyświetleń: 40
 2160. Zarządzenie nr 30/14 z dnia 30 kwietnia 2014
  Wyświetleń: 40
 2161. Zarządzenie nr 31/10 z dnia 21 maja 2010
  Wyświetleń: 40
 2162. Zarządzenie nr 31/11 z dnia 1 czerwca 2011
  Wyświetleń: 40
 2163. Zarządzenie nr 31/15 z dnia 26 czerwca 2015
  Wyświetleń: 40
 2164. Zarządzenie nr 38/11 z dnia 15 czerwca 2011
  Wyświetleń: 40
 2165. Zarządzenie nr 39/20 z dnia 10 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 40
 2166. Zarządzenie nr 41/09 z dnia 14 sierpnia 2009
  Wyświetleń: 40
 2167. Zarządzenie nr 41/16 z dnia 4 sierpnia 2016 r.
  Wyświetleń: 40
 2168. Zarządzenie nr 48/13 z dnia 16 września 2013
  Wyświetleń: 40
 2169. Zarządzenie nr 52/19 z dnia 30 sierpnia 2019 r.
  Wyświetleń: 40
 2170. ZARZĄDZENIE NR 57/07 z dnia 6 listopada 2007 r.
  Wyświetleń: 40
 2171. Zarządzenie nr 75/17 z dnia 15 września 2017 r.
  Wyświetleń: 40
 2172. Zarządzenie nr 9/17 z dnia 26 stycznia 2017 r.
  Wyświetleń: 40
 2173. Zarządzenie nr 9/18 z dnia 20 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 40
 2174. Komisja Budownictwa - 29 września 2023
  Wyświetleń: 39
 2175. Kontrola Operatora projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" 2023 r.
  Wyświetleń: 39
 2176. Obwieszczenie BOŚiGK.6220.1.10.2022 z dnia 21.10.2022 r.
  Wyświetleń: 39
 2177. Obwieszczenie IOŚiR.6220.2.16.2022 z dnia 13.10.2022 r.
  Wyświetleń: 39
 2178. Obwieszczenie RRiB.6220.24.2.2022.RS
  Wyświetleń: 39
 2179. Obwieszczenie RRiB.6220.70.12.2021.RS
  Wyświetleń: 39
 2180. Obwieszczenie RRiB.6220.71.11.2021.RS
  Wyświetleń: 39
 2181. Porządek obrad LIV Sesji Rady Gminy Bukowiec
  Wyświetleń: 39
 2182. Sprawozdanie za 2022 rok
  Wyświetleń: 39
 2183. Uchwała nr II/12/06 z dnia 5 grudnia 2006
  Wyświetleń: 39
 2184. Uchwała nr II/6/14 z dnia 12 grudnia 2014
  Wyświetleń: 39
 2185. Uchwała nr IV/38/2003 z dnia 20 marca 2003
  Wyświetleń: 39
 2186. Uchwała nr IX/65/11 z dnia 24 sierpnia 2011
  Wyświetleń: 39
 2187. Uchwała nr LI/314/23 z dnia 7 grudnia 2023 r.
  Wyświetleń: 39
 2188. Uchwała nr V/40/11 z dnia 28 marca 2011
  Wyświetleń: 39
 2189. Uchwała nr VI/63/2003 z dnia 9 czerwca 2003
  Wyświetleń: 39
 2190. Uchwała nr X/67/15 z dnia 14 września 2015
  Wyświetleń: 39
 2191. Uchwała nr XL/219/10 z dnia 8 marca 2010
  Wyświetleń: 39
 2192. Uchwała nr XL/221/10 z dnia 8 marca 2010
  Wyświetleń: 39
 2193. Uchwała nr XL/224/10 z dnia 8 marca 2010
  Wyświetleń: 39
 2194. Uchwała nr XVI/110/20 z dnia 29 maja 2020 r.
  Wyświetleń: 39
 2195. Uchwała nr XXII/138/16 z dnia 27 października 2016 r.
  Wyświetleń: 39
 2196. Uchwała nr XXIII/195/2005 z dnia 27 czerwca 2005
  Wyświetleń: 39
 2197. Uchwała nr XXIV/155/12 z dnia 14 grudnia 2012
  Wyświetleń: 39
 2198. Uchwała nr XXVII/208/2005 z dnia 30 listopada 2005
  Wyświetleń: 39
 2199. Uchwała nr XXX/170/09 z dnia 7 lipca 2009
  Wyświetleń: 39
 2200. Uchwała nr XXXV/197/09 z dnia 27 listopada 2009
  Wyświetleń: 39
 2201. Ważny komunikat Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego
  Wyświetleń: 39
 2202. Wymiar składki na ubezpieczenie zdrowotne za domowników z działów specjalnych produkcji rolnej i pomocników rolnika od 1 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 39
 2203. Zarządzenie nr 14/24 z dnia 15 lutego 2024 r.
  Wyświetleń: 39
 2204. Zarządzenie nr 18/19 z dnia 1 kwietnia 2019 r.
  Wyświetleń: 39
 2205. Zarządzenie nr 22/19 z dnia 17 kwietnia 2019 r.
  Wyświetleń: 39
 2206. Zarządzenie nr 23/08 z dnia 8 maja 2008
  Wyświetleń: 39
 2207. Zarządzenie nr 25/19 z dnia 29 kwietnia 2019 r.
  Wyświetleń: 39
 2208. Zarządzenie nr 3/24 z dnia 15 stycznia 2024 r.
  Wyświetleń: 39
 2209. Zarządzenie nr 30/08 z dnia 10 lipca 2008
  Wyświetleń: 39
 2210. Zarządzenie Nr 31/06 z dnia 7 lipiec 2006 r.
  Wyświetleń: 39
 2211. Zarządzenie nr 35/09 z dnia 8 lipca 2009
  Wyświetleń: 39
 2212. Zarządzenie nr 35/10 z dnia 8 czerwca 2010
  Wyświetleń: 39
 2213. Zarządzenie nr 36/23 z dnia 18 maja 2023 r.
  Wyświetleń: 39
 2214. Zarządzenie nr 41/22 z dnia 22 czerwca 2022 r.
  Wyświetleń: 39
 2215. Zarządzenie nr 42/14 z dnia 11 czerwca 2014
  Wyświetleń: 39
 2216. Zarządzenie nr 44/15 z dnia 18 sierpnia 2015
  Wyświetleń: 39
 2217. Zarządzenie nr 49/15 z dnia 28 sierpnia 2015
  Wyświetleń: 39
 2218. Zarządzenie nr 5/10 z dnia 15 lutego 2010
  Wyświetleń: 39
 2219. Zarządzenie nr 61/11 z dnia 31 sierpnia 2011
  Wyświetleń: 39
 2220. Zarządzenie nr 76/17 z dnia 15 września 2017 r.
  Wyświetleń: 39
 2221. Zarządzenie nr 8/09 z dnia 6 lutego 2009
  Wyświetleń: 39
 2222. Zarządzenie nr 87/17 z dnia 19 października 2017 r.
  Wyświetleń: 39
 2223. Informacja dla rodziców i opiekunów o świadczeniu Dobry Start
  Wyświetleń: 38
 2224. Informacja o zwrocie podatku akcyzowego 2024
  Wyświetleń: 38
 2225. Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Bydgoszczy z dnia 14 maja 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 38
 2226. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy WOO.4203.1.2015.ADS.55
  Wyświetleń: 38
 2227. Obwieszczenie RRiB.6220.20.2.2022.RS
  Wyświetleń: 38
 2228. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 – 11 styczeń 2021
  Wyświetleń: 38
 2229. Protokoły z Komisji Rolnictwa 2024
  Wyświetleń: 38
 2230. Rozkład jazdy - bezpłatny gminny przewóz pasażerski dla wyborców na obszarze Gminy Bukowiec w dniu 9 czerwca 2024 roku
  Wyświetleń: 38
 2231. Sprawozdanie z realizacji planu pracy Komisji Oświaty za 2023 rok
  Wyświetleń: 38
 2232. Sprawozdanie z realizacji planu pracy Komisji Rewizyjnej za 2023 rok
  Wyświetleń: 38
 2233. Uchwała nr I/1/14 z dnia 1 grudnia 2014
  Wyświetleń: 38
 2234. Uchwała nr I/3/14 z dnia 1 grudnia 2014
  Wyświetleń: 38
 2235. Uchwała nr I/5/06 z dnia 27 listopada 2006
  Wyświetleń: 38
 2236. Uchwała nr I/6/06 z dnia 27 listopada 2006
  Wyświetleń: 38
 2237. Uchwała nr I/8/06 z dnia 27 listopada 2006
  Wyświetleń: 38
 2238. Uchwała nr I/9/10 z dnia 30 listopada 2010
  Wyświetleń: 38
 2239. Uchwała nr II/11/14 z dnia 12 grudnia 2014
  Wyświetleń: 38
 2240. Uchwała nr IX/91/2003 z dnia 28 listopada 2003
  Wyświetleń: 38
 2241. Uchwała nr V/38/07 z dnia 30 marca 2007
  Wyświetleń: 38
 2242. Uchwała nr V/38/15 z dnia 6 marca 2015
  Wyświetleń: 38
 2243. Uchwała nr VI/56/2003 z dnia 9 czerwca 2003
  Wyświetleń: 38
 2244. Uchwała nr VI/57/2003 z dnia 9 czerwca 2003
  Wyświetleń: 38
 2245. Uchwała nr VI/60/2003 z dnia 9 czerwca 2003
  Wyświetleń: 38
 2246. Uchwała nr VII/43/07 z dnia 29 czerwca 2007
  Wyświetleń: 38
 2247. Uchwała nr VII/45/07 z dnia 29 czerwca 2007
  Wyświetleń: 38
 2248. Uchwała nr VIII/49/07 z dnia 23 lipca 2007
  Wyświetleń: 38
 2249. Uchwała nr VIII/75/2003 z dnia 22 października 2003
  Wyświetleń: 38
 2250. Uchwała nr X/67/11 z dnia 4 października 2011
  Wyświetleń: 38
 2251. Uchwała nr XI/70/11 z dnia 28 października 2011
  Wyświetleń: 38
 2252. Uchwała nr XI/73/15 z dnia 27 października 2015
  Wyświetleń: 38
 2253. Uchwała nr XI/77/15 z dnia 27 października 2015
  Wyświetleń: 38
 2254. Uchwała nr XLIII/270/23 z dnia 7 lutego 2023 r.
  Wyświetleń: 38
 2255. Uchwała nr XX/180/2005 z dnia 31 marca 2005
  Wyświetleń: 38
 2256. Uchwała nr XXIX/181/17 z dnia 31 marca 2017 r.
  Wyświetleń: 38
 2257. Uchwała nr XXV/160/21 z dnia 20 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 38
 2258. Uchwała nr XXX/246/06 z dnia 14 marca 2006
  Wyświetleń: 38
 2259. Uchwała nr XXXI/191/17 z dnia 26 maja 2017r.
  Wyświetleń: 38
 2260. Uchwała nr XXXII/264/06 z dnia 29 maja 2006
  Wyświetleń: 38
 2261. Uchwała nr XXXVI/238/22 z dnia 26 sierpnia 2022 r.
  Wyświetleń: 38
 2262. Uchwała nr XXXVI/239/22 z dnia 26 sierpnia 2022 r.
  Wyświetleń: 38
 2263. Uchwała nr XXXVII/200/09 z dnia 21 grudnia 2009
  Wyświetleń: 38
 2264. Uchwała nr XXXVII/244/22 z dnia 26 września 2022 r.
  Wyświetleń: 38
 2265. Zarządzenie nr 10/08 z dnia 12 marca 2008
  Wyświetleń: 38
 2266. Zarządzenie nr 11/08 z dnia 14 marca 2008
  Wyświetleń: 38
 2267. Zarządzenie nr 17/18 z dnia 9 marca 2018 r.
  Wyświetleń: 38
 2268. Zarządzenie nr 19/19 z dnia 1 kwietnia 2019 r.
  Wyświetleń: 38
 2269. Zarządzenie nr 21/17 z dnia 3 kwietnia 2017 r.
  Wyświetleń: 38
 2270. Zarządzenie Nr 25/06 z dnia 2 czerwca 2006 r.
  Wyświetleń: 38
 2271. Zarządzenie nr 28/10 z dnia 5 maja 2010
  Wyświetleń: 38
 2272. Zarządzenie nr 29/14 z dnia 28 kwietnia 2014
  Wyświetleń: 38
 2273. Zarządzenie nr 29/17 z dnia 9 maja 2017 r.
  Wyświetleń: 38
 2274. Zarządzenie nr 34/18 z dnia 29 czerwca 2018 r.
  Wyświetleń: 38
 2275. Zarządzenie nr 39/09 z dnia 5 sierpnia 2009
  Wyświetleń: 38
 2276. Zarządzenie nr 41/12 z dnia 8 czerwca 2012
  Wyświetleń: 38
 2277. Zarządzenie nr 43/14 z dnia 16 czerwca 2014
  Wyświetleń: 38
 2278. Zarządzenie nr 46/19 z dnia 12 sierpnia 2019 r.
  Wyświetleń: 38
 2279. Zarządzenie nr 52/14 z dnia 5 sierpnia 2014
  Wyświetleń: 38
 2280. Zarządzenie nr 52/20 z dnia 30 lipca 2020 r.
  Wyświetleń: 38
 2281. Zarządzenie Nr 55/17 z dnia 20 lipca 2017r.
  Wyświetleń: 38
 2282. Zarządzenie nr 7/16 z dnia 2 marca 2016 r.
  Wyświetleń: 38
 2283. Zarządzenie nr 77/17 z dnia 15 września 2017 r.
  Wyświetleń: 38
 2284. Zarządzenie nr 9/09 z dnia 6 lutego 2009
  Wyświetleń: 38
 2285. Zarządzenie nr 90/23 z dnia 14 listopada 2023 r.
  Wyświetleń: 38
 2286. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 37
 2287. Informacja publiczna o odstąpieniu od projektu zmiany uchwały antysmogowej
  Wyświetleń: 37
 2288. Obwieszczenie GD.ZUZ.1.4210.ŚW.8.2022.PM
  Wyświetleń: 37
 2289. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I z dnia 9 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego
  Wyświetleń: 37
 2290. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 7 czerwca 2023 r.
  Wyświetleń: 37
 2291. Obwieszczenie RRiB.6220.18.10.2022.RS z dnia 30.01.2023 r.
  Wyświetleń: 37
 2292. Obwieszczenie RRiB.6220.66.16.2021.RS
  Wyświetleń: 37
 2293. Od 1 sierpnia 2023 r. strona internetowa KRUS dostępna na platformie GOV.PL
  Wyświetleń: 37
 2294. Osiągnięte poziomy recyklingu przez Gminę Bukowiec w 2014 roku
  Wyświetleń: 37
 2295. Porządek obrad III Sesji Rady Gminy Bukowiec wraz z raportem o stanie gminy
  Wyświetleń: 37
 2296. Uchwała nr I/6/10 z dnia 30 listopada 2010
  Wyświetleń: 37
 2297. Uchwała nr II/14/06 z dnia 5 grudnia 2006
  Wyświetleń: 37
 2298. Uchwała nr III/11/10 z dnia 28 grudnia 2010
  Wyświetleń: 37
 2299. Uchwała nr III/13/18 z dnia 20 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 37
 2300. Uchwała nr IV/24/15 z dnia 30 stycznia 2015
  Wyświetleń: 37
 2301. Uchwała nr IV/25/11 z dnia 31 stycznia 2011
  Wyświetleń: 37
 2302. Uchwała nr IV/33/19 z dnia 24 stycznia 2019 r.
  Wyświetleń: 37
 2303. Uchwała nr IX/89/2003 z dnia 28 listopada 2003
  Wyświetleń: 37
 2304. Uchwała nr V/36/19 z dnia 27 marca 2019 r.
  Wyświetleń: 37
 2305. Uchwała nr V/37/19 z dnia 27 marca 2019 r.
  Wyświetleń: 37
 2306. Uchwała nr V/39/11 c z dnia 28 marca 2011
  Wyświetleń: 37
 2307. Uchwała nr VIII/81/2003 z dnia 22 października 2003
  Wyświetleń: 37
 2308. Uchwała nr X/53/07 z dnia 28 września 2007
  Wyświetleń: 37
 2309. Uchwała nr X/70/19 z dnia 28 sierpnia 2019 r.
  Wyświetleń: 37
 2310. Uchwała nr XI/61/07 z dnia 30 października 2007
  Wyświetleń: 37
 2311. Uchwała nr XIV/135/2004 z dnia 19 sierpnia 2004
  Wyświetleń: 37
 2312. Uchwała nr XIX/124/20 z dnia 8 października 2020 r.
  Wyświetleń: 37
 2313. Uchwała nr XL/223/10 z dnia 8 marca 2010
  Wyświetleń: 37
 2314. Uchwała nr XLII/234/10 z dnia 21 maja 2010
  Wyświetleń: 37
 2315. Uchwała nr XLIV/291/18 z dnia 31 sierpnia 2018 r.
  Wyświetleń: 37
 2316. Uchwała nr XLV/286/23 z dnia 11 maja 2023 r.
  Wyświetleń: 37
 2317. Uchwała nr XLV/306/18 z dnia 13 listopada 2018 r.
  Wyświetleń: 37
 2318. Uchwała nr XV/103/12 z dnia 27 lutego 2012
  Wyświetleń: 37
 2319. Uchwała nr XVI/107/12 z dnia 29 marca 2012
  Wyświetleń: 37
 2320. Uchwała nr XX/129/20 z dnia 26 października 2020 r.
  Wyświetleń: 37
 2321. Uchwała nr XX/130/20 z dnia 26 października 2020 r.
  Wyświetleń: 37
 2322. Uchwała nr XXII/126/08 z dnia 21 listopada 2008
  Wyświetleń: 37
 2323. Uchwała nr XXII/140/16 z dnia 27 października 2016 r.
  Wyświetleń: 37
 2324. Uchwała nr XXIX/182/21 z dnia 29 października 2021 r.
  Wyświetleń: 37
 2325. Uchwała nr XXIX/193/13 z dnia 28 czerwca 2013
  Wyświetleń: 37
 2326. Uchwała nr XXV/156/21 z dnia 20 maja 2021 r.
  Wyświetleń: 37
 2327. Uchwała nr XXX/200/13 z dnia 28 sierpnia 2013
  Wyświetleń: 37
 2328. Uchwała nr XXX/202/13 z dnia 28 sierpnia 2013
  Wyświetleń: 37
 2329. Uchwała nr XXXIV/188/09 z dnia 25 listopada 2009
  Wyświetleń: 37
 2330. Uchwała nr XXXIX/254/18 z dnia 26 stycznia 2018 r.
  Wyświetleń: 37
 2331. Uchwała nr XXXV/276/06 z dnia 28 września 2006
  Wyświetleń: 37
 2332. Uchwała nr XXXVII/245/22 z dnia 26 września 2022 r.
  Wyświetleń: 37
 2333. Zarządzenie nr 1/16 z dnia 18 stycznia 2016 r.
  Wyświetleń: 37
 2334. Zarządzenie nr 13/18 z dnia 1 marca 2018 r.
  Wyświetleń: 37
 2335. Zarządzenie nr 14/08 z dnia 17 marca 2008
  Wyświetleń: 37
 2336. Zarządzenie nr 14/17 z dnia 21 lutego 2017 r.
  Wyświetleń: 37
 2337. Zarządzenie nr 16/11 z dnia 31 marca 2011
  Wyświetleń: 37
 2338. Zarządzenie nr 17/17 z dnia 9 marca 2017 r.
  Wyświetleń: 37
 2339. Zarządzenie Nr 23/06 z dnia 30 maja 2006 r.
  Wyświetleń: 37
 2340. ZARZĄDZENIE NR 23/07 z dnia 21 maja 2007r
  Wyświetleń: 37
 2341. Zarządzenie nr 32/17 z dnia 9 maja 2017r.
  Wyświetleń: 37
 2342. Zarządzenie nr 37/17 z dnia 30 maja 2017 r.
  Wyświetleń: 37
 2343. Zarządzenie nr 44/13 z dnia 30 sierpnia 2013
  Wyświetleń: 37
 2344. Zarządzenie nr 44/14 z dnia 24 czerwca 2014
  Wyświetleń: 37
 2345. Zarządzenie nr 45/09 z dnia 18 września 2009
  Wyświetleń: 37
 2346. Zarządzenie nr 47/10 z dnia 30 lipca 2010
  Wyświetleń: 37
 2347. Zarządzenie nr 49/18 z dnia 5 września 2018 r.
  Wyświetleń: 37
 2348. Zarządzenie nr 5/09 z dnia 30 stycznia 2009
  Wyświetleń: 37
 2349. Zarządzenie nr 51/11 z dnia 28 lipca 2011
  Wyświetleń: 37
 2350. Zarządzenie nr 53/14 z dnia 8 sierpnia 2014
  Wyświetleń: 37
 2351. Zarządzenie nr 57/19 z dnia 11 września 2019 r.
  Wyświetleń: 37
 2352. ZARZĄDZENIE NR 64/07 z dnia 9 listopada 2007 r.
  Wyświetleń: 37
 2353. Zarządzenie nr 65/18 z dnia 14 listopada 2018 r.
  Wyświetleń: 37
 2354. Zarządzenie nr 7/10 z dnia 17 lutego 2010
  Wyświetleń: 37
 2355. Zarządzenie nr 71/23 z dnia 8 września 2023 r.
  Wyświetleń: 37
 2356. Zarządzenie nr 98/23 z dnia 27 grudnia 2023 r.
  Wyświetleń: 37
 2357. Zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych
  Wyświetleń: 37
 2358. Informacja o pracy obwodowych komisji wyborczych w dniu głosowania - Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024
  Wyświetleń: 36
 2359. Obwieszczenie RRiB.6220.15.2.2023.RS z dnia 19.04.2023 r.
  Wyświetleń: 36
 2360. Obwieszczenie RRiB.6220.20.3.1.2022.RS z dnia 29.09.2022 r.
  Wyświetleń: 36
 2361. Obwieszczenie RRiB.6220.31.10.2023.RS z dnia 29.02.2024 r.
  Wyświetleń: 36
 2362. Obwieszczenie RRiB.6220.34.11.2022.RS z dnia 24.04.2023 r.
  Wyświetleń: 36
 2363. Obwieszczenie Wójta Gminy Lniano z dnia 10 kwietnia 2024 r.
  Wyświetleń: 36
 2364. Osiągnięte poziomy recyklingu przez Gminę Bukowiec w 2013 roku
  Wyświetleń: 36
 2365. Postanowienie RRiB.6220.79.13.2021.RS z dnia 20 listopada 2023 r.
  Wyświetleń: 36
 2366. Sprawozdanie z realizacji planu pracy Komisji Rolnictwa za 2023 rok
  Wyświetleń: 36
 2367. Uchwała nr I/2/14 z dnia 1 grudnia 2014
  Wyświetleń: 36
 2368. Uchwała nr II/10/14 z dnia 12 grudnia 2014
  Wyświetleń: 36
 2369. Uchwała nr II/9/14 z dnia 12 grudnia 2014
  Wyświetleń: 36
 2370. Uchwała nr IV/22/15 z dnia 30 stycznia 2015
  Wyświetleń: 36
 2371. Uchwała nr IV/36/2003 z dnia 20 marca 2003
  Wyświetleń: 36
 2372. Uchwała nr IX/63/15 z dnia 7 sierpnia 2015
  Wyświetleń: 36
 2373. Uchwała nr LIII/331/24 z dnia 12 lutego 2024 r.
  Wyświetleń: 36
 2374. Uchwała nr V/32/11 z dnia 28 marca 2011
  Wyświetleń: 36
 2375. Uchwała nr V/40/19 z dnia 27 marca 2019 r.
  Wyświetleń: 36
 2376. Uchwała nr V/44/11 z dnia 28 marca 2011
  Wyświetleń: 36
 2377. Uchwała nr VII/54/19 z dnia 30 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 36
 2378. Uchwała nr VIII/59/15 z dnia 1 lipca 2015
  Wyświetleń: 36
 2379. Uchwała nr XI/71/19 z dnia 27 września 2019 r.
  Wyświetleń: 36
 2380. Uchwała nr XIII/80/19 z dnia 7 listopada 2019 r.
  Wyświetleń: 36
 2381. Uchwała nr XIX/119/16 z dnia 30 czerwca 2016 r.
  Wyświetleń: 36
 2382. Uchwała nr XL/226/10 z dnia 8 marca 2010
  Wyświetleń: 36
 2383. Uchwała nr XV/102/12 z dnia 27 lutego 2012
  Wyświetleń: 36
 2384. Uchwała nr XV/103/20 z dnia 6 lutego 2020 r.
  Wyświetleń: 36
 2385. Uchwała nr XVI/107/16 z dnia 30 marca 2016r.
  Wyświetleń: 36
 2386. Uchwała nr XVI/107/20 z dnia 29 maja 2020 r.
  Wyświetleń: 36
 2387. Uchwała nr XVII/116/20 z dnia 25 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 36
 2388. Uchwała nr XXII/120/08 z dnia 21 listopada 2008
  Wyświetleń: 36
 2389. Uchwała nr XXII/135/16 z dnia 27 października 2016 r.
  Wyświetleń: 36
 2390. Uchwała nr XXV/138/09 z dnia 26 stycznia 2009
  Wyświetleń: 36
 2391. Uchwała nr XXV/164/17 z dnia 30 stycznia 2017 r.
  Wyświetleń: 36
 2392. Uchwała nr XXVI/204/2005 z dnia 3 listopada 2005
  Wyświetleń: 36
 2393. Uchwała nr XXX/167/09 z dnia 7 lipca 2009
  Wyświetleń: 36
 2394. Uchwała nr XXX/198/13 z dnia 28 sierpnia 2013
  Wyświetleń: 36
 2395. Uchwała nr XXX/203/13 z dnia 28 sierpnia 2013
  Wyświetleń: 36
 2396. Uchwała nr XXXIII/183/09 z dnia 30 października 2009
  Wyświetleń: 36
 2397. Uchwała nr XXXIII/266/06 z dnia 30 czerwca 2006
  Wyświetleń: 36
 2398. Uchwała nr XXXV/224/14 Rady Gminy Bukowiec z dnia 27 stycznia 2014
  Wyświetleń: 36
 2399. Zapobieganie obgryzania ogonków u świń - informacja
  Wyświetleń: 36
 2400. Zarządzenie nr 1/09 z dnia 12 stycznia 2009
  Wyświetleń: 36
 2401. Zarządzenie nr 10/12 z dnia 10 lutego 2012
  Wyświetleń: 36
 2402. Zarządzenie nr 18/17 z dnia 9 marca 2017 r.
  Wyświetleń: 36
 2403. Zarządzenie nr 19/12 z dnia 30 marca 2012
  Wyświetleń: 36
 2404. Zarządzenie nr 2/09 z dnia 16 stycznia 2009
  Wyświetleń: 36
 2405. Zarządzenie nr 2/17 z dnia 2 stycznia 2017 r.
  Wyświetleń: 36
 2406. Zarządzenie nr 23/18 z dnia 26 kwietnia 2018 r.
  Wyświetleń: 36
 2407. ZARZĄDZENIE NR 24/07 z dnia 21 maja 2007r.
  Wyświetleń: 36
 2408. Zarządzenie nr 25/08 z dnia 30 maja 2008
  Wyświetleń: 36
 2409. Zarządzenie Nr 27/06 z dnia 8 czerwca 2006 r.
  Wyświetleń: 36
 2410. Zarządzenie nr 29/10 z dnia 17 maja 2010
  Wyświetleń: 36
 2411. Zarządzenie nr 33/10 z dnia 1 czerwca 2010
  Wyświetleń: 36
 2412. Zarządzenie nr 39/18 z dnia 20 lipca 2018r.
  Wyświetleń: 36
 2413. Zarządzenie nr 4/12 z dnia 16 stycznia 2012
  Wyświetleń: 36
 2414. Zarządzenie Nr 41/06 z dnia 29 sierpnia 2006r.
  Wyświetleń: 36
 2415. Zarządzenie nr 43/15 z dnia 13 sierpnia 2015
  Wyświetleń: 36
 2416. Zarządzenie nr 44/18 z dnia 10 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 36
 2417. Zarządzenie nr 5/17 z dnia 12 stycznia 2017 r.
  Wyświetleń: 36
 2418. Zarządzenie nr 50/23 z dnia 29 czerwca 2023 r.
  Wyświetleń: 36
 2419. ZARZĄDZENIE Nr 52/07 z dnia 08 października 2007 r.
  Wyświetleń: 36
 2420. Zarządzenie nr 52/11 z dnia 28 lipca 2011
  Wyświetleń: 36
 2421. Zarządzenie nr 54/15 z dnia 10 września 2015
  Wyświetleń: 36
 2422. Zarządzenie nr 54/18 z dnia 2 października 2018 r.
  Wyświetleń: 36
 2423. Zarządzenie nr 56/15 z dnia 10 września 2015
  Wyświetleń: 36
 2424. Zarządzenie nr 6/09 z dnia 6 lutego 2009
  Wyświetleń: 36
 2425. Zarządzenie nr 6/24 z dnia 22 stycznia 2024 r.
  Wyświetleń: 36
 2426. ZARZĄDZENIE NR 65/07 z dnia 9 listopada 2007 r.
  Wyświetleń: 36
 2427. Zarządzenie nr 69/17 z dnia 1 września 2017 r.
  Wyświetleń: 36
 2428. Zarządzenie nr 72/11 z dnia 18 października 2011
  Wyświetleń: 36
 2429. Zarządzenie nr 77/12 z dnia 19 listopada 2012
  Wyświetleń: 36
 2430. Zarządzenie nr 8/18 z dnia 9 lutego 2018 r.
  Wyświetleń: 36
 2431. Zarządzenie nr 9/12 z dnia 3 lutego 2012
  Wyświetleń: 36
 2432. Zawiadomienie RRiB.6220.66.11.2021.RS
  Wyświetleń: 36
 2433. Informacja o warunkach udziału obywateli UE niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w wyborach do rad gmin oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
  Wyświetleń: 35
 2434. Materiały opracowane przez Głównego Lekarza Weterynarii dla hodowców świń i rolników.
  Wyświetleń: 35
 2435. Nowe kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych od dnia 1 grudnia 2023 r.
  Wyświetleń: 35
 2436. Obwieszczenie BOŚiGK.6220.1.10.2022 z dnia 12.01.2023 r.
  Wyświetleń: 35
 2437. Obwieszczenie RRiB.6220.41.10.2021.RS
  Wyświetleń: 35
 2438. Obwieszczenie RRiB.6220.70.11.2021.RS
  Wyświetleń: 35
 2439. Obwieszczenie RRiB.6220.71.12.2021.RS
  Wyświetleń: 35
 2440. Obwieszczenie RRiB.6220.84.7.2021.RS
  Wyświetleń: 35
 2441. Osiągnięte poziomy recyklingu przez Gminę Bukowiec w 2015 roku
  Wyświetleń: 35
 2442. Rozporządzenie Nr 1/2024 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 stycznia 2024 r.
  Wyświetleń: 35
 2443. Sprawozdanie z realizacji planu pracy Komisji Budownictwa za 2023 rok
  Wyświetleń: 35
 2444. Uchwała nr I/4/10 z dnia 30 listopada 2010
  Wyświetleń: 35
 2445. Uchwała nr III/12/10 z dnia 28 grudnia 2010
  Wyświetleń: 35
 2446. Uchwała nr III/15/18 z dnia 20 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 35
 2447. Uchwała nr IV/35/07 z dnia 31 stycznia 2007
  Wyświetleń: 35
 2448. Uchwała nr IX/60/11 z dnia 24 sierpnia 2011
  Wyświetleń: 35
 2449. Uchwała nr IX/88/2003 z dnia 28 listopada 2003
  Wyświetleń: 35
 2450. Uchwała nr LIV/339/24 z dnia 21 marca 2024 r.
  Wyświetleń: 35
 2451. Uchwała nr V/36/15 z dnia 6 marca 2015
  Wyświetleń: 35
 2452. Uchwała nr V/40/07 z dnia 30 marca 2007
  Wyświetleń: 35
 2453. Uchwała nr V/41/19 z dnia 27 marca 2019 r.
  Wyświetleń: 35
 2454. Uchwała nr V/42/11 z dnia 28 marca 2011
  Wyświetleń: 35
 2455. Uchwała nr VI/62/2003 z dnia 9 czerwca 2003
  Wyświetleń: 35
 2456. Uchwała nr VII/47/07 z dnia 29 czerwca 2007
  Wyświetleń: 35
 2457. Uchwała nr VII/68/03 z dnia 26 sierpnia 2003
  Wyświetleń: 35
 2458. Uchwała nr VIII/60/15 z dnia 1 lipca 2015
  Wyświetleń: 35
 2459. Uchwała nr XI/63/07 z dnia 30 października 2007
  Wyświetleń: 35
 2460. Uchwała nr XII/74/07 z dnia 16 listopada 2007
  Wyświetleń: 35
 2461. Uchwała nr XIII/127/04 z dnia 29 czerwca 2004
  Wyświetleń: 35
 2462. Uchwała nr XIV/85/08 z dnia 1 lutego 2008
  Wyświetleń: 35
 2463. Uchwała nr XL/220/10 z dnia 8 marca 2010
  Wyświetleń: 35
 2464. Uchwała nr XL/255/18 z dnia 22 lutego 2018 r.
  Wyświetleń: 35
 2465. Uchwała nr XLI/260/18 z dnia 29 marca 2018 r.
  Wyświetleń: 35
 2466. Uchwała nr XLII/230/10 z dnia 21 maja 2010
  Wyświetleń: 35
 2467. Uchwała nr XLII/233/10 z dnia 21 maja 2010
  Wyświetleń: 35
 2468. Uchwała nr XLV/250/10 z dnia 28 października 2010
  Wyświetleń: 35
 2469. Uchwała nr XLVI/288/23 z dnia 25 maja 2023 r.
  Wyświetleń: 35
 2470. Uchwała nr XV/141/2004 z dnia 24 września 2004
  Wyświetleń: 35
 2471. Uchwała nr XV/95/20 z dnia 6 lutego 2020 r.
  Wyświetleń: 35
 2472. Uchwała nr XVI/108/12 z dnia 29 marca 2012
  Wyświetleń: 35
 2473. Uchwała nr XVI/150/2004 z dnia 28 października 2004
  Wyświetleń: 35
 2474. Uchwała nr XVI/152/2004 z dnia 28 października 2004
  Wyświetleń: 35
 2475. Uchwała nr XVII/118/20 z dnia 25 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 35
 2476. Uchwała nr XVII/160/2004 z dnia 29 listopada 2004
  Wyświetleń: 35
 2477. Uchwała nr XXII/136/16 z dnia 27 października 2016 r.
  Wyświetleń: 35
 2478. Uchwała nr XXIII/150/21 z dnia 28 stycznia 2021 r.
  Wyświetleń: 35
 2479. Uchwała nr XXIX/229/06 z dnia 31 stycznia 2006
  Wyświetleń: 35
 2480. Uchwała nr XXV/167/17 z dnia 30 stycznia 2017 r.
  Wyświetleń: 35
 2481. Uchwała nr XXV/202/2005 z dnia 29 września 2005
  Wyświetleń: 35
 2482. Uchwała nr XXVI/1