Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały 2024

 • Uchwała nr LIV/347/24 z dnia 21 marca 2024 r.

  w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauracyjne, roboty budowlane na zadanie pn. „Wymiana pokrycia dachowego na wieży kościoła parafialnego w Polskich Łąkach wraz z robotami towarzyszącymi wynikającymi z technologii” przy zabytku położonym na terenie gminy Bukowiec i wpisanym do Gminnej Ewidencji Zabytków

 • Uchwała nr LIV/346/24 z dnia 21 marca 2024 r.

  w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauracyjne, roboty budowlane na zadanie pn. „Wymiana istniejącego pokrycia dachowego nad nawą główną budynku, prezbiterium oraz naw bocznych bez wieży kościoła parafialnego w m. Polskie Łąki” przy zabytku położonym na terenie gminy Bukowiec i wpisanym do Gminnej Ewidencji Zabytków

 • Uchwała nr LIV/345/24 z dnia 21 marca 2024 r.

  w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauracyjne, roboty budowlane na zadanie pn. „Konserwacja i restauracja ambony wraz z zapleckiem i z rekonstrukcją baldachimu w parafii pw. Św. Wawrzyńca w Przysiersku” przy zabytku położonym na terenie gminy Bukowiec i wpisanym do Gminnej Ewidencji Zabytków

 • Uchwała nr LIV/344/24 z dnia 21 marca 2024 r.

  w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauracyjne, roboty budowlane na zadanie pn. „Odtworzenie schodów kościoła wraz z renowacją murów oporowych i bramy wejściowej na teren cmentarza i kościoła w parafii pw. Św. Wawrzyńca w Przysiersku” przy zabytku położonym na terenie gminy Bukowiec i wpisanym do Gminnej Ewidencji Zabytków

 • Uchwała nr LIV/343/24 z dnia 21 marca 2024 r.

  w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauracyjne, roboty budowlane na zadanie pn. „Remont elewacji kościoła NMP Królowej Polski w Bukowcu” przy zabytku położonym na terenie gminy Bukowiec i wpisanym do Gminnej Ewidencji Zabytków

 • Uchwała nr LIV/342/24 z dnia 21 marca 2024 r.

  w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauracyjne, roboty budowlane na zadanie pn. „Zmiana sposobu użytkowania organistówki na świetlicę parafialną wraz z jej przebudową i remontem” przy zabytku położonym na terenie gminy Bukowiec i wpisanym do Gminnej Ewidencji Zabytków

 • Uchwała nr LIV/341/24 z dnia 21 marca 2024 r.

  w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub dla dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi oraz podmiotów zatrudniających dziennych opiekunów na terenie gminy Bukowiec

 • Uchwała nr LIV/340/24 z dnia 21 marca 2024 r.

  w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bukowiec oraz obowiązujących planów miejscowych dla terenów gminy Bukowiec za okres od 2019 roku do 2023 roku

 • Uchwała nr LIV/339/24 z dnia 21 marca 2024 r.

  w sprawie przystąpienia do sporządzania planu ogólnego gminy Bukowiec

 • Uchwała nr LIV/338/24 z dnia 21 marca 2024 r.

  w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Torunia na częściowe pokrycie kosztów działania Izby Wytrzeźwień w 2024 roku

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego