Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Podatek od środków transportowych - Podatki i opłaty lokalne

Urząd Gminy w Bukowcu
ul. Dr Fl. Ceynowy 14
86-122 Bukowiec

Księgowość podatkowa; pokój nr 4,
tel. (52) 33 09 317

1. Podstawa prawna:
– ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2023 r., poz. 70),
– uchwała Nr L/309/23 Rady Gminy Bukowiec z dnia 27 października 2023 roku w sprawie podatku od środków transportowych

2. Wymagane dokumenty:

deklaracja na podatek od środków transportowych z załącznikiem

3. Przedmiot opodatkowania:

– samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony,
– ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 3,5 tony,
– przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i wyższą,
– autobusy.

4. Terminy płatności:
Podatek wpłaca się w dwóch ratach, w terminach do dnia 15 lutego i 15 września każdego roku, na rachunek budżetu gminy, na terenie której znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba podatnika.

5.  Opłaty:
bez opłat

6. Czas załatwiania:
na bieżąco

7.  Inne informacje:
– deklarację w sprawie podatku należy składać do dnia 15 lutego roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku. Deklarację korygującą w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia zmiany.

Link do formularzy podatków i opłat lokalnych:

https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/

 

Załączniki


PDFDeklaracja na podatek od środków transportowych - DT-1 (184,87KB)
PDFZałącznik do deklaracji DT - 1 (256,91KB)
DOCKlauzula informacyjna (27,50KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego