Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Jednostki pomocnicze

Sołectwa są utworzonymi przez gminę jednostkami pomocniczymi. W celu realizacji przypisanych  zadań w jednostkach pomocniczych powołuje się organy. W sołectwie działa zebranie wiejskie jako organ uchwałodawczy i sołtys jako organ wykonawczy, wspomagany przez radę sołecką. Sołtysa oraz członków rady sołeckiej wybiera się w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania. Sołtys uczestniczy w sesjach rady gminy bez prawa udziału w głosowaniu. Organizację i zakres działania  określają statuty sołectw.
Ostatnie wybory sołtysów  i rad sołeckich odbyły się na początku 2019 r.

Wykaz sołtysów i rad sołeckich gminy Bukowiec:

Sołectwo Bramka
Sołtys:
Zbilski Jacek

Rada sołecka:
1) Feddek Mariola
2) Gotlib Ewa
3) Porazińska Katarzyna

Sołectwo Branica
Sołtys:
Zięba Dorota

Rada sołecka:
1) Drzazga Krystyna
2) Manja Wioletta
3) Papkiewicz Sylwia
4) Tomaszewska Marzenna

Sołectwo Budyń
W skład tego sołectwa  wchodzi również wieś Kawęcin i Jarzębieniec.
Sołtys:
Wysocki Sławomir

Rada sołecka:
1) Dudkowska Anita
2) Janowska Teresa
3) Karpińska Sabina
4) Nowicka Anna
5) Tantlewicz Elwira

Sołectwo Bukowiec
Sołtys:
Szopińska Jolanta

Rada sołecka:
1) Karczewski Józef
2) Kempińska Joanna
3) Ludkiewicz Stefan
4) Pulkowski Leszek
5) Smuda Renata

Sołectwo Krupocin
W skład tego sołectwa wchodzi również wieś Franciszkowo
Sołtys:
Małgorzewicz Sylwia

Rada sołecka:
1) Czarnowska Daria
2) Redlarska Gabriela
3) Stachowska Natalia
4) Włoch Joanna
5) Zbilska Danuta

Sołectwo Gawroniec
Sołtys:
Lubańska Mariola

Rada sołecka:
1) Kamasz Ewa
2) Kowalik Halina
3) Daszkowska Barbara
4) Musiał Jan
5) Sadziński Łukasz

Sołectwo Korytowo
Sołtys:
Szczęsna Ewa

Rada sołecka:
1) Kruczyński Zbigniew
2) Minga Edmund
3) Pipowski Stanisław
4) Śmieszek Janusz
5) Wardzińska Ewa

Sołectwo Plewno
Sołtys:
Jackowski Krzysztof

Rada sołecka:
1) Jackowska Hanna
2) Łagód Andrzej
3) Sokołowski Grzegorz
4) Stanny Adam
5) Tymczak Alicja

Sołectwo Poledno
Sołtys:
Gadomski Krzysztof

Rada sołecka:
1) Belka Marian
2) Szafran Zbigniew
3) Tadrowski Grzegorz

Sołectwo Polskie Łąki
Sołtys:
Redzimski Henryk

Rada sołecka:
1) Arendt Joanna
2) Karczewska Anna
3) Rambalski Paweł

Sołectwo Przysiersk
Sołtys:
Rafał Żochowski

Rada sołecka:
1) Hanna Czarnecka-Kobus
2) Aleksandra Tretkowska
3) Bartłomiej Meger
4) Dariusz Gerke
5) Andrzej Żochowski

Sołectwo Różanna
Sołtys:
Hetman Jan

Rada sołecka:
1) Didyk Piotr
2) Drechnowicz Andrzej
3) Gągola Sylwester
4) Grabowska Bożena
5) Kiełbasa Wiesława

Sołectwo Tuszynki
Sołtys:
Januszewska Paulina

Rada sołecka:
1) Januszewski Tomasz
2) Rakowska Magdalena
3) Rakowski Adrian

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego