Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ulgi uznaniowe w podatkach

1. Ulgi uznaniowe w podatku rolnym, leśnym, od nieruchomości oraz od środków transportowych udziela się w formie:

–  odroczenia terminu płatności,
–  rozłożenia  zaległości podatkowych na raty,
–  umorzenia zaległości podatkowych.

2. Wymagane dokumenty

– wniosek (podanie),
– dokumenty uzasadniające przyznanie ulgi  (potwierdzające trudną sytuację finansową, wystąpienie zdarzeń losowych itp.).

3. Opłaty:

–  bez opłat.

4. Miejsce załatwienia  sprawy:

Urząd Gminy Bukowiec
ul. Dr Floriana Ceynowy 14
86-122 Bukowiec
pokój nr 4, tel. (052) 33 09 317

5. Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2023 r., poz. 2383 ze zmianami)

6. Termin  załatwienia:

– do 30 dni

7. Tryb odwoławczy:

W terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji lub w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia, na które służy zażalenie – do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję lub postanowienie, na które służy zażalenie.

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego