Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dane statystyczne

Gmina Bukowiec, to wiejska gmina o powierzchni 11.100 ha. Na jej terenie zamieszkuje  4.957 osób (pobyt stały wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.), które z mocy prawa stanowią lokalną wspólnotę samorządową.

Liczba_ludności_2023.12.31.png

Liczba ludności na terenie gminy Bukowiec

 

Sieć osadniczą gminy stanowi 16 miejscowości, które wchodzą w skład 13 sołectw. Centralnym ośrodkiem jest miejscowość Bukowiec, gdzie mają swoją siedzibę następujące organy gminy: stanowiący – Rada  Gminy Bukowiec, wykonawczy – Wójt Gminy Bukowiec  oraz Urząd Gminy, przy pomocy którego wójt wykonuje swoje zadania.
Na terenie gminy funkcjonują trzy szkoły podstawowe oraz dwa przedszkola. Oprócz placówek oświatowych, gmina posiada jeszcze następujące jednostki organizacyjne: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Zespół Obsługi Oświaty, Gminną Bibliotekę Publiczną (instytucja kultury), Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Gminna Przychodnia oraz Zakład Gospodarki Komunalnej.
Gmina Bukowiec ma rolniczy charakter. Powierzchnia użytków rolnych wynosi ok. 8.750 ha. Działalność rolniczą na terenie gminy prowadzi ok. 400 gospodarstw rolnych. Grunty zalesione zajmują powierzchnię ok. 1400 ha. Ponadto w gminie Bukowiec jest około 200 zarejestrowanych podmiotów gospodarczych, działających głównie w dziedzinie usług transportowych, budowlanych oraz handlowych.
Spośród wszystkich mieszkańców gminy Bukowiec, 125 osób jest zarejestrowanych jako bezrobotne (wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.).

Bezrobotni_2024.png

Bezrobocie w gminie Bukowiec

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego