Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Związki międzygminne i stowarzyszenia

1. Gmina Bukowiec należy do Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Gmina Bukowiec jest członkiem Stowarzyszenia „Chojnicki Bank Żywności” oraz Stowarzyszenia „Salutaris” – zrzeszenia kujawsko-pomorskich samorządów, które dysponują Funduszem Solidarnościowym, czyli instrumentem doraźnej, szybkiej pomocy finansowej dla gmin i powiatów dotkniętych skutkami klęsk żywiołowych lub katastrofami.

3. Wykaz stowarzyszeń z terenu gminy Bukowiec zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym:

Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Gminy Bukowiec
ul. Dworcowa 7
86-122 Bukowiec

Stowarzyszenie Klub Wiejskiego Towarzystwa Sportowego „Gwiazda” w Bukowcu 
ul. Dr Fl. Ceynowy 15
86-122 Bukowiec

Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy „Sparta” Przysiersk
Przysiersk
86-122 Bukowiec

Ochotnicza Straż Pożarna w Bukowcu
(włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego)
ul. Dr Fl. Ceynowy 1
86-122 Bukowiec

Ochotnicza Straż Pożarna w Przysiersku
(włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego)
ul. Świętego Floriana 4
86-122 Przysiersk

Ochotnicza Straż Pożarna w Branicy
Branica 18a
86-122 Bukowiec

Ochotnicza Straż Pożarna w Polskich Łąkach
Polskie Łąki 30
86-122 Bukowiec

Ochotnicza Straż Pożarna w Budyniu
Budyń 8/5
86-122 Bukowiec

Stowarzyszenie „Azalia” 
ul. Szkolna 13
86-122 Przysiersk

Stowarzyszenie Kultury Muzycznej „Kantyczka” 
Korytowo 1/1
86-122 Bukowiec

Stowarzyszenie „Ramię w ramię”
ul. Szkolna 7
86-122 Przysiersk

Sportis Gminny Klub Sportowy Bukowiec
ul. Dworcowa 7
86-122 Bukowiec

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego