Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestry i ewidencje

W Urzędzie Gminy w Bukowcu prowadzone są następujące archiwa, rejestry i ewidencje:

Referat Administracji, I piętro, pok. nr 16, Wojciech Kulikowski, tel.:(52) 33 09 330
– Rejestr Zarządzeń Wójta

Referat Administracji, I piętro, pok. nr 16, tel.: (52) 33 09 330
– Rejestr Uchwał Rady Gminy
– Rejestr interpelacji i wniosków oraz zapytań radnych

Stanowisko ds. obsługi sekretariatu, I piętro, pok. nr 2, Ewelina Jędryczka, tel.: (52) 33 09 310
– Rejestr korespondencji wpływającej do Urzędu Gminy
– Rejestr skarg i wniosków

Referat Rolnictwa i Budownictwa, Parter, pok. nr 11, Benedykt Mroczek,
tel.: (52) 33 09 325
– Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
– Rejestr wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Referat Rolnictwa i Budownictwa, Parter, pok. nr 11, Emilia Szczepańska, tel.: (52) 33 09 325
– Ewidencja działalności gospodarczej

Referat Rolnictwa i Budownictwa, Parter, pok. nr 12, Piotr Swakowski,
tel.: (52) 33 09 326
– Ewidencja dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych
– Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Urząd Stanu Cywilnego, I piętro, pok. nr 15, Anna Pieczka, tel.: (52) 33 09 329
– Rejestr wyborców
– Ewidencja ludności
– Księgi USC

Referat Finansów i Rachunkowości, I piętro, pok. nr 3, Joanna Marczak,
tel.: (52) 33 09 315
DOCRejestr Instytucji Kultury (87,50KB)

Referat Administracji, I piętro, pok. nr 2, Ewelina Jędryczka, tel.: (52) 33 09 310
– Rejestr wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla placówek handlowych i gastronomicznych

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego