Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Tuszynkach

ZASADY FUNKCJONOWANIA PUNKU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI
ODPADÓW KOMUNALNYCH W TUSZYNKACH (tzw. PSZOK)

Lokalizacja: Tuszynki.

Zarządzający: Gmina Bukowiec, ul. Dr Floriana Ceynowy 14, 86-122 Bukowiec, tel. 52 330 93 27.

Informacje o terminach i godzinach otwarcia PSZOK: środa w godz. 13.00-17.00, sobota w godz. 10.00-14.00. Jedynie w okresie od początku listopada do końca marca PSZOK otwarty w soboty w godz. 10.00-12.00.

Odpady do PSZOK mieszkaniec gminy dostarcza własnym transportem.

Rodzaj przyjmowanych odpadów:
– odpady  ulegające biodegradacji;
– leki, zużyte strzykawki i igły;
– chemikalia – opakowania po farbach, lakierach, klejach, aerozole;
– zużyte baterie i akumulatory;
– zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – telewizory, radia, komputery, lodówki, osobno świetlówki;
– tworzywa sztuczne i metal, papier, szkło;
– meble i inne odpady wielkogabarytowe;
– odpady budowlane i rozbiórkowe od właścicieli nieruchomości do 1 tony rocznie, przy czym wymaga się odrębnego wydzielania gruzu budowlanego, tworzyw sztucznych, styropianu i odpadów niebezpiecznych. (uwaga: gruz i odpady remontowe powstałe w trakcie prac zleconych firmie remontowej są własnością tej firmy i ma ona obowiązek zagospodarowania tych odpadów);
– zużyte opony samochodowe;

Komunikat-zużyte_igły.png

Komunikat-przeterminowane_lekarstwa.png

Wyżej wymienione odpady będą przyjmowane w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych nieodpłatnie.

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego