Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Opłata targowa

1. Wprowadza się opłatę targową od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach na obszarze Gminy Bukowiec.

2. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej w wysokości 15,00 zł.

3. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

4. Opłatę targową należy wnosić do kasy Urzędu Gminy Bukowiec lub na rachunek bankowy Gminy Bukowiec lub do rąk inkasenta.

5. Na inkasentów opłaty targowej wyznacza się przewodniczących organów jednostek pomocniczych gminy (sołtysów):
1) Pana Jana Hetmana
2) Pana Krzysztofa Gadomskiego;
3) Panią Ewe Szczęsną;
4) Panią Paulinę Januszewską;
5) Pana Rafała Żochowskiego;
6) Pana Jacka Zbilskiego;
7) Panią Mariolę Lubańską;
8) Pana Henryka Redzimskiego;
9) Panią Jolantę Szopińską;
10) Pana Krzysztofa Jackowskiego;
11) Panią Sylwię Małgorzewicz;
12) Pana Sławomira Wysockiego;
13) Panią Dorotę Zięba,
– z ograniczeniem prawa poboru do sołectwa, w którym wykonują mandat sołtysa.

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego