Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydawanie zaświadczeń dotyczących podatków

1. Opis sprawy.

Zaświadczenia dotyczące podatku rolnego, leśnego oraz podatków i opłat lokalnych.

2.Wymagane dokumenty:

– podanie
– dowód tożsamości
– upoważnienie uprawniające do odbioru zaświadczenia.

3. Opłaty skarbowe:

–  zaświadczenie o nie zaleganiu w płatności podatków  – 21,00 zł,
–  zaświadczenie o wielkości użytków rolnych – zwolnione z opłaty skarbowej,
–  zaświadczenia inne – 17,00 zł

4. Miejsce załatwienia  sprawy:

Urząd Gminy Bukowiec
ul. Dr Floriana Ceynowy 14
86-122 Bukowiec
pokój nr 4, tel. (052) 33 09 317

5. Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2023 r., poz. 2383 z późn. zm.).

6. Termin  załatwienia:

Zaświadczenie wydawane jest bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku.

7. Termin uiszczenia opłaty  skarbowej:

– z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.

8. Uwagi:

 

Załączniki


DOCWniosek o wydanie zaświadczenia (23,00KB)
DOCKlauzula informacyjna - załącznik do wniosku o wydanie zaświad. o niezaleganiu (30,50KB)
 

 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego