Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii na obiektach gminnych. Zakup pojazdów na potrzeby realizacji zadań własnych gminy 3

Status zamówienia:
Przed terminem składania ofert
Rodzaj zamówienia publicznego:
Dostawy
Tryb zamówienia publicznego:
Tryb zamówienia publicznego - art. 132 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
Finansowanie:
Nie dotyczy
Data ogłoszenia:
16-02-2024
Data składania ofert:
05-03-2024
Godzina składania ofert:
11:00
Data otwarcia ofert:
05-03-2024
Godzina otwarcia ofert:
11:05
Miejsce złożenia oferty:
za pośrednictwem Platformy pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/bukowiec
Numer UZP/TED:
-

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:
„Wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii na obiektach gminnych. Zakup pojazdów na potrzeby realizacji zadań własnych gminy 3”.
Postępowanie jest oznaczone znakiem sprawy: RRiB.271.2.2024.BM
zostało zarejestrowane i jest prowadzone na Platformie pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/bukowiec
Termin składania ofert: do dnia 05.03.2024 r. do godziny 11:00
Otwarcie ofert: 11:05

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego