Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Podatek od nieruchomości, rolny, leśny – od osób fizycznych

1. Podstawa prawna:

– podatek od nieruchomości
ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2023 r., poz. 70)
uchwała Rady Gminy Bukowiec Nr L/307/23 z dnia 27 października 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości
uchwała Rady Gminy Bukowiec Nr XLI/267/14 z dnia 29 sierpnia 2014 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Bukowiec w ramach pomocy de minimis
rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. z 2019 r., poz. 1104)

– podatek rolny
ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 333 ze zmianami)
uchwała Rady Gminy Bukowiec Nr L/308/23 z dnia 27 października 2023 r. w sprawie ustalenia ceny 1dt żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Bukowiec
rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz. U. z 2019 r., poz 1105)

– podatek leśny
ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 888 ze zmianami)
rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz. U. z 2019 r., poz 1126)

2. Wymagane dokumenty

-informacja w sprawie podatku,
-stosowne oświadczenie podatnika dotyczące spraw wymiaru podatku,
-decyzja o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej,
-klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.

3. Opłaty:

– bez opłat

4. Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Bukowiec
ul. Dr Floriana Ceynowy 14
86-122 Bukowiec
pokój nr 4, tel. (052) 33 09 317

5. Termin załatwienia:

– na bieżąco.

6. Uwagi:

Informację w sprawie podatków składa się w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego.

Link do formularzy podatków i opłat lokalnych:

https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/

Do każdej informacji podatkowej należy dołączyć podpisaną klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) – do pobrania poniżej.

 

Załączniki


DOCXRODO-podatek leśny.docx (15,59KB)
DOCXRODO-podatek leśny informacja.docx (15,91KB)
DOCXRODO-podatek od nieruchomości.docx (23,78KB)
DOCXRODO-podatek od nieruchomości informacja.docx (15,28KB)
DOCXRODO-podatek rolny.docx (15,45KB)
DOCXRODO-podatek rolny informacja.docx (15,46KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego