Zawiadomienie o podjęciu zawieszonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na rozbudowie gospodarstwa w Franciszkowie

RRiB.6220.55.14.2018.RS

Informacje

Rejestr zmian