Zarządzenie nr 82/19 Wójta Gminy Bukowiec z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania pod nazwą „Budowa drogi na działce nr 221/3 w miejscowości Bukowiec”

ZARZĄDZENIE NR 82/19
WÓJTA GMINY BUKOWIEC
z dnia 2 grudnia 2019 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania pod nazwą „Budowa drogi na działce nr 221/3 w miejscowości Bukowiec”

Na podstawie art. 30 i 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołać komisję do odbioru końcowego zadania pod nazwą „Budowa drogi na działce nr 221/3 w miejscowości Bukowiec” w składzie:

1)    Adam Licznerski – przewodniczący komisji;
2)    Adam Meller – inspektor nadzoru – członek komisji;
3)    Czesław Wszołek – członek komisji;
4)    Emilia Szczepańska – członek komisji;
5)    Roman Skowroński – członek komisji.

§ 2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
/-/ mgr Adam Licznerski

Uzasadnienie

Gmina Bukowiec realizuje inwestycję pod nazwą „Budowa drogi na działce nr 221/3 w miejscowości Bukowiec”. W związku ze zgłoszeniem wykonawcy prac o gotowości do odbioru końcowego, zgodnie z zapisami zawartej umowy, powołuje się komisję w celu przeprowadzenia procedury dokonania odbioru zadania.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian