Zarządzenie nr 76/13 z dnia 13 grudnia 2013 w sprawie powołania komisji do odbioru inwestycji pod nazwą „Przebudowa ciągów komunikacyjnych, mająca na celu likwidację barier architektonicznych dla uczniów niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej im. Dr Floriana Ceynowy w Przysiersku”

Zarządzenie nr 76/13
Wójta Gminy Bukowiec
z dnia 13 grudnia 2013

w sprawie powołania komisji do odbioru inwestycji pod nazwą „Przebudowa ciągów komunikacyjnych, mająca na celu likwidację barier architektonicznych dla uczniów niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej im. Dr Floriana Ceynowy w Przysiersku”

Na podstawie art. 30 i 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołać Komisję do odbioru inwestycji pod nazwą „Przebudowa ciągów komunikacyjnych, mająca na celu likwidację barier architektonicznych dla uczniów niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej im. Dr Floriana Ceynowy w Przysiersku” w składzie:

1) Pan Adam Licznerski – Wójt Gminy Bukowiec – przewodniczący;
2) Pan Piotr Czop – kierownik Referatu Rolnictwa i Budownictwa – członek;
3) Pan Benedykt Mroczek – inspektor w Referacie Rolnictwa i Budownictwa – członek;
4) Pan Grzegorz Gwizdała – kierownik Zespołu Obsługi Oświaty – członek.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

UZASADNIENIE

Gmina Bukowiec realizuje inwestycję pod nazwą „Przebudowa ciągów komunikacyjnych, mająca na celu likwidację barier architektonicznych dla uczniów niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej im. Dr Floriana Ceynowy w Przysiersku”.
W związku z przyjęciem informacji od wykonawcy inwestycji o zakończeniu prac i gotowości do odbioru, powołuje się komisję w celu dokonania odbioru.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian