Zarządzenie nr 31/14 z dnia 5 maja 2014 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Zarządzenie nr 31/14
Wójta Gminy Bukowiec
z dnia 5 maja 2014

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Na podstawie art. 182 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Powołać Obwodową Komisję Wyborczą Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej w Bukowcu w składzie:
1) Andrysiak Ewa – Przysiersk;
2) Czarnecki Adam – Bukowiec;
3) Głośnicka Danuta – Bukowiec;
4) Jackowska Hanna – Plewno;
5) Kujawska Marta – Bukowiec;
6) Żochowska Teresa – Przysiersk;
7) Czop Piotr – pracownik samorządowy.

2. Powołać Obwodową Komisję Wyborczą Nr 2 z siedzibą w Szkole Podstawowej w Bukowcu w składzie:
1) Bartniczak Danuta – Bukowiec;
2) Czarnecka Wiesława – Bukowiec;
3) Duda Monika – Przysiersk;
4) Gwizdała Aleksandra – Gawroniec;
5) Michałowska Bogusława – Plewno;
6) Nowacka Marcjanna – Bukowiec;
7) Skowroński Roman – pracownik samorządowy.

3. Powołać Obwodową Komisję Wyborczą Nr 3 z siedzibą w świetlicy wiejskiej w Plewnie w składzie:
1) Betka Monika – Przysiersk;
2) Finc Izabella – Plewno;
3) Jackowska Martyna – Plewno;
4) Nowakowska Anna – Polskie Łąki;
5) Tymczak Alicja – Plewno;
6) Wysocki Daniel – Budyń;
7) Błażko Kamila – pracownik samorządowy.

4. Powołać Obwodową Komisję Wyborczą Nr 4 z siedzibą w Szkole Podstawowej w Przysiersku w składzie:
1) Andrearczyk Justyna – Bukowiec;
2) Arendt Joanna – Polskie Łąki;
3) Czarnecka – Kobus Hanna – Przysiersk;
4) Kujawska Agata – Bukowiec;
5) Maliszewska Anna – Przysiersk;
6) Stanny Mirosława – Plewno;
7) Ruszkowska Jolanta – pracownik samorządowy.

5. Powołać Obwodową Komisję Wyborczą Nr 5 z siedzibą w Szkole Podstawowej w Różannie w składzie:
1) Gwizdała Joanna – Gawroniec;
2) Kwiatkowska Anna – Poledno;
3) Ratkowska Iwona – Gawroniec;
4) Umiński Rafał – Bukowiec;
5) Wszołek Natalia – Gawroniec;
6) Zielińska Justyna – Korytowo;
7) Gwizdała Grzegorz – pracownik samorządowy.

6. Powołać Obwodową Komisję Wyborczą Nr 6 z siedzibą w Gimnazjum w Korytowie w składzie:
1) Janicka Helena – Korytowo;
2) Kruczkowska Barbara – Przysiersk;
3) Nadarzyńska Teresa – Polskie Łąki;
4) Pronobis Bożena – Polskie Łąki;
5) Ryzop Kamil – Budyń;
6) Sokołowska Agata –Plewno;
7) Surma Honorata – pracownik samorządowy.

§ 2. Skład obwodowych komisji wyborczych podać do publicznej wiadomości.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Uzasadnienie

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) daje Wójtowi kompetencje do powołania składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego. W związku z powyższym Wójt Gminy Bukowiec powołał składy obwodowych komisji wyborczych Nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 do przeprowadzenia wyborów zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian