Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
31 2018-10-04 08:11:32 Zarządzenie nr 52/18 z dnia 24 września 2018 r. zmieniające Uchwałę nr XXXVIII/245/17 Rady Gminy Bukowiec z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2018 ZARZĄDZENIE NR 52/18 WÓJTA GMINY BUKOWIEC z dnia 24 września 2018 r. zmieniające Uchwałę nr XXXVIII/245/17 Rady Gminy Bukowiec z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy… Szczegóły
32 2018-10-03 07:36:56 Obwieszczenie dotyczące budowy linii elektroenergetycznej kablowej nn-0,4 kV w miejscowości Tuszynki Szczegóły
33 2018-10-01 14:43:09 Informacja o pierwszych posiedzeniach obwodowych komisji wyborczych - Postanowienie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I Szczegóły
34 2018-10-01 14:40:20 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I o powołaniu obwodowych komisji wyborczych Szczegóły
35 2018-10-01 10:32:52 Udostępnienie spisu wyborców w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego Szczegóły
36 2018-09-28 11:17:00 Kontynuacja grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób dzieci rolników Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informują, że  - w ramach ochrony życia i zdrowia dzieci zamieszkujących tereny wiejskie – podjęta została decyzja o kontynuacji grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób dzieci… Szczegóły
37 2018-09-28 10:02:22 Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Bukowcu o numerach przyznanych zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Bukowiec Szczegóły
38 2018-09-26 08:28:25 Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Bukowcu o miejscu, czasie i sposobie losowania numerów list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Bukowiec Szczegóły
39 2018-09-25 14:29:48 Obwieszczenie o obsadzeniu mandatu radnego bez głosowania w okręgu wyborczym nr 15 Szczegóły
40 2018-09-25 14:27:25 Obwieszczenie o obsadzeniu mandatu radnego bez głosowania w okręgu wyborczym nr 7 Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 7 291 292 293 »