Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
31 2019-11-12 14:23:26 Uchwała nr XIII/81/19 z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia ceny 1dt żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Bukowiec UCHWAŁA NR XIII/81/19 RADY GMINY BUKOWIEC z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia ceny 1dt żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Bukowiec Na podstawie… Szczegóły
32 2019-11-12 13:45:30 Uchwała nr XIII/80/19 z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości UCHWAŁA NR XIII/80/19 RADY GMINY BUKOWIEC z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt… Szczegóły
33 2019-11-12 13:41:07 Uchwała nr XIII/79/19 z dnia 7 listopada 2019 r. zmieniająca Uchwałę nr III/20/18 Rady Gminy Bukowiec z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2019 UCHWAŁA NR XIII/79/19 RADY GMINY BUKOWIEC z dnia 7 listopada 2019 r. zmieniająca Uchwałę nr III/20/18 Rady Gminy Bukowiec z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy… Szczegóły
34 2019-11-12 11:09:55 Zarządzenie nr 74/2019 z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej ZARZĄDZENIE NR 74/2019 WÓJTA GMINY BUKOWIEC z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej Działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości… Szczegóły
35 2019-11-08 14:23:53 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Szczegóły
36 2019-11-08 12:36:42 Zarządzenie nr 73/19 z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych” ZARZĄDZENIE Nr 73/19 WÓJTA GMINY BUKOWIEC z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów… Szczegóły
37 2019-11-08 12:30:49 Zarządzenie nr 72/19 z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za najem gminnych lokali użytkowych ZARZĄDZENIE NR 72/19 WÓJTA GMINY BUKOWIEC z dnia 8 listopada 2019r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za najem gminnych lokali użytkowych Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z… Szczegóły
38 2019-11-08 12:21:45 Zarządzenie nr 71/19 z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości czynszu za lokale mieszkalne ZARZĄDZENIE NR 71/19 WÓJTA GMINY BUKOWIEC z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości czynszu za lokale mieszkalne Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8… Szczegóły
39 2019-11-06 10:34:39 Zarządzenie nr 70/19 z dnia 5 listopada 2019 r. zmieniające Uchwałę nr III/20/18 Rady Gminy Bukowiec z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2019 ZARZĄDZENIE NR 70/19 WÓJTA GMINY BUKOWIEC z dnia 5 listopada 2019 r. zmieniające Uchwałę nr III/20/18 Rady Gminy Bukowiec z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy… Szczegóły
40 2019-11-06 10:28:33 Zarządzenie nr 69/19 z dnia 29 października 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Karoliny Grzegorz, nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego ZARZĄDZENIE NR 69/19 WÓJTA GMINY BUKOWIEC z dnia 29 października 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Karoliny Grzegorz, nauczyciela ubiegającego się o awans… Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 7 332 333 334 »