Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
3441 2016-02-05 10:12:14 Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec z dnia 24 listopada 2015 r. Szczegóły
3442 2016-02-05 10:10:29 Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Bukowiec na 2016 rok Szczegóły
3443 2016-02-05 10:08:08 Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Bukowiec sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Szczegóły
3444 2016-02-05 10:06:24 Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o planowanym deficycie w uchwale budżetowej na 2015 r. Szczegóły
3445 2016-02-05 10:04:45 Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o planowanej kwocie długu Gminy Bukowiec na 2015 rok i lata następne Szczegóły
3446 2016-02-05 10:02:25 Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Bukowiec na 2015 rok Szczegóły
3447 2016-02-05 10:00:34 Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Gminy Bukowiec na 2015 rok Szczegóły
3448 2016-02-05 09:57:41 Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec Szczegóły
3449 2016-02-05 09:55:18 Uchwała w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Bukowiec sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2013 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Szczegóły
3450 2016-02-05 09:52:39 Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Bukowiec na 2014 rok. Szczegóły