Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
3431 2016-02-08 10:21:22 Zarządzenie nr 20/15 z dnia 20 kwietnia 2015 w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Bukowiec. Zarządzenie nr 20/15 Wójta Gminy Bukowiec z dnia 20 kwietnia 2015 w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Bukowiec. Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z… Szczegóły
3432 2016-02-08 10:18:31 Budżet Gminy na 2010 rok Uchwała Nr XXXVII/201/09 RADY GMINY BUKOWIEC z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2010 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt… Szczegóły
3433 2016-02-08 10:17:53 Zarządzenie nr 19/15 z dnia 20 kwietnia 2015 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Zarządzenie nr 19/15 Wójta Gminy Bukowiec z dnia 20 kwietnia 2015 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 182 § 1 pkt 1… Szczegóły
3434 2016-02-08 10:12:51 Zarządzenie nr 18/15 z dnia 31 marca 2015 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości Zarządzenie nr 18/15 Wójta Gminy Bukowiec z dnia 31 marca 2015 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości Na podstawie przepisów art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29… Szczegóły
3435 2016-02-08 10:10:10 Zarządzenie nr 17/15 z dnia 31 marca 2015 zmieniające Uchwałę Nr III/19/14 Rady Gminy Bukowiec z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2015 Zarządzenie nr 17/15 Wójta Gminy Bukowiec z dnia 31 marca 2015 zmieniające Uchwałę Nr III/19/14 Rady Gminy Bukowiec z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec… Szczegóły
3436 2016-02-08 10:05:07 Budżet Gminy na 2009 rok Uchwała Nr XXIV/131/08 RADY GMINY BUKOWIEC z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2009 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt… Szczegóły
3437 2016-02-08 09:09:06 Sprawozdanie za 2013 rok Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Bukowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie… Szczegóły
3438 2016-02-08 09:05:19 Sprawozdanie za 2012 rok Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Bukowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie… Szczegóły
3439 2016-02-08 09:02:12 Sprawozdanie za 2011 rok Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Bukowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie… Szczegóły
3440 2016-02-05 10:14:07 Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o planowanej kwocie długu Gminy Bukowiec na 2016 rok i lata następne Szczegóły