Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
3371 2016-02-10 11:24:51 Zarządzenie nr 54/14 z dnia 19 sierpnia 2014 w sprawie przyjęcia założeń do projektu budżetu na rok 2015 Zarządzenie nr 54/14 Wójta Gminy Bukowiec z dnia 19 sierpnia 2014 w sprawie przyjęcia założeń do projektu budżetu na rok 2015 Na podstawie art. 61 ust. 3 ustawy z dnia… Szczegóły
3372 2016-02-10 11:18:54 Zarządzenie nr 53/14 z dnia 8 sierpnia 2014 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”. Zarządzenie nr 53/14 Wójta Gminy Bukowiec z dnia 8 sierpnia 2014 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach… Szczegóły
3373 2016-02-10 11:16:05 Zarządzenie nr 52/14 z dnia 5 sierpnia 2014 zmieniające Uchwałę Nr XXXIV/220/13 Rady Gminy Bukowiec z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2014 Zarządzenie nr 52/14 Wójta Gminy Bukowiec z dnia 5 sierpnia 2014 zmieniające Uchwałę Nr XXXIV/220/13 Rady Gminy Bukowiec z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec… Szczegóły
3374 2016-02-10 11:14:32 Zarządzenie nr 23/13 z dnia 7 maja 2013 w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępstwa w pełnieniu obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Różannie Zarządzenie nr 23/13 Wójta Gminy Bukowiec z dnia 7 maja 2013 w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępstwa w pełnieniu obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Różannie Na… Szczegóły
3375 2016-02-10 11:12:47 Zarządzenie nr 51/14 z dnia 1 sierpnia 2014 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Świeckiego Zarządzenie nr 51/14 Wójta Gminy Bukowiec z dnia 1 sierpnia 2014 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Świeckiego Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca… Szczegóły
3376 2016-02-10 11:08:37 Zarządzenie nr 50/14 z dnia 28 lipca 2014 w sprawie przyjęcia Informacji Wójta Gminy Bukowiec o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2014 roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Zarządzenie nr 50/14 Wójta Gminy Bukowiec z dnia 28 lipca 2014 w sprawie przyjęcia Informacji Wójta Gminy Bukowiec o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2014 roku wraz z… Szczegóły
3377 2016-02-10 10:58:42 Zarządzenie nr 49/14 z dnia 22 lipca 2014 zmieniające Uchwałę Nr XXXIV/220/13 Rady Gminy Bukowiec z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2014 Zarządzenie nr 49/14 Wójta Gminy Bukowiec z dnia 22 lipca 2014 zmieniające Uchwałę Nr XXXIV/220/13 Rady Gminy Bukowiec z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec… Szczegóły
3378 2016-02-10 10:56:05 Zarządzenie nr 48/14 z dnia 18 lipca 2014 w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Bukowiec. Zarządzenie nr 48/14 Wójta Gminy Bukowiec z dnia 18 lipca 2014 w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Bukowiec. Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z… Szczegóły
3379 2016-02-10 10:48:55 Zarządzenie nr 47/14 z dnia 16 lipca 2014 w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pod nazwą „Odnowienie placu parkingowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Dworcowej w Bukowcu” Zarządzenie nr 47/14 Wójta Gminy Bukowiec z dnia 16 lipca 2014 w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pod nazwą „Odnowienie placu parkingowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Dworcowej… Szczegóły
3380 2016-02-10 10:46:12 Zarządzenie nr 46/14 z dnia 14 lipca 2014 w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy w Bukowcu Zarządzenie nr 46/14 Wójta Gminy Bukowiec z dnia 14 lipca 2014 w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy w Bukowcu Na podstawie § 2 ust. 2 i 3… Szczegóły
« 1 2 3 335 336 337 338 339 340 341 358 359 360 »