Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
21 2018-06-05 11:24:55 Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o terminach składania wniosków Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bukowcu informuje, że w przypadku ubiegania się o: świadczenia rodzinne lub/i świadczenia wychowawcze lub/i świadczenia z funduszu alimentacyjnego lub/i świadczenie „dobry start” na nowy okres… Szczegóły
22 2018-05-30 14:44:40 Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów ewidencyjnych Branica, Franciszkowo, Krupocin, gmina Bukowiec Szczegóły
23 2018-05-30 14:42:05 Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów ewidencyjnych Branica, Franciszkowo, Krupocin, gmina Bukowiec Szczegóły
24 2018-05-29 15:30:46 Bezpłatne szkolenie dot. Platformy Usług Elektronicznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w Świeciu zaprasza 6 czerwca 2018 roku na bezpłatne szkolenie: Platforma Usług Elektronicznych (PUE)- narzędzie kontaktu z ZUS. Podczas szkolenia omówione zostaną: • Korzyści z posiadania… Szczegóły
25 2018-05-29 10:58:38 Zarządzenie nr 28/18 z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji do odbioru częściowego zadania pod nazwą „Rozbudowa drogi gminnej nr 030919C w miejscowości Korytowo, gm. Bukowiec, na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1275C do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1282C” ZARZĄDZENIE NR 28/18 WÓJTA GMINY BUKOWIEC z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji do odbioru częściowego zadania pod nazwą „Rozbudowa drogi gminnej nr 030919C w miejscowości Korytowo,… Szczegóły
26 2018-05-29 10:53:54 Zarządzenie nr 27/18 z dnia 25 maja 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Bukowiec ZARZĄDZENIE NR 27/18 WÓJTA GMINY BUKOWIEC z dnia 25 maja 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Bukowiec Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z… Szczegóły
27 2018-05-29 10:49:03 Zarządzenie nr 26/18 z dnia 23 maja 2018 r. zmieniająca Uchwałę nr XXXVIII/245/17 Rady Gminy Bukowiec z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2018 ZARZĄDZENIE NR 26/18 WÓJTA GMINY BUKOWIEC z dnia 23 maja 2018 r. zmieniająca Uchwałę nr XXXVIII/245/17 Rady Gminy Bukowiec z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy… Szczegóły
28 2018-05-29 08:03:40 List prezesa KRUS Szczegóły
29 2018-05-24 11:05:33 Instrukcja przekazywania zgłoszeń pomocnika/ów do ubezpieczeń w KRUS za pośrednictwem skrzynki ePUAP W związku z licznymi pytaniami o sposób przesyłania dokumentów do KRUS za pomocą skrzynki podawczej ePUAP Kasa publikuje instrukcję tej procedury. Szczegóły
30 2018-05-24 11:00:27 Informacja dla rolników i domowników, którzy podlegając ubezpieczeniu w KRUS dodatkowo prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomina o zbliżającym się terminie na złożenie w Kasie zaświadczenia albo oświadczenia dotyczącego rocznej kwoty należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej… Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 277 278 279 »