Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
21 2020-05-11 08:17:16 Sprawozdania finansowe za 2019 rok Szczegóły
22 2020-05-08 11:51:43 Zarządzenie nr 28/20 z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Bukowiec. ZARZĄDZENIE NR 28/20 WÓJTA GMINY BUKOWIEC z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Bukowiec. Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy… Szczegóły
23 2020-05-08 11:45:14 Zarządzenie nr 27/20 z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku przedszkola w Przysiersku” ZARZĄDZENIE Nr 27/20 WÓJTA GMINY BUKOWIEC z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku przedszkola w… Szczegóły
24 2020-05-08 11:40:11 Zarządzenie nr 26/20 z dnia 27 kwietnia 2020 r. zmieniające Uchwałę nr XIV/89/19 Rady Gminy Bukowiec z dnia 13 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2020 ZARZĄDZENIE NR 26/20 WÓJTA GMINY BUKOWIEC z dnia 27 kwietnia 2020 r. zmieniające Uchwałę nr XIV/89/19 Rady Gminy Bukowiec z dnia 13 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy… Szczegóły
25 2020-05-05 13:50:03 Komisja Rolnictwa - 2020.05.13 Posiedzenie Komisji Rolnictwa w dniu 13 maja 2020 roku o godzinie 13:00. Posiedzenie Komisji ma zostać przeprowadzone w formie telekonferencji za pośrednictwem bezpłatnej aplikacji Skype, którą można pobrać ze strony… Szczegóły
26 2020-05-05 13:43:09 Komisja Budownictwa - 2020.05.13 Posiedzenie Komisji Budownictwa w dniu 13 maja 2020 roku o godzinie 9:00. Posiedzenie Komisji ma zostać przeprowadzone w formie telekonferencji za pośrednictwem bezpłatnej aplikacji Skype, którą można pobrać ze strony… Szczegóły
27 2020-05-05 13:39:18 Komisja Oświaty - 2020.05.12 Posiedzenie Komisji Oświaty w dniu 12 maja 2020 roku o godzinie 13:00. Posiedzenie Komisji ma zostać przeprowadzone w formie telekonferencji za pośrednictwem bezpłatnej aplikacji Skype, którą można pobrać ze strony… Szczegóły
28 2020-05-05 13:35:37 Komisja Rewizyjna - 2020.05.12 Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 12 maja 2020 roku o godzinie 9:00. Posiedzenie Komisji ma zostać przeprowadzone w formie telekonferencji za pośrednictwem bezpłatnej aplikacji Skype, którą można pobrać ze strony… Szczegóły
29 2020-05-05 07:47:23 Przyznawanie, przeliczenie lub podejmowanie wypłaty świadczeń za cały okres, w którym obowiązywał stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że osoby, które nie później niż w okresie 30 dni od ustania obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii związanych z COVID-19 zgłoszą wniosek o… Szczegóły
30 2020-05-05 07:43:23 Zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego w KRUS do 24 maja 2020 r. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że do 24 maja 2020 r. wydłużony został okres na który przysługuje zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego rolnika/domownika. Zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego rolnika/domownika przysługuje od 31… Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 348 349 350 »