Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
2781 2016-02-11 09:36:11 Zarządzenie nr 29/13 z dnia 4 czerwca 2013 w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Zarządzenie nr 29/13 Wójta Gminy Bukowiec z dnia 4 czerwca 2013 w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Na… Szczegóły
2782 2016-02-11 09:32:32 Zarządzenie nr 28/13 z dnia 23 maja 2013 w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu dokumentów finansowo - księgowych Zarządzenie nr 28/13 Wójta Gminy Bukowiec z dnia 23 maja 2013 w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu dokumentów finansowo - księgowych Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990… Szczegóły
2783 2016-02-11 09:30:05 Zarządzenie nr 27/13 z dnia 23 maja 2013 w sprawie zatwierdzenia instrukcji kasowej w Urzędzie Gminy Bukowiec Zarządzenie nr 27/13 Wójta Gminy Bukowiec z dnia 23 maja 2013 w sprawie zatwierdzenia instrukcji kasowej w Urzędzie Gminy Bukowiec Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r.… Szczegóły
2784 2016-02-10 15:30:40 Zarządzenie nr 87/14 z dnia 30 grudnia 2014 w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej wg stanu na dzień 31.12.2014 r. Zarządzenie nr 87/14 Wójta Gminy Bukowiec z dnia 30 grudnia 2014 w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej wg stanu na dzień 31.12.2014 r. Na podstawie art. 26 ustawy… Szczegóły
2785 2016-02-10 15:28:32 Zarządzenie nr 86/14 z dnia 30 grudnia 2014 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej – spisu z natury majątku Urzędu Gminy. Zarządzenie nr 86/14 Wójta Gminy Bukowiec z dnia 30 grudnia 2014 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej – spisu z natury majątku Urzędu Gminy. Na podstawie art. 26 ustawy z dnia… Szczegóły
2786 2016-02-10 15:25:38 Zarządzenie nr 26/13 z dnia 21 maja 2013 w sprawie rozłożenia na raty wierzytelności z tytułu czynszu i opłaty za centralne ogrzewanie Zarządzenie nr 26/13 Wójta Gminy Bukowiec z dnia 21 maja 2013 w sprawie rozłożenia na raty wierzytelności z tytułu czynszu i opłaty za centralne ogrzewanie Na podstawie art. 30 ust.… Szczegóły
2787 2016-02-10 15:24:51 Zarządzenie nr 85/14 z dnia 30 grudnia 2014 zmieniające Uchwałę Nr XXXIV/220/13 Rady Gminy Bukowiec z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2014 Zarządzenie nr 85/14 Wójta Gminy Bukowiec z dnia 30 grudnia 2014 zmieniające Uchwałę Nr XXXIV/220/13 Rady Gminy Bukowiec z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec… Szczegóły
2788 2016-02-10 15:21:57 Zarządzenie nr 25/13 z dnia 16 maja 2013 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na realizację zadania „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych z terenu Gminy Bukowiec w latach 2013-2014” Zarządzenie nr 25/13 Wójta Gminy Bukowiec z dnia 16 maja 2013 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na realizację zadania „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych… Szczegóły
2789 2016-02-10 15:21:12 Zarządzenie nr 84/14 z dnia 17 grudnia 2014 zmieniające Uchwałę Nr XXXIV/220/13 Rady Gminy Bukowiec z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2014 Zarządzenie nr 84/14 Wójta Gminy Bukowiec z dnia 17 grudnia 2014 zmieniające Uchwałę Nr XXXIV/220/13 Rady Gminy Bukowiec z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec… Szczegóły
2790 2016-02-10 15:18:58 Zarządzenie nr 83/14 z dnia 4 grudnia 2014 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na realizację zadania „Zakup i dostawę oleju opałowego dla gminy Bukowiec w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.” Zarządzenie nr 83/14 Wójta Gminy Bukowiec z dnia 4 grudnia 2014 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na realizację zadania „Zakup i dostawę oleju opałowego… Szczegóły
« 1 2 3 276 277 278 279 280 281 282 303 304 305 »