Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
2781 2016-02-09 11:22:43 Zarządzenie nr 8/14 z dnia 4 lutego 2014 zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/221/13 Rady Gminy Bukowiec z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2014–2022 Zarządzenie nr 8/14 Wójta Gminy Bukowiec z dnia 4 lutego 2014 zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/221/13 Rady Gminy Bukowiec z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej… Szczegóły
2782 2016-02-09 11:13:03 Zarządzenie nr 42/15 z dnia 10 sierpnia 2015 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna” Zarządzenie nr 42/15 Wójta Gminy Bukowiec z dnia 10 sierpnia 2015 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach… Szczegóły
2783 2016-02-09 11:10:29 Zarządzenie nr 7/14 z dnia 31 stycznia 2014 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Różannie Zarządzenie nr 7/14 Wójta Gminy Bukowiec z dnia 31 stycznia 2014 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Różannie Na podstawie art. 5c… Szczegóły
2784 2016-02-09 11:10:25 Zarządzenie nr 41/15 z dnia 10 sierpnia 2015 w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji do spraw referendum Zarządzenie nr 41/15 Wójta Gminy Bukowiec z dnia 10 sierpnia 2015 w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji do spraw referendum Na podstawie § 6 ust. 1 uchwały Państwowej… Szczegóły
2785 2016-02-09 11:04:36 Zarządzenie nr 40/15 z dnia 3 sierpnia 2015 w sprawie powołania Komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania z zakresu rejestracji stanu cywilnego. Zarządzenie nr 40/15 Wójta Gminy Bukowiec z dnia 3 sierpnia 2015 w sprawie powołania Komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania z zakresu rejestracji stanu cywilnego. Na podstawie art. 31… Szczegóły
2786 2016-02-09 11:02:49 Zarządzenie nr 6/14 z dnia 21 stycznia 2014 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zewnętrznych i wewnętrznych na rok 2014 Zarządzenie nr 6/14 Wójta Gminy Bukowiec z dnia 21 stycznia 2014 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zewnętrznych i wewnętrznych na rok 2014 Na podstawie art. 30 ust. 1, 33 ust.… Szczegóły
2787 2016-02-09 11:01:49 Zarządzenie nr 39/15 z dnia 31 lipca 2015 zmieniające Uchwałę Nr III/19/14 Rady Gminy Bukowiec z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2015 Zarządzenie nr 39/15 Wójta Gminy Bukowiec z dnia 31 lipca 2015 zmieniające Uchwałę Nr III/19/14 Rady Gminy Bukowiec z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec… Szczegóły
2788 2016-02-09 10:59:19 Zarządzenie nr 5/14 z dnia 9 stycznia 2014 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na realizację zadania „Przebudowa chodnika łączącego ul. Dr Floriana Ceynowy i ul. Młyńską oraz odnowienie placu parkingowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Dr Floriana Ceynowy w Bukowcu” Zarządzenie nr 5/14 Wójta Gminy Bukowiec z dnia 9 stycznia 2014 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na realizację zadania „Przebudowa chodnika łączącego ul. Dr… Szczegóły
2789 2016-02-09 10:58:05 Zarządzenie nr 38/15 z dnia 30 lipca 2015 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. Zarządzenie nr 38/15 Wójta Gminy Bukowiec z dnia 30 lipca 2015 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do… Szczegóły
2790 2016-02-09 10:55:00 Zarządzenie nr 4/14 Wójta Gminy Bukowiec z dnia 3 stycznia 2014 w sprawie zmian do Zarządzenia Nr 37/12 z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zarządzenie nr 4/14 Wójta Gminy Bukowiec z dnia 3 stycznia 2014 w sprawie zmian do Zarządzenia Nr 37/12 Wójta Gminy Bukowiec z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie Regulaminu… Szczegóły
« 1 2 3 276 277 278 279 280 281 282 287 288 289 »