Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
2771 2016-02-03 14:16:08 Zarządzenie nr 13/15 z dnia 12 marca 2015 zmieniające Uchwałę Nr III/19/14 Rady Gminy Bukowiec z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2015 Zarządzenie nr 13/15 Wójta Gminy Bukowiec z dnia 12 marca 2015 zmieniające Uchwałę Nr III/19/14 Rady Gminy Bukowiec z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec… Szczegóły
2772 2016-02-03 13:57:09 Zarządzenie nr 12/15 z dnia 12 marca 2015 w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego gminy Bukowiec za 2014 rok Zarządzenie nr 12/15 Wójta Gminy Bukowiec z dnia 12 marca 2015 w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego gminy Bukowiec za 2014 rok Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia… Szczegóły
2773 2016-02-03 13:53:14 Zarządzenie nr 11/15 z dnia 12 marca 2015 w sprawie przedłożenia sprawozdanie Wójta Gminy Bukowiec z wykonania budżetu gminy za 2014 rok Zarządzenie nr 11/15 Wójta Gminy Bukowiec z dnia 12 marca 2015 w sprawie przedłożenia sprawozdanie Wójta Gminy Bukowiec z wykonania budżetu gminy za 2014 rok Na podstawie art. 267 ustawy… Szczegóły
2774 2016-02-03 13:49:45 Zarządzenie nr 10/15 z dnia 10 marca 2015 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Bukowiec Zarządzenie nr 10/15 Wójta Gminy Bukowiec z dnia 10 marca 2015 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady… Szczegóły
2775 2016-02-03 13:44:58 Zarządzenie nr 9/15 z dnia 24 lutego 2015 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na realizację zadania „Przebudowa ulic Kościelnej, Topolowej, Młyńskiej i Polnej, stanowiących drogi gminne w m. Bukowiec, gm. Bukowiec” Zarządzenie nr 9/15 Wójta Gminy Bukowiec z dnia 24 lutego 2015 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na realizację zadania „Przebudowa ulic Kościelnej, Topolowej, Młyńskiej… Szczegóły
2776 2016-02-03 13:40:07 Zarządzenie nr 8/15 z dnia 18 lutego 2015 zmieniające Uchwałę Nr III/19/14 Rady Gminy Bukowiec z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2015 Zarządzenie nr 8/15 Wójta Gminy Bukowiec z dnia 18 lutego 2015 zmieniające Uchwałę Nr III/19/14 Rady Gminy Bukowiec z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec… Szczegóły
2777 2016-02-03 13:35:19 Zarządzenie nr 7/15 z dnia 10 lutego 2015 w sprawie powołania komisji do oceny i rozpatrzenia ofert związanych z otwartym konkursem ofert na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Zarządzenie nr 7/15 Wójta Gminy Bukowiec z dnia 10 lutego 2015 w sprawie powołania komisji do oceny i rozpatrzenia ofert związanych z otwartym konkursem ofert na realizację zadań z zakresu… Szczegóły
2778 2016-02-03 13:31:10 Zarządzenie nr 6/15 z dnia 9 lutego 2015 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych Zarządzenie nr 6/15 Wójta Gminy Bukowiec z dnia 9 lutego 2015 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych Na podstawie art.… Szczegóły
2779 2016-02-03 13:22:53 Zarządzenie nr 5/15 z dnia 9 lutego 2015 zmieniające Uchwałę Nr III/19/14 Rady Gminy Bukowiec z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2015 Zarządzenie nr 5/15 Wójta Gminy Bukowiec z dnia 9 lutego 2015 zmieniające Uchwałę Nr III/19/14 Rady Gminy Bukowiec z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec… Szczegóły
2780 2016-02-03 13:15:33 Zarządzenie nr 4/15 z dnia 6 lutego 2015 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zewnętrznych i wewnętrznych na rok 2015 Zarządzenie nr 4/15 Wójta Gminy Bukowiec z dnia 6 lutego 2015 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zewnętrznych i wewnętrznych na rok 2015 Na podstawie art. 30 ust. 1, 33 ust.… Szczegóły
« 1 2 3 275 276 277 278 279 »