Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
2761 2016-02-05 08:23:57 Informacja za I półrocze 2010r. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Bukowiec za I półrocze 2010r. Szczegóły
2762 2016-02-05 08:18:42 Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bukowiec za 2009 rok Szczegóły
2763 2016-02-05 08:13:51 Informacja za I półrocze 2009r. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Bukowiec za I półrocze 2009r. Szczegóły
2764 2016-02-05 08:09:36 Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bukowiec za 2008 rok Szczegóły
2765 2016-02-05 08:05:58 Informacja za I półrocze 2008r. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Bukowiec za I półrocze 2008r. Szczegóły
2766 2016-02-04 14:56:55 Budżet Gminy na 2008 rok Uchwała nr XIII/76/07 Rady Gminy Bukowiec z dnia 21 grudnia 2007 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2008 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9… Szczegóły
2767 2016-02-03 15:02:19 Zarządzenie nr 1/16 z dnia 18 stycznia 2016 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Bukowiec Zarządzenie nr 1/16 Wójta Gminy Bukowiec z dnia 18 stycznia 2016 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Bukowiec Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2… Szczegóły
2768 2016-02-03 14:49:51 Zarządzenie nr 16/15 z dnia 30 marca 2015 w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego obsługi informatycznej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. Zarządzenie nr 16/15 Wójta Gminy Bukowiec z dnia 30 marca 2015 w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego obsługi informatycznej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.… Szczegóły
2769 2016-02-03 14:40:18 Zarządzenie nr 15/15 z dnia 20 marca 2015 w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Gminy Bukowiec Zarządzenie nr 15/15 Wójta Gminy Bukowiec z dnia 20 marca 2015 w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Gminy Bukowiec Na podstawie art. 31  ustawy… Szczegóły
2770 2016-02-03 14:37:10 Zarządzenie nr 14/15 z dnia 16 marca 2015 w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pod nazwą „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy jeziorze Branickim w miejscowości Branica” Zarządzenie nr 14/15 Wójta Gminy Bukowiec z dnia 16 marca 2015 w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pod nazwą „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy jeziorze Branickim w miejscowości Branica” Na… Szczegóły
« 1 2 3 274 275 276 277 278 279 »