Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
11 2018-12-05 14:16:07 Uchwała nr II/5/18 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Oświaty UCHWAŁA NR II/5/18 RADY GMINY BUKOWIEC z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Oświaty Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku… Szczegóły
12 2018-12-05 14:07:38 Uchwała nr II/4/18 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Budownictwa UCHWAŁA NR II/4/18 RADY GMINY BUKOWIEC z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Budownictwa Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku… Szczegóły
13 2018-12-04 15:21:21 Projekt Unijny "Nie dla zwolnienia - Tak dla zatrudnienia" Szczegóły
14 2018-12-03 11:59:04 Porządek obrad III Sesji Rady Gminy Bukowiec Szczegóły
15 2018-11-30 15:32:25 Od 1 grudnia 2018 r. obowiązują nowe kwoty przychodów decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 grudnia 2018 r. zmieniają się kwoty przychodów decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych. Od 1 grudnia 2018 r. kwoty miesięcznego przychodu… Szczegóły
16 2018-11-30 14:44:25 Zarządzenie nr 72/18 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 030918C” ZARZĄDZENIE NR 72/18 WÓJTA GMINY BUKOWIEC z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej… Szczegóły
17 2018-11-30 14:41:04 Zarządzenie nr 71/18 z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu ZARZĄDZENIE NR 71/18 WÓJTA GMINY BUKOWIEC z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Na podstawie art. 83 ust. 1,… Szczegóły
18 2018-11-30 14:37:55 Zarządzenie nr 70/18 z dnia 20 listopada 2018r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za najem gminnych lokali użytkowych ZARZĄDZENIE NR 70/18 WÓJTA GMINY BUKOWIEC z dnia 20 listopada 2018r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za najem gminnych lokali użytkowych Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z… Szczegóły
19 2018-11-30 14:35:18 Zarządzenie nr 69/18 z dnia 20 listopada 2018r. w sprawie ustalenia wysokości czynszu za lokale mieszkalne ZARZĄDZENIE NR 69/18 WÓJTA GMINY BUKOWIEC z dnia 20 listopada 2018r. w sprawie ustalenia wysokości czynszu za lokale mieszkalne Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca… Szczegóły
20 2018-11-30 11:43:49 Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Bukowiec na 2019 r Szczegóły
« 1 2 3 4 5 296 297 298 »