Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
11 2018-07-19 11:42:37 Uchwała nr XLIII/270/18 z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2018–2028 UCHWAŁA NR XLIII/270/18 RADY GMINY BUKOWIEC z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2018–2028 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4… Szczegóły
12 2018-07-19 11:39:07 Uchwała nr XLIII/269/18 z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca Uchwałę nr XXXVIII/245/17 Rady Gminy Bukowiec z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2018 UCHWAŁA NR XLIII/269/18 RADY GMINY BUKOWIEC z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca Uchwałę nr XXXVIII/245/17 Rady Gminy Bukowiec z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy… Szczegóły
13 2018-07-19 11:25:39 Zarządzenie nr 38/18 z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w miejscowości Gawroniec” ZARZĄDZENIE NR 38/18 WÓJTA GMINY BUKOWIEC z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Rozwój infrastruktury turystycznej i… Szczegóły
14 2018-07-19 11:23:03 Zarządzenie nr 37/18 z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami przy ul. Spacerowej w Przysiersku – etap I” ZARZĄDZENIE NR 37/18 WÓJTA GMINY BUKOWIEC z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz… Szczegóły
15 2018-07-19 11:19:16 Zarządzenie nr 36/18 z dnia 11 lipca 2018 r. zmieniające Uchwałę nr XXXVIII/245/17 Rady Gminy Bukowiec z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2018 ZARZĄDZENIE NR 36/18 WÓJTA GMINY BUKOWIEC z dnia 11 lipca 2018 r. zmieniające Uchwałę nr XXXVIII/245/17 Rady Gminy Bukowiec z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy… Szczegóły
16 2018-07-19 11:14:58 Zarządzenie nr 35/18 z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania pod nazwą „Termomodernizacja Budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Bukowiec, w tym Urzędu Gminy w Bukowcu, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Korytowie oraz Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Różannie” ZARZĄDZENIE NR 35/18 WÓJTA GMINY BUKOWIEC z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania pod nazwą „Termomodernizacja Budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Bukowiec,… Szczegóły
17 2018-07-19 11:11:26 Zarządzenie nr 34/18 z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniająca Uchwałę nr XXXVIII/245/17 Rady Gminy Bukowiec z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2018 ZARZĄDZENIE NR 34/18 WÓJTA GMINY BUKOWIEC z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniająca Uchwałę nr XXXVIII/245/17 Rady Gminy Bukowiec z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy… Szczegóły
18 2018-07-18 13:52:51 Harmonogram zebrań wiejskich 2018 Zebrania wiejskie w poszczególnych sołectwach gminy Bukowiec będą poświęcone w szczególności uchwaleniu zadań w ramach funduszu sołeckiego na 2019 rok, zaopiniowaniu projektów uchwał Rady Gminy w sprawach wynikających z art.… Szczegóły
19 2018-07-16 15:16:07 Obwieszczenie dot. przebudowy drogi powiatowej Polskie Łąki - Pruszcz Szczegóły
20 2018-07-16 15:12:55 Obwieszczenie dot. budowy linii elektroenergetycznej kablowej nn-0,4 kV w obrębie Gawroniec Szczegóły
« 1 2 3 4 5 279 280 281 »