Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2018-01-18 08:25:16 Porządek obrad XXXIX Sesji Rady Gminy Bukowiec Szczegóły
2 2018-01-17 15:27:54 Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w wysokości 1.810.000,00 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu gminy Bukowiec na 2018 r. Szczegóły
3 2018-01-09 11:36:42 Budżet Gminy na 2018 rok UCHWAŁA NR XXXVIII/245/17 RADY GMINY BUKOWIEC z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt… Szczegóły
4 2018-01-09 10:45:01 Informacja Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Szczegóły
5 2018-01-09 10:28:39 Rozliczenie podatku dochodowego emeryta lub rencisty za 2017 r. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że w terminie do dnia 28 lutego 2018 r. przekaże wszystkim emerytom i rencistom roczne obliczenie podatku dochodowego od pobieranych z KRUS w 2017 r.… Szczegóły
6 2018-01-09 10:08:25 Uchwała nr XXXVIII/250/17 z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia pożyczki długoterminowej z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Bukowcu” UCHWAŁA NR XXXVIII/250/17 RADY GMINY BUKOWIEC z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia pożyczki długoterminowej z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Bukowcu”… Szczegóły
7 2018-01-09 10:04:38 Uchwała nr XXXVIII/249/17 z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa drogi gminnej nr 030919C w miejscowości Korytowo, gm. Bukowiec, na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1275C do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1282C” UCHWAŁA NR XXXVIII/249/17 RADY GMINY BUKOWIEC z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa drogi gminnej nr 030919C w… Szczegóły
8 2018-01-09 09:58:35 Uchwała nr XXXVIII/248/17 z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, w technologii o nawierzchni bitumicznej, realizowanej od podstaw, na działce nr 95 w Korytowie o długości około 900 m” UCHWAŁA NR XXXVIII/248/17 RADY GMINY BUKOWIEC z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych,… Szczegóły
9 2018-01-09 09:54:05 Uchwała nr XXXVIII/247/17 z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Bukowiec” UCHWAŁA NR XXXVIII/247/17 RADY GMINY BUKOWIEC z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie… Szczegóły
10 2018-01-09 09:50:10 Uchwała nr XXXVIII/246/17 z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2018–2028 UCHWAŁA NR XXXVIII/246/17 RADY GMINY BUKOWIEC z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2018–2028 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6… Szczegóły
« 1 2 3 4 261 262 263 »