Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2018-11-16 12:50:23 Uchwała nr XLV/309/18 z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązującego na terenie Gminy Bukowiec UCHWAŁA NR XLV/309/18 RADY GMINY BUKOWIEC z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązującego na terenie Gminy Bukowiec Na podstawie art.… Szczegóły
2 2018-11-16 12:47:07 Uchwała nr XLV/308/18 z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Bukowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Bukowiec na 2019 rok UCHWAŁA NR XLV/308/18 RADY GMINY BUKOWIEC z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Bukowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3… Szczegóły
3 2018-11-16 12:43:20 Uchwała nr XLV/307/18 z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości UCHWAŁA NR XLV/307/18 RADY GMINY BUKOWIEC z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt… Szczegóły
4 2018-11-16 12:35:38 Uchwała nr XLV/306/18 z dnia 13 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania UCHWAŁA NR XLV/306/18 RADY GMINY BUKOWIEC z dnia 13 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem… Szczegóły
5 2018-11-16 09:53:02 Uchwała nr XLV/305/18 z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok UCHWAŁA NR XLV/305/18 RADY GMINY BUKOWIEC z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok Na podstawie… Szczegóły
6 2018-11-16 09:48:56 Uchwała nr XLV/304/18 z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na zadanie „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Przysiersku” UCHWAŁA NR XLV/304/18 RADY GMINY BUKOWIEC z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na zadanie „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla… Szczegóły
7 2018-11-15 15:10:00 Uchwała nr XLV/303/18 z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie operacji „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Bukowiec” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. UCHWAŁA NR XLV/303/18 RADY GMINY BUKOWIEC z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie operacji „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Bukowiec” realizowanego… Szczegóły
8 2018-11-15 14:07:11 Uchwała nr XLV/302/18 z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie operacji „Poprawa wyposażenia świetlicy oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Budyniu dla realizacji zadań na rzecz włączenia i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz dla rozwoju społecznego” realizowanego w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” na lata 2014-2020. UCHWAŁA NR XLV/302/18 RADY GMINY BUKOWIEC z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie operacji „Poprawa wyposażenia świetlicy oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy w… Szczegóły
9 2018-11-15 14:02:01 Uchwała nr XLV/301/18 z dnia 13 listopada 2018r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2018–2028 UCHWAŁA NR XLV/301/18 RADY GMINY BUKOWIEC z dnia 13 listopada 2018r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2018–2028 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4… Szczegóły
10 2018-11-15 13:58:18 Uchwała nr XLV/300/18 z dnia 13 listopada 2018 r. zmieniająca Uchwałę nr XXXVIII/245/17 Rady Gminy Bukowiec z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2018 UCHWAŁA NR XLV/300/18 RADY GMINY BUKOWIEC z dnia 13 listopada 2018 r. zmieniająca Uchwałę nr XXXVIII/245/17 Rady Gminy Bukowiec z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy… Szczegóły
« 1 2 3 4 292 293 294 »