Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2018-05-18 15:30:36 Obwieszczenie dot. budowy trzech kurników dla brojlerów kurzych z infrastrukturą towarzyszącą Szczegóły
2 2018-05-18 14:39:24 Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu informuje Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu informuje, że w okresie od 16 maja do II dekady czerwca 2018 roku planowane są ratownicze zabiegi samolotowe we fragmentach drzewostanów sosnowych, w których… Szczegóły
3 2018-05-18 08:19:06 Komunikat dla przedsiębiorców Jeśli Twoja firma była założona przed 1 stycznia 2012 roku i została przeniesiona do CEIDG z gminnej ewidencji - upewnij się, że na wpisie znajduje się numer PESEL. Jeśli go… Szczegóły
4 2018-05-17 12:06:04 Jednorazowe odszkodowanie wyższe od 17 maja 2018 r. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 kwietnia 2018r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku… Szczegóły
5 2018-05-11 15:33:11 Zbiorcza informacja o petycjach za 2017 rok Szczegóły
6 2018-05-11 13:06:59 Ważne dla rolników zawierających z pomocnikami umowy o pomocy przy zbiorach chmielu, owoców i warzyw, tytoniu, ziół i roślin zielarskich Obowiązujące od dnia 18 maja 2018 r. znowelizowane przepisy w zakresie ubezpieczenia społecznego rolników oraz ubezpieczenia zdrowotnego wprowadziły obowiązek zgłoszenia przez rolnika do ubezpieczeń w KRUS pomocników, z którymi rolnik… Szczegóły
7 2018-05-11 08:57:14 Szkolenie w zakresie rozwijania działalności gospodarczej Szczegóły
8 2018-05-10 09:44:18 Zarządzenie nr 25/18 z dnia 7 maja 2018r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia i opiniowania ofert związanych z otwartym konkursem ofert na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. ZARZĄDZENIE NR 25/18 WÓJTA GMINY BUKOWIEC z dnia 7 maja 2018r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia i opiniowania ofert związanych z otwartym konkursem ofert na realizację zadań z zakresu… Szczegóły
9 2018-05-10 09:39:15 Zarządzenia nr 24/18 z dnia 7 maja 2018r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Gminy Bukowiec za 2017 rok ZARZĄDZENIE NR 24/18 WÓJTA GMINY BUKOWIEC z dnia 7 maja 2018r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Gminy Bukowiec za 2017 rok Na podstawie art. 37… Szczegóły
10 2018-05-07 08:32:50 Zarządzenie nr 23/18 z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę nr XXXVIII/245/17 Rady Gminy Bukowiec z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2018 ZARZĄDZENIE NR 23/18 WÓJTA GMINY BUKOWIEC z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę nr XXXVIII/245/17 Rady Gminy Bukowiec z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy… Szczegóły
« 1 2 3 4 274 275 276 »