Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2020-04-07 12:29:11 Sprawozdanie za 2019 rok Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Bukowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie… Szczegóły
2 2020-04-07 12:24:21 Sprawozdanie za 2018 rok Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Bukowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie… Szczegóły
3 2020-04-07 12:17:56 Sprawozdanie z realizacji planu pracy Komisji Budownictwa za 2019 rok Komisja Budownictwa w roku sprawozdawczym odbyła 12 posiedzeń. W miesiącu styczniu Komisja Budownictwa opracowała plan pracy na 2019 rok. Omówiono projekty uchwał mających pojawić się na najbliższej sesji. Na posiedzeniu… Szczegóły
4 2020-04-07 09:40:56 Zarządzenie nr 23/20 z dnia 31 marca 2020 r. zmieniające Uchwałę nr XIV/89/19 Rady Gminy Bukowiec z dnia 13 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2020 ZARZĄDZENIE NR 23/20 WÓJTA GMINY BUKOWIEC z dnia 31 marca 2020 r. zmieniające Uchwałę nr XIV/89/19 Rady Gminy Bukowiec z dnia 13 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy… Szczegóły
5 2020-04-07 09:29:55 Zarządzenie nr 22/20 z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego gminy Bukowiec za 2019 rok ZARZĄDZENIE NR 22/20 WÓJTA GMINY BUKOWIEC z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego gminy Bukowiec za 2019 rok Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z… Szczegóły
6 2020-04-07 09:19:41 Zarządzenie nr 21/20 z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie przedłożenia sprawozdanie Wójta Gminy Bukowiec z wykonania budżetu gminy za 2019 rok ZARZĄDZENIE NR 21/20 WÓJTA GMINY BUKOWIEC z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie przedłożenia sprawozdanie Wójta Gminy Bukowiec z wykonania budżetu gminy za 2019 rok Na podstawie art. 267… Szczegóły
7 2020-04-06 13:33:22 Sprawozdanie z realizacji planu pracy Komisji Rewizyjnej za 2019 rok Komisja Rewizyjna w roku sprawozdawczym odbyła 12 posiedzeń. W pierwszym kwartale 2019 roku Komisja opracowała plan pracy Komisji na 2019 rok, sporządziła sprawozdanie z wykonania planu pracy Komisji za 2018… Szczegóły
8 2020-04-06 10:22:33 Sprawozdanie z realizacji planu pracy Komisji Oświaty za 2019 rok Komisja Oświaty pracowała na podstawie przygotowanego i zatwierdzonego przez Sesję Rady Gminy kwartalnym planie pracy komisji. W pierwszym kwartale Komisja,jako pierwszy temat,zatwierdziła plan pracy Komisji Oświaty na 2019 rok. Komisja… Szczegóły
9 2020-04-03 13:36:04 Sprawozdanie z realizacji planu pracy Komisji Budżetu i Spraw Organizacyjnych za rok 2019 Komisja Budżetu i Spraw Organizacyjnych w minionym roku spotykała się 25 razy. Dodatkowo zorganizowała 2 spotkania z udziałem całej Rady Gminy Bukowiec. Na spotkaniach naszej Komisji omawiano projekty uchwał, które… Szczegóły
10 2020-04-02 13:19:07 Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bukowiec za 2019 rok Szczegóły
« 1 2 3 4 344 345 346 »