Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2019-01-15 15:37:41 Obwieszczenie dot. przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie gospodarstwa polegającej na budowie obory wolnostanowiskowej dla krów mlecznych wraz z niezbędną infrastrukturą Szczegóły
2 2019-01-14 11:53:57 Porządek obrad IV Sesji Rady Gminy Bukowiec Szczegóły
3 2019-01-11 13:53:06 Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 8 stycznia 2019 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Bukowiec Szczegóły
4 2019-01-11 13:50:45 Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 8 stycznia 2019 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Bukowiec na 2019 rok Szczegóły
5 2019-01-11 08:29:45 Plany polowań zbiorowych Szczegóły
6 2019-01-10 09:22:19 Zarządzenie nr 2/19 z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zewnętrznych i wewnętrznych na rok 2019 ZARZĄDZENIE NR 2/19 WÓJTA GMINY BUKOWIEC z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zewnętrznych i wewnętrznych na rok 2019 Na podstawie art. 30 ust. 1, 33… Szczegóły
7 2019-01-08 13:36:37 Informacja dotycząca działalności lobbingowej za 2018 rok Szczegóły
8 2019-01-08 12:37:58 2018 – koniec kadencji 2014-2018 Szczegóły
9 2019-01-08 11:50:57 Ogłoszenie dot. sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Tuszynki Szczegóły
10 2019-01-08 11:47:18 Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Tuszynki Szczegóły
« 1 2 3 4 300 301 302 »