Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2019-11-19 10:26:11 Zarządzenie nr 78/19 z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia procedury realizacji obowiązków w zakresie schematów podatkowych oraz przekazywania informacji o schematach podatkowych w Gminie Bukowiec. ZARZĄDZENIE NR 78/19 WÓJTA GMINY BUKOWIEC z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia procedury realizacji obowiązków w zakresie schematów podatkowych oraz przekazywania informacji o schematach podatkowych w Gminie… Szczegóły
2 2019-11-18 12:57:04 Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Bukowiec na 2020 r. Szczegóły
3 2019-11-18 12:53:59 Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Bukowiec na 2020 r. Szczegóły
4 2019-11-18 12:51:06 Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bukowiec na lata 2020-2030 Szczegóły
5 2019-11-18 09:37:56 Szkolenie - Podnoszenie żyzności gleb poprzez stosowanie mieszanek poplonowych Szczegóły
6 2019-11-15 12:58:48 Zarządzenie nr 77/19 z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Budowa pomieszczenia technicznego, utwardzenie placu i wymiana kamer w parku wiejskim w miejscowości Bukowiec” ZARZĄDZENIE Nr 77/19 WÓJTA GMINY BUKOWIEC z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Budowa pomieszczenia technicznego, utwardzenie… Szczegóły
7 2019-11-15 12:12:14 Zarządzenie nr 76/19 z dnia 12 listopada 2019 r. zmieniające Uchwałę nr III/20/18 Rady Gminy Bukowiec z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2019 ZARZĄDZENIE NR 76/19 WÓJTA GMINY BUKOWIEC z dnia 12 listopada 2019 r. zmieniające Uchwałę nr III/20/18 Rady Gminy Bukowiec z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy… Szczegóły
8 2019-11-15 11:08:07 Zarządzenie nr 75/19 z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu na rok 2020 ZARZĄDZENIE NR 75/19 WÓJTA GMINY BUKOWIEC z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu na rok 2020 Na podstawie art. 230, art. 233 i art. 238 ustawy… Szczegóły
9 2019-11-14 14:29:36 Uchwała nr XIII/88/19 z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok UCHWAŁA NR XIII/88/19 RADY GMINY BUKOWIEC z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok Na podstawie… Szczegóły
10 2019-11-14 14:24:18 Uchwała nr XIII/87/19 z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Bukowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Bukowiec na 2020 rok UCHWAŁA NR XIII/87/19 RADY GMINY BUKOWIEC z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Bukowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3… Szczegóły
« 1 2 3 4 330 331 332 »