Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2018-07-19 15:07:39 Uchwała nr XLIII/279/18 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków UCHWAŁA NR XLIII/279/18 RADY GMINY BUKOWIEC z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków… Szczegóły
2 2018-07-19 14:49:15 Uchwała nr XLIII/278/18 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podatku leśnego UCHWAŁA NR XLIII/278/18 RADY GMINY BUKOWIEC z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podatku leśnego Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z… Szczegóły
3 2018-07-19 14:41:14 Uchwała nr XLIII/277/18 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podatku rolnego UCHWAŁA NR XLIII/277/18 RADY GMINY BUKOWIEC z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podatku rolnego Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z… Szczegóły
4 2018-07-19 13:49:16 Uchwała nr XLIII/276/18 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości UCHWAŁA NR XLIII/276/18 RADY GMINY BUKOWIEC z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości Na podstawie art. 18 ust.… Szczegóły
5 2018-07-19 13:45:33 Uchwała nr XLIII/275/18 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie przyznania dotacji dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Przysiersku UCHWAŁA NR XLIII/275/18 RADY GMINY BUKOWIEC z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie przyznania dotacji dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Przysiersku Na podstawie art. 32 ust. 3b ustawy… Szczegóły
6 2018-07-19 13:30:38 Uchwała nr XLIII/274/18 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów podlegających spłacie w 2018 r. UCHWAŁA NR XLIII/274/18 RADY GMINY BUKOWIEC z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek… Szczegóły
7 2018-07-19 13:27:05 Uchwała nr XLIII/273/18 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia pożyczki długoterminowej z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej ul. Spacerowa w Przysiersku” UCHWAŁA NR XLIII/273/18 RADY GMINY BUKOWIEC z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia pożyczki długoterminowej z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej ul. Spacerowa w… Szczegóły
8 2018-07-19 12:30:24 Uchwała nr XLIII/272/18 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej nr 030937C ul. Leśna w m. Bukowiec - II etap” UCHWAŁA NR XLIII/272/18 RADY GMINY BUKOWIEC z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej nr 030937C ul.… Szczegóły
9 2018-07-19 12:26:09 Uchwała nr XLIII/271/18 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy Bukowiec UCHWAŁA NR XLIII/271/18 RADY GMINY BUKOWIEC z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy Bukowiec Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z… Szczegóły
10 2018-07-19 11:42:37 Uchwała nr XLIII/270/18 z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2018–2028 UCHWAŁA NR XLIII/270/18 RADY GMINY BUKOWIEC z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2018–2028 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4… Szczegóły
« 1 2 3 4 279 280 281 »