Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 8 stycznia 2019 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Bukowiec

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian