Zamówienia publiczne

Data ogłoszenia Termin składania ofert Nazwa zamówienia Lista załączników do pobrania
05.12.2016 15.12.2016 Sukcesywne, detaliczne dostawy oleju napędowego (ON) w 2017 roku realizowane poprzez tankowanie w autobusach szkolnych na stacji dostawcy Szczegóły
01.12.2016 16.12.2016 Przebudowa dróg gminnych: nr 030905C Branica-Franciszkowo o długości około 1300m i nr 030906C Polskie Łąki-Branica o długości około 1300m Szczegóły
21.11.2016 01.12.2016 Przygotowanie i dostawa jednodaniowego obiadu dla uczniów Gimnazjum w Korytowie, Szkoły Podstawowej w Bukowcu, Szkoły Podstawowej w Przysiersku, Szkoły Podstawowej w Różannie Szczegóły
09.11.2016 17.11.2016 Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych z terenu Gminy Bukowiec Szczegóły
17.05.2016 24.05.2016 Zamówienie na pełnienie nadzoru inwestorskiego zadania pn.: Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 030901C w m. Budyń Szczegóły
15.04.2016 04.05.2016 Przebudowa dróg w miejscowości Przysiersk – Etap I – drogi nr 030910C i 030902C Szczegóły
15.04.2016 04.05.2016 Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 030901C w m. Budyń, gm. Bukowiec Szczegóły
« 1 2 3 4 »