Zamówienia publiczne

Data ogłoszenia Termin składania ofert Nazwa zamówienia Lista załączników do pobrania
17.01.2018 26.01.2018 Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w wysokości 1.810.000,00 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu gminy Bukowiec na 2018 r. Szczegóły
28.12.2017 04.01.2018 Sukcesywne, detaliczne dostawy oleju napędowego (ON) w 2018 roku realizowane poprzez tankowanie w autobusach szkolnych na stacji dostawcy Szczegóły
22.12.2017 08.01.2018 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii o nawierzchni bitumicznej, realizowanej od podstaw na działce nr 95 w Korytowie, na długości około 900 mb. Szczegóły
24.11.2017 11.12.2017 Rozbudowa drogi gminnej nr 030919C w miejscowości Korytowo, gm. Bukowiec, na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1275C do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1282C Szczegóły
23.11.2017 11.12.2017 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii o nawierzchni bitumicznej, realizowanej od podstaw na działce nr 95 w Korytowie, na długości około 900 mb. Szczegóły
06.11.2017 20.11.2017 Część I Zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej, Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, Ubezpieczenie szyb od stłuczenia, Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków. Część II Zamówienia: Ubezpieczenie pojazdów Zamawiającego w zakresie: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, Ubezpieczenie autocasco, Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów, Ubezpieczenie assistance Szczegóły
25.10.2017 06.11.2017 Odbieranie i zagospodarowanie zmieszanych i zbieranych selektywnie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Szczegóły
17.08.2017 01.09.2017 Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Bukowiec – I etap Szczegóły
11.08.2017 23.08.2017 ŚWIADCZENIE USŁUGI INSPEKTORA NADZORU (INŻYNIERA KONTRAKTU) NAD REALIZACJĄ ZADANIA PN.: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Bukowiec, w tym Urzędu Gminy w Bukowcu, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Korytowie oraz Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Różannie. Szczegóły
01.08.2017 25.08.2017 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Bukowiec, w tym Urzędu Gminy w Bukowcu, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Korytowie oraz Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Różannie. Szczegóły
« 1 2 3 4 »