Zamówienia publiczne

Data ogłoszenia Termin składania ofert Nazwa zamówienia Lista załączników do pobrania
06.11.2017 20.11.2017 Część I Zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej, Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, Ubezpieczenie szyb od stłuczenia, Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków. Część II Zamówienia: Ubezpieczenie pojazdów Zamawiającego w zakresie: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, Ubezpieczenie autocasco, Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów, Ubezpieczenie assistance Szczegóły
25.10.2017 06.11.2017 Odbieranie i zagospodarowanie zmieszanych i zbieranych selektywnie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Szczegóły
17.08.2017 01.09.2017 Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Bukowiec – I etap Szczegóły
11.08.2017 23.08.2017 ŚWIADCZENIE USŁUGI INSPEKTORA NADZORU (INŻYNIERA KONTRAKTU) NAD REALIZACJĄ ZADANIA PN.: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Bukowiec, w tym Urzędu Gminy w Bukowcu, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Korytowie oraz Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Różannie. Szczegóły
01.08.2017 25.08.2017 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Bukowiec, w tym Urzędu Gminy w Bukowcu, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Korytowie oraz Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Różannie. Szczegóły
09.06.2017 28.06.2017 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Bukowiec, w tym Urzędu Gminy w Bukowcu, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Korytowie oraz Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Różannie. Szczegóły
13.04.2017 28.04.2017 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Bukowiec”, w tym Urzędu Gminy w Bukowcu, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Korytowie oraz Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Różannie Szczegóły
05.12.2016 15.12.2016 Sukcesywne, detaliczne dostawy oleju napędowego (ON) w 2017 roku realizowane poprzez tankowanie w autobusach szkolnych na stacji dostawcy Szczegóły
01.12.2016 16.12.2016 Przebudowa dróg gminnych: nr 030905C Branica-Franciszkowo o długości około 1300m i nr 030906C Polskie Łąki-Branica o długości około 1300m Szczegóły
21.11.2016 01.12.2016 Przygotowanie i dostawa jednodaniowego obiadu dla uczniów Gimnazjum w Korytowie, Szkoły Podstawowej w Bukowcu, Szkoły Podstawowej w Przysiersku, Szkoły Podstawowej w Różannie Szczegóły
« 1 2 »