Zamówienia publiczne

Data ogłoszenia Termin składania ofert Nazwa zamówienia Lista załączników do pobrania
20.09.2018 05.10.2018 Budowa kompleksu turystyczno-rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Gawroniec. Szczegóły
04.09.2018 19.09.2018 Budowa kompleksu turystyczno-rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Gawroniec. Szczegóły
10.08.2018 27.08.2018 Realizacja świetlicy wiejskiej w Korytowie poprzez adaptację pomieszczeń po byłym gimnazjum. Szczegóły
01.08.2018 10.08.2018 Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu w wysokości 1.050.000,00 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu gminy Bukowiec na 2018 r. oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów podlegających spłacie w 2018 r. Szczegóły
31.07.2018 16.08.2018 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Przysiersk – etap I. Szczegóły
20.07.2018 07.08.2018 Poprawa wyposażenia świetlicy oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Budyniu dla realizacji zadań na rzecz włączenia i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz dla rozwoju społecznego Szczegóły
04.07.2018 19.07.2018 Poprawa wyposażenia świetlicy oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Budyniu dla realizacji zadań na rzecz włączenia i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz dla rozwoju społecznego. Szczegóły
14.03.2018 29.03.2018 Przebudowa drogi gminnej nr 030937C ul. Leśna w m. Bukowiec – II etap Szczegóły
17.01.2018 26.01.2018 Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w wysokości 1.810.000,00 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu gminy Bukowiec na 2018 r. Szczegóły
28.12.2017 04.01.2018 Sukcesywne, detaliczne dostawy oleju napędowego (ON) w 2018 roku realizowane poprzez tankowanie w autobusach szkolnych na stacji dostawcy Szczegóły
« 1 2 3 »