Zamówienia publiczne

Data ogłoszenia Termin składania ofert Nazwa zamówienia Lista załączników do pobrania
27.04.2020 12.05.2020 Termomodernizacja budynku przedszkola w Przysiersku Szczegóły
06.02.2020 21.02.2020 Budowa drogi gminnej nr 030915C Gawroniec – Poledno Szczegóły
06.02.2020 21.02.2020 Budowa drogi gminnej w m. Bukowiec stanowiącej połączenie drogi gminnej nr 030948C z drogą powiatową 1281C Szczegóły
10.01.2020 27.01.2020 Budowa pomieszczenia technicznego, utwardzenie placu i wymiana kamer w parku wiejskim w miejscowości Bukowiec Szczegóły
16.12.2019 23.12.2019 Sukcesywne, detaliczne dostawy oleju napędowego (ON) w 2020 roku realizowane poprzez tankowanie w autobusach szkolnych na stacji dostawcy Szczegóły
04.12.2019 19.12.2019 Budowa pomieszczenia technicznego, utwardzenie placu i wymiana kamer w parku wiejskim w miejscowości Bukowiec Szczegóły
12.11.2019 27.11.2019 Budowa pomieszczenia technicznego, utwardzenie placu i wymiana kamer w parku wiejskim w miejscowości Bukowiec Szczegóły
08.11.2019 18.11.2019 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Szczegóły
23.10.2019 08.11.2019 Budowa pomieszczenia technicznego, utwardzenie placu i wymiana kamer w parku wiejskim w m. Bukowiec Szczegóły
01.10.2019 21.10.2019 Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu w wysokości 890.000,00 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu gminy Bukowiec na 2019 r. Szczegóły
« 1 2 3 4 5 »