Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Data utworzenia Rodzaj formularza Zakres przedmiotowy
05.08.2015 Decyzja Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, w której Wójt Gminy Bukowiec stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: "Przebudowie drogi powiatowej nr 1279C Bukowiec - Przysiersk" Szczegóły
10.07.2015 Postanowienie Postanowienie, w którym Wójt Gminy Bukowiec stwierdził brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na: "Przebudowie drogi powiatowej nr 1279C Bukowiec - Przysiersk". Szczegóły
07.07.2015 Postanowienie Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, w której uznano, że dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1279C Bukowiec - Przysiersk" nie istnieje konieczność przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko. Szczegóły
27.04.2015 Inne dokumenty Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu, w której uznano, że dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1279C Bukowiec - Przysiersk” nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Szczegóły
31.03.2015 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Przebudowie drogi powiatowej nr 1279C Bukowiec - Przysiersk. Szczegóły
11.01.2016 Wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Wykonanie urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych tj.: zabudowy otworu studziennego o głębokości 50 m umożliwiającej pobór wód podziemnych o wydajności Q=16,0 m3/h Szczegóły
« »