Telefony alarmowe

112 – ogólnopolski i europejski numer ratunkowy,

999 – Pogotowie Ratunkowe,

998 – Straż Pożarna,

997 – Policja,

991 – Pogotowie Energetyczne,

992 – Pogotowie Gazowe,

52 33 09 310 – Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego w Bukowcu, telefon czynny w godzinach pracy Urzędu od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

Informacje

Rejestr zmian