Rejestr zmian

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
Uchwała nr XLV/309/18 z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązującego na terenie Gminy Bukowiec 12:50 16-11-2018 Artykuł Szczegóły
Uchwała nr XLV/308/18 z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Bukowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Bukowiec na 2019 rok 12:47 16-11-2018 Artykuł Szczegóły
Uchwała nr XLV/307/18 z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości 12:43 16-11-2018 Artykuł Szczegóły
Uchwała nr XLV/306/18 z dnia 13 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania 12:35 16-11-2018 Artykuł Szczegóły
Uchwała nr XLV/305/18 z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok 09:53 16-11-2018 Artykuł Szczegóły
Uchwała nr XLV/304/18 z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na zadanie „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Przysiersku” 09:48 16-11-2018 Artykuł Szczegóły
Uchwała nr XLV/303/18 z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie operacji „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Bukowiec” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. 15:10 15-11-2018 Artykuł Szczegóły
Uchwała nr XLV/302/18 z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie operacji „Poprawa wyposażenia świetlicy oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Budyniu dla realizacji zadań na rzecz włączenia i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz dla rozwoju społecznego” realizowanego w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” na lata 2014-2020. 14:07 15-11-2018 Artykuł Szczegóły
Uchwała nr XLV/301/18 z dnia 13 listopada 2018r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowiec na lata 2018–2028 14:02 15-11-2018 Artykuł Szczegóły
Uchwała nr XLV/300/18 z dnia 13 listopada 2018 r. zmieniająca Uchwałę nr XXXVIII/245/17 Rady Gminy Bukowiec z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2018 13:58 15-11-2018 Artykuł Szczegóły
« 1 2 3 293 294 »

Informacje

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>