Regulamin Organizacyjny

ZARZĄDZENIE NR 79/17
WÓJTA GMINY BUKOWIEC
z dnia 2 października 2017r.

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Bukowiec

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zmianami) zarządza się, co następuje:

§ 1. Nadać Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Bukowiec w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Traci moc zarządzenie nr 51/17 z 29 czerwca 2017 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Bukowiec.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Wójt Gminy

/-/ mgr Adam Licznerski

 

Plik do pobrania:

Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Bukowiec

Zarządzenie zostało zmienione zarządzeniami:

Zarządzenie nr 97/17

Zarządzenie nr 27/18

Struktura organizacyjna:

Schemat organizacyjny

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>