Postanowienie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie nowoczesnych urządzeń do produkcji biogazu w miejscowości Poledno.

RRiB.7625_74_09 RRiB.7625_74_091 RRiB.7625_74_092

Informacje

Rejestr zmian