Poprawa wyposażenia świetlicy oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Budyniu

Od kilku tygodni mieszkańcy sołectwa Budyń w gminie Bukowiec cieszą się z pierwszych efektów realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Bukowiec, przyjętego przez miejscowy samorząd na początku tego roku. Jednym z elementów kompleksowego wsparcia, wynikającego z programu, była realizacja zadania poprawiającego infrastrukturę w sołectwie pod nazwą: „Poprawa wyposażenia świetlicy oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Budyniu dla realizacji zadań na rzecz włączenia i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz dla rozwoju społecznego”.

Przedsięwzięcie obejmowało wykonanie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej, w skład którego weszły boiska do piłki ręcznej, piłki koszykowej, siatkówki, a także kort tenisowy. Najmłodszych mieszkańców sołectwa z pewnością cieszy nowy plac zabaw, a dla starszych utwardzony kostką brukową plac, na którym będzie można organizować mieszkańcom czas wolny. Są też  inne elementy tworzące zagospodarowanie – ławeczki, czy stojak na rowery. Ponadto uroku ma dodać wysiana trawa i nasadzone iglaki.  Teren dodatkowo jest monitorowany – informuje wójt gminy Bukowiec, Adam Licznerski.

Gmina zrealizowała zadanie w ramach ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego  w Toruniu konkursu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego, w ramach działania „Rozwój lokalny kierowany przez społeczność”. Wszystkie prace wykonała wyłoniona w przetargu ADA-LIGHT Sp. z o. o. z siedzibą w Gostyninie.

To duża satysfakcja, że konsekwentnie poprawiamy warunki życia naszych mieszkańców, tym razem przy udziale finansowym w ramach tzw. rewitalizacji. Całe zadanie to koszt prawie 700 tys. złotych, ale aż 85% kosztów kwalifikowanych w programie finansuje samorząd województwa. Jedynie pozostałe 15% musi wygospodarować gmina – dodaje wójt Adam Licznerski.

Atrakcyjnie i nowocześnie w Budyniu (1) Atrakcyjnie i nowocześnie w Budyniu (2) Atrakcyjnie i nowocześnie w Budyniu (3) Atrakcyjnie i nowocześnie w Budyniu (4) Atrakcyjnie i nowocześnie w Budyniu (5)

Informacje

Rejestr zmian