Poprawa wyposażenia świetlicy oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Budyniu dla realizacji zadań na rzecz włączenia i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz dla rozwoju społecznego.

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępownia - BudyńPrzetarg Budyń1Przetarg Budyń2skanowanie0002 skanowanie0003 skanowanie0004 skanowanie0005 skanowanie0006 skanowanie0007 skanowanie0008 skanowanie0009 skanowanie0010 skanowanie0011 skanowanie0012 skanowanie0013 skanowanie0014 skanowanie0015 skanowanie0016 skanowanie0017 skanowanie0018 skanowanie0019 skanowanie0020

  • Status zamówienia Unieważniony
  • Rodzaj zamówienia publicznego Roboty budowlane
  • Zamawiający Gmina Bukowiec
  • Tryb zamówienia publicznego Przetarg nieograniczony
  • Finansowanie Nie dotyczy
  • Data ogłoszenia 04.07.2018
  • Data składania ofert 19.07.2018
  • Godzina składania ofert 10:00
  • Data otwarcia ofert 19.07.2018
  • Godzina otwarcia ofert 10:15
  • Miejsce złożenia oferty Urząd Gminy Bukowiec, ul. Dr Fl. Ceynowy 14, 86-122 Bukowiec - pokój nr 2 (sekretariat)
  • Numer UZP/TED
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian