Ogłoszenie Wójta Gminy Bukowiec o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Tuszynki

Ogłoszenie-PZP_Tuszynki

Informacje

Rejestr zmian