Ogłoszenie – Wójt Gminy Bukowiec podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Bukowiec, przeznaczonych do sprzedaży na polepszenie warunków zagospodarowania działek sąsiednich

Ogłoszenie

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian