Ogłoszenie – Wójt Gminy Bukowiec podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Bukowiec, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres 3 lat

Ogłoszenie

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian