Ogłoszenie – Wójt Gminy Bukowiec informuje o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Bukowiec, przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Ogłoszenie20150717

Informacje

Rejestr zmian