Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Poledno

Ogłoszenie_o_przystąpienie_do_sporządzenia_planu-Poledno2019.02.07

Informacje

Rejestr zmian