Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy w Bukowcu

Wyniki naboru-BOKKonkurs-podinspektor1 Konkurs-podinspektor2

  • Status ogłoszenia o naborze:Rozstrzygnięte
  • Numer ogłoszenia:Zarządzenie nr 11/18
  • Nazwa jednostki zlecającej:Urząd Gminy Bukowiec
  • Wydział:Referat Administracji
  • Miejsce pracyBiuro Obsługi Klienta
  • StanowiskoPodinspektor
  • Wymiar etatuPełen etat
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2018-02-23
  • Termin składania dokumentów2018-03-12
  • Sposób składania dokumentówOferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs BOK”
  • Miejsce składania dokumentówUrząd Gminy Bukowiec, ul. Dr Fl. Ceynowy 14, 86-122 Bukowiec - pok. nr 2 (sekretariat)
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędne1) wykształcenie wyższe, preferowane administracyjne;
   2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;
   3) niekaralność – kandydat nie był skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
   4) znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych;
   5) znajomość przepisów:
   - ustawy o samorządzie gminnym,
   - ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego,
   - Statutu Gminy Bukowiec,
   - Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Bukowcu;
   6) komunikatywność.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowe1) doświadczenie na stanowisku urzędniczym w administracji samorządowej;
   2) odpowiedzialność, sumienność, operatywność, samodzielność, kreatywność, dyspozycyjność;
   3) prawo jazdy kat. B.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowy1) udzielanie informacji o trybie i sposobie załatwiania spraw w Urzędzie;
   2) udostępnianie wzorów wniosków i formularzy oraz pomoc w ich wypełnianiu;
   3) pomoc w redagowaniu pism kierowanych do Urzędu;
   4) udzielanie informacji i kierowanie klientów do właściwych komórek organizacyjnych;
   5) przekazywanie informacji na temat lokalizacji i czasu pracy oraz danych kontaktowych innych urzędów, instytucji i organizacji działających na terenie gminy, powiatu, województwa, czy organów centralnych;
   6) współpraca przy obsłudze kancelaryjnej i organizacyjno-technicznej Rady Gminy.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowy-
  • Lista wybranych kandydatów
  • Uzasadnienie wyboru
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Informacje

Rejestr zmian