Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dla ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na przebudowie drogi gminnej nr 030937C ul. Leśna w miejscowości Bukowiec – II etap – budowa sieci kanalizacji deszczowej – realizacja inwestycji na działkach nr 274, 276/1, 301/2, 312/2 obręb ewidencyjny Bukowiec, gm. Bukowiec.

Obwieszczenie RRiB.6733.7.2017

Informacje

Rejestr zmian