Obwieszczenie dot. budowy linii kablowej nn 0,4kV w celu zasilenia działki nr 155/16 w miejscowości Branica

RRiB.6733.9.2017.BM

Informacje

Rejestr zmian