Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych

Bukowiec, 15.06.2020 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH DO POWSZECHNEGO SPISU ROLNEGO W 2020 r.

Wójt Gminy Bukowiec -Gminny Komisarz Spisowy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r., który przeprowadzony będzie w terminie od 1 września 2020 r. do 30 listopada 2020 r. na terenie gminy Bukowiec.
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 31 lipca 2019 roku o powszechnym spisie rolnym w 2020 roku (Dz. U. z 2019 r., poz. 1728) podaje się do publicznej wiadomości informację o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do spisu rolnego na terenie gminy Bukowiec.
Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. będzie prowadzony w terminie od 15 czerwca 2020 r. do 8 lipca 2020 r.

I. WYMAGANIA WOBEC KANDYDATA NA RACHMISTRZA SPISOWEGO
Naboru kandydatów dokonuje się spośród osób:
l) pełnoletnich;
2) zamieszkałych na terenie gminy Bukowiec;
3) posiadających co najmniej średnie wykształcenie;
4) posługujących się językiem polskim w mowie i w piśmie;
5) które nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

II. WAŻNA INFORMACJA!
Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych wspierany będzie aplikacją umożliwiającą rejestrowanie danych kandydatów w Systemie Ewidencji Rachmistrzów (SER) przez upoważnionego pracownika urzędu gminy. Podczas rejestracji kandydata system wygeneruje login do aplikacji e/m-learning, który jest przekazywany kandydatowi. Jednocześnie na podany adres e-mail zostanie automatycznie wysłana wiadomość zawierająca wygenerowane hasło, które posłuży kandydatowi do zalogowania się do systemu. Wszyscy kandydaci na rachmistrzów terenowych z naboru otwartego zobligowani są do wzięcia udziału w szkoleniu, które obejmować będzie część teoretyczną oraz część praktyczną. Kandydat, który nie wziął udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie. Kandydaci na rachmistrzów terenowych podczas szkolenia i egzaminu po szkoleniu posługują się własnym urządzeniem mobilnym z dostępem do Internetu.
Kandydaci na rachmistrzów terenowych po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu zostają wpisani na listę rachmistrzów spisowych, zgodnie z kolejnością liczby uzyskanych punktów podczas egzaminu, a następnie podpisują umowę zlecenie z Dyrektorem Urzędu Statystycznego.
Rachmistrz terenowy wykonuje czynności w ramach prac spisowych, za które otrzymuje wynagrodzenie zgodnie z art. 21 ust. 3 pkt. 2 ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

III. WYMAGANE DOKUMENTY
•zgłoszenie swojej kandydatury z podaniem:
-imienia i nazwiska,
-adresu zamieszkania.
-numeru telefonu,
-adresu email
-daty urodzenia
•dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport) —do wglądu,
•dokument potwierdzający posiadane wykształcenie —do wglądu,
•oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, w tym przestępstwa skarbowe,
•oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych do PSR 2020
Zgłoszenie oraz oświadczenia, o których mowa wyżej można pobrać ze strony Biuletynu Informacji Publicznej https://gm-bukowiec.rbip.mojregion.info/typy-tresci/ogloszenia-o-naborze/ ze strony internetowej Gminy Bukowiec www.bukowiec.pl lub bezpośrednio w Urzędzie (pok.nr 11).

IV. TERMIN SKŁADANIA ZGŁOSZEŃ: do 8 lipca 2020 r. włącznie.
Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

V. MIEJSCE SKŁADANIA ZGŁOSZEŃ: Urząd Gminy w Bukowcu ul. Dr Fl. Ceynowy 14, 86-122 Bukowiec. Wymagane dokumenty należy dostarczyć osobiście. Dodatkowych informacji udziela Emilia Szczepańska koordynator gminny ds. przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. nr tel. kontaktowego: (052)3309325 Uwaga :Ogłoszenie o naborze zostało umieszczone na stronie internetowej (Biuletyn Informacji Publicznej) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Bukowcu.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>