Kontrola ZUS O/Bydgoszcz

Termin kontroli:
03.03.2015 r.

Jednostka kontrolująca:
ZUS O/Bydgoszcz – Wydział kontroli płatników składek

Zakres kontroli:
Prawidłowość i rzetelność obliczania składek, ustalenie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych, prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne, wystawianie zaświadczeń.

Kontrolę przeprowadził:
Piotr Pasela – inspektor kontroli

Protokół z kontroli jest do wglądu w Urzędzie Gminy w Bukowcu (ul. Dr Fl. Ceynowy 14).

Informacje

Rejestr zmian