Kontrola Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (NPPDL)

Termin kontroli:
23.10.2015 r.

Jednostka kontrolująca:
Wojewoda Kujawsko-Pomorski

Zakres kontroli:
Kontrola prawidłowości zadania realizowanego w ramach NPPDL „Przebudowa drogi Bramka – Kawęcin – Dąbrówka”

Kontrolę przeprowadził:
Hanna Kubiak, Jakub Jarzyna.

Protokół z kontroli jest do wglądu w Urzędzie Gminy w Bukowcu (ul. Dr Fl. Ceynowy 14).

Informacje

Rejestr zmian