Kontrola Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Termin kontroli:
08.05. – 10.05.2017 r.

Jednostka kontrolująca:
Wojewoda Kujawsko-Pomorski

Zakres kontroli:
Realizacja zadań obronnych i OC na terenie gminy

Kontrolę przeprowadził:
Zespół kontrolny, sekretarz: Jerzy Gawęda

Protokół z kontroli jest do wglądu w Urzędzie Gminy w Bukowcu (ul. Dr Fl. Ceynowy 14).

Informacje

Rejestr zmian